Nederland vraagt HUIZEN Liaklev Europees kampioen Strijd om de laatste plaats wordt interessant Advertenties Waarom achttienduizend woningen' als kantoor in gebruik? .J Slechte prestaties op de 500 meter FAK is buiten gevaar Voetbal in het buitenland IJsselmeervogels hijst de vlag Singelloop 23 October Amsterdam wint van New York Broekman en Langedijk naar Helsinki? Barbara Ann Scott ook wereldkampioene Van de Pol wint vijf kamp Arsenal gaf les in verdedigen WILLEMSE BRUINKOLEN „NIEUWE FLOWERS SERIE" Jongens en Meisjes SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugdw. Mediae rr Bpaaïsiüüïsnaen 4 DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Maandag 16 Februari 1948 De woningnood in Nederland is groot, dat weet iedereen, die niet ziende blind is. Iedereen kan ook weten, dat een groot aantal woningefi nog al- I tijd in gebruik is bij officiële en sepii-officiële instanties. Wij heb- ben nog slechts enkele weken ge- j leden een opzienbarend geval ge- publiceerde een flatgebouw in Am sterdam, dat gereed gemaakt kon worden voor zestien, zegge en schrijve zestien, huisgezinnen, werd in beslag genomen door een officiële instantiei, die een kan toorgebouw verliet om zestien ge zinnen van een passend onderdak te beroven. Maar hoe groot het aantal wo. ningen in Nederland is, dat door dergelijke instanties in bezit is ge nomen, dat weet n^et iedereen. Wij zijn in de gelegenheid het onze lezers mede te delen. Eerst evenwel willen we nog even onderstrepen hoe groot de woningnood in Nederland is. En we doen dat aan de hand van ge gevens, welke het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft verkregen door de volkstelling van het vorig jaar. In geheel Nederland heeft 13 van het aantal huishoudens geen woning. Voor de afzonderlijke provincies '.open de woningtekorten uiteraard uiteen, naar gelang van de daar aangerichte oorlogsschade. Fries land b.v. heeft een tekort van 5 Limburg van 21 Utrecht van •12 Noordholland 10 Zuid- nolland 13 Ook in de grote steden zijn de woningtekorten verschillend. Voor Amsterdam bedraagt het tekort 8 voor Rotterdam 10 voor den Haag 18 en voor Utrecht 8 Dat is allemaal heel erg, zal men zeggen. Maar wat wij veel erger vinden Is het volgende: Op de dag van de volkstelling waren er in Nederland 8309 leeg staande woningen. Let wel: leeg staande, dus niet onbewoonbaar. In Noordholland en Zuidholland sa- men was dit aantal een kleine 4G00. Maar het allerergste vinden wU dat er op de dag van de volkstel ling in Nederland 17.663 woningen in gebruik waren als kantoor enz. Bijna achttien duizend woningen onttrokken aan de 300.000 gezin nen, die om een woning zitten te schreeuwen, zitten te huilen, die moeten samenwonen, die op zol ders of in krotten zijn onderge- biacht, enfin vult U zelf maar in lioe deze 300.000 daklozen er aan toe zijn. En dan 18000 woningen in gebruik voor kantoren enz. Vooral dat „enzovoorts" is fraai. Dit betekent nl. dat ze voor alles gebruikt worden, behalve waar ze voor bestemd zijn, nl. voor gezin nen om in te wonen. Noord- en Zuidholland maken het het barst. In deze twee provin cies zijn 13.000 woningen onttrok ken aan de schamele voorraad. Vergelijk dat eens met de provin cie Utrecht, waar het aantal „slechts" 864 bedraagt. Van de steden staat Amsterdam aan de spits met 3579 woningen in gebruik als kantoor enz. Dan volgt den Haag met 2884 worïingen, die niet aan haar bestemming beant woorden. De stad Utrecht heeft er 645. En dan te bedenken, dat in Amsterdam 17.000 woningen te kort zijn en in den Haag 25.600. Het is ons een raadsel hoe de betrokken instanties nog een mi nuut rustig in zo een voor woning bestemd kantoor enz. kunnen zit ten. In geheel Nederland 18000 wo ningen in gebruik als kantoor enz. en in geheel Nederland 300.000 dakloze gezinnen. Deze cijfers zijn voorlopig, zegt het Centraal Bureau. Nu, dan vinden wij dit voorlo pig een hemeltergend schandaal. Van Vliet wint de grote prijs van Brussel Zaterdag werden in het Paleis des Sports te Brussel internationale wielerwedstrijden gehouden waarbij de grand prix de Bruxelles verreden werd. Winnaar hiervan werd Arie van Vliet. Totaal klassement: 1. Van Vliet (Nederland); 2. Gerardin (Frank rijk); 3. Pauwels (België); 4. Sche- rens (België); 5. Senfftleben (Frank rijk); 6. Gosselin (België); 7. Derk- sen (Nederland); 8 van Looveren (België); 9. Bijster (Nederland.) Op 3 Maart zal in de rolzaal te Den Haag de officiële landenwedstrijd Nedérland-Tsjechoslowakije worden gehouden op degen en "sabel. De beide landen zuflen uitkomen met equipes van 4 schermers. Broekman won de 5000 meter een neerdrukkende Invloed het hebben, als een heel ziéh met één kamertje moet behelpen.... Toen Kees Broekman, In zijn tweede rit op de 5000 meter tegen zijn boe zemvriend van St. Moritz, de Ameri kaan Johnny Werket, langzaam maar zeker uitliep, waarbij hij in zijn boch ten uitstekend reed en de rechte einden met lange slagen nam, in een zelfs voor de Noren bijzonder fraaie stijl, hadden slechts weinigen het vermoeden, dat deze grote, krachtig gebouwde Holland se jongen de winnaar van deze afstand zou worden. De tijd van 8 min. 31.9 sec, welke onze landgenoot noteerde, waarmede hij zijn persoonlijk record van 8 min. 37.3 sec. gemaakt te St. Moritz, nog aanzienlijk verbeterde, werd daarna geen ogenblik meer bedreigd. Evenals te St. Moritz tussen Lange- dijk en broekman, volgde hier een strijd op leven en dood tussen Jan Langedijk en Willem van der Voort, waarbij ver- Afdeling Utrecht KNVB In de eerste klasse A i> de span ning onderaan de r-nglijst wel tot het uiterste gestegen. Daar is aller eerst FAK, dett zich op duidelijke wijze de meerdere toonde van Scher- penzeel. Het was een goede wed strijd met als ruststand I—0 voor FAK'. In de tweede helft bleef deze stand tot ongeveer 5 minuten voor het einde gehandhaafd. Toen werd het 20 en uit een penalty nog 30. FAK is door deze overwinning bui ten gevaar voor de laatste plaats. Soesterberg tegen KVVA was voor beide partijen van belang voor de bezetting \an de laatste plaats. Soesterberg nam voor de rust de lei ding. In de tweede helft maakte KV VA gelijk en met een verdeling der punten kwatti het einde. De situatie is thans zo dat er nog een vijftal clubs zijn die in aanmerking komen voor de laatste plaats. Maarssen speelde een uitstekende wedstrijd tegen PVW. Bij de rust was de stand 20 voor Maarssen en ook in de tweede helft werden de kansen beter benut, het werd een verdiende 5—1 overwinning voor Maarssen. KDS heeft met een incompleet R.K. Stormvogels weinig moeite ge had. De gasten begonnen met 10 spelers en hadden er tegen het einde nog ten S-tal. Bij de rust stond het nog maar 21, daarna werd de stand evenwel opgevoerd tot de alleszeg- ende cijfers 71. In de tweede klasse A had het lei- -i Hier een foto van het flatgebouw te Amsterdam dat zestien gezinnen had kunnen herbergen. De uitslagen van de wedstrijden, welke Zondag voor de eredivisie van de Belgische Kon. Voetbalbond werden gespeeld, zijn: Union F. C.Ukkel Sport 20: Olympic CharleroiLierse 60; BeerschotF. C. Mechelen 41: Ra cing C. B—Boom 2—2; La Gantoise F.C. Luik 00; StandardCharle roi S. C. 2—2. Mechelen gaat nog steeds aan de kop met 33 punten, op de voet ge- Volgd door Anderlecht met 32 pun ten In Frankrijk Zondag werden de volgende wed strijden voor de nationale divisie van de Franse Voetbalbond gespeeld: StraatsburgToulouse 3—1: St. EtienneSochaux 21: SeteRacing 32; MetzRennes 20: Reims— Montpellier 10; CannesStade Francais 20; RijsselMarseille 30; Red star—Nancy 20 Ales Roubaix 11. Reims gaat nog steeds aan het hoofd met 34 pnt. uit 23 wedstrij den. gevolgd door Rijssel met 33 uit 23. Marseille met 32 uit 23. dende PVCV te Vleuten veel moeite met het zwakke KSVV. Bij de rust was de stand 1 1 en deze stand bleef zo tbt enkele minuten voor tijd Tenslotte wérd het een 21 zege voor oe leiders. DWSM verloor de uitwedstrijd tegen Mijdrecht en is nu kanslocs ge wenden. In afdeling B is slechts de wed strijd De Toekomst tegén DAC ge speeld. Het heeft De Toekomst zeer veel moeite gekost het tot een over winning te brengen. DAC, dat als hekkensluiter fungeert, had zelfs een 13 voorsprong. Maar daarna vlotte het beter en zo won De Toekomst tenslotte nog met 43. Zaterdagvoetbal De strijd om het kampioenschap van de vierde klasse B KNVB tussen DVS en IJsselmeervogels, gespeeld in Ermelo, is geëindigd in een gelijk spel. De laatste minuten van de wed strijd kwam DVS goed opzetten, alles werd op de aanval gezet, maar IJs selmeervogels, dat aan een gelijk spel voldoende had, verdedigde succesvol en met 00 kwam het einde van een sportieve strijd. Prettig deed het aan, dat de DVS-aanvoerdcr onmiddellijk na afloop zijn collega kwam geluk wensen met het behaalde kampioen schap. De IJsselmeervogels, vergezeld van een talrijke aanhang, trokken in de beste stemming terug naar Spaken burg, daar aangekomen ging het in optocht door het dorp naar het club lokaal, waar het kampioenschap in intieme kring verder werd gevierd. In de afdeling Utrecht is voor wat betreft de eerste klasse A nog strijd om het kampioenschap. DOVO won de uitwedstrijd tegen Sparta in Nij- kerk met 15, nadat de rust met 04 was ingegaan. En Bloemen- kwartier bracht aan VVJ een 62 nederlaag toe, zodat straks de ont moeting tussen DOVO en Bloemen- kwartiër de beslissing zal moeten brengen, tenzij DOVO in de twee achterstallige wedstrijden een mis stap begaat. VVJ degradeert door deze nederlaag naar de tweede klasse. In de tweede klasse C is OSO door een 3—2 overw inning op DDS kam pioen van deze klasse geworden, nog wel ongeslagen. In de D-afdeling had CJVV veel moeite om over Valkenheide te zege vieren, 10 minuten voor het einde hadden ^e Amersfoorters nog een 21 achterstand, doch men wist met 32 te winnèn. meld moet worden, dat het voor Van der Voort zijn eerste internationale wedstrijd was. In deze strijd, waarin de Langendijker steeds de leiding had, viel een grote verrassing te noteren. Dc 24-jarige debutant uit het West- land, bleek in de laatste twee ronden over zoveel reserve kracht te beschik ken, dat hij de Nederlandse kampioen ten slotte met klein maar duidelijk ver schil ten aanschouwe van 10.000 No ren achter zich liet. Voor Van der Voort werd 8 min. 42.5 sec. genoteerd, en voor Langedijk 8.44.4. Domineerden de Amerikanen overtui gend op de 500 meter. Broekman. Van der Voort en Langediik zorgden ervoor, dat Nederland de 5000 meter vrijwel beheerste, met een eerste, vierde en zesde plaats. Een bijzonder fraai resul taat. Op de 500 meter daarentegen pres teerden onze landgenoten zeer weinig. De tijd van Broekman was 47.4 sec. Langedijk was zelfs nog 0.1 sec. snel ler dan hij. De uitslagen waren: 500 meter: 1. Del Lamb (VS) en Robert Fitzgerald (VS) 44 sec: 2. Sverre Farstad (Noijrwegen) 44.2 sec. 19. Langedijk 47.3 sec; 20. Broekman 47.4 sec; 25 Van der Voort (Neder land) 48.3 sec; 26. Huiskes (Neder land) 48.8 sec. 5000 meter: 1. Broekman (Neder land) 8 min. 31.9 sec: 2. Gócthe Hed- lund (Zweden) 8.37.2: 3. Reidar Liaklev (Noorwegen) 8.40; 4., Van der Voort (Nederland) 8.42.5; 5. Jansson (Zweden) 8.43.1: 6. Langedijk (Neder land) 8.44.4; 13. Huiskes (Nederland) 8.55. 1500 meter: 1. Farstad (Noorwegen) 2 min. 21.3 sec; 2. Liaklev (Noorwe gen) 2.22.3; 8. en 9. ex aequo Lee Oreal en Broekman (Nederland) 2.24.8 10.000 meter: 1. Liaklev (Noorwe gen) 17.24.9; 2. Hedlund (Zweden) 17.39.5; 3. Broekman (Nederland) 17.46.1; 5. Van der Voort (Nederland) 1S.01: 8. Langedijk (Nederland) 18.07. Eindklassement: 1. Europees kampi oen Reidar Liaklev (Noorwegen) 198.078; 2. Goethe Hedlund (Zweden) 3 Odd Lundberg (Noorwegen); 5. Kees Broekman (Nederland) 201.162; 9. Jan Langedijk (Nederland) 202.723; 10. Van der Voort (Nederland) 203.967. „Laten we de donkere dagen vergeten." Dit waren de woorden van de scheidende voorzitter van de KNAU district Utr., "2 heer J. de Vries in zijn openingswoord tot dc algemene jaarvergadering. Nadat de notulen en het jaarver slag waren vastgesteld werd in de vacature van de heer J de Vrien die naar eld -rs moet vertrekken, de heer Langlé tot voorzitter be. noemd. Men besloot vervolgens op 17 en 18 April in Amersfoort de Veld loopkampioenschappen te organi seren. De ronde van Zeist werd vastgesteld op 9 October "terwijl de traditionele Utrechtse Singelloop op 23 October zal worden gehou den. Schaken De radio telegrafische schaakwed strijd tussen de teams van de Am sterdamse en New Yorkse effecten beurs. die Zaterdagmiddag begon is gewonnen door het Amsterdamse team met ^>'/2 tegen 4^. Om dit re sultaat mogelijk te maken waren door de beide radiomaatschappiien in Nederland en Amerika ruim 425 telegrammen overgeseind IJS-HOCKEY De Zaterdagavond te Den Haag gespeelde wedstrijd H.H.IJ.C.-Brussel eindigde in een 65 overwinning voor H.H.1J.C. De tussenstanden wa- rert: 2—1, 1—2, 3—2. Dinsdag 17 Februari nemén Kees Broekman en Jan Langedijk deel aan wedstrijden welke te Gjoevik worden gehouden De mogelijkheid is groot, dat beide rijders daarna naar Hel sinki vertrekken waar op 28 en 29 Febr. de wereldkampioenschappen worden gehouden. Broekman heeft te Hamar een tele gram ontvangen, dat zijn militair ver lof tot begin .Maart verlengd is, ten einde hem in staat te stellen om aan de wedstrijden om de wereldtitel te kunnen deelnemen. Wim van der Voort, Anton Huis kes en Kees Kortenoever hebben een uitnodiging gekregen Zaterdag 21 en Zondag 22 Februari te Trondhjem te rijden op tfe 500 meter, 1500, 3000 en 5000 meter. Dank zij een briljante demonstra tie in de vriie figuren wist Barbara Ann Scott haar titel van wereldkam pioene kunstrijden te behouden. Zij verrichtte zodoende een hattrick van overwinningen want ook de Europe se en Olympische titels waren haar ten deel gevallen. Het eindklassement luidde: 1 Bar- bara Ann Scott (Canada) ll.*182.6 pnt: 2. Eva Pavlik (Oost) 177 9 pnt.: 3. Irina Nekolovats (SI.) 175.6 pnt. Van de Pol heeft de vijfkamp ge wonnen met de volgende cijfers vóór 15 partijen: 15170 caramboles, 461 beurten. 32.90 alg. proportionneél ge middelde. Dit gemiddelde is beter dan het Nederlandse record dat met 30,05 sinds September 1943 op naam van Sweering staat. Nauwelijks zijn de Olympische win terspelen voorbij met z'n onsmake lijk ijshockeyconflict of er tekenen zich al weer donkere wolken af voor de zomerspelen. Ierland wil met een eigen ploeg met inbegrip van Noord- Ierland aan de Olympische zomer spelen deelnemen. Hiertegen protesteert de Britse Athletiek Federatie. Athleten uit Noord-Ierland mogen alleen deel uitmakerf van het Britse team, waar tegenover de Ieren weer dreigén met helemaal niet te verschijnen. Er Is weer een zwaard van Salomo voor nodig om dit conflict uit de wereld te helpen Kees Broekman die dc 5000 meter won in Hamar. Door een fraaie 30 zege op Burnley heeft Arsenal met een voor sprong van acht punten de leiding in de eerste divisie van de Engelse league. Een voorsprong welke ruim voldoende zal zijn om uiteindelijk beslag te leggen op het kampioen schap. Z;j gaven Burnley zo'n lesje in het verdedigen dat de Arsenal- doelman, keeper Swindin geen enkel werkelijk schot kreeg te verwerken. De uitslagen van de heden voor de Engelse league gespeelde wedstrij- den luiden: Eerste divisie: Arsenal—Burnley 30; Blackburn RoversManchester City 1—0, Blackpool—Grimsby town 31; Charlton athleticPortsmouth 2—2; Chelsea—Wolverhampton wan derers 1—1: Derby county—Sunder land 51; HuddersfieldAston villa 01; Manchester unitedPreston North end 11: MiddlesbroughBol ton wanderers 41; Sheffield united —Stoke city 3—0. Tweede divisie: Barnsl^yBrent ford 11; Birmingham cityLeèds united 5—1; BradfordCardiff city 01; BuryChesterfield 20; Co ventry cityWestham united 01; Doncaster RoversTottenhamhots- purs 1l;i Nottingham ForestShef field Wednesday 00: Plymouth argyleLuton town 13; Southamp tonMillwall 51; West Bromwich albionLeicester city 1—3. De voor de vijfde cup-ronde over gespeelde wedstrijd EvertonFul- harp werd door Fulham met 10 gewonnen. Scherm vereniging Utrecht kampioen In de schermzaal „van Hulssen" werd de Utrechtse competitie deze week besloten met enkele beslis singswedstrijden tussen de S.V. „Utrecht" en ..d'Artagnan". Op flo ret won Utrecht met 5 gewonnen partijen. 19 ontvangen en 28 gege ven treffers, óp degen waren de cij fers 9-10-27. op sabel 5-25-31. De eindstanden zijn nu: Floret: 1. S V. „Utrecht". 6 ge wonnen wedstrijden. 12 punten en 38 gewonnen partijen; 2. d'Artag nan. 4-8-36. Degen: 1. S.V. ..Utrecht". 5-10-37; 2 Amersfoortse S.V., 4-8-35. Floretkampioenschappen Zondag 22 Februari zullen in de schermzaal Terweer. te Den Haag de wedstrijden in het Nederlandse kampioenschap voor floretschermen voor heren worden gehouden. In totaal zullen dan 12 schermers hun wapen trekken, waarvan vol gend® hoofdklasse-schermers direct geplaatst zijn: G. de Munnik (Rot terdam), H Terweer (Den Haag), J. van Hulsen (Utrecht), E. Kuij- pers (Den Haag). J. van Rooyen (Amsterdam) en H. van Dijk (Am sterdam). VOLGTin de komende weken onze advertenties over „kwaliteiten en toe passing van lederwerk methode en maakwijze afwerking en snelle afleve ring" der moderne schoen herstellingen. Schoenrepa raties keren wekelijks terug, daarom zal het U interes seren! BiJ is Uw schoenreparatie in goede handen! In één dag klaar! LEUSDERWEG 27 b.d. overweg. Adverteer regelmatig Geschikt voor Iedere kachel of centrale verwarming Gezeefd f 3.80 p. 100 kg. f 38.- p. 1000 kg. Ongezeefd f 28.— p. 1000 kg. (bonvry verkrijgbaar) Actief vele jaren ervaring Dat is voor 't succes DE verklaring. Uw kleding U lief? Dan ook klant van Actief. Haar verzorging haast een openbaring. Tel. 6609. DISTRIBUTIEDIENST AMERSFOORT. Uitreiking bonkaarten K 804 en Textielkaarten VA 804. De Directeur van de Distributiedienst Amersfoort maakt bekend, dat aan de achterzijde van de bonkaart de datum staat vermeld wanneer men nieuwe bofikaarten dient af te halen. De uitreiking vindt plaats in de periode van 6 Februari 1948 tot 13 Maart 1948. „HAALT UW DISTRIBUTIEBESCHEIDEN OP DE VASTGESTELDE TIJDEN" DJORGHI's Complete Een volledige uitgave in twee prachtbanden, een compleet leer boek voor zelfbeheersing en ont wikkeling van geestelijke kracht, omvattende de volgende 8 onder werpen: I Persoonlijk Magnetisme Hypnotisme Heilmagnetisme Suggestie Telepa thie Verborgen Krachten Gedachte kracht Somnambulisme en Mediumschap. Naar de nieuwste gegevens der occulte wetenschap pen samengesteld. 1247 blz. druks met 160 afbeel dingen en uitgebreide registers. In 2 prachtbanden: formaat 23 X 15 cm. met omslagen in kleurendruk Gebonden f 9.75. Populair geschreven. Begrijpelijk voor iedereen! Dit fraaie, leerrijke standaardwerk bieden wij aan voor de totaalprijs van 9.75, betaalbaar in maande lijkse termijnen van 2.Het complete werk (in 2 prachtbanden) wordt direct toegezonden na ontvangst van onderstaand bestelbiljet Verkrijgbaar in de boekhandel. Gebroeders Graauw's Uitgeverij (afd. Boekhandel), te Amsterdam, Singel 80. BESTELBILJET. Ondergetekende verzoekt Gebr. Graauw's Uitgeverij, te Amsterdam. Singel 80 te zen den: DJORGHI'S „NIEUWE FLOWER S SERIE" (gebonden in 2 prachtbanden) voor de totaalprijs vaïi 9.75, te betalen in maandelijkse termijnen van Naam en volledig adres: P. HEBBEN JULLIE HET 3e NUMMER VAN DE AL GEKOCHT? OOK NU WEER BOEIEND VAN INHOUD Slechts 16 cent per nummer. Verkrijgbaar bij onze bezorgers en in de kiosken en boekwinkels. HEDEN IS HET NIEUWE NUMMER VERSCHENEN. door 571. Voorzichtig en langzaam zochten mijn vrien den en ik ondertussen onze weg. die door een kil le, smalle gang naar het binnenste van de pyra- mide scheen te leiden. Ik droeg de glazen bol en de gouden sleutel, die we nu wel spoedig nodig zouden hebben en baron Adriaan las telkens hard op de aanwijzingen voor uit het laatste deel van het testament „Deze gang is twintig meter lang," sprak hij. ..En dan komt er een afdaling, een trap of een lift, dat is niet helemaal duidelijk dat zullen we wel zien. Daarna volgt er een soort dool hof van gangen en gevaarlijke vallen, maar daar voor hebben we de glazen bol." „Tjonge," mom pelde Daantje. ..Het is een sombere boel. zijn hier geen dames met lantaarntjes om ons de weg te wijzen net als in de bioscoop en kellners met ijs en limonade ik krijg een droge keel-van die oude brokken steen." „Oeioei." fluisterde Plukkie: „Ikke liever naar huis en baantje glijden over ba nanenschil dan hier in sombere steenhol. „Stil jongens." zei ik: „We moeten al onze aandacht voor de onderzoekingen gebruiken. Vreemd, die gang blijft steeds rechtuit gaan, waar blijft nu die afdaling, baron? Ridder Dagobert heeft zeker een fout gemaakt in zijn... Hé. HELP!!" Ik had wel reden om te schreeuwen, want ie grond onder mij zonk plotseling weg en ik gleed met een schreeuw en kippevel in de diepte' Baron Adriaan. Daantje en Plukkie tuimelden he vig verschrikt tegen elkaar en zagen hoe de steen die mij zo verraderlijk liet glijden weer langzaam terugdraaide en de bodem zich sloot. „Splintertje hijgde de baron: ..Hij is weg dit is de afdaling waarvan de kaart sprak!" .Hè." zei Daantje: „Hij had wel even kunnen waarschuwen het komt niet te pas om zonder afscheid te nemen zo snel te verdwijnen!" „Baas Splintertje door grond ge zakt," stamelde Plukkie: „Wat wy nu doen?" WONINGRUIL Aangeb in Scheveningen dicht bij strand le portiek étage. 4 kam., serre, badk., keuken, huur f 35 Gevr. in bosrijke omgev. van Gelderland, waar ge- pensionneerde zich v^tigen mag. vrije zonnige woning tot f 30.Br. nr. 21207 Haagsche Courant. Wagen straat 37, Den Haag. TE KOOP AANGEBODEN Mooi ameublement te koop. Lage prijs. Kleine Nachtegaalstraat 12. 5002 Te koop zwarte kroespoe delhond. reu, 8 mnd. oud, zeer leerzaam en waaks. Te bevragen: pastorie A 25, Hoevelaken. 4997 PERSONEEL AANGEB. Biedt zich aan nette werkster Brieven onder No. 5003 bureau van dit blad. Flink meisje zoekt betrek king. Liefst omgeving Er melo. Brieven aan Agent A. Mazier, Garderenseweg 80a, Putten Breiwerk gevraagd, on verschillig wat, kousen, sok ken. etc. Br. no. 5001 bur. van dit blad. LESSEN Dansstudio Dan Bearda. Wij vormen Donderdags avonds 9 uur nieuwe be ginners-cursus voor oude ren. Inlichtingen Utr.weg 89. Tel. 4456 van 210 uur. Gratie - Omgangsvorm - Distinctie. 4993 DIVERSEN Nylon-kousen worden door ons óók keurig en vlug ge repareerd ..Perfect". Utrechtseweg 91 Amersfoort 4994

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4