88 B. G. vanHeyst'""' I te Wijk bij Buurstede- A. Vosmaer, te Zsist. H. L. vail Buma, te Houten. J. H. Terwogt, te Driebergen. C. van Wieringen, te Woudenberg. Ambtenaren van tie Regiatratie. Jhr. F. H. van de Poll, Inspecteurwonende te Zeist. R. Formijne, Ontvanger der registratie, domeinen, zegel- en successierechten te Amersfoort. R. P. van de Kasteele, Ontvanger te Rhenen. G. J. "Verwey, Ontvanger te Wijk bij Duurstede. Ambtenaren van liet Kailaster. E. A. Marto, Itigenieur-verificateur te Amsterdam. A. Volkmaars, N. L.Inspecteur van de directe belastingen en het kadaster in de prov. Nd.-H.oll. en Utrecht, te Amsterdam. E. A. van Tonderen, Controleur te Haarlem. D. N. Renaud van Hoytema, Bewaarder van de hypotheken en het kadaster. C. Broedelet, Landmeter van de le klasse. J. J. de KoningliLandmeter van de 2e klasse. Waarborg van gouden en zilveren werben. C. C. C. Warmolts, Controleur te Utrecht. Kederlandtche Bank. J. Hering, Correspondent van de 1 ste klasse. Hotterdamacbe hypotlieekbank voni 1'ederland. Mr. J. W. Sluiter, Agent. Vereeniging tot bevorder. van beeldende kunaten. opgericht door de maatschappij i/Arti et Amicitiae". H. Leinweber, Correspondent ALGEMEENE BOUWVEREENIGING TE AMSTERDAM. als rechtspersoon erkend bij koninklijk besluit van 3 Novem ber 1865, No. 67.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 92