Bedrijfsleider HYPOTHEKEN NUTSSPAARBANK f50Gb SssssigK» t/Jd „PERFECT" „Perfect" Utrechtseweg 91 Kousen-atelier LEERLING-MONTEUR AAN GllV 'RIJZEN WILLEMSEm kupferschmidt ONGESCHOOLDE ARBEIDERS Adverteer regelmatig OPL. DOKTERS-ASSISTENTE UTRECHTSEWEG 91 Tevens depots over het ge hele land. AANKOMEND TEKENAAR N.V. APPARATENBOUW Van der Meiden i. 0. SOESTERBERG ZOTERDOG 12 JUNI VERKOOPSTERS, VROOM DREESMANN Amersfoort Gemeentelijke Publicatie Reisbureau „EBATO" HAGENOUW NET MEISJE KETELBINKIE vertelt uit zijn jeugd" vNc* c-lt;s undcn ""k °"<f, 1 .ia* f /n bevat "PeRldoa DE PRIJS SPEELT AL EEN GROTE ROL Onze schoenreparatie is laag in prijs en in één dag klaar! Leusderweg 27/29 b/d overweg Maken schoenen sinds 1898 ook oude platencameras, vergrotingsapparaten en lenzen fotohandrl Laan van Meerdervoorl 43 den Haag telefoon 33 22 51 en 321913 HOOGOVENS IJMUIDEN BI) de Koninklijk* NederlandseHe Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmulden kunnen voor directe Indiensttreding worden geplaatst een aantal voor fabrlekswerkzaamheden van algemene aard In haar verschillende afdelingen. Leeftijd tussen 22 en 40 Jaar. Bij gebleken geschiktheid kan aanstelling In vaste dienst volgen. Voor een beperkt aantal ongehuwden kan door het bedrijf voor hulsvesting worden gezorgd. Gehuwden gelieven alleen dan te solliciteren. Indien zijzelf voor onderdak of woongelegenheid in de omgeving van onze bedrijven kunnen zorgdragen, Sollicitaties met 0.1. vermelding van leeftijd, gehuwd of ongehuwd, vroegere werkgevers en aard der verrichte werkzaamheden worden onder No. P 0200 ingewacht bij onze Sociale Afdeling Blijenhoeve. Het moderne jongedamesberoep. Inl en prosp. ACADEMIE v. PARA-MEDISCHE BEROEPEN. Galvanistr. 9. A dam (O.), Tel. 52711. Bij voldoende deeln. cursus te Amersfoort. Grootste reparatie-Inrichting in Nederland Depots te Amersfoort: G. Ariar. Leusderweg 83 Fa. Duyn, Hendr. v. Viandenstraat 27 Kleine Kapel, Utrechtseweg 68 C. van Mourik, Leusderweg 12 B. A. Vlal, Utrechtsestraat 41 W. Cauwenhoven. Leusderweg 206 Fa. Geja, Oude Socsterweg 33 Kabouter Wolhuis, Julianapleln 2 Fa. Ramselaar. Langcstraat 48 Fa. de Zon, Leusderweg 115 Wij hebben slechts één Motto: ALLES PERFECT G e v 1 a a g d Vereiste: Goed met jeugdig vrouwelijk personeel kunnende omgaan. Eerlijk, betrouwbaar en pret tig humeur Uitvoerige brieven met levensloop aan: in staat, aan de hand van schetsen, constructies voor apparaten zelfstandig uit te werken, kan geplaatst wor den by: NIJVERHEIDSSTRAAT 4 AMERSFOORT. Uitvoerige, schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres. N.V. POLAKS FRUTAL WORKS vraagt (Machine-bankwerker of bankwerker) met diploma Ambachtsschool. Pers. aanmeldingen aan de fabriek Nijverheidsstraat 7. Groot rliegtournooi 40 Jaar Kon. Ned. Ver. r. Luchtvaart 600 Ma Ballon. Historische en nieuwste vliegtuigen. WereldUjnmaehlne» K.L.M. Spitfires en Harvards v. d. L.S.K., Flre flies. Mitchells v. d. Marine, de Sea. Furies, de snelste propeller toestellen ter wereld, 800 K.M. (ach thonderd K.M.) p. uur. Beechcraft van de R.L-.S., Pipers en Tigers van de NL.S, Fokker Pro motor. Fokker SII. De Fokker „Spin" Do Sikoriky H'liocopUrt. Do duhbtlo rtcf D-treln-ln-de-lucht. Food-dropplngs. PARACHUTE-SPRONG van de Engelse Major Mr. Th. Williams Chef-Instructeur van de vermaarde Irvlng-Para-Troopers Paddock (zltpl.) 3.—. Voorverk. 2.50 Kinderen tot 14 J. 1.25 Promenade 1.50 1.25 14 J- 0.60 Alles inbegrip belasting. Bevordert het verkeerI Koopt in Voorverkoop'. Komt Vroeg! VOOR VERKOOP JA l'OLLEM GA.\G AMIRSFOORT1 ngreog. Vierdag. Pass.-Bur. „Amersfoort". Relsh. Lssona. Ralsb. Ebro-Haganouw Beam 1 njm. .Churchill", Hoevelaken 1 m v. Altena, leeavoades café Vink, ScberpeeseeL Icoppm Klawe», WoedeebenHal» DISTRIBUTIEKRING AMERSFOORT Vanaf 14 Juni 1948 is de openstelling van onderstaande bijkantoren als volgt (uitgezonderd voor detaillisten) LEUSDEN Maandag 912.30 en 1.302 30 uur; Zaterdag 9—11. WOUDENBERG Dinsdag 9—12.30 en 130—2.30 uur; Don derdag 912.30 en 1.302.30 uur. BUNSCHOTEN Maandag 8 30—1 uur; Woensdag 8 30— 1 uur; Donderdag 8,301 uur (alléén uitreiking bonkaarten); Zaterdag 8.3010 uur. HOOGLAND Dinsdag 8 30—1 uur; Donderdag 8 30—1 uur; Vrijdag 8.301 uur (alléén uitreiking bonkaarten). EEMNES Vrijdag 9.30—1 uur. SOESTERBERG Woensdag 9—12.30 en 1.30—2.30 uur; WIJ VRAGEN voor onze afdelingen: LEDERWAREN, HERENMODE en LEESBOEKEN. Sollicitaties te richten aan Directie Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend, dat aan het stadhuis is aangeplakt een publicatie inzake een verzoek van M. J. van der VEER om een verlof B in het paviljoen van het tennispark, gelegen aan de Mergf-nsblcek 2 alhier. Vrijdag 912.S kaarten). en 1 30—2.30 (alléén uitreiking bon- SOEST Dagelijks behalve Zaterdag 9—12.30 en 1.30 tot 2.30 uur; Zaterdag 910 uur. BAARN Dagelijks behalve Zaterdag 9—12.30 «n 1.30 tot 2 30 uur; Zaterdag 9—10 uur. 3 dagen Zuld-Llmburg en België, Iedere Maandag en Donder dag 3 dagen Noord-Brabant, Brussel en Walcheren, iedere Maandag en Donderdag: 3 dagen Amsterdam, Brussel en Veluivc, iedere Maandag en Donderdag: 4 dagen Zuid-LIm- burg en België, iedere Maandag: 4 dagen Noord-Brabant, Zuid-Limburg, Brussel en Walcheren, iedere Maandag; 6 dagen Zuid-Limburg en België, iedere Maandag: 8 dagen Zuid-Lim burg cn België, iedere Zaterdag: 7 dagen Denemarken. 24-6. 1-7, 15-7, 22-7, 5-8 cn 12-8, 11 dagen Denemarken, 13-7, 20-7, 27-7, 3-8, 10-8 en 17-8. Voor Deense reizen geen deviezen nodig Nadere omschrijving en prijzen ln ons Zomerprogramma L'TREC HTSESTRAAT 30 TEL. 6621 AMERSFOORT Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend, dat aan het stadhuis is aangeplakt een publicatie inzake een verzoek van A. P. van TWISK om een verlof A voor het buffet van het bosbad „Blrkhoven" alhier. De Nutsspaarbank te Amersfoort heeft geld beschikbaar als le hy potheek op huizen en landerijen. Tnlichtingen aan het kantoor van de UTRECHTSE WEG 1 AMERSFOORT Etnile LoPe» heett D1ANA ont bracUte ainas Maia4r- - de t voor mets refrein toege% g c „aken'. Hen EeT8tePnJ9 breekt. D.e moe dingende eenDerde Want voor de ^te f 1W van f «W-y.ï 100 troostpt1.7' bl> n°tbr.na. h" te* bruin. li* e" Vlugge, en g»"" Oi». noiig h'bb">' „vempleee Dian EXTRA PRIJS WAAR MUZIEK IN ZITI Eigenlijk het aardigste van de hele prijsvraag. Het is... neen, dit blijft nog even een geheim. U vindt alles haarfijn uiteengezet achter op Uw exemplaar van het lied. Op enveloppe vennel- den: „Prijsvraag". N.V. Hij. voor Waiverworking Erdalfabrlak Amanfoert 34» Gevraagd in gezin met 2 kinderen een van 8.30 uur v.m.—5.30 uur n.m. Aanmelden van 57 uur, Randenbroekerweg 72, DISTRIBUTIEDIENST AMERSFOORT Bijkantoor: SOESTERBERG, De uitreiking van de bonkaarten te Soesterberg geschiedt vanaf 14 Juni 1948 één dag later dan de datum, welke op de bonkaart is vermeld. Dus voortaan alleen op Vrijdag inplaats van Donderdag. Amersfoort, 8 Juni 1948. ZONLOTION en ZONNECRÈME Prad N.V. NOURYPHARMA - DEVENTER door W. Meuldijk 663. Ik wist natuurlijk niet, dat Knars het stuur van de professor overgenomen had. maar ik merk te wel. dat er iets vreemds met mijn atoom-schoe nen aan de hand was. Na de harde smak tegen de •grond, die me een tamelijk duizelig gevoel be zorgde, schenen mijn schoenen niet meer vooruit te willen. Ik wilde opstaan en verder rennen, maar de schoenen hielden mij stevig op dezelfde plaats. En. het werd nog ergerze begonnen lang zaam om te draaienIk schreeuwde nijdig. maar schoenen hebben geen oren. Ze gingen hun gang, die vanzelf ook de mijne werd Om kort te gaan; Mijn vijand Knars stuurde van uit het laboratorium mijn schoenen precies de ver keerde kant uit! Ik moest mijn hele voorsprong terug lopen, holde regelrecht mijn mededingers tegemoet, die de verrassing van hun leven kregen. Ik zal je maar niet vertellen, wat ik in die minu ten zélf dacht! Ik hoorde de verwonderde kreten van de toeschouwers en bad graag op willen hou den, maar ik kon niet.... -De schoenen trokken me mee.... Er was geen houden aan! (Fauteuil alt midden 16e eeuw. Lo uv r e -P ar (j s) Een fauteuil van welk verband heeft dat met Lachappelle Parket? MEER dan ge denkt. Want evenals de naam Gourdin een begrip is voor harmonieus samengaan van kunstzin en vak manschap, zo is de naam LACHAPPELLE een symbool voor de zelfde hoedanigheden op een ander terrein der houtbewerkingskunstde parketvloer. Overweegt ge Uw kamers te verrijken met een waarlijk mooie vloer bedekking voor eens en altijd, kies dan de naam die in de loop van de tijd een maatstaf werd voor Perfect Parket... Aug. Lach appel te'a Parketfabrieken N.V Lachappellemaat 12. Breda. Tel. 8702 it SeUl' i°nS 6 en N X A „Vb»'' \c<> ff'n/gen de onbet Perldoo Wccx goed productl

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4