BRANDPUNTEN LENTE PHONIEËN Advertentiën ADVERTENTIE GRAND THEATRE beschaafde verkoopsters voor de buffetten, enige afdelingschefs beschaafde serveersters toilet juffrouw H.V.C. - Alcm. VICTRIX Voor Verfwaren Schoonmaak artikelen SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugdW. Meuldijk voor Uw bonnen voorradig. geurig - gezond en SPITS UWÖR€N,.. OM IETS MOOIS.... WILLEMSE m WILLEMSE m Bf' ■i'inMiyuwui DRU JAARSMA N.V. ULFT AMSTERDAM ROTTERDAM UTRECHT EINDHOVEN Rond de wereld met Britse Luchtlijnen Laat hem grissen... enige NETTE JONGENS tot 18 jaar tot 20 woorden t L50 3 x achtereenvolgens I 3.50 elk woord meer 1 0.10 per plaatsing extra. RUILEN Z. g. a. n. mcisjesschoen&n (maat 36) voor schoenenbon. G. v. Schalm. Dijkje 14, Hol- kerveen. DIVERSEN LESSEN Gymnastiekuitvoering van ..Wilhelmina" met demon stratie kunstturners, Zater- 5510 da5 13 Maart in de Markt hal. Kaarten a f 1.— aan de zaal. 5509 Dansstudio Dan Bearda. Wij vormen Donderdags- avonds 9 uur nieuwe begin nerscursus voor ouderen In lichtingen Utr.weg 89. telef. 4456 van 210 uur. Gratie - Omgangsvorm - Distinctie. 5511 Nylon kousen worden door ons ook keurig en vlug ge repareerd „Perfect," Utr. weg 91. Amersfoort. 5492 PLAATST EEN De Landelijke Propaganda-commissie van de Nat. Fed. Raad van het voormalig verzet, presenteert U op 13 Maart in het te Amersfoort des avonds om 11.45 uur een speciale NACHTVOORSTELLING van de films met sen sationele onthullingen over: 1. Het voorspel van de 2e Wereldoorlog (Hoe werkten Hitler, Mussolini en Hi- rohito achter de schermen?) 2. Verdeel en Heers (Hoe werkte het verraad?) Deze films moet U gaan zien!! In het gehele land uitverkochte zalen! Wegens de te verwachten grote toeloop van belangstellenden kaartverkoop en pl - bespreken aan de kassa. Beslist één voorstelling!! In Ruteck's Cafetaria te HILVERSUM kunnen worden geplaatst Aanmelden Zaterdag 13 Maart van 13 uur in Ruteck's Cafetaria, Kerkstraat 112 te Hilversum. 2 w n m K' 73 sr CO 22. g c_ n ra ca3 m z o? s»3-. c z s» n X cr K a: O a 2 O Verkrijgbaar bij iedere goede kruidenier. ff ij vragen beschikkende over ruime winkelervaring en in staat de winkelchef in alle opzichten te vervangen. Leeftijd tot 35 jaar. MULO- of daarmede gelijk staande diploma's vereist. Diploma's vakbekwaamheid gewenst. Uitvoerige sollicitaties uit sluitend schriftelijk onder bij voeging van foto en copie- getuigschriften aan de Directie aer N.V. HEMA Ruysdaelstraat 49 - Amsterdam Er staat heden belangrijk nieuws in de Advertenties. 593 Mijn vreemde voorgevoelens schenen uit te komen, ik spartelde met armen en benen om naar de oppervlakte te komen. Ik dacht nu niet meer aan de verdwenen Lari Kool. ik moest eerst mij zelf redden Maar de stroom werd sterker, ik werd fneegesleurd in de draaikolk, de kringen wentel den steeds kleiner en sneller. Daar ga je. Splin tertje". dacht ik "bedroefd. Dit is het einde van een voorspoedig jongetje, oei... ik word duizelig en benauwd.. Verder dacht ik niet veel meer Middenin de draaikolk was ik nu. pijlsnel werd ik naar beneden gedraaid, ik zag in een flits de hoog tepunten uit mijn veelbelovend leven Het ruiste en zoemde in mijn oren als een ka potte radio, ik voelde me vallen, kilometers diep. Even was er helemaal niets, toen schokte ik er gens tegenop, en opende heel voorzichtig mijn ogen „Hè", mompelde ik: „Van al de vreemde dingen die ik beleefde is dit maar, nee, dat kan niet.ik droom zeker.er is geen levend Splintertje meer en. ik heb het koud Dat be staat niet. ik voel mezelf nog en.... en. Ik haal adem. ik zit op de grond en om mij heen ziet het er precies eender uit als in het visglas van buurman Jansen. „Wat een onzin, daar klopt niets van: als je in zee valt in zo'n gevaarlijke draai kolk dan verdrink je. En toch.... ben ik er nog. maar dan En eindelijk begon ik met mijn duizelig verstand iets te begrijpen, dat éne. dat ik nog leefde en op dc bodem van de zee zat!! In Ruteck's Lunchroom te Amersfoort kunnen worden geplaatst Aanmelden Zaterdag 13 Maart van 10—12 uur in Ruteck's Lunchroom, Uirechtsestr. 37. Amersfoort Deze wedstrijd begint om 1 UUR en wordt gespeeld op Birk- hoven. U kunt dus deze wedstrijd zien en tijdig thuis zijn om BelgiëHolland aan de ra dio te beluisteren. Voor Geboorte- Verjarings- Verlovings- Huwelijks- en Jubileum geschenken slaagtU zeker bn j »\A/6^ Langestr. 26 - Tel. 4055 Ziet onze étalages lllllllllllllliil en naar: J.A. Woerdman Utrechtsestraat 33 Tel. 3626 Nu de toewijzingen nog zo gering zijn, geldt meer dan ooit tevoren, dat U voor Uw gezin nadrukkelijk het beste moet verlangen. Naar Londen van de grote steden in Europavanuit Londen naar de grote steden der wereld. De Britse Luchtlijnen brengen U er op geriefelijke, snelle, doel treffende wijze heen, met piloten wiens vaardigheid wereldvermaard is. Reserveert voor Londen met B.E.A. vandaar naar Noord Amerika en de Britse gebieden Overzee met B.O.A.C., en naar Zuid Amerika met B.S.A.A. Vervolg Schoenen Ans: Koop jij graag in Amers foort? Willy: Ja. ik koop hier alles. Ans: En toch kopen er veel in Amsterdam en Utrecht. Willy: te zien maakt men dikwijls verre reizen! Maar om mooie schoenen te zien kunt U zo naar gaan. LENTESCHOENEN paar voor paar iets aparts. Het is nog steeds schoenen- weelde bfj Leusderw. 27-29 b.d. overw. Dat is niet nodig, maar jaer zijn zaken met een minder prettige be diening. Ans: PARFUMS Ans: Altijd. Langestraat 78 PLAATST EEN BRANDPUNT wonl er Is goed nieuws I Ook voor U Is er een goede leidsman In de doolhof van aetherlandl De ,Vara" noteert U gaarne els abonné op „teKAÜ/OGIDS" Meldt U zich even aan? VARA Opleiden oonVore Hilwrsuro ol onn Mm. De Radioflids, HtkeWeld U, Auslerdain, ld. Jntl Een rakenman vertelde mij: „Velen zijn onver schillig en hebben gebrek aan activiteit". Hij noem de dat de sluipmoorde naars van iedere «aak. Bij hem winkel je zo on gedwongen, hij heeft iede re week iets aparts.. Met recht een ware „non stop" Willy: Je bedoelt Dit nieuwe, dat verrassende koorlijke wat hij nog niet vaa, U kende... dit is Valdelis. Omdat voor Valdelis van luxe flacons is afgezien, is de prijs slechts f.1.— per flesje. Mórgen een flesje kopen! vraagt Deze sierlijke, zuinige en meest verlangde haard wordt ge maakt door Diepenbrock Reigers te Ulft (Dru). Tot nu toe onder de naam Jan Jaarsma, maar voortaan onder de naam DRU-JaarsmaIeder exemplaar is een stuk kwaliteits werk, dat elke toets dercritiek kan doorstaan: een haard, waarvan U Uw leven lang plezier hebt. U wilt natuurlijk een Jan Jaarsma hebben: Vraagt dan van nu af een DRU- Jaarsma! Wanneer Uw leverancier U echter niet direct kan helpen, denk er dan aan dat goede producten steeds direct uitverkocht zijn en dat een achterstand van jaren moet worden ingehaald. DRU-Jaarsma: haard met de nieuwste constructies, ongeëvenaard degelijk en tevens sierlijk van lijn en van vorm. Flink loon IN ONZE HOEDEN AFDELING Rustige werkkring Hygiënische, frisse en lichte fabrieksrufmte Goede sociale verzorging. Muziek tijdens arbeid. Keurig ingerichte eetzaien. Lichte werkzaamheden Inlichtingen en aanmeldingen bij de Portier der- ^.-.tal- fabrieken van 9 tot 17 uur, Kleine Koppel. Poort 3.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4