82 BEDEBIJKERSKAMEB //DOOR VRIENDSCHAP TOT KUNST' B. G van Beek, Pres. J. van de Brug, Vice-pies. J. van Wessem, Seer. C. van der Yeer, Penn. BEDEBIJKEESKAMEB //ONTWIKKELING W. C. v. d. Welk, Vice-seer. J. van Gelder J Hz., Penn B. J. van Goor, Pres. T. W. Bertels, Vice-pres. J. M. Boode, Seer. DAMGEZELSCHAP. W. Groenhuizen Pres. G. GatsonidesSeer.-p GEWESTELLJK BESTUUE, enz. E.C.U. van Doom, K.N. L., G.O.E.K., Vommissaris des Konings Leden der Provinciate Staten, uit liet hoofdkiesdistrict Amersfoorten tvjd hunner aftreding in Juli; verkiezing 8 Mei. 1871 ii 1880 Mr. M .J. L. baron Taets van Amerongen van Eenswoude 1880 Mr. C. J. Kien Eltzman ii M. van Beek u Mr. J. de Louter Mr. J. H. M. baron Mol- lerus van Westkerke Mr. J. Cock Blomboff (lidvan Oedep. Staten) Mr. A. G. Wijers, N. L. Leden van de lioeede Kamer der Staten Generaaluit het hoofdkiesdistrist Amersfoorten tijd liunner aftre- ding in September; verkiezing 12 Juni. Mr. 2E. baron Mackay1877 Jbr. Mr. M. M. van Asch vali Wijck1879 Kiesvereeniging Amersfoort. H. Leinweber, Secretaris. B. W. van Burgsteeden. A. J. Bos, President, G. Hubers Dz.Vice-pres. A. J. Siddre, Penningm. Kiesvereeniging Vooruitgang A. M. Kollewijn Nz.Pres. P. van der Steur, Penningm P. Langerhuizen Lz. Dr. E. D. Pijzel, Seer.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 86