AMSTERDAMSCHE BANK VOLLEDIO AMERSFOORTSCH ADRES- EN JAARBOEK 1920 -1921 Bijkantoor Amersfoort, Kortegracht 16 Safe-Deposit. L. A. A. VAN HAMERSVELD Afd. RIJWIELEN EN MOTOREN Samengesteld door R. GROENVELD Chef dei afd. Bevolking en Burgerlijke Stand DRUK EN UITGAVE: A W. H. EYMANN, AMERSFOORT OPGER1CHT 1871. Kapitaal (1 Jan. 1920) 45.000.000. Reservefonds - 32.750.000.— Bijz. Reserve - 2.000.000. Telefoon 176. Interlocaal Letter C. Post cheque en giro-rekening No. 3051. Uitvoering van Effectenorders - Credieten voor Handel Industrie - Disconteering- - Incasso Coupons - Vreemd Geld - In- en verkoop van Cheques - BeliaudeJing van alle Bankzaken. RENTEVERGOEDING voor Deposito's op ...lie termijnen volgens overeenkomst. Telephoon 42 AUTOMOBIELtzN Telephoon 42 Luxe Auto-Verhuur- M inrjphting. Boxengarage Speciaal Zieken- transport. Groote electrische draaii'nrichting. Utrechtschestraat 25

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1920 | | pagina 1