I 93 ONDERL. OVERIJSS. BRANDW.-MAATSCH. TE ZWOLLE. Mr E. J. I v. Sonsbeeck, Dir. J. G. Helmerhorst, Agent. NEDERL. ONDERL. BRANDW.-MAATSCH TE GOUDA. P. M. Montijn, Directeur. J. C. KleberCorrespondent. T. C. van GelderCorresp. BRANDW.-MAATSCH. VOOR ONROEREND GOED EN BRANDW - MAATSCH. //DE VEREENIGING" VOOR ROEREND GOED, beide te Amsterdam. H. van VeerenDirecteur J. C. Kleber, Correspondent. T. C. van Gelder, Corresp. BRANDVERZ.-MAATSCH. //VESTA" TE AMSTERDAM. Directeuren. Mr. H. S. van Lennep, J. Wijtman, Mr. I. J. Kalmsen, Agenten. J. Eortuin, G. J. van de Posthoorn. ASSURANTIE-COMPAGNIE TE AMSTERDAM. H. G. van der Vies, J. M. van Bosse, Direct. J. P. X. Haakman van den Bergb, Agent. BRANDVERZ.-MAATSCH. //HOLLAND" TE DORDRECHT. P. J. de Kanter Jr., K. J. J. Lotsy, Directeuren. Mr. J. W. Sluiter, Agent. brandw.-maatsch. (Assur.-Comp. ude Scheldt") te antw. A. A. Hamers, Agent. BELG. BRANDW.-MAATSCH. TE BRUSSEL. D. C. Prins, gevolm. Agent voor het /canton Amersfoort. SOCIETEIT //l'uNION" TEGEN BRANDSCH. TE BRUSSEL. W. PI. J. Vermolen, Agent. ASSUR.-MAATSCH. TEGEN BRANDSCHADE TE ZUTFEN. G. J. Derksen, Bh. M. Henny, Directeur. A. H. Drijfbout van Hooff, Agent.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 97