Directeuren-administrateurs. H. Th. G. HellingsJ. C. Reckleben. Mr. A. G. Wijers, N. L.President-commissaris. J. J. Martens, Agent. AMER8POORT8CHE BOUVTVEREENIGING als rechtspersoon erkend bij koninklijk besluit van 21 Maart 1867, No. 75. Bestuur. Mr. A. R. van BelPres. B. W. v. Burgsteeden, Penn M. van Beek, Secretaris. C. Bebber Bode. 0. Scheltus Cz. Mr. J. de Louter. AMERSFOOETSCHE BEIEE8CH-BIERBR0UWERIJ als rechtspersoon erkend bij koninklijk besluit van Januari 1873, No. 21. Commissarmen. Mr. H Oyens G. Vas "Visser. W. A. Croockewit, Mr. J. L. baron Nepveu, Mr. W. H. de Beaufort, Paul A. Huet, Directeur. H. W. A. van den Wall Bake, Onder-directeur A. Ellinghaus, Brouicmeester. VEEEENIGING TEK BESPEEKING VAN ALGEMEENE BELANGEN. Bestuur. A. M. Kollewijn Nz. G. Prins. Ds. H. W. Kalff, Voorz. P. van der Steur, Penningm. W. J. Hakkert, Seer. VEEEENIGING VAN GRONDEIGENAREN TEGEN NALAXIGE HUUEDEES. J. W. Itosbach, Directeur. G. J van Eybergen, Commitiarissen. H. J. Fijnenberg, j Ph. SmitBode.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 93