DE HELE ZAAK triplex wmm HUISVROUWEN VERKIEZEN <103 N<Z dO IVVIS GROTE AFSCHEIDSMARKT „SCIUSCIA DE GROTE PRIJSVRAAG OP DE MORGENAVOND 7-12 UUR GRAND Lio&exejud @1 5 SBsssssesasessa£ VIM Schuimt en kan niet krassen IN DE MARKTHAL HEDENAVOND 7 - 11 UUR MORGENOCHTEND 10-12 en MORGENMIDDAG 2-5 UUR Als U binnenkomt, denk dan allereerst aan de oplossing van De geheimzinnige Mr. Sylvain Het mysterie van de onderwereld SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugd' 0 Brandpunten rf?1 ,bot> asn DobbeJma,)', "ast. oe enige scheer2ee F He OP GOEDE ZEEP STAAT Bij aankoop van 250 gr. koHie en 100 gr. thee gratis 1 ons toffee's (oP b..i V. DeGruyter Er staat heden belangrijk nieuws in de Advertenties. Tegen rkeomatlelg pit. Ischias, griep, hoofd» en renuw- pijnen. Togsl hel^t «Sar ie dere middelen falen: wal Togil deed voor 100.000 •■idees. kanTogslook voorUdocn. 6«l'« Apart. Dropt*»* v»it«lob«»» I 0 83 .i I. 2.08. .vee*'la^oem luro* ra IMeWtroilktvj a I. 9 11 Met een gerust hart kunt U Uw kleine over een perplex- Parketvloer laten kruipen. perplex ondervindt er geen na delen van. Het is afwasbaar, hygiënisch en sluit tocht en koude buiten, perplex kan er tegen. Reeds vanaf f' 4.- per sa2 gelegd. Toonkamer: Mauritestraat 98, Tel. 11520, Utrecht. Een product van de vloerenfabriek, Den Haag VIM Uit een uitgebreid onderzoek van IS de Nederlandse p Stichting voor Statistiek bleek, dat in 74 van elke 100 gezinnen K VIM wordt gebruikt Sprekende cijfers, die bewijzen hoezeer de huisvrouw VIM waar deert Geen wonder ook. VIM schuimt, tast daardoor niets aan, spaart huisraad en keukengerei. VIM is makkelijk en zuinig in 't gebruik I De reuzenbus is het voordeligst I Et heerst een ware speel-, koop- en raad woede onder het gulle Amersfoortse publiek. De 3000 stuks aardewerk stapels smelten als sneeuw voor de zon. De omroeper en de vijf Mickes van de Hersen gymnastiek komen vragen te kort voor de raadwoede der weetgierigen. De spullebazen en -bazinnen van schiet- en werptenten kunnen hun kogels, hoepels, hengels en speren niet snel genoeg aange voerd krijgen. De electriciteitsvrouwen en de patatenmeisjes bakken met verhitte gezichten onder een hoogspanning van minstens 100.000 Volt om alle eetgrage monden te stoppen. Kortom, er is stemming en daverende jolijt in onze Fantasia Hal. Profiteer nog snel van deze oer gezellige. opgewekte sfeer. De vrouwen-vacantie-markt is nog open: Proeftelevisieuitzending Chinese verloting Aardewerkverkoop 27 fascinerende attracties Laatste aardewerkrestanten Muziek Gezellige zitjes Bijzondere attracties Alle restanten worden finaal geruimd tegen fantasie-prijzen. De spanning stijgt ten top. Wie wint de grote prijzen op het rad van avontuur? HET MYSTERIE DER 13 MOEDERS MET 1000 WAARDE AAN PRIJZEN Toegang 40 cent. Kinderen onder geleide ('s middags) 25 cent. Oplossings-formulieren 50 cent. Zaterdag uitslag Militairen 25 cent Geef gul en blij voor de moeders in de wei In APRIL A.S. bestaat onze zaak 15 JAAR In deze Jubileum-maand houden we een buitengewone RECLAMEDAG Welke dag dit is. wordt strikt geheim gehouden. Maar de datum is reeds bij Notaris Mr. v. 't Eind vastgelegd. Ieder, die op die dag iets contant koopt, ontvangt na afloop van deze maand, op vertoon van de gestempel de cassabon. een waardebon voor pre cies hetzelfde bedrag. Het doet er niet toe. hoe hoog dit be drag is! Profiteert U van deze buitengewone reclame! En let U ook vooral op de attracties in de etalages. 1 April beginnen we. Amersfoortse Kunsthandel Utrechtscweg 3638. THEATRE Tel. 4 6 3 2 DE VEELBESPROKEN FILM 9 9 (De Schoenpoetsertjes) Geen film. met „sterren", doch een werk gebo ren uit het leven zelf. Om zijn grote waarde gekozen tot „FILM VAN DE MAAND" Toegang 18 jaar. rlTV THEATER Wl I I Tel 6572 SPANNING van begin tot eind. met SIMONE RENANT Toegang 18 jaar. REMBRANDT Het toppunt van sensatie met GENE AUTRY FRANKIE DARRO Toegang elke leeftijd. 99 door W. Meuldijk 607. „Meneer Neptunus," zei ik, „trekt U zich maar niets aan van Lari Kool. hij heeft soms last van gedichten, maar het is niet besmettelijk. Hij wist een manier om onder water te kunnen ade men en ik ben met hem meegegaan, want zo'n reisje over de bodem van de zee leek me wel leer zaam. Maar we werden niet aardig ontvangen, alle dieren en zeemensen lachen ons uit omdat we benen hebben inplaats van een staart... „Zo," bromde Neptunus en haalde diep adem. Toen be gon hij plotseling zo woest te schreeuwen, dat ik bijna omviel. „Een schandaal." brulde hij bor relend: „Zeemeermin, waarom zijn deze mensen niet behoorlijk ontvangen. Ik duld niet dat be zoekers ui mijn fijk uitgelachen worden omdat ze toevallig geen vissenstaart hebben. Alle fokke- masten en sleepankers! Ik zal een commissie van schelvissen en slakken benoemen die ter plaatse een onderzoek instèlt! Ah, wee de schuldige!" De zeemeermin had al die tijd zenuwachtig gekwis peld, maar toen Neptunus met dreigementen be gon werd het haar te veel. „Gunst," zei ze ver ontwaardigd: „Bruut -Ik ga al!" Met die woorden draaide zij zich om en verdween met snelle sla gen uit de paleis-golven. Ik vond het standje van Neptunus wel wat overdreven, maar even later begreep ik de bedoeling. „Hmmm-rmpf", gromde de koning der zeeën: „Die is weg. Schrik niet. mmrff Een beetje verlegen schuifelde hij achter zijn bureau vandaan en toen we hem helemaal- konden zien waren we aangenaam verrast. „Hij heeft ook benen." mompelde ik: „Neptunus is een mens." „Ahum," bromde Neptunus: „Gezien. Ik heb gelukkig geen schubbenstaart, maar dat mo gen. mijn onderdanen ik bedoel die zeemeer minnen niet weten. Anders lachen ze m ij ook uit, hmrfff!" tmt ZE ZUN HET WAAR Cl KOOP HET BESTE EN HET NIEUWSTE UIT- EEN RUIME COLLECTIE GA ROTTERDAM EINDHOVEN TE KOOP AANGEB. Koopje voor trouwlusti gen met weinig geld: solide uitschuiftafel, 4 stoelen, 2 fauteuils, 2 clubsi theeta fel, diversen. Brieven onder No. 5936 bur. van dit blad. Nieuw radiotoestel, 3 golf lengten. Adres: Oude Soes- terweg 91. na 6 uur. 5939 TE HUUR GEVRAAGD Ambtenaarswed. vraagt grote zit- en kleine slaapka mer. keukentje en berg ruimte. Br. no. 5887 bur. van dit blad. Vrije zonnige zit-slaap- kamer. stromend water en verdere comfort. Liefst bui tenkant Amersfoort voor dame b.b.h.h. Brieven onder No. 5944. PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd: een flink meisje, intern, in het St. Pieters- en Bloklands Gasthuis. Da- vidshof 1. 5938 Mevr. BuurkeBeckmann, Bisschopsweg 200, vraagt een nette werkster voor 2 ochtenden per week. PERSONEEL AANGEB. Beschaafde verpleegster, Dipl. A.B. en Kraamaant. H.B.S.-diploma en acte voorber. onderwijs met 12 jaar verpleegsterservaring zoekt haar passende werk kring. Brieven onder No. 5937 bur. van dit blad. DIVERSEN Nette jongeman N.H. zoekt langs deze weg keurig net meisje, lft. 23—25 jr. Br. no. 5836 bur. van. dit blad.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4