PHI 80 H. Gerritsen,1878 B. E. Herschel, President1880 J. E. Lager wey,n M. Wolff Mz.,ii Mr. J. van der Leeuw, Secretaris. W. Stol, Bode. DEPT. DER MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID. Dr. L. C. E. E Eock, Secretaris. GENOOTSCHAP VAN LANDBOUW EN KRUIDKUNDE TE UTRECHT. Afdeeling Amersfoort. Jhr. H. W. C Hooft, President. T. ten Brink A. van Yelthuizen Mr. J. L. baron Nepveu, J. KeyserSecretaris-penningmeester. J. B. de Beaufort. m AFDEELING DER VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN EABRIEKS- EN HANDWERKSNIJVERHEID IN NEDERLAND. B. van Leer, Seer. F. E. Mavwald, J. Keyser, W. van Eeden. Mr. A. G. Wijers, N. L. Eere-voorzitter Paul A. Huet, Pres. E. L. Visser, Vice-pr. J. C. E. Prikhen, Penn. Sub-commissie voor de tentoonstelling van Kmist, toegepast op Nijverheiden daaraan verbonden Internationalen wedstrijdin den zomer van 1877 te houden in liet Pdleis van Volksvlijt te Amsterdam. J. Keyser, E. L. Yisser, F. E. Maywald. IJK DER MATEN, GEWICHTEN EN WEEGW ERKTUIGEN. M. M. Caya,ux, te TJtrecht. BEEEDIGDE MAKELAARS. J. en J. A. C. Hering. J. G. Helraerhorst.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 84