■m DRESB -t - 1921 Amsterdamsche Bank m m ■■HE hr Amersfoort t Kortegracht 16 I - :.:i S Druk ga Uilgave gll Boekdrukkerij 0.3.van Ainerongjen Co. sa Valkhoffs Boekhandel (yo.dejongr) Amersfoorf Uitvoering van Effectenorders Credieten yoor Handel Industrie Disconteering Incasso Coupons Vreefnd Geld In en verkoop van Cheques Behandeling van alle Bankzaken SAFE-DEPOSIT =rr- r:l 'I s i 'r;{ ";-i T,| OPGERICHT 1871 Kapitaal 55.000.000.— Si Reservefonds 38,900.000.- Rentevergoeding voor Deposito's op allc termijnen volyenn overeeokomst >a No, J''Iflterlocaal letter C Postcbcgae en girorekeoing 3051 i i-

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1921 | | pagina 1