VOOR AMERSFOORT VAN DEN DONK ROMEYN BRANDSTOFFEN 19 ""'I ..-'kfe ARCHIFOTO N.V. Bouwmaterialenhandel Alle Bouwmaterialen SILO-CEMENT BETON-MORTEL J. W. van Elst SYNTH RAC I ET Wij beschikken over een moderne cement zuig-persinstallatie Havenweg 5 Telefoon 6419-5717-3135 Hoofdkantoor: Hellestraat 13 Telefoon 4288 Bijkantoor en Magazijnen: Kamp 92 Telefoon 4981 HET ADRES van Uw fotohandel ZAAK VOOI soonli ke service, ook voor Uw huwelijks- reportage. Rubensstraat 25, tel. 3070 Zet bijtijds een bril voor Uw verzwakte ogen Dat voorkomt erger en maakt dat U weei zo scherp ziet als v-oegerl

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1962 | | pagina 1