Amsterdamsche Bank HOFSTEDE OUD-BUSSEM, ALLE BANKZAKEN Kantoor Amersfoort Korte Gracht 16 Kapitaal f 55.000,000.—Reserven £43.000.000. yoor Handel, Nering en Industrie Effectenbehandeling voor Particulieren Verhuring van Safe-Loketten UITGAVE VAN DE BOEK-EN KUN5TDRUKKERIJ AMER5FOORT Umwm Melk Karnemelk - Yoghurt lc keur Boter en Eieren (marktpri:| Depot Anersfoortt C. DONATH it Utrechtscheweg 74, Tel.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1926 | | pagina 1