Zeven clubs nog ongeslagen VSV overtreft dit seizoen alle verwachtingen Gunstige resultaten voor Amersfoortse clubs Goed begin van „HVC" was het halve werk Competitie-uitslagen Portsmouth nog twee punten voor De avonturen Kapitein Rob TUINKALENDER Maandag 11 October 1948 Zondag zagen weer vijf eerste klassers hun ongeslagen record ln rook opgaan, waardoor thans nog slechts zeven clubs, nl. Xerxes, VSV. DFC. Go Ahead, Heerenveen, WV en NAC nog geen wedstrijd verloren. VSV overtreft de stoutste verwachtingen en is momenteel nog geheel vlekkeloos. Dit was het gevolg van een 21 zege op Feijenoord en met tien punten uit vtff wedstrijden tronen de Velsenaren fier aan de kop van District II. Dit is wel eens anders geweest! Heerenveen verspeelt een punt Blauw-Wit schijnt dit jaar even eens grootse plannen te hebben. Hoe wel ditmaal van het niet al te sterke Sparta werd overwonnen, geloven wij dat de Zebra's dit seizoen een goede gooi naar de titel zullen doen Sparta komt hoe langer hoe dieper in de malaise te zitten. Vooral als 't Gooi zich een beetje begint te roeren het 11 gelijke spel tegen SW wijst reeds op een kleine verbetering kan het er voor de Kasteelbewo ners minder prettig gaan uitzien. Overigens was het gelijke spel van SVV een teleurstelling. Een constan te ploeg schijnen de Schiedammers nief te hebben. Xerxes blijft in de kopgroep door een 31 overwinning op Haarlem. De verrichtingen van KFC blijven bewondering afdwingen. De Kogers drukten door een 51 zege DHC wat lager op de ladder en klommen zelf een paar sporten omhoog. DOS stel de weer eens hevig te leur en ging met 52 tegen ADÖ ten onder. De standen in het Westen luiden nu: DISTRICT 1 DISTRICT 2 Blauw-Wit Xerxes SVV Stormvogels Volewijckers Haarlem DOS Ajax ADO Sparta Gooi 5 8 VSV DFC KFC EDO Neptunus 4 Feijenoord 4 DWS 4 HBS 5 Hermes DVS 4 DHC 5 Zeeburgia 4 5 10 4 6 In het Oosten gaan wij weer een spannend seizoen tegemoet. Het on derlinge krachtsverschil tussen de eerste vijf is al even gering als dat tussen de laatste zes. Go Ahead is hier de enige club welke nog geen nederlaag geïncasseerd heeft. Mo menteel heeft Enschede de leiding, maar er zijn veel kapers op de kust. Met Wageningen wilde het weer niet. hoewel de 10 nederlaag tegen de Enschedese boys vrij eervol mag worden genoemd. De grootste verras sing van deze Zondag was het gelijke spel van Friesland tegen Heerenveen. waardoor de spanning in het Noor den weer geheel is weergekeerd. Wc hebben zo'n idee dat Lenstra dit sei zoen meer tegenstand zal ontmoeten dan vorige jaren Met HSC is het helemaal mis. De vijfde nederlaag in successie werd Zondag genoteerd. Veel kans op behoud geven wij de Hooggczanders alt seizoen niet. De volgorde is hier: DISTRICT 3 Enschede Ensch. Boys Go Ahead Be Quick Quick Hengelo Heracles Zwolse Boys 5 AGOVV 5 NEC 5 Wageningen 5 DISTRICT 5 Heerenvecn 4 Friesland Velocitas Sneek Leeuwarden GVAV Be Quick Frisia Achilles Emmen HSC In het Zuiden houdt WV zich nog steeds uitstekend. Door een 10 zege op Willem II, dat het dit seizoen al heel slecht doet. bleven de'Venlo'ers ongeslagen. De volgorde aan de kop bleef ongewijzigd daar NAC even eens ongeslagen bleef, door even- Uit de Engelse league In de eerste divisie van de Engel se league heeft Portsmouth hard moeten vechten om een nederlaag te ontgaan tegen Aston Villa, dat ver dienstelijk werk verrichtte door met 11 gelijk te spelen. Ook Derby County had het. alles- behalve gemakkelijk tegen Preston. Het resultaat was echter een be nauwde zege, met het gevolg dat de achterstand op Portsmouth thans nog slechts twee punten bedraagt. De Arsenal maakte geen fout tegen Burnley en heeft thans 14 punten uit 12 wedstrijden, evenveel als New castle en Manchester City Aan de kop is de stand nu: Portsmouth 20, Der by County 18, Birmingham 16, Sun derland en Charlton elk 15, en Newcastle, Arsenal en Manchester City ieder 14 punten. Beneden aan de ranglijst staan Sheffield. United en het onfortuinlijke Everton, met 6 punten. De uitslagen luiden: Eerste divisie: ArsenalBurnley 3—1; Aston Villa—Portsmouth 1—1; BlackpoolEverton 30; Bolton WanderersBirmingham 00, Der by CountyPreston North End 1-0; HuddersfieldStoke City 13; Li verpoolChelsea 11. Manchester UnitedCharlton Athletic 11; Sheffield UnitedManchester City 02; SunderlandNewcastle United 11: Wolverhampton Wanderers Middlesbrough 0—3. wel niet zonder moeite met 32 van Brabantia .te winnen. Kcrkrade kan de vlag uitsteken. Het eerste puntje werd in de eerste klasse be haald. Eindhoven moest tegen de nieuwe eerste klasser een veer laten, waardoor de blauw-witte Lichtstad bewoners tevens een paar trappen omlaag duikelden. PSV kwam weer wat naar voren door met 2—1 van Maurits te winnen. In het Zuiden zien de standen er als volgt uit: DISTRICT 4 DISTRICT 6 WV 5 9 Longa 5 8 NAC 5 9 Helmondia 5 7 Limburgia 5 7 PSV 5 6 BW 4 6 Eindhoven 5 6 TSC 4 5 Sitt. Boys 4 5 Juliana 5 4 NOAD 4 4 Spechten 4 3 Maurits 4 4 MW 4 2 Spel. Emma 5 4 Brabantia 4 2 Bleverheide 5 3 Helmond 5 2 Baronie DNL 4 2 Willem 2 5 1 Kerkrade 4 1 In het Ajax-stadion te Amsterdam ontmoetten de plaatselijke rivalen Ajax en de Volewijckers elkaar. De gastheren wonnen met 20. Een aanval van de Ajacieden op het Volewijckersdoel. Wat deden de eerste klassers District I XerxesHaarlem ADO—DOS SpartaBlauw Wit Ajaxde Volewijckers SW—Gooi District II DFCNeptunus DWSHermes DVS EDO—HBS KFC—DHC VSVFeijenoord District III EnschedeHeracles Zwolse BoysHengelo WageningenEnsch. Boys AGOWQuick NECBe Quick District IV NACBrabantia LimburgiaTSC BWHelmond de SpechtenJuliana WV—Willem II District V FrieslandHeerenveen HSC—Frisia Be QuickSneek EmmenGVAV AchillesYelocitas District VI Sitt. BoysSp.cl. Emma KerkradeEindhoven PSV—Maurits HelmondiaBleijerheide LongaNOAD 3—1 5—2 1—3 2—0 0—0 2—0 1—1 4—3 5—1 2—1 0—2 1—1 0—1 3—2 0—2 3—2 2—1 2—1 2—3 1—0 1—2 2—1 0—4 0—1 2—1 4—4 2—1 1—0 1—0 De terugkeer van Peer de Schuimer 60 Wanneer de nieuwe dag aanbreekt, bevin den de vier vluchtelingen zich al op veilige afstand van de stad. Peer is een beetje uit zijn humeur, want hij voelt zich op z'n schom- melige kameelbult niet erg op zijn gemak. „Geef mij maar een galjoen in een vliegende storm", bromt hij. „Nou, wat let je", roept Philipo hem toe, „kijk maar eens om!" De karavaan houdt halt en verrast draaien de anderen zich om. ,,'t Seepaert!" schreeuwt Rob, „en onder vol zeil! Jongens, als we dat eens te pakken konden krijgen". „Ik weet waar het schip heen zeilt, seigneur", zegt Bartje, „drie dagen geleden heeft het proviand geladen: het is onderweg naar Paré". Naar Paré? Nou, daar heeft Peer nog een goeie vriend wonen, herinnert hij zich. En de kara vaan zet zich vol goede moed weer in bewe ging. Als nou alles maar goed afloopt Ja, maar ondertussen hebben Abas Turc en de Bcy van Algiers een langdurig onderhoud met de sterrenwichelaar, die hun moet ver tellen waar de vluchtelingen zijn heengetrok ken. De ziener tuurt lang in een glazen bol en zegt dan: „Vier kamelen zie ik, o heer; zij trekken naar Paré". En nog geen halfuur later stuift een koerier, een Brahmaan, op een vurig Arabisch paard de stadspoort uit. Overheid steune KNGV In restaurant ..Esplanade" kwam Zaterdag het Koninklijk Neder lands Gymnastiek Verbond ln een buücngewone algemene vergade ring bijeen onder voorzitterschap van de heer W. de Graaf. De bespre kingen hadden in hoofdzaak betrek king op de begroting 1949. De slechte financiële toestand, waarin de meeste verenigingen ver keren, kwam zce^, sterk tot uiting, veroorzaakt door het feit, dat een bondscontributie van f 1.00 tot f 1 50 moest worden gevraagd. Het l(jdt geen twijfel, dat wanneer van over heidswege geen ondersteuning komt voor het werk van het KNGV en zijn verenigingen in het belang van de lichamelijke opvoeding, de po sitie van een groot aantal vereni gingen op losse schroeven komt te staan, wat van zeer ongunstige in vloed zal zijn op het pogen de de plorabele toestand waarin de Ne derlandse jeugd verkeert, te ver beteren. Een dringend beroep werd op de regering gedaan om financiële steun aan het Verbond te verlenen. De contributieverhoging werd aange nomen met 59 tegen 8 stemmen en 12 onthoudingen. In de vacature ontstaan door het bedanken van de heer W. de Graaf als voorzitter werd benoemd de heer A van Wieringen uit Amsterdam. Als nieuwe bondsbestuurder deed zijn intrede de heer E. Arkema. ver tegenwoordiger voor de Noordelijke kringen. De stad Groningen werd aangewezen voor het houden van de bondsvergadering in 1949. Sportoverzicht Alleen HVC raakte («MM een punt kwijt In de tweede klasse bleef AFC ongenaakbaar. Nu moest Zaandijk er met 40 aan geloven. Elinkwijk won van Hilversum, dat dit jaar teleurstelt, met 10. DWV won met 20 van WFC en Vrienden schaar won ditmaal van Volendam en wel met 31. HVC en De Spar taan deelden de punten. De stand is hier: AFC DWV Spartaan Vriendenschaar HVC Volendam WFC Elinkwijk Zaandijk Velox Hilversum De Amersfoortse derde klasse APWC deed het weer uitstekend en versloeg BFC met 41. WA liet echter geen veer en won met 3—0 van HMS. RUC versloeg XPGS met 21. De Meteoor bleef WA volgen door een 32 zege op DEC. Zeist bleef in de kopgroep door een 31 zege op EMM '15. De stand: 5 4 1 0 9 5 4 0 1 8 4 2 1 0 5 4 2 1 1 5 5 1 2 1 4 5 2 0 3 4 5 1 2 2 4 4 2 0 2 4 4 1 1 2 3 4 0 2 2 2 5 1 0 4 2 WA APWC De Meteoor Zeist EMM '15 RUC HMS BFC DEC APGS 5 0 0 10 4 0 1 8 5 4 0 1 8 5 3 1 1 7 5 1 2 2 4 3 1 2 2 4 5 1 1 3 3 5 0 3 2 3 5 1 0 4 2 5 0 1 4 1 IerlandEngeland 26 Matthews ontwrichtte de Ierse verdediging Geflatteerde zege van het Engelse elftal De landenwedstryd IerlandEnge land is met 6—2 door de Engelsen ge- wonnen. Na de eerste helft leidde Engeland met 10. De uitslag 6—2 geeft zeker niet de krachtsverhouding in het veld weer en moet geflatteerd voor Enge land worden genoemd. De wedstrijd begon met een Iers overwicht dat een half uur aanhield. Desondanks waren het de gasten die op gelukkige wijze de leiding namen uit een als voorzet bedoeld schot van Matthews. Na de hervatting trokken de Ieren andermaal ten aanval en toen mid- voor Walsh de ge lijkmaker had ge scoord leek alles mogelijk. Maar nu kwam ook de Engelse aanval op toeren en achter eenvolgens von den de nieuwe middenvoor Mil- burn en de rechts binnen Mortensen het net. Stan Mat thews. bereikte nu zijn topvorm en werkte met weergaloze virtu ositeit heel zijn repertoire van kunstjes met de Amsvorde voegde zich in de vierde klasse bij de kopgroep door een 10 overwinning op Zwalu wen Vooruit. Boys, dat vrij was, behoort ook nog steeds bij de lei ders. VVY handhaafde zich door een 52 zege op DEV aan de kop. Vreeswijk verloor opnieuw, nu met 42 van De Stichtse. Barne- veld won met 73 van Stichtse Boys, terwijl Brederodes gelijk speelde tegen Saestum. De stand: VVY DEV Brederodes Amsvorde Amf. Boys Barneveld De Stichtse Zwal. Vooruit St. Boys Saestum Vreeswijk In de vierde klasse L gaan Nijen- rodes en Voorwaarts na ïiun gelijke spel nog steeds aan de kop. Quick won van PVC met 10 en SEC speelde met 33 gelijk tegen GW, Woudenberg verloor met 30 van Utrecht. IJFC verloor de vierde wedstrijd in successie, nu van JSV met 20. De stand: Ni.ienrodes Voorwaarts Zebra's Utrecht Quick GW SEC JSV PVC Woudenberg IJFC Tiende Olympische dag Naar wij vernemen heeft het be stuur van het Nederlands Olym pisch Comité besloten als datum voor de eerstvolgende Olympische dag, Zondag 26 Juni 1949 vast te stellen. Het zal voor de tiende maal zijn, dat deze Olympische dag wordt georganiseerd. 5 4 1 0 9 5 3 1 1 7 5 2 2 1 6 4 2 2 0 6 4 2 1 1 5 5 2 1 2 5 4 1 2 1 4 5 1 1 3 3 4 1 0 3 2 4 0 2 2 2 5 0 1 4 1 Vijftig jaar hockeysport in Nederland De eerste, die op de druk bezoch. te receptie van de 50-jarige KNHB het woord richtte tot het bestuur, was mevrouw Hooft Graafland. Na mens de echtgenoten der bestuurs leden overhandigde zij de president van de hockey-bond, jhr. mr. W. C. Hooft Graafland een prachtige voor zittershamer. Onder degenen, die hun gelukwensen kwamen over brengen, waren de voorzitters van tien grote sportbonden. Het eerste halve uur van de ontmoeting tussen H.V.C. en De Spartaan deed elk van duizenden toeschouwers een wedstrijd verwachten, zoals erdi t seizoen nog geen enkele op Birkhoven is gespeeld. Het kwam echter anders uit. want vooral na de rust verslapte het spel van de Amersfoorters. terwijl De Spartaan eerst energiek vocht om de gelijk maker en daarna om het winnende doelpunt, dt echter niet kwam. naar rechtsbuiten Los, deze plaats te de bal uitstekend op het hoofd van middenvoor Meyer, wiens kop stoot het leder langs Mikkers joeg. die nog een vertwijfelde poging deed om de bal uit het doel te slaan, maar er niet in slaagde, (2—1). De gelijkmaker kwam acht mi nuten voor het einde, nadat de rechtshalf van De Spartaan de bal eerst nog tegen de paal had ge schoten. Bij de daarop volgende aanval plaatste linksbuiten Van Lier het leder op het hoofd van Mevers. De kopbal trof ook ditmaal doe"! (2—2). Spannend waren de laatste mi nuten, maar geen van beide par tijen slaagde er in te scoren, hoe wel De Spartaan het meest aanviel. De 22 uitslag geeft de verhou ding heel goed weer. 5 3 1 1 7 5 3 1 1 7 4 3 0 1 6 4 3 0 1 6 4 3 0 1 6 5 2 1 2 5 4 2 1 1 5 5 2 0 3 4 5 1 0 4 2 5 1 0 4 2 4 0 0 4 0 MATTHEWS bal en schijnbewegingen af. Hij ont wrichtte de hele Ierse verdediging en had een groot aandeel in de drie doelpunten welke door Mortensen (2) en de linksbinnen Pearson aan de score werden toegevoegd. Twee mi nuten voor het einde maakte Walsh het tweede Ierse doelpunt, wat de stand op 62 bracht. Nieuw wereldrecord discuswerpen Aldo Consolini (Italië) verbeter de het wereldrecord discuswerpen (dat tot nu toe op naam stond van de Amerikaan R. E. Fitch met 54.93 meter) met 40 centimeter. Hij bracht het op 55.33 meter. Op 14 September j.l. was de Italiaan al dicht bij het wereldrecord geweest toen hij met de discus 54.89 meter wierp en een nieuw Europees re cord vestigde. Belgische renner Gosselin trekt de aandacht Gosselin. de Belgische wielren ner. die als outsider werd be schouwd voor het zgn. Winterkam- pioènschap, versloeg Zaterdagavond in het Brusselse sportpaleis Van Vliet en Derkscn in de sprint. Ook in de tweede wedstrijd voor dit kampioenschap, die Zondag te Zü- rich werd verreden, eindigde Gos selin vóór dc beide Nederlanders. Er zullen nog drie krachtmetingen volgen, n.l. te Antwerpen, Gent en Parijs. Ortelli wordt kampioen van Italië De ronde van Emilia, de laatste wedstrijd die meet voor het wieler kampioenschap van Italië op de weg voor profs, is gewonnen door Fausto Coppi, die 292 km van het parcours aflegde met een gemiddel de uursnelheid van 34.390 km. Ortelli werd vijfde, maar bezet de eerste plaats in het eindklasse ment van het kampioenschap, zodat de titel hem ten deel is gevallen. De race om de King George VI stakes (2 mijl) is gewonnen door ..Aly- cidon" van Lord Derby, voor „Djeddah" en de favoriet ..Flush Roval". Op 25 December (eerste Kerstdag) zal de landenijshockeywedstrijd België— Nederland worden gespeeld. Dc ontmoe ting Is op de kunstijsbaan te Antwerpen Onze hockey-ploeg Het Nederlands hockey-elftal dat Zaterdag 16 October in het kader van het vierlandentour- nooi tegen Groot-Brittannlë zal spelen, is als volgt samenge steld: Richter (Be Fair): Derckx (Deventer) cn Dry ver (Leiden); Dijkstra (Leiden), Loggers (La ren) en Tiel (HHYC)Van Heel, Boerstra, Bromberg, Kruize (al len HHYC) en Esscr (Togo). Dc samenstelling van het Ne derlandse dames hockeyclftal, dat Zondag 17 October a.s. te Amstelveen zal spelen tegen de Belgische ploeg, luidt als volgt: Jurrlssen (Pinoke); Loeb van Zuylcnburg (RW) cn I. Piel (IIHYC); Buissant (Hilversum), Smithuyscn (Amsterdam) en Wijnstroom (BDHC): Broers (Be Fair), Vreeedc (RW), Broc- sc-Van Groenou (Kieviten), E. Piel (HHYC) en Nagel (Lei den). Spartaan liep 2-0 achterstand in Ja, dat eerste halve uur. Het leek. alsof de HVC-voorhoede her boren was. De ballen werden goed opgevangen, behandeld en ge plaatst. Simpele, maar juist daar door mooie combinaties verrasten steeds weer de achterhoede van de Amsterdammers, die met stopper- spil Letteboer aan het hoofd, toch heus niet voor een klein geruchtje vervaard was. Dat er in die perio de niet meer doelpunten werden gescoord was te wijten aan voor zichtig spel voor het doel en aan gebrek aan schotvaardigheid. Na dat HVC in het verdere verloop van de wedstrijd een 20 voor sprong had genomen, leek het er op, alsof de Amersfoortse ploeg „leeg" was. Er lag een zekere mat heid over het spel en het greintje energie, dat nu eenmaal nodig is om in de laatste minuten van een wedstrijd de beslissing te forceren, ontbrak bij HVC. De Spartaan ech ter zag na het eerste tegenpunt de kans. Enthousiast en onvermoeid trekken de Amsterdammers ten aar.val, lieten alle spelsystemen in de steek, opereerden met acht of r^gen man voor het heiligdom van Mikkers en zagen tenslotte hun zwoegen beloond met de gelijkma ker. Bij de Amsterdammers was kee per Piron goed in vorm. Spil Let teboer bleek na het eerste halve uur 'n struikelblok voor de Amers foortse aanval en in de voorhoede was middenvoor Wersters zeer ac tief. Hij kwam echter niet tot doel punten. Na de rust speelde links buiten Meyer miclvoor en deze spe ler scoorde beide doelpunten met kopballen. Bij HVC was de achterhoede weer 't sterkste deel van de ploeg. Stopperspil Biezenbos blonk uit door zijn koppen. Prinsenhof op de middenvoorplaats had pech met zijn schoten, maar bracht vaart in de Amersfoortse voorhoede. Zoveel vaart zelfs, dat rechtsbinnen De Man na een goed begin het tempo niet meer kon bijhouden en een „rem" werd. Het eerste HVC doelpunt was van goed gehalte. De Gans plaats te het leder uitstekend op rechts buiten Barreveld, deze deponeerde het voor de voeten van de toestor mende De Man, die via 't been van Letteboer de bal in het net joeg (10). Er was een kwartier ge speeld. Tien minuten na de rust, tijdens een overwicht van de Amsterdam mers maakte Prinsenhof een uitval mogelijk, toen hij een goede through-pass afgaf, waarop Schrie- ver en Barreveld inliepen en al leen voor de Amsterdamse doel man kwamen te staan. Schriever schoot tegen hem aan, de bal stuit te terug bij Barreveld, die de bal langs de liggende keeper schui- verd'e, (20). Toen er nog twintig minuten te spelen waren, centerde de Spar taan-rechtsbinnen Baker de bal Hondententoonstelling te 's-Gravenhage De Internationale hondententoonstel ling. die Zaterdag cn Zondag te 's-Gra venhage werd gehouden. Is een groot succes geworden Op belde dagen pas seerden ln totaal ruim 15.000 bezoekers de contrOlc Dc beste hond van dc tentoonstelling was de chow-chow Chang Shi Kitty Hawn. België. Zij won de medaille uitgeloofd door koningin Juliana. Tevens won zij de prijs voor de beste zelf gefokte hond cn voor de beste hond uit dc middenrassen. "Cr Fanny de wereld rond? Vier uitnodigingen uit verre landen hebben Fanny Blankers- Koen thans bereikt. Australië wil haar laten komen, de Ame rikanen zien haar gaarne b(J de indoorwedstrijden in Februari, Zuid-Afrika heeft zich .ook ge meld en Chili heeft zich nu ook, zij het officieus, in de rij der ge gadigden laten inschrijven. Maar gocn van deze vier ver zoeken zijn, naar ons bij infor matie bij dc K.N.A.U. werd medegedeeld, officieel, niets staat op papier, zodat ook nog geen beslissing is genomen. De plannen voor de bouw van een Sportpaleis te Amsterdam nemen vastere vorm aan Naar bekend, ls reeds terrein gereserveerd aan het Westcrschcldo- plcin Er Is Inmiddels een raad van bijstand gevormd, onder voorzitterschap van burgemeester d'AUIy. Vijftien tot twintigduizend toeschouwers zouden do tribunes kunnen bevatten. Het protest van N* C. tcficn een door Hengelo ln de wedstrijd tegen N.E.C gemaakt doelpunt Is afgewezen. De eindstand blijft dus 2—2. De voetbalwedstrijd Zweden—Dene marken eindigde ln ccn 10 overwin ning voor dc Zweden. Een wedstrijd tussen de univer sitaire elftallen van Brussel en van Lelden is met 5—1 door dc Belgen ge wonnen vastgesteld. Kerknieuws De 36-jarige Schotse voetballer Tommy Sneddon is per 18 October a.s. aangesteld tot trainer van de Koninklijke Nederlandse Voetbal bond, speciaal belast met de trai ning van de topspelers en van de veelbelovende jongeren u\t de Ne derlandse voetbalwereld. Tot voor kort was Sneddon coach van de Tsjechische club Bratislava, die hij tot een der sterkste teams van. Tsjecho-Slowakije maakte. VOETBAL District I. Tweede klasse A. Hilver sum—Elinkwijk 0—1. DWV—WFC 2—0, AFC—Zaandijk 4—0. Volendam—ViTen- denschaar 13. HVCDe Spartaan 22. Tweede klasse B RapiditasWater graafsmeer 4-3. UW-ZFC 2-1, TOG Alcmarla Vlctrix 2—2, Hercules—West Frisia 33. Kennemers—SDW 12 Der de klasse E: RUC—APGS 2—1, HMS— WA 0—3. DEC—De Meteoor 2—3, EMM •15—Zeist 1—3, BFC—APWC 1—4 Derde klasse F. Fortltudo—BVC 0—1 CDN DWSV 2—3, Patria—Allen Weerbaar 1—3. Donar—Baarn 2—2. Vierde klasse J- Olvmpla '25Kampong 2—1, Victoria SDÓ 4—0. Laren—VVOG 3—1. Actif— LVV 0—3. RKBVV—The Victory 3—1. Vierde klasse K. Vreeswijk—De Stichtse 2—AWIJ—DEV 5—2, Zwaluwen Voor uitAmsvorde 01. BarneveldSticht se Boys 7—3. Brederodes—Saestum 1—1 Vierde klasse L: Nljenrodes—Voor waarts 0—0. PVC—Quick 0—1. GW— SEC 3—3, Woudenberg—Utrecht 0—3, JSV—IJFC 2—0 District II Tweede klasse A. CW RFC 3—0. Goal—Velsen 4—1. Emma— Scheveningen 31 DCV—Fortuna 1—1. UVSRCH 0—2. Tweede klasse B OvermaasODS 10 (gest HWEx celsior 1—1, Unltas—VUC 2—1. Gouda— Slledrecht 1—0, Leerdam—EBOH 10. Distriet III Tweede klasse A: Rlgtcjs- bleek—Rijssen Vooruit 50. Vosta— NEO 2—3. Achilles—Phenix 2—2. Lil«y- mark—Tubantia 20. GoltoOldenzaal 15. Tweede klasse B' Zutphanla—PEC 1J. DoetinchemHVO 01. Labor AZC 7—2. Vitesse—ZAC 0—0. Tweede klasse C- Theole—Gelria 10. Rhcden— TEC 1—1. Ede—ESCA 2—4. Dlerense Bovs-WAVV 2—1. VeenendaalSCH 2—2. Afd. Utrecht K.N.V.B le klasse A. Utr. BoysR.K Stormvogels 1—0, Ares PVW 2—1. HerthaPVCV 2—3. KDS— Naarden 3—1. Maarssen—MSV '19 2—0. le klasse B. Voorwaarts (R Scher- penzeel 1—1. BDC—Oranje Wit 1—2, En AvantMinerva 12. FortissimoHDS 2—2 2e klasse A: Soesterberg—W goys 2—1. DVSA—Putten 5—1. Celerltudo— NSC 1—1. DVSU—Kieviten 0—1 2c klas se B: VSK—EMS 1—2. Bunnik—Wilk bij Duurstede 2—2 2e klasse C: VBO— Gooise Boys 0—2. Mijdrecht—DSO (U.) 21. Bensch. Boys—Kamerlk 1—2. Res. le klasse A: JSV 2—RUC 2 1—3. Res le klasse B: UW 4Veenendaal 3 5—4 Utrecht 3Holland 3 1—1. Rcs 2c klas se A: Kampong 3—Fortissimo 2 3—1, Res. 2e klasse Br Utr Boys 2—Maars sen 2 52 St. Boys 2—Zw. Vooruit 2 6—t. Res 3e klasse A HMS 4—UW 5 1—3. Hercules 6—Velox 5 1—7. Elink wijk 5—Holland 4 1—4 Res 3e klasse B. KDS 3—Hercules 5 2—3, Toekomst 2— Brederodes 3 3—2. Res 3e klasse C: PVC 3—PVCV 2 1—3. Res. 3c klasse D: DVSA 2—Voorwaarts (R 1 2 3—3 Res. 3e klasse E: Soesterberg 2CDN 3 41, Rcs. 4e klasse G; Fortissimo 3—Rens- woude 2 2—5. Oranje Wit 3Wijk bij Duurstede 3 5—1, Voorwaarts (R.) 3— W Bovs 2 2—2 Rcs. 4c klasse H DOS 7 —Kampong 4 20 Res 4c klasse I: RUC 3—Holland 5 8—1. DOS 8—PVC 4 12—3. Zw. Vooruit 4—KDS 4 3—1. Mi nerva 3—FAK 3 1—0. Mlncrva 2—Saes tum 2 0—2 Res 4e klasse K: Sperwer 3 Dc Stlchtsche 2 3—7, Odin 2-DVSU 2 01 Rcs 4e klasse MDe Stlchtsche 3 —WH 2 10—0. De Mccrn 3—DSO fU.) 1—3. Rcs 4e klasse N. PVW 3—PVCV 3 22. Kamcrik 3De Meern 2 0—9 Res. 4c klasse E SDT 2—Odin 2 2—3. Her cules PVelox 6 0—5. Zatcrdagvoetbal. 4e klasse KNVB: Zuldvogcls—SSVU 5—2. AMVJ-Hulzcn 0—2 Spakenburg—AGT 5—0, Slzo—PV WA 4—0. WGAIJsselmeervogels 0—2, DOVO—Nunspect 5—0. Afd. Utrecht le klasse A VVOG—EDO (U.) 2—i. Altlus —Maarssen 2—1. PVHU—WJ 2—0. Le- vuVeenendaal 12 le klasse B Mont- foortOSO 15. JonathanAlcyon 3—2 C J VVBloemen kwartier 2—4 UHSV— Desto 2l 2e klasse A: Valkenheidc Ons Genoegen 1—5. 2e klasse B P en S.PTT 11. 's-GravelandAvance 4—0. 3c klasse B UVB—Bunnik 5—2 Rcs. le klasse A: Desto 2Zuldvogcls 2 0—2. BloÉ'.nenkwarlier 2—EDO lU.) 2 5—0. Hulzen 3—Huizen 2 0—2 Rcs. le klasse B: DOVO 2Spakenburg 2 23. Rcs. 3e klasse A Bloemenkwartler 4 Eemnes 2 41. OSO 3—Zuidvogels 3 14. Bloemenkwartler 5—PTT 2 4—1. GVW 2—DOVO 4 4—2 Rcs 3e klasse E Maarssen 2—Entre Nous 3 8—1. Mont- foort 2—Entre Nous 2 4—2, Desto 4— VJJ 2 2-1 KORFBAL le klasse N H. BI. Wit—DED 9—1, WK Oosterkwartier 7—1. KZ—SVK 3—2. 32. 3e klasse A: De Meern—Aurora 2c klasse A: Olympia—Sport Vercent 6—1. Zwaluwen—KCN 2—2. 2e klasse B SamosVogel 82. 3e klasse B' RKV Togo 2—2, Altlus—Men 2—6. DDV—To- vers 6—7. 3e klasse C' BEPGiraffes 2—1. Soest—DSV 3—2 Rcs. 2e klasse: Olympia 2Soort Vereent 2 43 Rcs 3c klasse A' Vogel 2—Westerkwartlcr 3 4—2. Excelsior 2—Kamos 2 2—10. Blauw Wit 4—Zwaluwen 2 4—4 le klasse Zat KamcoThob 5—2. klasse SVSAltlus 3 3—1 SSVU I—SS MM 8—1 le klasse Zo.: Zuilen I—To- "ers 2 0—9 2e klasse Zo.: Soest 3 Zwaluwen 4 2-1: Tovers 3Samos 4 2—0 Vogel 3—SKV 3 1—1. Arlsp. DSV— Excelsior 1—0, Koest—Samos b 3—0, Sa- mos#c—SKV 0—3. HOCKEY Hoekevdag a-tournool' HHT.TC -PW 8—0. HTCC—HOC 1—0. BMH<~ GHBS 6—0. Kampone—Vcnlo 1—0. Hal ve elndstrilden HHTJC-HTCC 4—3. Kampong—BMHC O—o iKamnong wint na doelschlefenl Finale HHIJC—Kam- non" 21 Dames-finale A-tournool: HHIJC—Hilversum 1-0 BRIDGE De uitslagen van In de a<gelo-en week voor de eomnetltle van het Dis trict Utrecht—"t Gooi van de Neder landse Bridgebond gespeelde wedstrij den ziin- Hoofdklasse, afd E- Star star 3 2—0 le klasse Afd A St. B.C. 5—Cu- lemborg 1—1 URC 3- 7.BC 2 2—0. B Hilversum 2—Amle'Ha 2—0 Gooi 3— ABC 6 2—0 BBP.-BBr 0-2: C Zeist— Star 6 0—2 UBC 4—De Bilt 2—0: D ABC 5—Gr Wit 2—0. CNR ABC 5 2—0: E' St»r 1—7.BC 0—2 Zeis.t 2—S» Rr fi 1-1. UBC 3—UBC 5 1-1' F BCNB 2 Raam 0—2 't Gooi 4—Gr Wit 2 2—0. ABC 4_HUversum 0—2 2e k'a«se afd. A HTR—7.BC 3 0—2: R PRR 2—'t r-ool 5 11 F V.'eesn—Benno 2 20: G Tomno 3—Amersfoort 3 2—0 Hilversum 6—Amersfoort 3 2—0: 1. Hi'ver«um 8— Gr. Wit 5 2—0 HUversi-'w, in—R^rn 5 0—2 3e klasse Afd A BBR 3— HIKer- sum 14 2—0 r HJB 2—VVS 8 0—2' F VVS 4—DOS 2 2—0; F VVS 5— DOS 3 0—2. HANDBAL Hoofdklasse heren: VI cn Kr—BI. Wit 9—6 Niloc—Olvmpla (h 2—7. Hel- lasPSV 3—9. DES—Olympia 4i Dis trict West a Amersfoort—Snort Ver eent 3—2 Achilles—Attlla 3—3, Concor- j diaAalsmeer 65 1 Dames: hoofdklasse V! en Kracht Zeeburg 12. Concordia—UDI 4—1. Hvglea—PSV 2—0, DES—Turnlust 3—0. District West aBHC—Vriendschap 0—1 Sport Vereent—Achilles 4—3, Vronc— Amersfoort 46. ADA—Niloc 40. Ds. J. HARING VEERTIG JAAR PREDIKANT Ds. J. Haring, em. predikant te Utrecht herdacht Zaterdag de dag waarop hij 40 jaar geleden het predik ambt aanvaardde De Jubilaris werd 1 September 1871 geboren te Utrecht en studeerde aan de RHVsunlverslteit al daar. On 9 October 1898 aanvaardde hij het ambt te Bleskcn^craaf cn diende de gemeenten van iJssclsteln. Nleuw- Bcyerland. Benthuizen en Giessendnm en ging 30 December 1943 mei emeritaat waarna hil zich metterwoon in zijn ge boorteplaats vestigde. NET). 1IERV. KF.RK Beroepen te Rotterdam—Hlllcgcrsberg C. W Wagenaar te Bectsterzwaag; tc Vrecswilk L. Kievit te Putten. te Groningen: tc Oudemirdum H Engels- ma te Vollenhove: te Reeuwllk (toez.) J van Amstel te Hoevelaken: te Bierum B Bruins tc Hemelim (Fr): t, Veen (Br J. W de Bruljn te Sprang. GEREF. KERK Beroepen te Gnrrelsweer G. K. Geerds te Drljbcr (Dr EXAMENS 'De Geref. predikanten ds. F E. Hoek stra te Sassenhelm cn ds, G R Visser te Rotterdam, zijn aan de Vrije Univer siteit geslaagd voor het doctoraal exa men theologie. BEROEPBAAR Ds. K J Eckcnhausen. em. pred. van de Prot. kerk in Indonesië, stelt zich beroepbaar in de Ned. Hcrv kerk. Adres Pomonaplcln 72 te 's-Graven hage. Radio-programma Hedenavond HILVERSUM I- 19.00 Radlo-fllmkrant: 19 30 Inleiding tot muziekbegrip: 19 45 Rcg uitzending: 20.00 Nieuws: 20,05 Ra- dloscoop; 22 30 Planorecital: 23.00 Nwa 23.15—24.00 Swing HILVERSUM II 19.00 Nieuws 19 15 Onder de lecslamp; 19 30 Actueel ge luld: 19 45 Conccrtgcbouw-kopcrkwartel 19 55 Svmphonie-orkcst; 20 00 Nieuws: 2005 Prog. proloog; 20.15 Hollands strijkorkest; 21 00 Hoorspel: 21.40 Met hand en plaat: 22.15 Alex Sehellcvls met koor; 22 45 Avondoverdenking 23 00 Nieuws; 23 15 Gram muziek: 23.45—24.00 Jussi Bjorling zingt. Morgen HILVERSUM I 7 00 Nieuws: 7 15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gram muziek: 7 50 Dagopening; 8.00 Nieuws: 8.15 Au bade; 8.45 Orchestre dc Inssoctation des Lamoureux: 9 15 Morgenwijding; 9 30 Gr. nlatpn; 10.30 Voor de vrouw; 10.35 Lond. Phllh orkest; 10.50 Voor de kleuters 11 00 Voor onze zieken; 11 30 Sopraan en plano; 12 00 Avrolcans; 12.30 Weerpraatje: 12 33 Planoduo: 13 00 Nieuws; 13 15 Mededelingen: 13 20 Skv- mastors 13 50 Mae Questnl cn Billy Costello; 14 00 Met naald en schaar: 14 30 Franse muziek: 16 40 De schoolbel; 17 00 Kinderkoor; 17 30 Pierre Palla; 17.15 Ree. ultz 18.00 Nieuws; 18 15 Tom Erleh: 18.30 Reg ultz HILVERSUM II 7 00 Nieuws; 7 15 Tslalkofsky; 7 45 Morgengebed' 8 00 Nieuws: R 15 Pluk de dag, 9 no Licht baken; 9.30 Waterstanden; 9.35 Parijs studentenkoor; 10 00 Voor de kleuters: 10 15 New Light symp. orkest; 10 30 Schoolradio: 11 00 Gr olaten. 11.30 Als de ziele luistert; 11 40 Phllh.orkest: 12 00 Angelus: 12.01 Metronole-orkest 12 55 Zonnewllzer. 13 00 Nieuws; 13.23 So- nraan en plano: 13 45 Kamermuziek: 14 30 Onder Ons: 15 00 Schoolradio; 15 30 Tenor cn plano: 16 00 Zonnebloem; 16.30 Ziekenlof: 17.00 Na schooltHd; 17 15 En gelse aecordeonmuzick; 17.30 Lang zul len ze leven: 17 45 Mnrek Wcber; 18 10 Soortoraatjc; 18.20 Sidney Torch; 18.30 Dit Is leven 12 OCTOBER. Thans is weer het tijdstip aangebroken voor de aanplanting van allerlei groenblij- t'ende planten. Zowel Rhododen drons als Hulst, Aucuba. Mahonia, Laurus, Buxus en diverse naaldbn- men kunnen thans in Uw tuin wor den geplant. Al deze grocnblijven- de planten moeten met een kluit narde om de wortels worden ver plant. Voor de bladverliezende heesters. loofbomen. rozen en fruchfbomon begint het plantsei zoen wat later. Vele ervan bevin den zich thans nog in hun groei. Bovendien zijn de jonge scheuten van dc laatste gewassen nog niet voldoende afgerypt. Het beste is met het verplanten van die hees ters en bomen te wachten tot de bladeren zijn gevallen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3