Ma de JUBILEUMTREIN Rigoletto EEN HEEL MENSENLEVEN? Glorieuze terugkeer van beide Uw schoonheid weer beschermd GROTE PRIJSVRAAG! OPGELET! PHILIPS Rijwiellampen Gebr. v. d. PLOEG SCHOTSE WOLLEN SHAWLS Grand Théatre Fa. B. RUITENBERG Hzn. D jssgj EIGENAAR!6- 8 J.A. WOERDMAN GEOPEND met 1 Nov. Wat is dat... Elke Nederlander heeft - gemiddeld - bijna 70 jaar te leven. Dat is 70x365 dagen - 25.550 dagen. ALLES HET GEALLIEERDE OORLOGSGRAF BEKENDMAKING I Ten gevolge van de overweldigende belang stelling, heelt de Directie van de Pento-fabrieken besloten de termijn van de inzending voor de grote PENTO CREAM-SHAMPOO Prijsvraag met veertien dagen te verlengen U kunt Uw fraaie o! originele op lossing thans nog tot 25 Novem ber 1948 inzenden aan de Pento- Cosmetic N VGieterstraat 5-7. Amsterdam Doe mee aan deze fantastische wedstrijd 3000.— aan geldprijzen 1111 Voor inlichtin gen vraag Uw winkelier Op MAANDAG 8 NOVEMBER STOOMT van het 1RENE-FONDS UW HUIS BINNEN! Vraagt en verzamelt de wagons met firma namen en wint een der vele prijzen o.a. f 100.enz., enz. Groot en klein verzamelt de firmanamen van de 1RENE-FONDS Jubileumtrein! 4 SORTERINGEN EN ANDERE tegen concurrerende prijzen Arnh.weg 41 - Telefoon 5276 Socstcrweg 96. EEN WARM GESCHENK vanaf 4.75 TELEFOON 4632 Wegens OVERWELDIGENDE belangstelling en op veler verzoek DONDERDAG 11 NOV. a.s. WEDEROM 3 speciale voorstellingen van de Italiaanse Opera-film van GUISEPPE VERDI In ons voorprogramma o.a. de beroemde pianiste MYRA HESS met de „Appassionata van L. v Beethoven. Aanvangstijden: 230, 645 en 9 uur. Plaatsbe spreking: Woensdag 10 Nov. a.s. van 1012.30, 24.00 uur. Normale prezen. Kleermakers Utrechtsestraat 26 Sen wrstonJig huise/genaor beve/Z/gt zijn bezit met de goede VERF van Verfwaren cn Behangselpapieren Utrechtsestraat 33, tel. 3626 ADM. KANTOOR VOOR AMERSFOORT OMSTREKEN Incasso's Assurantiën WONINGRUIL STATIONSSTRAAT 32b TELEFOON 5557. BALLEN 45 ct. n 70 en 90 ct. 10 c.M. diam. MATROZENPOP in doos 1.95 BABYPOPPEN f 8.—, f 10.50, f 13.— en f 14.— VOETBALLEESBOEK door Wim Volkers 0.95 GROTE MAAT LEI 0.65 ROLBEL 1.45 Bij L A B R 1 E KIJKEN Is bij LABRIE KOPEN. Leusderweg 121 - Tel. 4353 - Amersfoort. P.S. Bekijk onze ST. NICOLA AS-ETALAGE 4 huizen verder op No. I 1 3. Staat daarom ÉÉN ENKELE DAG van Uw 2X550 dagen af, opdat de gedachtenis aan die vele dappere naamlozen - die al hun dagen gaven - kan blijven voortleven boven een een voudig en goed verzorgd graf. Weest U zich eens één dag in Uw hele leven bewust van het grote geschenk, dat het leven is en schenkt een paar uren aan hen, die vielen voor U. Dat is - heel koud cn nuchter gezegd 25.550 keer opstaan cn 25.550 keer naar bed gaan. Heel koud en nuchter. Maar hoe oneindig veel is een mensenleven méér. Het betekent de verwachting van witte wolken in ieder voorjaar, de warme weelde van vele verrukkelijke zomers, de menselijke melancholie in iedere nieuwe herfst, de huiselijke innigheid van donkere winters. Het betekent vriendschap, vreugde, vrijheid, het betekent liefde cn hoop. Het betekent: Maar voor duizenden bestaat dat alles niet meer. Want in die verschrikkelijke jaren, toen de wereld in gevaar was, stonden zij op de bres voor de vrijheid cn offerden zij hun oneindig kostbaar leven óók voor U! Zij gaven alles wat zij hadden, opdat gij verder zoudt kunnen leven in een vrij land onder een vrije hemel. Elk ogenblik hebt gij aan hen te danken. Weest dankbaar en eert naast onze eigen zonen ook onze dappere geallieerden. Eert hen in de verzorging van hun oorlogsgraf. Eert hen door er naar te streven, dat minver- mogende nabestaanden het geliefde graf kunnen bezoeken of - indien dit niet mogelijk is - hen op gepaste wijze te steunen en te helpen. Daarvoor is geld nodig, véél geld.... Het hangt geheel van U af of dit geld er komt. Want voor geld zijn collectes nodig en voor collectes: COLLECTANTEN Laat het tot ieder doordringen, welke morele verplichtingen wij hebben tegenover het buitenland en wat het betekent vrij rond te lopen in dit vrije land van ons. Meldt U aan bij de plaatselijke comité's en meldt U spoedig aanwant reeds binnenkort is de grote collecte van het Nederlandse Oorlogsgraven Comité in zicht: 13 NOVEMBER 1948 is de KLAPROOSDAG met de collecte voor an Ca steil# crèmes Schoonheid uit een tube! Een zachte, lente- jonge huid een smctteloos-gavc, matte teintdaarvoor zorgen weer de CASTELLA schoonhcidscrêmcs. De crèmes, die door hun speciale samenstelling resultaten moeten op leveren bij iedere vrouw van iedere leeftijd. Behoort U tot de dames, die denken: „Wat ziet zij er goed uit..." en die aan haar eigen uiterlijk wanhopen Of behoort U tot die andere categorie, die een huid heeft als satijn... maar daarvoor dan ook telkens diep in <de beurs tast? Daar komt nu verandering in. Van nu af aan kunt U Uw jeugd en Uw teint weer toevertrouwen aan Dobbclman's CASTELLA crèmes, welker resultaten vaststaan COLD- EN VANISHING CREAM MET VITAMINE F DAG EN NACHT HELPEN CASTELLA CRÈMES UW HUID Pas CASTELLA vitamine F-crêmes cwce keer per etmaal toe. Des avonds vóór het slapen gaan (cn na Uw gelaat gewassen te hebben) masseert U drie minuten lang CASTELLA cold cream in dc huidweefsels. Des ochtends (na Uw gelaat gemas seerd te hebben met het schuim van CASTELLA toilet zeep) geeft U Uw huid veerkracht voor een nieuwe dag, door drie minuten lang CASTELLA vanishing cream in te wrijven...tegelijk de ideale basis voor Uw poeder. TE KOOP GEVRAAGD Een keukenkast met gla zen opzet. Aanb. v. Gastel, Wijersstraat 12. 2635 Een prima meisjes- of laag model damesfiets voor meisje van 10—12 jaar. Aanbiedingen met prijs aan W. Hodselmans, Asterstraat 10, Amersfoort. 2598 Piano of vleugel te koop gevraagd. Brieven, merk en prijs onder no. 2550, bur. van dit blad. rE KOOP AANGEBODEN 2 zwarte mantels met bont m. 4446, lap zwarte ja- ponstof, bruine regenman tel, bl. georg. doek. jurk, kort bontjasje, meisjesrok, blouse. Voltastraat 3, Amers foort. 2636 Zo goed als nieuwe grijze meisjeswintcrmantel, leef tijd 16 jaar, door kleerma ker te klein gemaakt. Bloe- mendalsestraat 72. 2639 Te koop: Haardkachel f 65.en orgel f 65.en grote geklede babypop met ledikant met toebehoren. Fuchsiastr. 68 Amersfoort. 2627 Een donkerbl. mantel m. 42. een z\v, bontjas (seal) m. 46, een zwarte z.mantel m. 46. Alles in goede staat en z. punten. Wijersstraat 12, beneden. 2634 Auto's te huur zonder i chauffeur; uitsluitend bc- trouwbare wagens 20 ct. per K.M., f 15.per dag. Garage „Dc Koppelpoort" Grote Koppel 5. 2576 PERSONEEL AANGEB Biedt zich aan net per soon m. 1. incassoerder. controleur, portier of iets dergelijks. Bezit Rijbewijs A. kan borgstellen. Hoog loon geen vereiste. Brieven onder No. 2637 bur. van dit blad. Jongedame, dipl. Handels school. steno-typen. m. kan toorervaring, zoekt passen de werkkring. Br. no. 2652 bur. van dit blad. LESSEN Dansstudio Dan Bcarda. privé dansles. Bespreking dagelijks van 210 uur aan de studio, Utrechtseweg 89. Amersfoort. Tel. 4456. 2596 WONINGRUIL Woningruil. Aangeboden: Gemeentewoning in Ver meerkwartier (geen samen woning). Gevraagd- Vrije woning rand Amersfoort of omliggende gemeenten. Ook ruime. vrije gelegen nood woning komt in aanmer king. Brieven No. 2640 bur. van dit blad. Hoogste bod gevraagd op nieuw zwart wol donker bruin gestreept Herencost., maat 48—50 3 delig. Br. onder No. 2599 bur. v. d. bl. 2 pits groen emaille gas komforen „Ducaat". Prijs 22.50. Ant. M. M. v. Loon, Loodgietersbedrijf, Wever- singel 11. Tel. 6865, A'foort. 2597 Allen die woningruil zoe ken van Amersfoort naar elders in het land worden verzocht zich in verbinding te stellen met N.V. Polv- norm. Randenbroekerweg 66 Amersfoort. Tel. 3012. 2601 DIVERSEN Radio Sterrenavond in de Markthal, vanavond half acht. Jonge Flierefluiters, Johan Jong met Hammond orgel en community-singing Kaarten slechts 1 (alles inbegrepen) verkrijgbaar aan de zaal. 2641 De grootste sortering onderdelen bij: Rijwielh. H. J. v. tl. MAAS Arnhemseweg 43 2644 Geld verkrijgbaar a 5 rente, zonder borg voor iedereen. Aflossing f 20 p. maand. Vraagt ïnlicbtin- tcn. Brieven onder No. 2633 ureau van dit blad. Psychometrisch contact! Zend foto met naam. adres, f 2.50, en U ontvangt een juiste karakteranalyse. Con sult na aanvraag. C D^en Postbus 5 Bussum. 2625 Dames cn heren toneelspc- lcrs(stcrs) die een betere opleiding wensen mct.de mogelijkheid om binnen 3 maanden gesalarieerd voor het voetlicht te treden, schrijven onder No. 2638 bureau van dit blad. Ogen willen: Udings bril- I len. Coen Uding. Leusder- i weg 10. 2617 I Uw bruiloft slaagt met vlotte accordeonmuziek. zendt bericht aan H. W. Verkerk accordeonnist Pau- lus Borstr. 23, condities billijk.2605 Voor een goede foto, voor Uw amateurwerk. voor het j vernieuwen van verbleekte portretten, voor vakkundige reparatie aan Uw toestel: Portretspecialist de Smalen. 2594 Leesbib! Gez. W. Schelck, J Hobbemastraat 23. 10 ct. per deel. Alle kantoorbenodigd- I heden en schrijfbehoeften 2591 Hoe bestaat hel! 50 pracht tulpen gemengd. 25 Trom pet-Narcissen. 25 Crocusjes. 50 rijkbloeiende Irissen, 50 Ixias gemengd plus 50 Al lium, 250 monsterbloembol len voor slechts ƒ4.50 fran co huis. Zeldzaam voor snij bloemen. Het vertrouwde adres: H. Sijsenaar Jr.. ..De Popelenburg". Hillegom. Postgiro 150243. Telef. 5860 2589 Philips-gloeilampen Rijwielh. li. J. v. Arnhemseweg 43. Electrisch ontharen, spec, behandeling tegen rimpels, puistjes en verdere huid- fouten, manicure, hoogtezon- bestralingen. Mevr. v. Hase- len. Gedipl. Schoonheidsspe cialiste, Borgesiuslaan 41. Tel. 4520. 2595 Uw adres voor Tabak, Si garen en Sigaretten is: W Hendriksen, Soesterweg 466 hoek Hulststraat, A'foort. 2590 Rijwielreparaties Rijwielh. H. J. v. d. MAAS Arnhemseweg 43. 2643 Amaf Gasradiatoren, Ant. M. M. v. Loon, Loodgieters- bedrijf. Weverssingel 11. Tel. 6665 A'foort. 2610 Te koop aangeb.: prach tige lap donkerbl. stof voor herenwinterjas, z. p., 65 Br. no. 2656 bur. v. d. blad. Zwart jacquet met vest z.g.a.n. Vine. v. Goghstr. 13. 2607 Te koop. winterjas, voor jongen, leeftijd 10 tot 11 j. 't Stort Zuid 29. 2643 TE HUUR GEVRAAGD Gevr. goed* tehuis voor kleine lieve" jongen, 7 jaar (wees), zo spoedig mogelijk. Br. P. S. Hotel Centraal Krankeledenstr. 5, A'foort. rE HUUR AANGEBODEN Een zit-slaapkamcr voor 1 persoon, ged. gemeubi leerd, stromend water, Bergkwartier nabij het sta tion. Brieven onder No. 2624 bur. van dit blad. Uw auto in de reparatie? Geen nood. huurt een auto bij Garage „De Koppel poort". Voor langere tnd speciale prijzen. 2574 Prima en nette wagens huurt men alleen bij het van ouds bekende adres Garage „De Koppelpoort" Grote Koppel 5. 2575 Eekijkt vooral onze St. Nicolaasélalage van „De Leusdcrbazar". Leusderweg 113. Tel. 4353. Amersfoort. Dames. Ook in Uw eigen belang, pas en koop Uw corset, buikband bi .stehou- der in speciaalzaak, naar onze bekende prettige pas vorm. Grote sortering, alle Driizen. ook op advies H.H. Doktoren Corsettenhuis. Plantsoen West 11. Amers foort, nabij Politiebureau. 2651 Kroontax Tel. 5904 2613 Geboortekaartjes. De mooi ste sortering vindt U bij drukkerij Bouman. Lange Gracht 28. Tel. 4425. 2600 Een aardig St. Nicolaas- geschcnk. 14 Kinderop namen aan huis met kunstlicht in album 7.50. Trouwreportages. Archifoto. Rubensstr. 79. Amersfoort. Tel. 3070. 2592 Dames, wanneer U er niet te lang op wilt wachten, is het nu de tijd om Uw oude hoed te laten vervormen. Wij hebben een grote sor tering nieuwe modellen. Maison Moderne. Utrechtse straat 21, A'foort. 2593 Uw fiets defect? Wij hel pen direct. Rijwielhandel P. Hoogmoed, Nicasius- straat 8. 2614 Psychometrlste - Mustika. Mevr. Vons van Halm is verhuisd van Blauwkapelse- weg 105 naar Geertebolwerk 30 Consult van 2—8 uw, halte Smeestraat. lijn 6. Utrecht Mevr. Vons van Halm. 2649 Hoektax. dag en nacht geopend, ook voor Uw bui- tenritten. Tel. 6004. Sint Radboudstraat 10. 2647 Kunstnaaldwerk, de mooi ste en modernste garnering voor Uw japon. Atelier Fleurette", Zuidsingel 35 Tel. 3521. 2646 Ballen oorlog! Grote maat 10 cm. diam. vanaf 70 cent. Kleine maten 45 cent. ..De Leusderbazar'Leusderweg 121, Tel. 4353, Amersfoort. Amaf Gasradiatoren. Ant. M. M. v. Loon, Loodgieters- bedrijf. Weverssingel 11. Tel. 6865. A'foort. 2611 Stofzuigers, wringers, was machines. Uw adres: P. Hoogmoed. Nicasiusstraat 3. 2615 Naaimachines. Mevr laat Uw machine aan huis repa reren of reviseren door vakman met 20 j. fabrieks- ervaring. Beleefd aanbeve lend MAK, Kapelweg 38. 2618 Uw bril gebracht, klaar terwijl U wacht. Coen Uding. Leusderweg 10. 2616 Stofzuiger-reparaties Rijwielh. H- J. v. d. MAAS Arnhemseweg 43. 2642 Boksen is een gezonde sport. Leer het in dc Amers- foortse Sportschool. Nieuwe leerlingen op Woensdag avond van 7 tot 8 uw. W. Boersma. Plantsoen (Z.) 10 Tel. 5477. 2620 Leden van de Alg. Ned. Invaliden Bond de club avond" wordt voortaan niet Woensdag maar Donderdag avond gehouden Gebouw Amersfoortse Gemeenschap. 2623 Jiu-Jitsu de edele kunst van zelfverdedigen. ook ge schikt als indoortraining, Speciale cursus in val bre ken (12 1. voor Motor- en Wielrenners- A'foortse Sport school W. Boersma. Plant soen (Z> 10 Tel. 5477. 2619 Spoedgeval? Wij helpen U binnen 2 uur. Kousen- Atelier „Perfect Utrechtse Weg 91. 2519 Community Singing met Hammond-orgel onder lei ding van Johan Jong en verder radioprogramma He denavond half acht in de Markthal Kaarten slechts 1.(alles inbegrepen), aan de zaal. 2602 Kroontax Tel. 5904

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 6