HANDEL, NIJYERHBID EN LANDBOUW. 79 Mr. A. G. WijersN. L., Pres. J. Hering, J. F. Lagerwey, G. Hubers Dz. J. van Bottenburg, C. J. Jacobs College van Zetters. B. W. van Burgsteeden, M. van Beek, L. A. Schaap J. C. LeinweberSecret. Rijks-schatters D. Soet, W. Stol, 1'egen-schatters. G. Prins. Rijks-commiezen. T. Elsermanle kl. {roeier)f G. J. B. Gerk2e kl. roeier A. de Koning, 2e kl. I D. Deyer2e kl. J. Smit, Hooi- en Strooioeger. C. Ouwerkerk en A. Wijnen, Korenmeters. Meters van lichte turf. W. Hoi, P. A. Manne Sr., P. A. Manne Jr. A. Smit, J. Smit, Meters van harde turf. H. Mulder, T. Brandsen, W. de Vries, Jbsent-turfmeters. W. van Doom Pz., W. Steusel en J. Smit, Zakkendragers-Hoofden. F. van den Berg, P. van Doom, W. van Doom, J. van Eldert, G. Hendriks, J. Brits, K. van Doom, C. Lengers, W. Steusel, J, Mulder, H. van Veen, J. Vivie, L. Wiertz. A. de Wijs, J. van der Pol, J. van Doom Kz. KAMER VAN K0OPHArfDEL EN FABKIEKEN en tijd van aftreding der leden met het einde des jaars. A. D Methorst, Vice-president en Penningmeester. 1878 M. van Beek,u

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 83