Tennispark achter 't Stort Silvikrin Vitaminenrijk! ■^m^////////v/""jgp - Vers,voedzaam, kantenklaar! Sierkunst VERLOVINGS GESCHENKEN BOEKEN. WINTERZON BIRDS EYE KRISTAL VITA VONK KRISTAL VITA VONK WINTERZON DS EYE KRISTAL VITA IEDERE DAG...... WILLEMSE m REKENSOMMETJE GRAND BECAUSE OF HIM DE RUWE BASCOMP Ik heb haar Familieberichten 2e Paasdag verloofd: DICK REUREKAS en WILLY VAN COLMJON Leeuwenstraat 7, Hilversum Eemstraat 52, Amersfoort Receptie Hotel „Monopole", Stationsplein t o slation te Amersfoort van 3—5 uur. Advertentiën EEN TIP VOOR DE PAAS DAGEN Neem de goede weg. Loop via Langestraat 78 Schoen- en voetverzorger. Te koop gevrparticuliere bibliotheken, kleinere ver zamelingen of enkele siuks op ieder gebied. Ook manus cripten en zeldzame werken. Brieven no. 5824 bur. van dit blad, waarna gaarne be zoek ten Uwent volgt. VONK NIEUWE MODELLEN Prachtschoenen! Modeschocnen! Wat een schoenenweelde bü Leusderw. 27/29 b/d overw. Zag U reeds de etalages met aldie aardige Verlovings- en Huwelijks geschenken bij Langeslraal 26-Tel 4055 Ziet ook onze zij'étalage Hoe versleten en verbleekt sommige stoelen in Uw huis ook kunnen zijn het HOUT (en daar gaat het om!) is en blijft van goe de, degelijke kwaliteit. Wat zou U moeten uitgeven, om die voor oorlogse meubelen NU nieuw te kopen? Wanneer Sierkunst Uw oude meubelen met gegarandeerd prima kwaliteit meubelstof bekleedt en solide repareert dan zijn ze weer gloednieuw en volkomen vooroorlogs Ze gaan opnieuw jaren en jaren mee! U bent door Sierkunst heel wat beter en voordeliger uit. Rekent U het eens na. en vraag ons inlichtingen. Als U het vandaag doet, kunnen wij U di rect na Pasen helpen! J op de berg f ^^VOMIMG-INP.ICH l ING-K'JNSTHANOEL UT'SEOHJ.'SCHEWfG 9 0 A - A fill E R.^FT) 0 RT - LEEOON 5009 THEATRE PAASPROGRAMMA'S Tel. 4632 PREMIcRE Van de nieuwste filmcomedie met DEANNE DURBIN Charles Laughton Franchot Tone Extra verzorgd bijprogramma. Toegang elke leeftijd. '3tv theater '5 I Tel. 6572 Een daverenvd lachprogramma BUD ABBOTT LOU COSTELLO Andrew Sisters in: Schitterend bij programma. Toegang elke leeftijd. REMBRANDT Een opwindend sensatio neel avontuur met: WALLACE BEERY MARG. O'BRIEN Toegang 14 jaar 0/' n goed Dobbc\^ 'kc,en van Castella ax*#1 Verzorg baby nu van de eerste dag af volgens de I voor jonge nieuwe manier, volgens de ideale CASTELLA- C^l^S MOEDERS methode. Als een volkomen afdekkende „tweede I belet de overvette CASTELLA huidbalsem 1 va„ dezt ho„ (met vitamine F verrijkt) nu eindelijk alle „natte J„ „JtiMier.atvangt luier irritatie". Geen enkele normale babyzalf kan I rk PRILLE JEUGD, mee dit nieuwe product vergeleken worden. Zoals wtnkln <n raad- ook geen enkel ander kinderpoeder te vergelijken f n 75) valt met de overvette, vitamine F houdende CASTELLA-Kinderpoeder! Baad en was de kleine bovendien met CASTELLA overvette Kinderzeep, de zachtst reinigende zeep in de wereld. gevingen norm. prijs f 0.75) I voor slechts f. 0.25 Een uitgebreide sortering in goud zilver en verzilverd met en zonder inlevering OPENT ZATERDAG 27 MAART ZIJN 5 TENNISBANEN. NOG ENKELE SPEELTIJDEN VRIJ. Op werkdagen (overdag) ook per uur, halve of hele dag te huur. Bjj terreinknecht verdere inlichtingen. Bü de sportshop, Utrechtsestraat 39, tel. 5325 en P. Mehrings, Leusdcrweg 193, tel. 5180. WAT U MOET DOEK? HEEL EENVOUDIG Schrijl op een brleflteert we'lte lichaam,gedeelten «au boven,taande tekening tezamen één hguur vormen, b 1 f 4 en 2 3 enz. en zend deze vóór 5 Aprjl a aan i Mr. J g. Bleeter, p/a. Am,terdam»che Bank N.V. t Bljk. v. Boerlestraat 60, Amsterdam U rteonl ons door een bedrag aan postzegels estra (mei fl 1 -bij te plaGVen. De waarde van de door U eitfa geplaVte'postzegels komt geheel ton goede aan de Slichting Bouwfond» N .H Oiaconessenhun Poet allen meel U helpt ons enU hebt hans op een prijs ter waarde van Fl. 1000 - ol een der vele andere prijzen. Luistert U naor ons op Donderdag 25 Maart, 's avonds om 9.15 uur over Hilversum L 604. „Zo." mopperde ik, „als de kennismaking met al die glibberige waterbewoners nu maar af gelopen is" „Hi," zei de zeemeermin. ..die lieve visjes deden toch geen kwaad. Ze kwamen alleen maar eens kijken wie er op visite was" „Ziet." sprak Lari Kool. „ginds genaken grijze gestal ten!" „O", riep ik „daar komt de familie van de zeemeermin, ze zullen ons in een museurn te kijk zetten, omdat we benen hebben." „Kom mee." riep de zeemeermin, die haar vondst voor zich zelf wilde houden, „mijn familie heeft hier niets mee. te maken." Ik keek nog eens om en zag, dat achter ons langzaam een hele volksoploop van zeemeerminnen en -mannen volgde. Ze wezen el kaar op onze benen en ik vóelde me echt iets bij zonders. We stapten stevig door en kwamen ir„ donkerder water, waar de menigte ons uit het oog verloor.... Plotseling zagen Lari Kool en ik voor ons een donker gevaarte dat geen oude mt»ur kon zijn. De vorm kwam me al dadelijk bekend voor en toen we dichterbij kwamen herkende ik het. „Kijk." riep ik. „een schip! Dat ligt hier op de bodem van de zee. het is vergaan en gezonken! Tjonge, wat ziet dat ding er vies uit, alles is begroeid met wier en de grote mast zit onder de mosselen!" Het was een vreemd gezicht, dat schip onder water, waar de visjes door de ra en de paling door de patrijs- jxiorten zwommen, maar het zeemeerminnetje vond het niets bijzonders. „Kom mee," riep ze, „hier moeten we naar binnen. Ik zal jullie bij koning Neptunus brengen, hij woont in 'dit schip' Het is ziin hoofdkwartier, hij zal lachen als hij jullie ziet, hihi!" en 't is gezond Het gehele geheim ligt in de doeltreffende haarverzorging. Silvikrïn is de eerste weten schappelijke haarvoeding. Het bevat de 14 organische bouwstoffen van het menselijke haar, welke door de hoofdhuid gemakkelijk worden opgènomen. Silvikrin is onontbeerlijk, wanneer de natuurlijke haargroeistoffen niet meer door het bloed .worden aangevoerd. Silvikrin helpt, omdat de 14 elementen (Cystin, Tyrosin, Tryptophoan, enz.) in de juiste weten schappelijke verhouding zijn gedoseerd. De roos verdwijnt. De haaruitval houdt op. Nieuw haar groeit weer. Dames l Prachtig, vol on zijdeachtig haar zal de beloning zijn voor Uw vertrouwen in Silvikrin. Ernstige gevallen: Puur Silvikrin Hoorvoeding. Voor de dogelijkse haarverzorging, tegen roos en haaruitval, ter bevorde ring van de haargroeiSilvikrin lotion. maakI de hoofdhuid vruchtbaat J STICHTING BOUWFONDS RW. DIACONESSENHUIS p a. Mr,J.G. Bleeker. Amsterdarmche Bank N.V. Bijk. v. Baérlestraat 60, AtTuterdam, Poilgiro 512728 - Gem. Giro S. 350.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 6