86 KANTONGERECHT TE AMERSFOORT. Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Duist, Eemnes, Hoogland> Leusden, SoestStoutenburg, de Yuursche en Woudenberg. Zitting Dinsdag voorm. 10. Mr. D. A. Camerling Helmolt, Kantonrechter. Plaatsvervangers. Mr. J. van der Leeuw, Mr. J. W. Sluiter. A. J. Cost BuddeAmbtenaar openb. min. Mr. A. Stheeman, Oriffier. Deurwaarder KANTONGERECHT TE RHENEN. Amerongen, Darthuizen, Leersum, Maarn, Renswoude, Rbenen en Yeenendaal. Zitting Vrijdag voorm. 10 Mr. G. J. D. HondiusKantonrechter. Mr. R. C. Immink, H. J. G. Mos, Kant.-plaatsv. W. A Sandbrink, Ambten. openb. ministerie. D. Sandbrink Griffier. R. Buddingh, C. G. J. Wolters, Beurwaarders KANTONGERECHT TE WIJK BIJ DUURSTEDE. Bunnik, Cothen, DoornDriebergenHouten, Langbroek> Odijk, Oud-Wulven, Rijnauen, Rijsenburg, Sehalkwijk, Scho- nauwen, Sterkenburg, Tull en 'tWaal, Y'erkhovenWijk bij Duurstede en Zeist. Zitting Vrijdag voorm. 10 Jhr. Mr. L. H. van Asch van WijckKantonrechter B. G. van Heyst, G. J Verwey, Kant.-plaatsv. D. 0 Heldewier, Ambten openb. ministerie. Mr. J. G. A. van Zijst, Oriffier A. M. Hey, H van t)am Hz.Deurwaard.ers. RIJKS-VELDWACHT. Brigade Amersfoort (bet kanton Amersfoort). Standplaatsen AmersfoortBunschotenHooglandLeusden Soest, Soesterberg, Woudenberg en de Yuursche.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 90