I 85 COLLEGE VAN REGENTEN DEE GEVANGENIS. President. De Commissaris des Konings in de provincie Utrecht. Mr. S. J. A. van Walchren, Mr D A Camerling Helmolt, Vice-president I Mr. S. J. T. H. Nedermeyer Dr. L. C. E. E. Fock, Secret, j ridder van Rosenthal, O. Scheltus van Leusden Jhr. Mr. J E Godin de Pesters. Mr. A. G. WijersN. L. J. E. A. Grossouw, Cipier. H. J. de Poel, Beicaarder. RECH TERLIJKE MACHT. AERONDISSEME NTS-RECHTBANK. Zitting t m BandelszakenWoensd. en Vrijd. 11 u. voor StrafzakenDonderdag 11 u. 1 Kort gedingMaand Dinsd.Yrijd. en Zat. 12 u. Mr. S. J. van Walchren President. Mr. H. Croockewit Jr., i Mr. E. H. van Persijn, Rechters. Mr. W. R. Alingli, Jhr. Mr. H J. L van Sasse van YsseR, I Mr. A. G. Wijers, N. L., i Kechter-plaatsverv. Mr. S. J. T. H. Nedermeyer ridder van Rosenthal, Offic. van Justit. Mr. B. Hulshoff Gz.Substitnut officier van justitie. Mr. C. A. van der Leeuw, G-riffier. Mr. J van BinsbergenSubstituut-griffier J. F. Havekotte, Klerk ter griffie. W. Ritman, Bode en Concierge. ADVOCATEN. Mr. J. de Louter, Mr. A. G. Wijers, N. L., Air. J. P. T. du Quesne van Bruchem, Mr. R. C. Immink, te Amerongen. PEOCUKEUES. Mr. J. van der Leeuw, Mr. J. W. Sluiter, M. L. Celosse. DEUEWAARDEBS.' J. 0. WT. G. F. Bosman, N. S. Blom,

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 89