Amsterdamsche Bank Q G,J,vanAMERONGEN£CS ALLE BANKZAKEN Kantoor Amersfoort Korte Gracht 16 Kapitaal 55.000,000.— i Rcscrvcn f 42.500.000.— voor Handel, Nering en Industrie Effectenbehandeling voor Particulieren Verhuring van Safe-Loketten Gem««a(»-ccrdbi»# Ajner*io#jt iD UITGAVE VAN DE BOEK-EN KUN5TDRUKKERIJ AMERSFOORT ADRESBOEK VOOR AMERSECORT

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1925 | | pagina 1