De Eembode fotozegel-wedstrijd VOLLEDIGE LUST 1 FOTO-ZEGELS VAN DE IN OMLOOP GEBRACHTE 62 Voetbal-elftallen ïïSa' j§ï*ïï®i?S BMntttaasvr ijgg» ^■^rsss,"ss!. kSi- SSS-S 'g&TËffiïESt SS HstcSTSJi?"®"'"ïs„i sxst 244 Ongesorte voetballers 'de fiWS13*f*«s51SSS jiiflllli SE 1- P 1 90 Wielrenners motorrijders «i; 67 Zwemmers en DRIE ZEGELS MET DE PORTRETTEN VAN: H.K.H. PRINSES JULIANA, Z.K.H. PRL'S BERNHARD, HET PRINSELIJK PAAR mei als opschrift de namen of initialen der clubs en de namen der spelers: i L.O.N.G.A.: Relnder». J. Harting. -lau. J. Kodd i. Kuteele. de Joode. Doalhulaen. •tandt. Goouen, de Wolf. de Koning. 40 R.C.H.: 53 VLI8STNGEN: Ltansollnk. Pievosl Sr.. Kor». Paape. Pre- Burger»»!, J. Oreel. J. Reinder». J. v. voet Jr., Geutvken». Metten. Slot, r. d. Peenen. J. Bute. J P. Hartlng. Ch. Horst, Hoogendoom. Vader, J., -- ll R.C.S.: Wanjou, Vermaat. M. Blok. Schout. Krulise. Hoogeboom. Lantaheer. Dantïlsc. Vaes. GUleue, Mullekom, A. Blok, Mar- teyn- Michel' I2R.F.C.: 43 ROBUR: 55R.K.V.V.U: 44 S. C. H.: r^rnssitsst».^ Lgs£«ru*r ,rsa CO 'C.A.C.: l^S^i^sss. w"= De zegels dragen als opschrift het woord Vijftien verschillende zegels uit de ondei °i KrMk.^'oopman'jr!'Goidrabefd, Tarte® Wynandta. ten Voor wat betreft de clubs, waarvan elftal te hebben, indien men hiervan 63. Gerritsen 83. ran Heel 1 86. Hekolaar 1 8A ^ed!°Seyden 1 89. Hllta 1 90 HUlekamp 1 91. Hobbeltnk 1 92. van Hock 1 IS. Th. de Kreek 6. Kroeg er 1 j&SSB* 10. v. d Laan U Lambooy j ttUIMB ««üiajïser 94' Hollen berg 1 95. Hoogendoom 1 J&. Leelnhuta 5. Lenaehnk Vr 4. v Poet eren 214 3 v Polancn 315 ft- 7 Fruiten meer dan elf verschillende zegels in omloop zijn, wordt men geacht een compleet elf verschillende zegels heeft met den naam der betreffende club als opschrift.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1938 | | pagina 6