Societeiteu en andere Vereeiiigingen. 81 COMMISSI ONNAIRS IN EFFECTEN. J. F. X. Haakman v. d. Bergh, j J. D. Methorst. L. E. Visser, STAATSLOTERIJ. J. F. X. Haakman van den BerghGekwalijiceerd collecteur. B. M. en B. Schaap B.Mz.Gedelegeerden van de le klasse. Gedelegeerden van de 2e klasse. A. S. Aronson, D. S. Aronson, M. S. Aronson, Ch. de Jong, Abr. M. Klein, J. A. Klein, M. A. Klein, A. M. de Yries, H. M. de Yries, S. M. de Yries. CONCORDIA.. Mr. W. K. Alingh, President. Jhr. G. K. van den Santheuvel, Vice-president. M. L. CelosseSecretaris. Mr. J. van Binsbergen, Penningmeester. Dr. J. Nieuwenhuyzen Kruseman. AMICITIA. Mr. H. Croockewit Jr., Pres. A. Hersehel Bz., Secretaris. P. Haitsma Mulier, Vice-pres. M. J. E. Yiruly van Pou- J* F. X. Haakman van den deroyen. Berh, Penningm. PHILHARMONIE. C. T. van Beek, J. van Gelder J.Hz. B. A. Duetz, Pres. J. J. de Koningh, Seer. A. J. DuchateauPenn. CASINO- GEZELSCHAP. G. J. baron van Hardenbroek van Ammerstol, President. I; J" M®der' °- E K'> K- M. 0. ft, K. S. B.Lt.-Kolon.XV. C, M. E. van Loben Sels. REDERIJKERSKAMER //J00ST VAN DEN V0.NDEI.". 1CoenenPres. I H. BraamSeer. A. J. Evers, Penn. I p. S. de Groot. 8

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 85