GEEN SUPREMATIE VAN HET WESTEN Goede start van de Boys R.F.C. en Vitesse voelen niets voor degradatie D.E.V. promoveert naar de K.N.V.B. Zat pechvogel op doellat van Z.S.G.O? Competitie-uitslagen „Amersfoort" dames gaven Volewijckers een lesje Arsenal kampioen Engeland wint van Schotland V. v.d.Pol verliest zijn eerste partij DOVO promoveert ÉÉN DING-NEEM SWING? Êh) „Boys" probeerde alles, doch niets mocht baten H.V.C. bekert uitstekend B-ploeg politie won met 2-1 „Amersfoort" recipieerde Maandag 12 April 1948 3 Van een Westelijke suprematie in de landscompetitie zal vermoede lijk wel niet veel komen. Dat hebben de uitslagen van de voor het kampioenschap van Nederland gespeelde wedstrijden bewezen. EDO speelde na heel veel moeite tegen Heerenveen gelijk en Haarlem verliest met 2—0 van het in deze competitie als zwakke zusje gedoodverfde P.S.V. En daar Go Ahead bovendien gelijk speelde (00) tegen B.V.V. is er voorlopig nog geen sprake van ook maar bij benadering te spreken van een eventuele landskampioen. dat KFC hier een goede kans maakt. Voor UW bestaat er nu niet veel hoop meer. Twee punten achterstand is betrekkelijk veel in een zo kleine competitie. De be langrijke wedstrijd in district II tussen Emma en SW ging niet door. In het Oosten kwam Vitesse, de klap, die de Arnhemmers vorige week van TEC kregen, weer te bo ven, door PEC met 30 een halt toe te roepen. Daar Hengelo met 4 2 van TEC won, hebben alle vier nu een wedstrijd gewonnen en een verloren. Dat kan hier een verbe ten gevecht worden. Hier volgen de standen: UVV's kansen zijn aanmerkelijk gedaald Voor Haarlem zal het wel een lelijke streep door de rekening zijn geweest. Eerst de nederlaag van vorige week tegen EDO en nu de meer dan verdiende 20 poeier, welke men van P.S.V. te slikken kreeg. De Eindhovenaren kwamen ditmaal uitstekend voor de dag en met rust hadden zij een mooie 2—0 voorsprong. Smit permitteerde zich daarna nog de luxe om een straf schop te missen Stijger keerde meesterlijk het schot van de oud- internationaal maar daarmee hadden dan ook de Haarlemmers al hun kruit verschoten en uiteinde lijk mochten Roozen cs. zich nog gelukkig prijzen dat het bij 20 bleef. Overigens het Zuiden deed het Zondag uitstekend, want van''de vier punten haalden de Zuider lingen er drie binnen. Voor het derde punt zorgde B.V.V. door in Deventer tegen Go Ahead een puntloos gelijkspel te bewerkstelli gen, hetgeen nog altijd tot een be hoorlijke prestatie behoort. EDO stelde wel iets teleur door een 22 gelijkspel tegen Heeren veen. We hadden gemeend dat de EDO-grendel tegen Abe Lenstra feilloos zou werken, maar op het magistrale spel van onze interna tionaal konden de EDO-ers geen vat krijgen en 'tot tweemaal toe werd de grendel opengereten. Het was daarom gelukkig voor EDO dat de Noordelijke verdediging ook niet zo hecht bleek en deze moest even eens twee maal voor de EDO-aan- val capituleren. De stand in de landscompetitie is nu: BW EDO Heerenveen Go Ahead PSV Haarlem 1—0 4—3 7—6 3—3 4—5 3—5 Struggle for life De strijd om promotie en degra datie werd op alle fronten met wis selend succes voortgezet. In district I herstelde RFC zich enigszins van de 4—0 nederlaag tegen KFC, door UW in het Feyenoord-stadion met 10 te kloppen, waarmede de Rot terdammers KF C een goed -• dienst bewezen. Een prestatie die meer aan geluk dan aan de goede spel- kwaliteiten toe te schrijven viel. Willen de RFC-ers zich handhaven, dan zullen zij toch zeker wat beters moeten demonstreren, dan het po ver spelletje dat zij Zondag lieten zien. Het wil ons echter voorkomen Hoewel Arsenal Zaterdag gelijk speelde tegen Huddersfield Town, kunnen de „gunners" nu zeker zijn van het kampioenschap van de eer- ste divisie. Ook al zouden zU alle volgende wedstrijden verliezen, dan nog staan zij bovenaan de ranglijst, daar hun gevaarlijkste concurren ten vandaag een nederlaag leden. De uitslagen der eerste divisie lui. den. Aston VillaStoke City 10; Blackburn RoversLiverpool 12: BlackpoolMiddlesbrough 10; ChelseaSheffield United 1—0; Derby County—Charlton Athletic 03; EvertonManchester United 20; Grimsby Town—Portsmouth 10; Huddersfield TownArsenal 1—1 Manchester Ciyt—Bolton Wan derers 02; SunderlandBurnley 20; Wolverhampton Wanderers Preston Northend 42. Wales naar Nederland? De voetbalbond van Wales zal het volgende seizoen een interna tionale ploeg naar Noord-West Europa zenden. Verschillende landen hebben Wa les uitgenodigd voor een bezoek, maar waarschijnlijk zullen slechts Nederland of Zweden mis schien beide worden gekozen. Rotterdams elftal tegen Antwerpen Voor de Zaterdag a.s. op het Sparta-terrein te spelen voetbal wedstrijd Rotterdam-Antwerpen is het Rotterdams elftal als volgt samengesteld: Bijl (Feijenoord)Everse (Neptu- nus) en De Leeuw (Xerxes) Barzi- lay (Xerxes), Vermeer (Excelsior) en Kroon (Feijenoord), Koning (Xerxes), Schrumpf (S.V.V.), Van der Tuyn (H.D.V.S.), De Boer (Sparta) en van Male (Sparta). Moorman bekertournooi Bij de Aid. Utrecht is van de KNVB het bericht ontvangen dat de indeling voor het Moorman-be- kertournooi een wijziging heeft on dergaan. De Utrechtse Afdelings- ploeg zal thans een voortournooi moeten spelen met Limburg en Noord-Brabant. Deze wedstrjjden moeten voor 9 Mei zijn gespeeld, kort dag dus. Thans is evenwel weer een oefenwedstrijd vastgesteld en wel op Zaterdag 17 April op de Koe burg tegen Zeist. Te verwachten is dat na deze ontmoeting de defini tieve Afdelingsploeg zal worden samengesteld. De Silverrush voor Slijkhuis Zondag werd te Den Haag Silverrush, georganiseerd door Trekvogels over een afstand 5000 meter gehouden. Slijkhuis werd eerste in de tijd van 17 min. 21.5 sec. Tweede werd Folter van Juliana uit Baardwijk die'er 17 min. 33.8 sec. voor nodig had. de de van KFC RFC UW Vitesse Hengelo TEC PEC Honderd vier en dertig duizend toeschouwers zagen Zaterdagmid dag te Glasgow een gedurende lan ge periode in de minderheid zijnd Engels elftal een 2-0 zege op Schotland behalen. Even voor rust wist Finney een van de weinige kansen van Engeland te benutten, terwijl Mortensen een kwartier na de hervatting een fraaie pass van Lawton in een doelpunt omzette. Ondanks hevige aanvallen der Schotten wisten Scott en Hard- wick steeds op het nippertje een doelpunt te voorkomen, terwijl Swift meesterlijk zijn doel verde digde. Na afloop moest deze emi nente doelman met een ribfractuur naar een ziekeninrichting worden gebracht. Deze zege bracht Engeland het landenkampioenschap met één punt voorsprong op Wales. Wat deden de eerste klassers Om het kampioenschap van Nederland EDO-Heerenveen PSV-Haarlem Go Ahead-BW Promotie tweede klasse: District I: 2-2 2-0 0-0 RFC-UW 1-0 District III: Hengelo-TEC 4-2 Vitesse-PEC 3-0 District IV: DESK-DOSKO 5-1 District V: Zwartemeer-Friesland 1-1 District VI: Sittard-Vlissingen 3-2 Vingerhoedt kan nog gelijk eindigen met de wereld kampioen De resultaten van do laatste par- tijen van de achtste rond. om het kampioenschap cadre H/2. waren minder gunstig voor twee van onze landgenoten. Wel wist De Leeuw van Chassereau te winnen, maar Van de Pol verloor* zijn eerste par. tij in dit tournooi tegen de Belg Vingerhoedt. terwijl Metz van Gai- miche verloor. Eerst vandaag. Maandag valt dus de beslissing in de negende en laatste ronde van het tournooi. waarbij alleen Vin gerhoedt nog gelijk kan komen met Van de Pol. De stand na de achtste ronde luidt dat Van de Pol 14 punten heeft en een algemeen gemiddelde van 18.58 gevolgd door Vingerhoedt met 12 punten en een moyenne van 19.36 met Chassereau op de derde plaats, De Leeuw vierde en Ferraz vijfde, allen met 10 punten. Galmiche 6e en 8 punten Reicher en Metz rsp. 7e en 8e van Hassel 9efmet 4 punten en Nuess- berger 0 punten, op dc laatste plaats. De internationale heren hockey wedstrijd SchotlandEngeland, die Zaterdag te Inverness gespeeld werd, eindigde in een gelijk spel (1—1). De ronde van Toscane, is ge wonnen door Gino Bartall voor Magnani, Magni, Martini en Faus- to Coppi. De Stichtse staat er goed voor Na tweemaal gelijk te heo'oen ge speeld in de promotiewedstrijden tegen En Avant heeft D.E.V., kam pioen van de eerste klasse A, de beslissingswedstrijd tegen deze ploeg gewonnen. De ontmoeting te Zeist gaf een sterk overwicht van D.E.V. te zien. Reeds na twee mi nuten spelen nam D.E.V. de leiding met een goed doelpunt en later werd de stand op 20 gebracht. En Avant deed weliswaar uitste kende pogingen om de achterstand in te lopen, maar dit lukte niet. Na de rust speelde D.E.V. in tech nisch opzicht beter voetbal en toen dan ook geheel volgens de spelver- houding de stand op 30 werd ge bracht gaf En Avant zich gewon nen. Bi1 het elndsigaal was D.E.V. verzekerd van promotie naar de 4e klasse K.N.V.B. De kampioen van afdeling B speelde de eerste promotiewedstrijd tegen M.S.V. '19 to Montfoort en bracht het tot een zeer verdienste lijk 11 gelijk spel. Een mooj re sultaat voor de Utrechtse ploeg, die nu de thuiswedstrijd zal moeten winnen om evenals D.E.V. te pro moveren. In de tweede klasse A besloten de Bensch. Boys de competitie met een 20 nederlaag tegen de Lek- vogels. Er is nu alle kans dat de Boys het tweede klasseschap zul len verliezen daar Lekvogels in de twee nog te spelen wedstrijden dan twee punten zou moeten halen. In de 2e klasse C is de situatie zo geworden dat er nog een ver lengstuk van de competitie nodig is. Odin bracht het tegen D.S.O. slechts tot een 11 gelijk spel. Maar ook De Toekomst, dat tot een paar minuten voor tijd nog met Zaterdagmiddagvoetbal De beslissingswedstrijd tussen DOVO en Bloemenkwartier Zater dagmiddag onder grote publieke belangstelling op het terrein van APWC te Amersfoort gespeeld heeft voor DOVO uit Veenendaal de promotie naar de K.N.V.B. ge bracht. Reeds na enkele minuten spelen had DOVO de leiding door dat de rechtshalf van Bloemen kwartier de bal in eigen doel schoot, 10. Even later bracht de linksbinnen van DOVO de stand op 2o en nog voor de rust werd het 3—0. In de tweede helft heeft Bloe menkwartier dadelijk flinke^ pogin gen gedaan om de achterstand in te lopen doch zonder succes. En toen DOVO de stand tot 4 -U had opgevoerd was het met de Hilver summers gedaan. Het werd zonder veel moeite nog 50 voor DOVO niet welke stand ook het einde kwam. Bii het eindsignaal was DO VO dus kampioen en promoveert naar de vierde klasse KNVB. Jubileum tournooi voor KNVB elftallen In het kader van de herdenking van het Regeringsjubileum organi seert de Afd. Utrecht een jubileum- tournooi voor KNVB-elftallen. Met de afwerking hiervan wordt direct na de beëindiging van de voor competities om de KNVB-beker begonnen, vermoedelijk wordt dat 9 MeL 10 ter°n V.B.O. voor stond, moest met een 11 gelijk spel ge noegen nemen. Hierdoor staat Odin gelijk met Gooise Boys en kan De Toekomst nog gelijk komen met deze clubs indien de laatste wed strijd tegen V.S.K. wordt gewon nen. Daarna zullen deze drie clubs een extra-competitie moeten spelen om het kampioenschap. Nederl. hockey-zege te Brussel Zoals verwacht werd in de inter landwedstrijd tussen de hockey teams van België en Nederland te Brussel in een verdiende 42 zege voor onze ploeg geëindigd. Tien minuten na het begin kreeg Neder land een strafcorner toegewezen waaruit Kruize de score opende. Het overwicht der Nederlanders duurde voort en vooral de linksbui ten Esser trok de aandacht door zijn snelle en tactische spel. De tweede strafcorner werd de Belgen wederom noodlottig toen de Belgi sche doelman de bal ten dele stopte en Kruiso gemakkelijk dc stand op 20 kon brengen, hetgeen hü even daarna nogmaals deed 30. Voor de rust scoorden de Belgen nog een tegenpunt. Na de hervatting was het Blomberg die door de Belgische verdediging slipte en het was 4—1. Dc Belgen bleven moedig stand bieden doch speelden zonder bezie ling. Toch wist Waterkein met een fraai hard schot onder de lat de achterstand te verkleinen zodat het einde met een 42 zege voor de Nederlanders kwam. Dames hockey-team voor Frankrijk Het Nederlandse dameselftal, dat op 18 April a.s in Parijs tegen de Franse dames zal aantreden, is ge lijk aan het elftal, dat enige weken geleden in Amstelveen de Belgische dames versloeg. De ploeg is dus als volgt samengesteld: Jurissen (Pinoke): I. Piel (HHY C) en Loeb (Rood Wit); Wijnstroom (Amsterdam) en Buissant (Hilver sum); Broers (Be Fair), Franken (Bloemendaal)Koenen (HTCC); Vreede (Rood Wit) en E. Piel (HH YC). De wegwedstrijd tussen Parijs en Brussel over 326 km is gewon nen door de Belg Sercu in de tijd van 10 uur. Sercu sloeg in de sprint Poels met vijf centimeter. Schaaktournooi te Baarn Zoals bekend organiseerde de Soester Schaakclub de laatste ja ren een schaaktournooi, ook inter nationaal, dat zich in een grote belangstelling mocht verheugen. Het tournoci zal dit iaar gehouden worden van 8 tot en met l8 Octo ber in het Astoria-Chalct'te Baarn in groepen van 10 spelors en ver speeld worden in dc vorm van 10-, 8-, 6- en 4-kampen. De Hoofdgroep zal gevormd wor den door vijf sterke buitenlandse meesters en de vI1f sterkste Neder landse meesters, w.o. zich hope lijk ook Dr. Euwe 2a) bevinden. Voor de Hoofdgroep ls als extra- hoofdprys beschikbaar de waarde volle Astorla-Cup, beschikbaar ge steld door de heer G. y. d. Meer. directeur van het Actoria Chalet te Baarn. Wat de buitenlandse meesters betreft zullen worden uitgenodigd de winnaar van voorgaande laren Dr. Tartakowcr Franl'rijkProf. 'Vtdmar (Joegoslavië). Flohr (Rus land), Grob (Zwitserland), do En- gelso meesters Alexander Galom- bek. Wood en Thomas. Stoltz (Zwe den) en O'Kelly (Belglü). Benelux wegwedstrijd De wielersportclub, het Amster damse „Olympia", zal ter gelegen heid van haar 50-jarig bestaan een grote Benelux-wegwedstrijd orga niseren op Zondag 18 Juli a.s. met aankomst in het Olympisch Sta dion. De beroepsrenners zullen van Amsterdam naar Antwerpen en terug rijden, terwijl de amateurs van Breda via Antwerpen naar Amsterdam gaan. Kees de Ruyter kampioen van Noord-Brabant In de laatste party om het kam pioenschap van Noord Brabant stonden twee hoofdklassers, de Ruyter en Jacobs tegenover elkaar. In de slechtste partij van het ge hele partij, men had maar liefst 35 beurten nodig om de 400 carambo les bij elkaar te stoten, wist uitein delijk de Ruyter te zegevieren en ongeslagen kampioen te worden. Jacobs had na veel moeite er 356 bijeen. De eindstand is: De Ruyter Jacobs Van Loon Franken 6 2400 139 156 17.56 4 2198 126 188 17.44 2 1762 134 118 13.15 0 1214 151 74 8.03 Kegelaars weer in actie Zondag namen de wedstrijden om het Bondenkampioenschap ke gelen van District II een aanvang, waaraan werd deelgenomen door de 10 beste Bondenwerpers van Den Haag, Delft. Utrecht en Rotterdam. De uitslag was: 1. Den Haag, 1812 hout; 2. Utrecht, 1784; 3. Delft, 1708; 4. Rotterdam, 1648. De persoonlijke totalen van de Utrechtse kegelaars waren: 1. San ders, 197 hout; 2. v. d. Auwera, 194; 3. v. Rijn, 190; 4. Boot, 184; 5. Ben- ning, 183; 6. Wolthuis, 183; 7. Mar kus, 173; 8. Willekes, 171; 9. Hof man, 155; 10. Heykamp, 154. Tevens werd begonnen met het verkegelen van het clubkampioen schap en ook hier kwam Utrecht, i.e. SHV, op de tweede plaats. De uitslag hiervarv>luiddc n.l.: 1. Olym pia (Den Haag), 880 hout; 2. SHV (Utrecht), 871; 3. Pro Patria (Rot terdam), 846; 4. Acht om de Lange (Delft), 812.' (Ingezonden mededeling) SPAART TIJD. GELD EN HANDDOEK I Het is vermoedelijk nog nooit in de voetbalgeschiedenis van „Amcrs- foortse Boys" voorgekomen dat Vrouwe Fortuna haar zo ongunstig gezind was als in de wedstrijd tegen ZSGO. Onophoudelijk ondernamen onze stad genoten stormlopen op het doel der tegenstanders, doch goed gerichte schoten of kopballen vermochten oorspronkelijk niet de in dc eerste vijf minuten door ZSGO genomen 1—0 voorsprong, teniet te doen. moeheid door het hoec tempo zich Penalty bracht uitkomst Nauwelijks was een der talrijke ge vaarlijke aanvallen van de Amster dammers onschadelijk gemaakt of onze stadgenoten trokken weer ten aanval In een razend tempo werd de bal van doel tot doel gespeeld. Voor al vóór dc rust hadden de Amersfoor- ters het moeilijk, want hun tegen standers hadden de morele steun van hun voorsprong en zij hanteerden het enig juiste wapen tegen de Boys-de fensie, nl. open spel. Van achterhoe de naar halllinie cn van halflinie naar de voorhoede ging de bal met verre passen. Geen seconde te lang hield- den de Amsterdammers de bal in het bezit. Dc meeste aanvallen werden besloten met een goed gericht schot en het is waarlijk aan Hoek en ook aan de beide backs te danken dat de score niet hoger werd. Na het eerste kwartier konden de blauwwit- ten wat op adem komen. De hard werkende halflinie ging zich wat meer op de aanval toeleggen en de „Boys"- machine kwam op toeren. Doch in de periode van het Amersfoortse initia tief kwam de kracht van dc^ verde diging van ZSGO tot uiting. De kleinste fout van het Boys-aanvals- quintet werd onherroepelijk afge straft door resoluut ingrijpen en weg werken, waarna de voorhoede weer storm ging lopen op het Amersfoort se doel. De spanning tussen en om de lijnen werd steeds groter, vooral toen in het laatste kwartier vóór de rust de hlauwwitten een bombarde ment op het Amsterdamse doel uit voerden, waartegen, zonder hulp van Vrouwe Fortuna, niets bestand was geweest. Het kwam niet eenmaal dochmeermalen voor dat vijf, zes schoten op het ZSGO-doel geen suc ces opleverden, omdat iedere hinder nis doelpunten voorkwam. Het was om mismoedig van te worden, doch de Amersfoortcrs toonden een strijd lust als nooit tevoren. Werd hun aan val afgeslagen, dan kwamen zij weer terug, keer op keer, doch zonder dat het verlangde succes kwam. Vooral na de rust ontkwam het ZSGO-doel enkele malen op waarlijk wonderbaarlijke wijze aan doorbo ring. De aanvallen van de Amster dammers werden minder talrijk en ook minder gevaarlijk, terwijl daaren tegen de blauwwitten alles op de aanval zetten. Het wilde echter niet lukken. Nad«nate de tijd verliep werd de spanning heviger en de strijd harder, doch scheidsrechter Spanjert was niet van zins de striid tc laten ont aarden en hij strafte dan ook iedere overtreding rustig, doch resoluut, af. Na een korte periode waarin de Amersfoortse Boys heeft de klei ne promotiecompetitie goed ingezet door het Amsterdamse ZSGO in eigen omgeving een gelijk spel af te dwingen. Het ziet er naar uit dat het deze beide ploegen zullen zijn die de meeste kans maken. De stand is thans: ZSGO 2 110 3 Amersf. Boys 10 10 1 Laren 10 0 10 Ongetwijfeld is het Soester SEC het meest gediend bij het gelijke spel tussen RUC en Brederodes. RUC 10 10 1 Brederodes 10 10 1 SEC De beslissingswedstrijd tussen Stichtse Boys en Saestum eindigde in een overwinning voor Saestum, waardoor Stichtse Boys degradatie wedstrijden zal moeten spelen. Aan de spannende strijd tussen DEV en En Avant is een einde ge komen. Voor DEV betekent dit de overgang van de onderafdeling naar de KNVB, terwijl En Avant degradeert. DEV 3 12 0 4 En Avant 3 0 2 1 2 Bekerwedstrijden Ook de tweede wedstrijd in de voorronde voor de bekercompetitie heeft HVC lot een goed einde ge bracht door met 21 van het be zoekende SDW te winnen. De kans voor de roodwitten om door te „be keren" is nu met sprongen geste gen. De Spartaan verloor op eigen terrein van Vriendenschaar. District I Prom. 3e klasse: Z.V.V.— Schoten 1—2, C D N.—Rapidltas 1—3, ZSGO—Amersf Boys 1—1. District II 2e klasse A. Gouda—VUC 1—2. Om de KNVB-beker: Watergraafs meerAlcm Victrix 2—1. ZFC—AFC 4—2. Zeeburgia—Kennemers 2—6. VSV— 't Gooi 1—1. DOS—Elinkwijk 1—2. HVC —SDW 2—1. Spartaan—Vriendenschaar 1—2 De Zebra's—Actif 3—2. Amsvorde —APWC 33. Woudenberg—Barneveld 3—1. Kampong—PVC 1—1. Vreeswilk— Utrecht 2—1. Zeist—JSV 5—0, VVOG— Z\v Vooruit 21. VoorwaartsQuick. 36. IJFCHMS 3—1. BVC-GW 3—1. HeraclesNEO 1—0. Rijssen Vooruit— Borne 2—1. Zutphania—Be Quick (Z.) 03. AZCDoctinchem 2—2. Robur et Velocitas—Zw. Boys 0—7. Labor—ZAC 42. Dlerense Boys—Gelria 1—0. Ede AGOVV 31. Theolc—Veenendaal 42. SCH—Wageningen 1—2 Afd. Utrecht K.N.V.B. Promotie 4e klasse KNVB: DEV—En Avant 3—0 (DEV promoveert naar K.N.V.B.). MSV '19—De Stichtse 1—1. 2e klasse A: Ben sch. Boys—Lekvogels 0—2, Houten— Bunnlk 1—2, 2e klasse B De Toekomst —VBO 1—1, DSO ar.)—Odin 1—1 VSK- DAS 41 i gest Meervogels—DVSU 2-2 Res le klasse A' Holland 3Veenen daal 3 10 Res 4e klasse J. Bcnseh Boys 2—De Meern 2 06 Zaterdagmiddagvoetbal, le klasse A. Beslissingswedstrijd DOVO—Bloemen kwartier 5O (DOVO nromoveert naar KNVB). 3e klasse B: UPTTS—BBF 11— 1. Rcs. 2e klasse C UHSV 2—VVJ 2 5—4. KORFBAL Kampioenschap van Nederland: Naas —Westerkwartier 310. Eerste klasse N H. 2e klasse A: Oosterpark—DTV 4—7 Zwaluwen—Fortuna 31. DEDGiraf fes 220 (DED prom.). Samos—Excel sior 30 HOCKEY-UITSLAGEN Heren landskampioenschap: DKS Groningen 2—1. Prom. 2e klasse: Groen Geel—Kampong 01. Dames prom. 2e klasse: PinokeKampong 31, Laren— SCHC 0-2. 1 Vriendenschaar 2 2 0 0 4 HVC 2 110 3 DWS 2 0 2 0 2 De Spartaan 3 0 2 1 2 SDW 3 0 12 1 Het plaatselijk treffen tussen Amsvorde en APWC eindigde on beslist. De Zebra's behaalden een kleine overwinning op Actif. Onze beide plaatselijke clubs hebben in deze afdeling wel de beste papieren. Amsvorde 3 2 10 5 APWC 2 110 3 De Zebra's 110 0 2 Donar 10 0 10 Actif 3 0 0 3 0 Na het goede begin van Quick is de nederlaag tegen Voorwaarts weliswaar teleurstellend, doch de Utrechters zijn, vooral op eigen terrein, kwade tegenstanders. Zwa luwen Vooruit verloor in Harder wijk van WOG. DWSV Voorwaarts Quick VVOG Zwaluwen V. Zaterdagtrappers trainen serieus In verband met de komende in- terland-wedstrüd van de vertegen woordigende elftallen van Neder land en België zijn er door de daar toe ingestelde commissie een 25-tal spelers aangewezen, die op de e.v. Zaterdagmiddagen zullen oefenen onder leiding van trainer Kaufman. De eerste oefening had Zaterdag middag plaats op het Hercules-ter rein op Maarschalkerweerd waar trainer Kaufman eerst een half uurtje theorie gaf. Vervolgens werd er een oefenpart(jtje gespeeld. Het ligt in de bedoeling over enkele weken een voorlopig elftal samen to stellen dat een paar oefenwedstrijden te spelen krilgt. O.m. staat een wedstrijd tegen het Nederlands jeugdelftal op het pro gramma. Uit onze omgeving nemen spelers van IJsselmeervolgels. alsmede van DVS '33 aan de training deel. Generaal Dwight D. Eisenho wer heeft verklaard, dat „hij elk woord van zijn op 23 Januari uitge geven bekendmaking, waarin hij zeide zich niet candidaat te zullen stellen voor het presidentschap, heeft gemeend." Post voor de Volendam De opvarenden van het s.s. Vo lendam. dat met troepen aan boord van Batavia naar Nederland onder weg ls. kunnen In Port Said cor respondentie uitgereikt krijgen, mits deze uiterlijk op 14 April a.s. is gepost. bii beide partijen deed gelden, ont waakte bij de „Boys" plotseling weer een grote strijdlust. Onze stad genoten wierpen zich verbeten in de strijd, doch opnieuw moesten zij tot dc- conclusie komen dat het met wilde lukken. De grote verdienste was dat zij zich niet lieten ontmoedigen. Ach terhoede, halflinie en voorhoede, alles wierp zich op de aanval, terwijl aan de andere kant de verdediging van ZSGO zwaar werd versterkt. Na een hevige schermutseling voor het Amsterdamse doel kwam plotseling een fluitsignaal van de scheidsrechter en tot grote vreugde van de talrijke Amersfoortse supporters wees scheidsrechter Spanjert onverbid delijk op de witte stip. Dat was de kans voor de „Boys" en deze kans werd door Bennie Bakker waargenomen. Zes minuten voor het einde werd de stand 11. Na dit doelpunt waren de blauw witten niet meer te houden. De Am sterdammers werden geheel op eigen helft teruggedrongen en het begon er al op tc lijken dat het een Amers foortse zege zou worden. Zover kwam het echter niet, want dc tijd verstreek en doelpunten bleven uit. Amersfoortse Bovs had tenslotte ge lijk gemaakt en zelfs de meest ver stokte ZSGO-aanhanger zal moeten toegeven dat dit het minste was dat onze stadgenoten toekwam. Oninteressante wedstrijd De selectiewedstrijd tussen twee politie-elftallcn, A en B district West, die Zaterdagmiddag op Birkhoven gespeeld werd, won de B-ploeg, die, dit dient direct gezegd, deze zege verdiende. We willen gaarne toege ven dat dc A-ploeg over het geheel genomen meer in dc aanval was vooral in de tweede helft doch de voorhoede van de B-crs was produc tiever. Voor de voetballiefhebbers was er echter niet veel te genieten. Het vertoonde spel was niet van het allerbeste soort. Vór dc rust scoorde de B-aanval twee doelpunten, door De Graaf cn L. de Man, die de VS V-er Van Onsclen verving, daartoe in staat gesteld door goede voorzetten van Havering cn Dc Groot. Dc tweede helft was verreweg de beste en ook de meest interessante voor de niet talrijke bezoekers. Bii de B-plocg viel allereerst op Mikkers, die vóór off-time niet bijzonder moei- lijk werk heeft te doen gehad. De wijze waarop hij zijn doel bescherm de. stempelt hem tot ccn klasse keeper. De HVC-er L. dc Man deed geen buitengewcuic dingen. Een ver gelijking tussen hem cn dc A-inidden- voor Riindcrs valt in het voordeel van de Voorburg-politieman uit, D. Haak, T ouw cn I. de Groot zouden wil als de beste in het Btcam willen aan wijzen. Bii West A waren de vleu gelspelers. de middenspelers en C. Dekker als linksachter cn A. Kat, die het enige doelpunt voor A scoorde, zonder meer goed. Het was alles bijeen genomen een oninteressante wedstrijd. Biljarten Om het kampioenschap 2e klasse libre Vorige week namen de wedstrij den om het persoonlijk kampioen schap 2e klasse libre tc Baarn, bfj dc vereniging „Ons Genoegen" ccn aanvang. De resultaten waren: W. Onrust (Animo) 110 35 21 J. de Vries (O.G.) 150 35 25 D. ten Hoeve (L.kw.) 150 47 23 J. v. d. Brug (L.kw.) 131 47 11 A. v. Straten (Zonneh.) 150 39 19 N. Schuyt (G.P 90 39 14 J. Hopstaken (L.kw.) 150 38 17 A. Klinkhamer (V.W.) 108 38 19 Nu nog naar H.V.B. en dan opnieuw de vlag in top? De Amersfoort-dames schijnen niet onder te willen doen voor de heren. Al heeft de 24 overwin ning. die de Amcrsfoortsters in Am sterdam op Volewijckers behaal den, dan een tijdlang aan een zij den draadje (gehangen, zij is ver diend. DnnriTiede willen wij niet beweren, dat de Amsterdamse da mes slechter speelden. Integendeel, zij hebben ook de gehele wedstrijd kranig partij gegeven en zij brach ten in de Amersfoortse achterhoede vaak grote verwarring. Vooral in de eerste helft waren de Amster damse dames ln de aanval en de achterhoede kreeg dan ook handen vol werk. Vooral de Amersfoortse doelvcrdedigster, mej. Luikel, kreeg in deze eerste helft vele schoten te verwerken. Het enthousiasme, van de Amersfoortse dames, vooral in het laatste kwartier van dc tweede helft, overtrof al deze Amsterdam se aanvallen. De twee winnende doelpunten werden dan ook binnen 3 minuten gescoord. Voorts gingen nog vele schoten over, tegen of naast de paal. Na de afworp trokken de Am sterdamse dames direct, met de wind in de rug, ten aanval. De ach terhoede van Amersfoort kon echter het gevaar bezweren en het waren de Amersfoortsters, die na 3 minu ten spelen, bij een verrassende aan val, die mej. Roos keurig afwerkte, de leiding namen (01). Na dit doelpunt deed Amersfoort het wat kalmer aan. Enige ogenblikken la ter kreeg de linksbuiten van Vole wijckers, de bal, o.i. in buitenspel positie, toegespeeld en schoot hard in. (11). Dc Amersfoortsters be antwoordden dit doelpunt met enige tegenaanvallen, doch verder dan de Amsterdamse backs kwamen zij niet. Nadat de middenvoor van Volewijckers rakelings had over geknald, brak de rust aan. Na de hervatting gingen de Amersfoortsters, krachtig gesteund door de sterke wind, tot de aanval over. Kort daarop kregen zij op zeventien meter van het Amster damse doel een vrije worp te ne men, die echter veilig in dc handen van de keepster van Volewijckers belandde. Toch even later zag mej. Baist kans met een strak schot Amersfoort opnieuw de leiding te bezorgen (12). Nauwelijks echter hadden de Amsterdamsters afge gooid of ook de keepster van Amersfoort kon de bal uit het net halen. Met een lage schuiver had de linksbuiten haar kansloos gepas seerd (22). Na dit doelpunt wa ren er nog ongeveer 10 minuten te spelen. Amersfoort had nog een kans. De Amersfoortsters kwamen, krachtig gesteund door middenlinie en achterhoede, fel opzetten. Nadat eerst resp. mej. Blankensteyn en mej. Roos hard tegen de paal had den geschoten, kwam 4 minuten voor het einde het beslissende doel punt. Ongeveer op het middenveld kreeg mej. Roos de bal te pakken, omspeelde handig een der achter- Spoorwegmannen speelden biljart De Bond van Spoorweg Sportver enigingen in Nederland organiseer de Zaterdag en Zondag,in de bil jartzaal van „De Poort van Kleef" te Utrecht een biljarttournooi, waaraan door 11 spoorwegbiljart clubs uit het gehele land werd deel genomen. De eindstand luidde: 1. Amers foort, 24 punten; 2. Apeldoorn, 22 p; 3. en 4. Arnhem en Hilversum, 21 p; 5. en 6. Groningen en Utrecht, 18 p; 7, en 8. Heerlen en Maas tricht, 12 p; 9. Amsterdam, 8 p; 10. Den Haag, 6 p; 11. Zutphen, 4 p. speelsters en schoot hord ln de uiterste hoek (2—3). Dc vreugde bij onze stadgenoten kende geen grenzen, zij kwamen nu pas goed los. Even later kreeg mej. Wiggcrs de bal in vrije positie toegespeeld en schoot hard in dc uiterste bo venhoek (24). Een beslissingswedstrijd tussen Amersfoort cn IIVB zal nu moeten uitmaken, wie de kampioensvlag zal mogen hijsen. „Vriendschap", het woord, dat na elke handb-,>.vcdstrijd wordt uitgeroepen, herbergt datgene in zich dat dc sportman moet hebben om de sport met genoegen te kun nen beoefenen. Dit woord vriend schap is op de receptie van de Handbalgroep f;Amcrsfoort" in Hotel Frank ook vele malen ge bruikt. Op deze receptie die werd ge houden ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan en de behaalde kampioenschappen van het eerste herenelftal en het tweede dames- elftal, was grote belangstelling van verenigingsafgevaardigden, die al len voor zich de warme gevoelens van vriendschap niet onder stoelen of banken staken. De receptie werd geopend door het ere-lid de heer Renders, die uit voerig de afgelopen 15 jaren de revue liet passeren cn het doel en streven van de vereniging nog eens duidelijk liet uitkomen. Namens de A. B. v. L. O. opende de heer W. C. Oosterman de rij van sprekers en liet zijn sympa thieke woorden vergezeld gaan van een fraaie plaquette. Hij sprak de wens uit, dat „Amersfoort" nog vele jaren haar goede krachten voor de sport mag geven en dat spoedig het cerste-klasserschap door het eerste elftal behaald zal worden. De heer H. Gerritsen getuigde, namens de korfbalvereniging Soesterkwartier, de hechte band. die tussen beide verenigin gen bestaat. Hij releveerde de prachtige houding, die de hand ballers gedurende de oorlogsjaren hebben betracht en het kon niet anders of zo'n vereniging, die ook blijk heeft gegeven van goede sportieve opvattingen, zou nog een lange reeks van jaren haar taak in de sportgemeenschap moeten kunnen dienen. Spreker liet zijn woorden vergezeld gaan van bloe men. Nog meerdere sprekers kwamen aan het woord, die door de voor zitter van „Amersfoort" v. d. Pol, ieder afzonderlijk, met een toepas selijk v/oord werden beantwoord. Bloemen werden nog aangebo den door de heer Koster namens Handbalclub Nijkerk, en Sport Vereent te Utrecht. De heer G. Nieuwborg, bood een enveloppe met inhoud namens AAV aan en de heer W. Kortland schonk namens A.M H.C. een me daille. Verder zagen wij nog afge vaardigden van Sportvreugd, Leerdam; EHBO, Tafeltennisclub v. d. Meiden en van het le en ze herenelftal en het le en 2e dames elftal. De aanvoerder van het eerste herenelftal betrok de verzorger van het eerste elftal, de heer P. Cornelissen, in zijn hulde. Schrifte lijke felicitaties kwamen binnen van: Turno, Amsterdam; Atilla, Amersfoort; SOS; Donar; Amersf. Sportstichting; A-Z. P.C.; Nep- tunus; Amersfoortse Boys; S.S S.; Trekvogels; Jonge Kracht; Z.U.T.; Wit Rood, allen te Amersfoort en van Actief. Deventer; W.V.G V, Weesp; B.H.C., Bussum en A.H.C, Amsterdam.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3