90 ZIEKENFONDS, opgericht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. B e s t u u r. M. L. Celosse, Secretaris. J. C. Leinweber, G, J. van der Zoo de Jong, B. W. van BurgsteedenPres A. J. Bos, Penningm. M. van Beelc Dr A. H C. van l)riel J. Fortuin, Boekhouder. G. Wijnands, Bode. llgeineene Begraafplaats, onder beheer van Burgem. en Weth. van Amersfoort. W. Frans, Boekhouder. G. J. Siddre, Opzichter. Hoomscli-Itatliolieke Begraafplaats. P. T. Brom, Administrateur. L. A. van Munster, Opzichter. laraiUietisclie Hetfraafplaata. H. HemmersOpzichter. Ainerar<iorti)i>he Begrarenis-VereeniginK, als rechtspersoon erkend bij kon. besluit van 17 Juli 1876. Commissarissen A. M. Kollewijn Nz.C. Y. Gerritsen, Dr. A. van der Loeff Pz.G. W. van Goor. L. A. van der Meulen, Directeur. Bedlenafen ter hrprafeni*. J. B. van Hensbergen, F. Huygen G. Huygen Sr., G. Jagtenberg, G. van Keken, G. Klumper, F Kroes J. Kroes, Tlaatarti. van ImrgrrlijU fieKrafeniafonda te 'a Base. T. J. G. van der Maat, Agent. J. M. van Munster, J. Benes, G. J. van Boosendaal, C. M. Bijnbout, G. J. Siddre', S. Verschuur, H. Wiggenraad. P. M. Vorst, Directeur.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 94