84 II oogheemraden W. Beukers I M. ten Brinkj H. Ebbenliorst. H. HuigenJ. F. Lagerwey Mr. A. G. Wijers, N. L.I'enningmeester. W. L. Scheltus, Secretaris. W. Stol en It. Coops, Boden. GECOMMITTEERDEN TER DIRECTIE VAN DEN SLAPERDIJK. Van tvege de Communiteit Amersfoort. M. ten Brink0. Scheltus Cz. Van wege de Com;muniteit Leusden. W. A. Croockewit Mr. E. L. baron van Hardenbroek van Lockborst. Van wege de Communiteit Woudenberg. W. J. Lagerwey, C. Peelen. Van icege de Communiteit Renswoude. Mr. M. J. L. baron Taets v. Amerongen v. Benswoude, Voorz. W. H. Immink. D. P. HamersSeeretaris-penningmeester J. 0. W. G. F. BosnianBode. COLLEGE VAN DEN LEUSDERBERG. P. Methorst Sr., Meentgraaf. Heemraden. J. B. de Beaufort, Mr. W. H. de Beaufort, Mr. E. L. baron van Harden- A. van de Haar. broek van Lockliorst, T. C. van Gelder, Secretari»-penningmeester. E. Kamerbeek, Bode. COLLEGE VAN DE MALEN. Thinsmeesters. M. ten BrinkP. van 't Klooster. Mr. J. de Louter, Rentmeester. H. J. CruyflBode.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 88