NOG GEEN BESLISSINGEN Haarlem een stapje dichter bij de titel Ook nu geen beslissingen in voetbalcompetitie A.P.W.C. deelde de punten met C.D.N. Competitie-uitslagen phiïishavëi p^spsto DAGBLAD VOOH AMERSFOORT RFC en Excelsior het slachtoffer? H.V.C. en Quick lieten het er bij zitten Over in een t Net I zette achterstand zege om AMHCII werd kampioen en promoveerde HVC verloor in Oostzaan Vidmar wedsiijdleider Quick-voorhoede onproductief „Boys" ontmoette felle tegenstand Kerknieuws Radio-programma Maandag 16 Februari 1948 3 Ook de afgelopen Zondag bracht in de eerste klassen nog geen enkele beslissing. Feyenoord» dat verraderlijk dicht in de buurt van de titel was aangeland, kon de kampioensvlag nog niet uit de stof te voorschijn halen. Daar zorgden DOS en EDO yoor. De Utrechters dwongen de Rotterdam mers een gelijk spel af en EDO behield haar kans tloor een behoorlijke 3—1 zege op ADO. Zo ging het ook in de andere districten, zodat we nog een week geduld zullen moeten hebben eer wij één of meer kampioenen kunnen begroeten. goed als niet meer ontgaan, want de Philipsmenscn wonnen ook nu weer met groot verschil van Helmon- dia. Vlissingcn werd door Bleyérheide nog wat vaster op de onderste plaats gedrukt. De volgorde in het Zuiden is nu: District Vl Haarlem hersiclde zich oo grootse wijze door met een 7-^-1 zege op HBS te bewijzen dat het kampioen- Schap bij haar toch in goede handen 2al komen. Óf dit ook werkelijk zal gebeuren zal nu van de laatste wed strijden afhangen. RFC vocht voor zijn laatste kans en speelde tegen Neptunus gelijk. De RFC-ers troffen het niet, nu ook 't Gooi en Vole- wijekers beide weer wonnen, zodat het thans zo goéd als zeker is dat de Rotterdammers, vermoedelijk tegen KFC en UW, het eersteklasseschap zullen te verdedigen krijgen. De grote Hrijd in Rotterdam is ge ëindigd in een 1 1 gelijk spel, waar door de illusoire kans van DOS thans is verkeken en Feyenoords aanspra ken weer iets minder krachtig zijn geworden. Overigens een pracht- prestatie van de Dossers, die op on fortuinlijke wijze een Utrechtse zege zich zagen ontgaan. De komende strijd tussen DFC en Feyenoord kon nu wel eens de beslissing brengen. Ook het lot van Excelsior werd nog niet bezegeld, maar de kansen om aan het noodlot te ontkomen zijn weer heel wat '-'einer geworden. Te meer daar Blaf: w-Wit, door een ver dienstelijke overwinning óp DHC, haar puntental weer mét twee- zag vermeerderen. De standen in het Westen zijn nu als volgt: District 1 District 11 Haarlem Xerxes Ajax Zeeburgia HDVS VSV NêptunuS Völéw. 't Gooi HBS RFC In het Oosten benutte Go Ahead 'dé kans, om op Quick in in te lopen, goed. De 10 zege op Zwolse Boys reduceerde de achterstand van de Deventenaren op de club uit Nijme gen tot één punt. Met een wedstrijd achterstand staat Go Ahead er nu prachtig voor. Wageningen deed weer uitstekend werk door Ensche- dese boys met 1O er onder te hou den en speelde tevens in de kaart van Vitesse, dat nu nog steeds haar kleine kans behoudt om aan het drei gende gevaar te ontsnappen. Heerenveen en Be Quick wonnen beide en daar Veendam een vrije dag had. kwam er niet veel wijziging in de Noordelijke afdeling»- Hier volgen de standen: District II! District V District IV BW - 17 Sitt. Boys 16 Eindhoven 17 Willem 2 17 Juliana 16 Maurits 15 Longa 18 Spechten 15 Bar. DNL 17 TSC 18 Helmónd 18 25 PSV 18 22 NOAD 17 22 NAC 16 21 Limburgia 17 17 Sp. Emma 16 15 MVV 16 15 Bleyerh» 16 13 Brabantia 16 13 VVV 17 11 Helmondia 17 10 Vlissingen 16 Wat deden de eerste klassers? ZceburglaVolewdokcrs 1—3 HBS—Haarlem 1—7 VSV—'t Gooi 0—3 Hormes DVSAjax 6—3 RFC—Neptunus 1—1 DISTRICT II Excelsior—Sparta 1—0 DHC—Blauw Wit 1—5 EDO—ADO 3—1 DWS—DFC 0—5 FeyenoordDOS 11 DISTRICT 1H Go Ahead—Zwolsche Boys 10 Enschedc-^-IIeraclcs 03 Bo Quick—NEC 3—4 WageningenEnsch. Boys 10 DISTRICT IV BW—Willem II 1—0 Mauritsdo Spechten 2—5 EindhovenSittardse Boys 1—1 JulianaHelmond 01 DISTRICT V LeeuwardenHeerenveen 12 Be QuickSneek 51 EmmenFrisia 11 Achilles—H8C 0—1 DISTRICT VI NACLimburgia 21 NoadBrabantia 21 PSV—Helmondia 4—0 Vlissingen—Bleycrheide 0—5 VVV—MVV 2—1 18 25 Feyenoord 18 27 18 23 EDO 18 25 18 19 DFC 18 24 19 19 DOS 17 20 17 18 Stormv. 17 17 17 17 ADO 17 17 19 17 DHC 17 15 18 16 Sparta 18 13 18 16 DWS 18 13 18 16 Blauw-W. 17 12 18 12 Excelsior 17 9 Quick 18 23 Be Quick 19 33 Go Ahead 17 22 Heerenv. 18 32 Wagen. 17 20 ÜVAV 17 21 AGOVV 17 19 Frisia T8 20 Heracles 17 19 HSL 16 17 NEC 16 17 Velocitas 17 15 Znschede 16 15 Sneek 15 13 Zwolse B. 16 13 Emmen 18 13 Ensch B. 17 13 Achilles 19 12 Be Quick 15 12 Leeuward. 19 11 Vitesse 16 9 Veendam 18 7 De afgelopen voetbal-Zondag was voor BW een voordelige. Door een 1—0 zege schakelden de Bossenaren Willem II volledig uit, terwijl de twee andere concurrenten, Eindho ven en Sittardse Boys de punten deelden. PSV kan in District VI de titel zo Ook de afgelopen voetbalzondag heeft nog géén beslissingen gebracht en in enkele gevallen is dé situatié zelfs nog onoverzichtelijker gewor den dan deze al was. In de tweede kla&se B is de span ning iets afgenomen en heeft U.v.V. een voorsprong op De Spartaan ge nomen dank zij een goede overwin ning op Alcmaria Victrix. De Am sterdammers verloren ditmaal in Enkhuizen van Wèstfrisia. 'In de staartgroep is Ook een wijziging ge komen. A.F.C. heèft zich door éen royale overwinning op T.O.G. van de onderste plaats afgêweTkt ten koste van Z.V.V. De Zaandammers konden het in Utrecht tegen Velox niet verder dan een gelijk spel bren gen. H.V.C. stelde teleur door in Oostzaan van O.S.V. te vérliezen. Door hét gelijke spel van C.D.N. in Amersfoort tegen A.P.W.C. en de overwinning van {geist op Holland staan thans Driebergers en Zeis- ters met een gelijk aantal winst punten aan de kop. C.D.N. heeft nog steeds de leiding door een beter doelgemiddelde. In dé derde klasse F zal de beslissing dus in de laatste rondo moeter, vallen en het is zelfs niet uitgesloten dat het tót een be slissingswedstrijd moet komen. For- titud kon zich veilig stellen door een overwinning op B.V.C. De club R.U.C. heeft evenveel punten als de hekkensluiter H.M.S., doch speelde een wedstrijd minder, zodat het er voor H.M.S. niet al te best uitziet. Toch kon de laatste haar positie ver betéren door een magere overwin ning op Patria. De leiders in de vierde klasse J hebben geen fout gemaakt. Amers- foortse Boys wist in de lastige uit wedstrijd tegen Victoria te winnen, doch de overwinning van De Zebra's in Blaricum tegen R.K.B.V.V. is veelzeggend. De blauwwittén hebben echter met vier thuis- en een Uit wedstrijd niet zo'n zwaar program ma meer voor de boeg als de Ze bra's. Stichtse Boys kon haar posi tie niet verbeteren en verloor têgén L.V.V., die zich hiermede uit de ge vaarlijke zobe trok. Quick verloor op eigen terrein ven A.D.E. en werd daardoor definitief uitgeschakeld. Saêstum behaalde een goede over winning op het bezoekende 's Grave- land. Tafeltennis Het vierde team weldra kampioen Over 't Net 1 heeft het in de Uitwedstrijd tegen Velox 2 gepres teerd een 3-1 achterstand om te zetten in een 6-4 overwinning. In de dubbel, die de beslissing moest brengen, wisten Schild en Van Leersum te zegevieren. Daarvoor hadden zij reeds ieder twee singles gewonnen; A. Lambrechts zorgde tenslotte voor het zesde winstpunt. Ook Over 't Net 2 kwam twee pun ten rijker haar huis; Zeist 2 werd met 7-3 verslagen. Jellinek behaal de drie overwinningen zonder dat zijn tegenstander 10 punten konden behalen J. Lambrechts twee en invaller Raabe eveneens twee. Over 't Net 3, dat onvolledig uitkwam, moest in het sterke Ri- vendi 2 zijn meerdere erkennen. 3-7 was hier de uitslag, waarbij Goedhart twee van de Amersfoort- se winstpunten behaalde en Mulder het derde. Door Zeist 5 met 10-0 te verplet teren heeft Over 't Net 4 het kam pioenschap practisch binnen. Uit de thuiswedstrijden tegen Iduna 1 en Kroost 1 heeft in totaal nog maar één punt behaald te worden en dan is het vierde team kam pioen; de uitwedstrijden werden destijds met resp. 8-2 en 10-0 ge wonnen, dus is er alle reden voor optimisme. In de wedstrijd tegen Zeist 5 waren Raabe en Van Sor- gen zeer goed op dreef en wonnen alle partijen er. ook Bremmers wist 2ijn ongeslagen record te handha ven. In deze klasse" loopt Van der Meiden 2, eveneens uit Amersfoort, kans degradatiewedstrijden te moeten spelen, zoals uit onder staande stand van de derde klasse C blijkt: Over't Net 4 12 12 - - 24 Iduna 1 12 9 2 1 20 GMU 2 12 6 1 5 13 Zeist 5 12 4 2 6 10 UTTC 5 11 4 1 6 9 Demka 3 11 3 3 5 9 De Kroost 1 12 2 1 9 5 van der Meiden 2 12 2 - 10 4 Over 't Net 6 kwam in de afge- lopen week twee keer uit, de eerste wedstrijd werd tegen de leider BTTC 2 met 8-2 verloren, waar door de kampioenskannen defini tief verkeken zijn. Van der Tak behaalde twee overwinningen. Tegen Barna 11 won Van der Tak drie maal, evenals zijn teamgeno ten Scholten en Stutterheim, die ook de dubbel wonnen, zodat deze wedstrijd in een 10-0 overwinning voor de Amersfoorters eindigde. In een zeer spannende wedstrijd heeft A M H.C.-heren II Zondag ge lijkgespeeld tegen Hilversum IV. De 1—1 uitslag bezorgde de Amersfoor ters het kampioenschap, waardoor zij automatisch van de derde naar de tweede klasse promoveerden. Ondanks de verwoede aanvallen van beide zijden werd er in de eer ste speelhelft niet gescoord. In de tweede helft maakte Hilversum spoe dig het eerste doelpunt. Na enkele verwoede aanvallen van A.M.H.C. zag Huyer tenslotte kans de gelijk maker te scoren. De Amersfoorters lieten zich niet deprimeren door de luide aansporingen van de talrijke Hilversumse supporters, die hun ploeg tot het uiterste dreven. Alle aanvallen werden afgeslagen. Na afloop bood de Hilversumse captain aan zijn Amersfoortse col lega. Jaap Eggink, bloemen aan. In de vierde klaèsé K is de beslis sing nóg niet gevallen, hoewel het Soester S.E.C. dé titel practisch niét méér kan ontgaan. Toch is do 10 overwinning op Woudenberg niet erg overtuigend. Ook Amsvorde kwam op eigen térrêin tegen BarneVeld maat juist niet de hakken óver de pas kwam ook H.V.C. 'n beetje sloot. Voorwaarts, de énige club die S.E.C. de voet nog dwars kan zet ten verloor een kostbaar punt aan Zwaluwen Vooruit. Actif heeft, door haar beste beentje voor te zetten, in Breukelen een gélijk spel tegen Nijenrodes weten te behalen en heeft daardoor haar positie belangrijk ver beterd. Te veel verdedigend spel van Amersfoorters Tien minuten na de stormachtige aanvang van O.S.V. dat al haar enthousiasme, snelheid, schotvaar- dighcid en goed samenspel voor de ontmoeting O.S.V.—H.V.C. in Oost zaan had meegebracht, had de H.VC.-defensie al drie grote fouten gemaakt, waardoor drie Oostzaansé doelpunten ontstonden. H.V C. speelde vinnlg-defensief en men bleef defensief ook toen O.S.V. voor de rust een 30 voorsprong had genomen on zij in de tweede helft de voorsprong op 40 bracht. Pas in het allerlaatste doel van de wedstrijd toen de Amersfoorters hun „draai" hadden gevonden en twee goede doelpunten waren gescoord, ontston den nog wat doelrijpe kansen voor het doel van keeper Lust. die het voor de rest van de tijd verbazond makkelijk had gehad. De wedstrijd. die op een glibberig en moeilijk te bespelen veld plaats vond. was niet bijzonder mooi. Bij H.V.C., dat met invallers voor De Zeeuw en Van 't Prinsenhof startte in een gewijzigde opstelling, waren ditmaal vooral De Gans, Van de Bie» zenbos eYl Malestein uitstekend op dreef Vermoedelijk zou Stapel een van zijn beste wedstrijden van het seizoen hebben gespeeld als de Oost- zaners die razend snel van stapel lie pen de doelpunten vrijwel na de af trap niet hadden gescoord. Want door zijn onzekere optreden, sloeg do schrik dermate in de benen van de H.V.C-verdediging, dat de backs naar eigen doel terugzakten. Gevolg: grote druk op het H.V.C.-doel. De gastheren profiteerden er van en maakten over rechts aanstonds een paar doelpunten. Dat er in het overige gedeelte van dé eerste speolhelft geen doelpunten meer Werden gemaakt, was té dan ken aan het slechte schieten van de aanvallers én het stugge én taaie spel der verdedigers Ook in de tweede helft was O.S.V. het meest in dé aanval. Er werd toen zeer fel om niet te zeggen fors gespeeld voor het AmerSfóoi'tsé doél. Oderkerk verhoogde na éen half liur uit een goede voorzot van Van Splin ter met een beheerst schot de O S.V.-voorsprong tot^ 40 en toen het offensief. In de laatste minuten toen O.S.V. zich énkele fouten permitteerde, ver kleinden Barreveld en Gerritsen de achterstand tot 42 Tweede klasse B: U.V.V. 17 11 4 2 26 Spartaan 18 11 3 4 25 O.S.V. 17 10 2 5 22 Westfrisia 18 9 1 8 19 H.V.C. 17 6 5 6 17 T.O.G. 18 6 5 7 17 Velox 19 7 3 9 17 W.F.C. 17 6 4 7 16 Alcmaria Victrix 17 6 2 9 14 A.F.C. 17 4 •2 11 10 Z.V.V. 17 2 5 10 9 Derde klaese F; C.D.N. 17 10 5 2 25 Zeist 17 10 5 2 25 Holland 16 7 6 3 20 B.V.C. 16 6 3 7 15 A.P.W.C. 16 4 6 6 14 D.W.S.V. 15 5 3 7 13 Fortitudo 16 6 1 9 13 Patria 16 5 3 8 13 R.U.C. 14 3 4 7 20 H.M.S. 15 4 2 9 10 Vierde klasse J: Zebra's 17 14 1 2 29 Amersf. Boys 15 11 3 1 25 A.D.E. 16 9 3 4 21 Saestum 16 6 3 7 15 Victoria 17 6 3 8 15 Quick 14 6 2 6 14 's GraVeland 17 0 4 8 14 R.K.B.V.V. 16 0 3 8 13 L.V.V. 18 5 3 10 13 Olympia 17 5 1 11 11 Stichtse Boys 15 2 4. 9 8 Vierde klasse K S.E.C. 17 11 6 0 28 Voorwaart 6 15 9 4 2 22 Amsvorde 16 10 2 4 22 Nijenrodes 16 5 6 5 16 Barneveld 16 5 5 6 15 Zwaluwen V 17 3 8 6 14 V.V.O.G. 15 5 3 7 13 Woudenberg 15 4 3 8 .11 Actif 16 4 2 10 10 En Avant 15 2 3 10 7 De Joego-Slavische schaakmeester prof. Michael Vidmar is door het comité, dat de eerste serie wedstrij den om het wereldkampioenschap schaken in Den Haag organiseert, uitgenodigd om de wedstrijdleiding op zich te nemen. Deze uitnodiging heeft de instemming van alle spe lers. Góede aanvallen bezorgde ADE twee doelpunten Quick dat in de eerste helft van do Wödetrijd togen A.D.E. een kleine voldmecrilerliclrl had. was na de rust overwegend stérker cn moest'toch de zege aan haar te genstanders laten. Dc wedstrijd werd op een moei lijk te bespelen lorréin in do béste verstandhouding gespeeld en be gon sensationeel, duur de A.D.E.* doelman Spoedig nu het begin bij een liogo voorzét finaal mis stompte. De bal bleef énige ogenblikken voor liet doel liggen, zonder dat eén der roodzwarte voorhocdespclers op liét idéé kwam het laatste stootje te geven Quick probeerde op de linksbui tenplaats de jeugdige Broekhui zen en zal deze zeer zeker op nieuw oen kans geven, daar hij toonde een nuttig speler te zijn, dlc zijn tegenstanders vaak te vlug af was. In het middenveld werd vaak verdienstelijk gecombineerd doch zodra do bal bij liet binnontrio van Quick terecht kwam. wist men er geen rand mee. Vooral middenvoor Lceflang kon er maar niet inkomen on bad steeds zoveel lijd nodig om do bal onder con trole te krijgen, dat alle gevaar dan gowoken was on de A.D.Ë. nchterhoedo voldoende gelegen heid kreeg om in to grijpen. Bij do tegenstanders van onze stadgenoten \\as het anders go- steld. Daar hielden dg voorhoede- spelers de bal geen moment bij zich en werd met lange trappen het spel open gehouden, zodat do backs hun handen vol hadden. Bij een van deze snelle aanvallen werkte linkshalf Ilienekamp do bal, npar binnen i.p.v. naar bui ten en gaf hierdoor de toelopende linksbinnen gelegenheid om van korte afstand bard in te schieten. Met de stand 01 werd. van doel gewisseld. Na de hervatting zagen we een sterk aanvallend Quick dat ge- Het spel dat de A.P.W.C.'ers Zondagmiddag op Birkhoven tegen de kam- pioenscandidaat C.D.N. ontwikkelden was van veel beter gehalte dan de paarsgelen do laatste -weken toonden. Vooral het enthousiasme, waar mede z(j de Driebergers tweemaal drie kwartier de handen vol werk gaven, was een Aangename verrneslng na een zekere matheid in de voorgaande wedstrijden. Enthousiast spel der Amersfoorters Het bleek énoedig dat de Amers foorters hun huid duur zouden ver kopen. Wel waren de eerste aanval len voor de Driebergers, doch het duurde niet lang of de A.P.W.C.-ma chine begon op toeren te komen. On ophoudelijk trokken zü met open aanvallen op hot doel van C.D.N. af, dat enkele malen aan gevaar ont snapte. Toch was het geen voortdu rend overwicht, want ook de gasten ondernamen enkele goede aanvallen. De A.P.W.C.-verdediglng, waarin Jan van Empelen als rechtsback goed werk verrichtte, had echter weinig moeite met het veel te kort ?:ehouden spel van dc Driebergers. )aarbij kwam dat de C.D.N.-mid denvoor Vink te weinig probeerde zijn kansen te benutten en zijn pas ses steeds door een back onder schept konden worden. Het eerste doelpunt, dat na on geveer twintig minuten werd ge scoord, liet het verschil tussen de Driebergse aanvalsleiders en de mid denvoor van A.P.W.C. duidelijk zien. Joh. van Empelen had al enkele ma len geprobeerd aan zijn zware be waking te ontkomen, doch dit was hem nog niet gelukt, totdat Mossing een voorzet gaf waarbij de bal voor de voeten van de zwaar gedekte Joh. van Empelen kwam. Deze wist zich keurig Vrij te spelen en zün zui ver gericht schot had dan ook ftuc- cés. A.P.W.C. had de leiding geno men tot grote teleurstelling van de vele supporters die uit Driebergen waren gekomen. Zelfs misten wij enige tijd het heldere hoorngeschal waarmede de geblokten aangevuurd werdén, doch niet lang, want de gas ten namen het initiatief over en en kele malen ontsnapte het A.P.W.C.- doel op vrij fortuinlijke wiize aan een goal. Vooral het weifelend op treden van ÏJzendoorn bezorgde de duizenden A.P.W.C.-supporters nog wel eens angst. In de «tweede helft namen de Amersfoorters opnieuw Steund door do wind. steeds op nieuw voor het A.D.E.-docl ver scheen. Hét binnentrio bleef ech ter onmachtig en werkelijk ge vaarlijke schoten kreeg do A.D.E.- keeper dan óQk niet te verwerken. Slechts sporadisch kwam A. D. E. tot aanvallen, doch wanneer dit gebéurde, ontstond er dade lijk gevaar, doordat dan met lan ge trappen in dc- richting van doelman Veer werd gespeeld. Enige malen wist deze" door uit lopen een doelpunt te voorkomen, docli 11a ca. 30 minuten <\erd bet pleit door de middenvoor beslecht die de keeper met een laag schot wist te passeren. (02). KV VA speelde gelijk tegen Soesterberg In de wedstrijd Soesterberg— K.V.V.A. die in een gelijk spel ein digde heeft 't aan spanning niet ont broken. Er viel in deze wedstrijd van vele aardige spelmomenten te genie ten. Na aftrap nam K.V.V.A. het heft in handen en het overwicht be hielden dc Amersfoorters bijna de gehele eerste helft. Steeds kwamen 2II weer gevaarlijk voor het sterk verdedigde Socsterbergse doel. Het beslissende schot ontbrak echter. Wel heel goedkoop kwam Soesterberg aan een doelpunt toen een der ach» terspelors terugspelend op de keeper dit met een ferm schot deed en in dc uiterste hoek in eigen doel schoot <1—0». Dit doelpunt ontmoedigde de K.V.V.A.-ers geenszins.- Enthou siast streden zij verder Na dfc rust hernamen de Amersfoor ters het overwicht en na 1b min. brachten Zij de stand op ge lijke voet door een fraaie open aan val via de rechter-vleugel, waarbij Helferink de bal keurig voorspeel de en Steenbeek met een onthóud- baar schot dé keeper 't nakijken gaf. (1—1) Het was alsof de Amersfoorters nog meer in hun mars hadden niaar naarmate de speeltijd verstreek werd K.V.V.A, in de verdediging gedrongen zij konden zich. hieruit steeds met moeite loswerken. De vermoeidheid werd ook merk baar bij de ploeg die steeds in het offensief was geweest en met de stand 1—1 brak het einde aan. Nu zal veel afhangen van de wed strijd van as. Zondag waar beide ploegen elkaar opnieuw ontmoeten maar nu in Amersfoort. VOETBALUITSLAGEN District I 2e klasse A: Hercules—KFC 1—2. Watergraafsmeer—Vriendenschaar 3—0. Hilversum—Volendam 1—5, Alkin. Boys-SDW 3-3 ZFC-Elinkwiik 1_1 2c klasse B: Velox_ZVV 2-2. West Frisia—De Spartaan 3-2, UVV_Alcm Victrix 3-1. OSV-HVC 4-2. AFC-TO G 3—0. 3e klasse F: Zeist—Holland 1—0. HMSPatria 1—0. APWC—CDN 1—1. FortitudoBVC 3_1. 4e klasse J: Vic toria— Amersf, Boys 1—2. RKBVV—De Zebra's 0—4, Saestum—'s-Graveland 4—1 LVV—Stlchtae Boys 1-0. Quick-ADE 0—2. 4e klasse K: Nyenrodes—Actlf 3- 3 Amsvorde—Barneveld 2—1. Zw. Voor uit—Voorwaarts 0—0. SEC—Woudenberg 1-0 4e klasse L: PVC-IJFC 1-2. VViJ —GW 4-1, MSV—Utrecht 0-4. Kam pong—Brederodes 1—1. District II 2e, klasse A: Fortuna—Coal 0—0. Sliedrecht —Emma 0—2. VUC—Velsen 3—1. Gouda DCV 20 gest. (wegens beenbreuk): 2e klasse B: CVV_Overmaas 2—2, BMT —SVV 1—2 (BMT moet degradatiewed strijden spelen): RCH_Quick 0—2, ODS -UVS 0-1, Unitas—VFC 4-2 District III 2e klasse B: PEC-Labor 1-2. Aal ten— Zutphanla 1-1. ZAC—Sallandia 4_ 1, Rijssen Vooruit—Doetlnchem 2—2, 2e klasse C: SCH-Dlerense Boys 2—1, Varsseveld—WAVV 1-2. Gelria_Vee- nendaal 3—1, Rheden—TEC 1—2. Afd Utrecht KNVB: le klasse A: Soesterberg-KWA 1-1. FAK_Scher- penzeel 3—0, le klasse B Maarssen- PVW 5-1. KDS-RK Stormvogels 7-1. Ares_Naarden 3—5. 2e klasse A: Mij drecht— DWSM 2—1, Bunnik—Houten 0_2. PCVC-KSVV 2-1. 2e klasse B: DSO (U.)_Odin afg De Toekomst—D AC 43. 2e klasse C: Oranje Wit_DV SA 0—2. 3e klasse B: Celeritudo—De Meeuwen 3—0. Res. le klasse B: 't Gooi 5—UW 4 4—5 Res 2e klasse B: Utrecht 3BVC 3 6_1 KDS 2_Utr Bovs 2 2-2. Res. 3e klasse A UW 5—HMS 4 2—4. Res. 3e klasse C: PVW 2—EMS 2 11. Rés 4e klasse J. De Meern 2—PVCV 3 1—4 Zaterdagvoètbal 4e klasse B KNVB DVS '33-IJsselmeervogels 0—0 IJsael- mecrvogels is kampioen: Afd. Utrecht le klasse A: Sparta (N.)-DOVO 1—5. Bloemenkwartier—WJ 6—2. le klasse B: Jonathan—Veenóndaal 1—6 2e klasse A. PUEM—Hercules 5—1. 2e klasse C: OSO—DDS 3—2 OSO kampioen. 2e kl. D: Valkenhelde—CJW 2-3. 3e klasse A OG'NVV 3—0. Res. le klasse: Destó 2 Veenendaal 2 5—2 Res 2e klasse V:PV HU 2—SVGU 2 0—2 Res. 3e klasse P: Leusden 2—Matjan 2 1—3, CJWJo nathan 2 3—1. nOCKEYUITSLAGEN Héren eerste klasse TOGO—Hilversum 0—4. BMHC—Gooi 4—1 le klasse R: Be Fatr^Amsterdam 0—1. Laren—Delft, se studenten 1—1 Prom. klasse C: SCHC —Amsterdam 3 3—4. Kampong—Gooi 2 3—0. 2e klasse F" SCHC 2—Kampong 2 3—1. Voordaan—Schaerweyde 1—3. Da mes: 2e klasse D. Hilversum 2—SCHC 2 4—0. Laren—Voordaan 7—2. Schaerwey de—Be Fair 2 4-1. tafeltennisuitslagen Hoofdklasse: Nedlloyd-Quiek 7—3. Wifra—Rapid 5—5. Spartft-TOG 6—5. TOG—Rapid 5—5 Sparta—Wifra 7.-3 Overg klas6e: Barna 3-UTTC 6—4. Horna—Barna 3 7—3. Afd. le klasse: Barna 4_Rivendi 1 5_5. Tuindorp 2— Zeist 2-8. UPTTS—Velox 2 6-1. Velox 2—Over 't Net 4—6. BTTC—Tuindorp 2 73. Zeist 1—Rivendl 4—6. 2e klasse A Velox 3-UTTC 3 0-10. Barna 6-UD 3_7. Over 't Net 2-UPTTS 2 5-5 (UP TTS 2 kampioen). Velox 3—UD 0—10. Barna 6-UTTC 3 6-4. Zeist 2_Over t Net 2 3-7. 2e klasse B: Velox 4_JaUa 3—7. UTTC 4—Barna 7 5—5, Jongeneel— VRA 3—7. Barna 7—Demka 6—4. Tuin dorp 3—Velox 4 8—2. Jaffa—Jongeneel 7_3. VRA—UTTC 4 6-4 2e klasse C: SSVU—Glsona 2—8. Over 't Net 3— Zeist 3 8-2. Rivendi 2_Over 't Net 3 7-3. PVW—Gisona 3-7 3e klasse A: DHM—Demka 2 7-3, Jaffa 3_Zeist 4 5—5. GMU—Tuindorp 4 10—0, Tuindorp 4_Jaffa 3 1-9. GMU-V, d. Melden 3 7. Zeist 4—DHM 7—3. 3e klasse B Jaffa 4 -UPTTS 3 2-8. UD 2-SSVU 2 8_2. Jongeneel 2-Gisona 2 0-10. PVH_Ve- lox 5 9—1. Velox 5—Jaffa 4 5-5. UPT TS 3_SSVU 2 9_1 3e klasse C' Idunu- Demka 3 8—2, De Kroost—v. d. Melden .2 9-1, Over t Net 4-GMU 2 7_3. UTTC 5—Zeist 5 4_fl. v. d Melden 2 - Iduna 2 2-9. Zeist 5-Over 't Net 4 0_10 GMU 2—De Kroost 9_1. 3e klasse D-. SSVU 3-VRA 2 6-4. Rivendl 3-UTTC 6 7_3. SSVU 3-UTTC 6 1-9. VRA Rlvenai 3 3—7: Alcyon—Jaffa 5 9—1; 3e klasse E: DHM 2—Tuindorp 5 1—9. To- gldo_Bnma 9 4—6. PTTS 4-SSVU 4 3 2 SSVU 4 Togldo 1-9. PVW 2-DHM 2 10-0 UPTTS 4—Barna 9 1_9 3e klasse F: DHM 3_Over 't Net 5 1_0. De Kroost 2_ïduna 2 5_5. Zeist 6. DHM 3 10-0, 3e klasse G: Barna 10-UPTTS 4 4-6. VRA 3-PVH 3 7-3. PVW 3_Jon- geneel 3 10-0. 3e klasse G: Barna 10- Jongeneel 3 10—0. Jaffa 6—VRa 3 8—2. UPTTS 5—PVW 3 8_2 4e klasse A' De Kroost 3—UPTTS 6 5—5. Zeist 10_ Zeist 7 10-0, UPTTS 6—Zeist 7 9-1. BTTC 2- Over 't Net 6 8—2, Over 't Net 6_Bar na 11 10—0. 4e klasse B: BTTC 3—D<*m- ka 5 7—3, Zeist ft—Tuindorp 2—8 (Tuindorp ft kampioen) Tuindorp 6 BTTC 3 6-4. 4e klasse C: Idurf* 3-UP TTS 7 9-1. VRA 4_Zelat 9 10-0. PVH 4 —Barna 13 5—5 Wilskracht 2—Iluna 3 2_8, Barna 13_Ze!st 9 10_0. Zeist 9_ Wilskracht 2 5-5 HANDBALUITSLAGEN Dames District 2e klasse HVB_Cou- bertin 1—0. Attlla—Tonldo 0—2. Amers foort—Volewijckers 2-2. Afd 2e klasse HHC 2—Athleta 0—0 Ach 2—UHV 2-2. 3e klasse HVB 2-SCH 2. 0. BHC 4_Rapidltas 3 4—1 Heren hoofdklasse' DWS-PSy 6-11. Vlugheid en Kracht (Gr.)_Niloc 3—3. Olympla (H _0'vm- pia (Gr.) 7_1. District le klasse: APGS -Attila 4-6. Afd. le klasse- WVGV- Amersfoört 2 8_3. 3e klasse Actler_ AAV 2 2-4. BHC 2_Attila 3 3—1 SSVU 2—HVB 2 6—2. het heft in handen en een outsider 20U zeker niet hebben gezegd dat C.D.N. kampioenscandidaat was. Daarvoor waren de Driebergers te veel in het defensief en zolfs het verdedigen ging hun niet alt\jd goed af. Toch was het voldöendo om in de periode van Oen groot Arnersfoort- overwicht to voorkomen dat de score hoger werd. Langzaam maar zéker werkten de gasten zich uit de groep los, waarna een période kwam die de A.P.W.C.'érft geheel op eigen helft terugdrong. Onze stadgenoten volgden eén verkcerdó tactiek half linie maar ook voorhoedespelers trokken zich terug, waardoor de Driebergers alles op de aanval kon den zetten. Hot enthousiasme van de Drieber gers was zeer groot en reeds juichte de C.D.N. aanhang in de voi'onder stelling dat de gelijkmaker gescoord zou worden na eon scrimmage voor het A.P.W.C.-doel, toen plotseling Mossing opdook en de bal nog net voor de doellijn weghaalde. Het was echter uitstel van cxecu tie, want vyf minuten voor het ein de kwanlch de partijen op gelijke voet toen G. Apeldoorn met een fraaie kopbal keeper ÏJzendoorn on houdbaar passeerde. De laatste mi nuten verstreken onder hoogspan ning, waarin de A.P.W.C.'ers weer in de aanval waren, doch de stand bleef ongewijzigd. Wij geloven wel dat de Driebergers zich het méést voldaan hebben gevoeld mét dc 11 uitslag. Victoria niet 2-1 geslagen geslagen De Amersfoortse» Boys ondervon den Zondag te Hilversum, ln hun wedstrijd tegen Victoria, enorme tegenstand. De Hilversummers hebben hun uiterste best gedaan onze stadgenoten, die voortdurend iets in de meerderheid waren, twee vorliespuntert toe te brengen. Het is hun echter ntet gelukt en toen Demmers in de twe. de helft de stand op 12 bracht, was de over winning niet meer in gevaar. Van het begin af trachtte de Victoria-voorhoede verrassende aanvallen, veelal over de linker vleugel. verwarring te stichten in de Boys-achterhoede. Na ongeveer twintig minuten spelen, waarin goed voetbal werd vertoond, nam Victoria de leiding. Het doelpunt kwam van de voet van dé rechts buiten, die profiteerde van een misverstand tussen Jekel en Veld huizen (10). Even voor de rust maakte rechts buiten Van Dk'it met een go^d schot, dat via een Vjctoriaspeler In het net verdween, gelijk, (11). Ook in de tweede helft gingón van de linksbuiten van Victoria gevaarlijke aanvallen uit. De Boys verdediging was er echter beter in en vooral aanvoerder Veldhuizen bleek moeilijk te passeren. Een goed kwartier voor het einde van de wedstrijd zwenkte Do Braber naar do rechtsbuitenplaats; hij zet te goed voor en via het hoofd van middenvoor Kraak belandde hef leder bij Dammers, die strak en onhoudbaar inschoot (12), Victoria gaf het niet op, doch slaagde er niet ln de gelijkmaker te scoren, zodat de Boys een ver diende 12 zege bevichten. SECWoudenberg 10 De wedstrijd SECWoudenberg kenmerkte zich door fair spel en vooral spannende momenten. Aan beide zijden werd goed gevoetbald. De eerste aanvallen waren voor SEC. Woudenberg liet zich echter niet onbetuigd en met prachtig combinatiespel gingen de voor- waartsen er menig keer vandoor, zodat Hornsveld handelend moest optreden. Na ongeveer een kwar tier spelen kwam C. Reljerse alleen voor de Woudenberg-keeper te staan, zijn harde schot kwam ech ter precies in do handen van de doel verdediger. Hierop volgde een periode van gelijk opgaande strijd. Er waren in de eerste helft nog vijf minuten té spelen, toen C. Reijerse wederom de bal prachtig kreeg toegespeeld. Hij omspeelde de Woudenberg-backs en loste van dichtbij een schot. De keeper ving de bal goed op en met een verre trap zette hij zijn voorhoede weer aan het werk. De rust ging in met gelijke stand, (00). Na de hervatting vertoonde Wou denberg enige vermoeidheid en de meeste spelmomenten deden zich toen op de V/oudenberghelft voor. Heel mooie aanvallen werden op- eebouwd en de linksback van Woudenberg maakte opzettelijk tweemaal „hands". SEC waa hier na erg onfortuinlijk, daar twéé doelpunten wegens buitenspel wer den afgekeurd. De tij verstreek en nog steeds was-de stand gelijk. Als Woudenberg echter' een goede schutter in de voorhoede had ge had. dan zóu het er voor SEC be denkelijk uitgezien hebben. De aanvallen die werden opgebouwd, gingen door slecht schieten verlo ren. Er waren nog ongeveer vijf minuten te spelen, toen Post met Reijerse van plaats *>rwisselde. In de laatste minuut van de wedstrijd Ontstond er een hevige scrimmage voor het Woudenbergdoel. De bal werd niet weggewerkt en Henk Post, die op een gegeven moment geheel vrij stond, deponeerde de bal met één Omhaal in het doel (1—0). Ierland versloeg Engeland met II10 tijdens de voor de rugby union gespeelde wedstrijd Met de rust was de stand 55. Ingezonden mededeling Vóóf de visite komt, scheer ik me gauw nog even glad met Philips „PHILISHAVE", zegt Staaibaard. Alleen de steker in 't stopcontact en, terwijl ik lekker in m'n luie stoel blijf zitten, vliegt mijn baard er af. Laat U door een demonstratie bij Uw handelaar eens persoon lijk overtuigen, hoe gemakkelijk droogscheren is met: STAALBAARP Ook UW board 'vliegt of of1 N.V. PHILIPS' VERKOOP" MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND - EINDHOVEN Ned. Hcrv. Kerk. Beroepen te St. Maarten-Valkoog-Eiiigenburg, M. J. Pool. cand. tc Hoorn (toez.) te Muiaen J. v. d Velden tc Hilversum. Aangenomen naar Baarn (vac. E. H. BlaauwcndraAd) mr. O. A. Alma tc l.isse. Bedankt voor Amsterdam (buurtgem.-Zuid-West) B. v. Ginkel tc Utrecht - voor Zwolle (vac. W. C. Ligthclm) W. C F. Mct2 te Hcere- waördêh. Geref. Kerken. Beroepen te Rockanjc T .Spilkcr. cdtld. te 's-Gra- venhage. Aangenomen naar Olde- hroek N. Streefkerk te Wolvcga, die bedankte voor Nieuw - Lekkerland. Geref. Kérken. Tweetal té Arnhem, A. Hilbers tc Assen én H. v. Leeuwen tc Tholcn. Gcrcf. gemeenten. Twee tal tc Amstcrdam-C.. C. J. Bel te Dirksland en A. v. Stuyvenbcrg te lerseke - tc Veen (N.-Br.) AL Blok te Zeist cn T. Dorrcsteljn tc Opheusden. fln\i(>rtiiiiten uivilt'delini}) VERKOUDEN KINDEREN genrtrn tijden» hun télaap door ^■nbrengt direct verlichting Hedenavond HILVERSUM I: 19.— Nws. weer, 19.15 Onder dc leeslamp, 19.30 Act. geluld, 19.45 Rcg. uitz., 20.— Nwa. 20.15 Saus Souoi, 20.40 Die Haghe Sanghers, 21.10 A. Stapelkamp „Een belangrijk rapport inzake de be drijfsorganisatie", 21.30 Kwintetten van Mozart. 22.— Cursus Kerkelijk orgelspel, 22.30 Nws, 22.45 Avond- overdenk,, 23.— Mandollnata, 23.30 Slotnccoord. HILVERSUM II: 19.— Klokje van uur. 19.05 Grpl., 19.10 Bijzondere bezettingen. 19.45 Dr. Poter van Anrooy, 20— Nws, 20.05 Radio- scoop, 22.30 Chili spreekt tot U, 23.— Nws, 23.15 Jazz, oud en nieuw, 23.55 Gr.pl. Morgen HILVERSUM I: 7.— Nws, 7.15 Oymn., 7.30 Gebed, 7.45 Charl. Pan- zéra, 8— Nws, 815 Pluk de dag, 9.— Lichtbaken, 9.30 Budapest Strijkkwartet, 10.— Wio komt er in mijn hokje? 10.15 Operetteklanken, 10 40 Voordracht,, 10.55 Oratoria van HÖndcl en Mendelssohn, 11.30 Als de ziele luistert, 11,40 Quar- tetto di Romn. 12.— Angelus, 12.03 Viool en piano, 12.30 Weer, 12.33 Metropole ork., 12.55 Zonnewijzer, 13.— Nws. 13.25 Metropoleork., 13.50 Gr.pl., 14.30 Onder ons, 15.Thee plaatjes. 16.— Zonnebloem, 16.30 Ziekcnlof, 17.— Na schooltijd, 17.15 Alma Musica, 17.45 Reg. uitz., 18. Wie het kleine niet eert, 18.30 Reg. Uitzending, HILVERSUM II: 7.— Nws, 7.15 Gr.muz., 7.50 Dagopening, 8.Nws, 8.15 Aubade, 8.41 Gr.muz., 9.15 Morgenwijding, 9.35 Arb. vit., 10.30 Voor de vrouw, 10 35 Straram ork., 10.50 Kleutertje luister, 11.Orgel en fluit, 1145 Voordracht, 12. Orkest van Gustav Egcrstam, 12.30 Weer, 12.33 Platteland, 12.43 Le piano romantique, 13.— Nws, 13.15 Virtuoso sextet, 13.45 Grpl., 14.— Mevr. de Leeuw van Rees, 14.30 Radiomatinee, 16.25 Reginald Foort, 16.40 Schoolbel, 17.— Dat kun Jij ook, 17.30 Skymasters, 18.Nws, 18.30 Radio filmkrant. Ingeiontion n.^rini^Un^ het lekkere levertraan-product, be vat vitamines A. C en D, naast suiker en mout. Meer nut van het voedsel, extra calorieën voor de groei. Eis Sanostoll origineel product TUIN KALEN DER 1$ FEBRUARI. Het „kaltzout 40%" bevat niet alleen een hoog percentage aan kali. doch ook nog een belang rijke hoeveelheid chloor. Daarom strooit men dit zout bij voorkeur reeds in de wintermaanden in de moestuin uit. De'chloor maakt zich in de grond weldra los van de kali en zakt in de bodem weg. Daardoor zullen vele groenten, die zeer gevoelig zijn voor de chloor, er naderhand geen hinder meer van ondervinden. De kalimest- stof ..patentkali", die 26% kali c» slechts 2chloor bevat, mag nog wel in de voorjaarsmaanden worden ge strooid.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3