11IB». N°. 38. Dingsdag3. Julij. 1819. NIEUWS- AMERSFOORT, RHENEN ADYERTENTIE-BLAD WIJK BIJ DUURSTEDE. DER (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. ST11AMR00D, te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOUTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDPiE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. STATEN DER PROVINCIE UTRECIIT. Bij de opening der Vergadering van de Staten deter provincie, welke in het openbaar worden gehouden in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen op de Marie-plaatsachten wij het niet onbelangrijk de naam lijst van derzelver Leden mede te deelen. VAN WEGE SB RIDDERSCHAP. G. C. C. J. Baron van Lijnden van SandenburgLid der Gedeputeerde Staten te Utrecht. A. C. G. Ridder van Rappard, Ontvanger der Directe Belastingen te Utrecht. F. II. C. Baron van Heeckeren van Brandsenburg Rentenier te Utrecht. J. Baron Taets van Amerongen van Woudenberg, Rentenier te Zeist. J. Baron Taets van Amerongen van NatewischLid der Gedeputeerde Staten te Utrecht. G. C. D. Baron van Uardenbroek van Hardenbroeh Rentenier te Sterkenburg. Ph. J. Baron van Zuijlen van Nijevelt, Rentenier te Utrecht. Mr. C. W. J. Baron van Boetselaar van Dubbeldam, Plaatsvervangend-Regter te Utrecht. Jonkh. Mr. J. E. Pesters van CattenbroekSecretaris van het Collegie van den Lekdijk benedendams te Utrecht. J. G. G. Baron Taets van Amerongen van Renswoude Rentenier te Renswoude. W. R. Baron van Tuijll van Serooskerken van Zuijlen, Rentenier te Zuilen. VAN WEGH DB STEDEN. Voor Utrecht. Mr. N. P. J. Kien, Burgemeester te Utrecht. Jonkh. W. E. Ram, Lid van den Raad te Utrecht. MrA.J.van Beech Calhoen, Wethouder en Kameraar van het Collegie van den Lekdijk bovendams te Utrecht. Jonkh. Mr. P. A. Beelaarts van Oosterwijk, Lid der Gedeputeerde Stalen te Utrecht. Mr. W. J. Both llendriksenLid van den Raad te Utrecht. Mr. J. HinlópenWethouder te Utrecht. Voor Amersfoort. Mr. J. Sclieltus van Leusden, Regter en Lid van den Raad te Amersfoort. Mr. J. de Louter, Notaris en Lid van den Raad te Amersfoort. Voor Rhenen. J. C. P. E. Mensof Kantonregter te Rhenen. Voor Wijk bij Duurstede. H. J. van Marienhoff, Notaris en Lid van den Raad te Rhenen. Voor Montfoort. A. van Fuuren, Wethouder te Montfoort. Voor IJsselstein. W. G. Story van Blokland, Lid der Gedeputeerde Staten te IJsselstein. VAN WEGH DEN LANDELXJ KEN STAND. le District. Hoofdplaats Amerongen. (AmerongenLeersumDoornLangbroekSterkenburg Veenendaal, Darthuizen, Cothen, Schalkwijk, Odijk Werkhoven). J. C. C. W. Baron d'Ablaing van Giessenburg Rentenier te Doorn. W.H. van Nellesteijn van Broekhuizen en Darthuizen, Rentenier te Darthuizen. 2® District. Hoofdplaats Zeist. (ZeistDriebergenHouten, Tuil en 'tWaal, Rhijnauwen Rijsenburg, Oudwulven, Schoonauwen, Vreeswijk, Bunnikde Bilt). F. C. H. Baron Taets van Amerongen, Rentenier te Utrecht. F. N. van Bern, Burgemeester te Zeist. 3e District. Hoofdplaats Maarsen. (Maarsen Kockengen, MaarssenbroekMaarsseveen, Zuilen, AchtienhovenBreukelen-NijenrodesBreukelen-St. Pie- ters, Laag-Niéuwkoop, LoenenTienhoven, Westbroek, Maartensdijk, Ruwièl, Vleuten, Ilaar-Zuilens). G. Duuring, Renteuier te Breukelen. PC. Baron van Reede van ter Aa, Burgemeester te Ruwiel. 4® District. Hoofdplaats Abcoude. (Abcoude en Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen, Loosdrecht, Oudhuizen, Loendersloot, Nichtevecht, Abcoude Proostdij en Aasdom, Vreeland, Portengen). J. van der Heijden, Notaris te Vinkeveen. Jonkh. G. J. Beeldsnijder van Foshol en Frije Nesse Rentenier le Utrecht. 5® District. Hoofdplaats Harmeien. (Wul verhorstLinschoten, Ac litho ven; Willeskop ,.Sn elite- (- waard, Houkoop, Willige-Langerak', ZevenderCaDauvI Lopiken Zevenhoven, Veldhuizen'!"Harmeien kop, Kamerik en de Iloutdijkeny. Kamöik ,VWsv,vx..v.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1