HET NUHA-ADRESBOEK VOOR AMERSFOORT 1968 v. d. DONK ROMEYN Makelaarskantoor WIJNAND VAN HASELEN vHi ZIEKTEKOSTENVERZEKERING „V.G.C.N." LID NEDERL. BOND MAKELAAR8 (N.B.M.) volgens officiele gegevens N.V. BOUWMATERIALENHANDEL Levering van alle bouwmaterialen, Havenweg 5 - Amersfoort betonmortel en onverpakte cement Telefoon 15649* -15717 -13135 per silo-auto en per schip Na 18 uur 15649**13135 Importeur van de Poggenpohl-, Eschebach- en Siematic-keukens T«l. 03490 -1 62 18 -1 97 37 Gov. sinds 1882 Koop-Verkoop, Huur-Verhuur van onr. goed, hypo- theken, faxaties, beheer en administratie, assuran- tien, financiering enz. Voor het dagelijks onderhouden van kantoren en gebouwen. Voor het schoonmaken van te betrekken woningen. Voor puibewassing, het wassen van ramen per keer en per abonnement. Hoofdkantoor en administratie: Hilversum, Stationsstraat 18 telefoon 02150-14396 Filiaal: Amersfoort, Wiekslag 13 telefoon 03490-22027 COOPERATIVE VERENIGING GEZONDHEIDSZORG CENTRUM NEDERLAND u.a. LID: .STICHTING ZIEKENHUISVERPLEGING" Bergstraat 9-11 Amersfoort Telefoon 03490-1 77 45 Onbeperkte verpleging in ziekenhuis en sanatorium Volledige vergoeding poliklinische specialistenhulp Verzekering van huisartsen- en apothekershulp BIJ OVERSCHRIJDING LOON-OF INKOMENSGRENS INSCHRIJVING ZONDER KEURING AANTREKKELIJKE COLLECTIEVE VERZEKERINGEN VOOR BEDRIJVEN

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1968 | | pagina 1