KERSTWIJDINGSDIENST „VACATURE" DE BETERE COEN UDING Fa. C. MULDER v.h. terWeel, Wasserij CORNELISSEN Apeldoorn Voordelige, sterke KAMERMAT, Adverteer regelmatig ADMINISTRATIEVE KRACHT BOBSLEE Plaatst een Brandpunt gezelschaps spelen Toen zij een poosje met elkaar gingen kochten zij bij hun gladde ringen. Tel. 4519 Leusderweg 10 Soesterweg 177. BELANGRIJKE MEDEDELING 6 DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zaterdag 18 December 1948 Bezoekt a.s. Woensdag 22 December 's avonds half 8 de van het LEGER DES HEILS In de Geref. Kerk. L. VROUWESTRAAT. Spreker: Ds. J. HADDERS, Ned. Herv. Prcd. en Comm. A. C. BEEKHUIS. Sang van ..Soli Deo Gloria" en Leger des Heils-zangkoor. TOEGANG 50 ct. In heI algemeen kan worden aangegaan Een KORTVERBAND van 3 Jaar voor ex-militairen, niet langer dan 2 Jaar uit de dienst. Leeftijd 18-42 jaar. Overgang in rang mogelijk, indien 1 jaar tropendienst In die rang. Een VASTVERBAND van 5 jaar voor hen, dis nog geen militaire dienst hebben volbracht Leeftijd 18-26 jaar. EX-OVW 'ers, leeftijd 18-28 jaar met ten minste 2 jaar tropen- dienst, vraagt inlichtingen over de KADEROPLEIDING. De MILITAÉRE LUCHTVAART leidt weer VLIEGERS en GRONDPERSONEEL op. Leeftijd 18-25 jaar. Minimum vereiste: MULO-B- of Ambachtsschooldiploma. Sollicitaties onder nr B 6 mef uitvoerige Inlichtingen aan: OFFICIER van DIENSTNEMING Prins Hendrikkazerne - Nijmegen. Bij de dienst gemeentewerken van Amersfoort kan een geplaatst worden in de rang van klerk of adjunct commies 2e klas. Voorkeur verdienen zij, die in het bezit zijn van het praktijkdiploma „boekhouden". Salarisgrenzen voor personen van 21 jaar en ouder zijn thans: klerk 1560.2400.—; adj.-commies 2e klas 2580.3300.—. Afzonderlijke regeling voor jeugdig personeel. Sollicitaties op zegel van 0 30 vóór 25 December a.s. schriftelijk in te dienen bij de directeur. Zo'n pracht w.o. IJs-hockey, het spel van het seizoen, tafeltennis spelen, sjoelbakken, tafel- biljarts, enz., vindt U bij: Sb/ ab/afOt nu&wtM# fc Jol ifedfrjÜ*- tvw ai - past,, I 4f/taaat. rtaïaletz S&xJ&ibi- /fr/Smakt- wa cJ. ^AaaojSaA "an lY/i OOOCOCOCPOCOXCOCOCCOOCOOOOOCOC<03DOCOCOOOOCOOCOOOOCCa:CC>COCOOCOOOOOOOCOOC* VrOOR HET SOESTERKWARTIER het goedkoopste adres in KERSTARTIKELEN 12 KERSTBALLEN per doos f 2 95 8 met piek 2.95 per stuk 0.25 PIEKEN per stuk 0.95 ZILVEREN LAMETTA SLINGERS v a. 0.35 KERSTLOPERS f 0.15, KERSTKLEDEN 0.40 KERSTSTUKJES met kaarts 0.65—0.95 Grote sortering Kerst- en Nieuwjaarskaarten v.a. 0.05 Verder kaarsknijpers, crêpe, kerst-, rood en closetpapier Voor HOTEL-, RESTAURATIE- cn INRICHTINGEN WAS Telefoon 3434. Eigen Expeditie naar Amersfoort. Utrecht. Bussum, Hil versum, Laren, Amsterdam en omgeving. Mantelpakje, jurken, rok ken. regenmantel, winter mantel. rijbroek, zeilbroek. witte trouwjapon (alles 44». electr. scheerapparaat. enige nai-Pn schoenen 38 •-< P C Hooftlaan 5. 3885 Wegens plaatsgebrek. Chi que modern mahoniehouten daaokamerameublbest uit lits-jumeaux. 2 nachtkast jes. toilettafel en tafel met 2 stoelen. Duits*» kruissnaar niano. pracht Chinese kam- ferkist en ander meubilair •c,adhouderslaan 30, So°c». dijk.3881 Voor de as.- feestdagen wild en gevogelte van G d Bor. Amorsf.strant 118, Nijkerk, tel. K 3495—266 3865 6 bakkersjasjes. Prijc f 7 50 (z. pv Deventer. Tromp straat 28. 3744 Emzed. Vijverlaan 12 Zeist. Dames-, Heren- en Kinder kleding. verkoopt kleding zonder punten tegen spot prijzen. Tel 2779. Kleding voor iedere beurs. 3756 Te koop: Weber piano, zwarte kast goed studie- instrument Zeer bill, prijs Br no. 3800 bur v. d blad Tamme konijnen te koop. Soembastr. 3. Amersfoort 3805 Te koop voor de a.s. Feest dagen kalkoen, ganzen, kip pen en konijnen. Bestel vroegtijdig, om teleurstel ling te voorkomen bij H v. d. Heiden. Soesterweg 8". 3793 Slaehtkonijncn te koop. Chinchilla's pels en vlees. De Boer, Aucubastraat 22. 3835 Prima spelende Plck-up met 50 zeer mooie platen, f 100.Te bevragen Palm straat 224. HUUR AANGEBODEN Goede piano te huur. Te bevragen: Emmalaan 6 (2 x bellen) alléén 's morgens. 3853 PERSONEEL GEVRAAGD Bij de Arb. Muz. ver. „H J. Hegeraat" kunnen nog en kele marstambours of leer lingen tambour worden ge plaatst. Opgaven- Repeti tielokaal (Distributiekan toor. Dinsdags van 810) en Spaarnestraat 50 en 53, Soesterweg 496. Violen straat 26. 3859 De uitslag verloting AKV d d. 5 December is: hoofd prijs no. 1666 hok met kip pen; 2e prijs: no. 1540 een witte Vlaamse reus: 3e prijs -io 2609 kl. chinch; 4e priis no 495 pappillon; 5e prijs no. 1216 tan; 6e prijs no. 2904 pappillon; 7e prijs no. 1922 tan; 8e prijs no. 1678 tan; 9e prijs no. 2138 pap- pillon. Uw borduurwerk kunstig en solide bewerkt door het nieuwe adres St Ansfridus- straat 17. Spoedige afleve ring. Bespreken van 13 u. 3858 Leert goochelen!! Goochel trucs gemakkeliik te doen. Succes groot' Aangename ontspanning! Vraagt gratis prosp. Ned. Goochel Instit., Vondel weg 116, Haarlem. 3351 Uw adres voor tabak, si garen en sigaretten is: W. Hendriksen. Soesterweg 466, hoek Hulststraat, A'foort. 3872 Geld verkrijgbaar zonder borg. voor iedereen. Rente 5 Bedragen vanaf f 200.-. Zeer gerinee maandelijkse aflossing Vraagt inlichtin gen Brieven onder No. 3854 bureau van dit blach Rechtszaken. Civiele en strafzaken, incasso's, enz. Spreekuren v.m 111 en n m 78 i"ir. Havik 39, tel. 4578. 3886 Dierenbescherming. Voor de vele konijnen en TAC-gels betekenen de a s. feestdagen een ontijdig einde van hv-ri h«staan Het Bestuur der Ned. Ver tot Bescherming van Dieren, afd Amers foort verzoekt allen d« die ren oo deskundige wijze ie doen doden. Niet zelf doen. maar door erkende poeliers of in daarvoor gelegenheid gevende abattoirs, zodat het d^den op humane wijze ge schiedt Afd Amersfoort Ned Ver. tot Bescherming v Dieren: Secretariaat. Utr. weg 291 tel. 4066 Inspec teur: do Heer F. K. Petram, Marnixlaan 48, tel. 3203. 3380 Papoeaaivoer met 50 zonneoitten ook eosehikt als bijvoer voor kippen, dui ven enz. f 1 90 per kg. Avi- culfura's speciaalzaken voor huisdier- cn tuinbenodigd. beden Langestraa* 91, tel. 4509. Soesterweg 23. 3889 Voor de a.s- feestdagen wild en gevogelte van G. v. d Bor. Amersf.straat 118. Niikerk. tel. K 3495—266 3866 Een aardig Kerstge schenk. 14 verschillende kunstlicht kinderopna men aan huis in album f 7 50. Foto's op elk ge bied Arehifoto. Rubens- ctrnat 79. Amersfoort. Tel 3070. 3871 UTRtCHTSISTR. S» AMERSFOORT is een pracht Kerstgeschenk 15e MIDDENSTANDSEXAMEN ALGEMENE HANDELSKENNIS Hec^schriftelijke gedeelte wordt^afgenoraen cp 7. 8 en 9Juni 1949,het mondelinge tussen 25 Jub en 13 Aug. 1949 De inschrijving SLUIT ONHERROEPELIJK 24 JAN. 1949 Prospectussen f en inschrijvingsformulieren (uitsluitend per briefkaarten\e vragen) gratisJverknigbaarf Formulieren van vorige examens zijn niet geldig centb. secr. stichting middenstandsexamen LAANv. MEERDERV. 96A 's gravenkage Tot nadere datum worden chemisch gereinigde goederen binnen één week na ontvangst afgele verd zonder prijsverhoging. Stoomververij en Chemische Reiniging '"SCTIfc* Fabriek: Winkel: Nijverheidsstraat 16 Langestraat 117 Telef. 6703 Telef. 6609 200 x 300 c.M. slechts f 51. Geweldige keuze in: SPIRALEN LEDIKANTEN OPKLAPBEDDEN Een enkele greep uit onze sortering: 2 pers. spiralen f 29.f 41.50, f 47.50 2 pers. Engelse ledikanten f 70.f 88. enz. enz. BEDSTELLEN, 1- en 2 persoons met vlasbaard-, wol- of kapokvulling of interieur (verend) in diverse dessins en prijzen. WOLLEN DEKENS, I - en 2 persoons resp. vanaf f 14.32f 18.92 Soesterweg 92-92" Telefoon 4007 Dir. A. VAN EMPELEN Gevraagd flinke werkster 1 y per week. Mevr A Meijer. Utrechtsewég 254B naast Hotel De Spitsheuvel 3884 Agent gevraagd voor Damesblad. Br Tijdschr. Handel City. Korte Elisa- bethstr. 1. tel. 18010. UtrcrM 3883 Gevraagd halfwas schoen maker of leerling schoen maker. Hoog loon. Bata. Langestraat 51. 3882 LESSEN Dansstudito Dan Bcarda. privé dansles Bespreking dagelijks van 210 uur aan de studio. Utrecbtseweg 89. Amersfoort. Tel. 4456. 3876 WONINGRUIL Wnningruil Amsterdam- Amersfoort. Aangeboden etage. 5 k keuken, baleon. douche-cel. warmw. voor* brandstoffenkast f 37— per m. Prachtig vrij uitzicht. Brieven onder NÓ. 3861 bur. van dit blad. DIVERSEN Naaimachines. Mevr., laat Uw machine aan huis repa reren door vakman met 20 jaar fabriekservaring. Mak. Kapelweg 38. 3855 Metalen fotolijsten in alle maten voorradig. Vergelijk onze prijzen. Een vertrouwd adres ..Het Lijstenhuis". achter in de Krommestraat 66. vlak bij het Havik. Heeft U de Goedkope Bazar bezocht. Dan koopjes gekocht. Kamp 69. 3858 Electrisch ontharen, alge hele gelaatsverzorging, ma nicure. hoogtezon bestralin gen. Speciale behandeling tegen roos en haaruitval. Mevr. van Haselen. Gedipl. Schoonheidsspecialiste Bor- gesiuslaan 41. Tel. 4520 3877 Lecsbibl. Gez. W. Scheick, Hobbemastraat 23. 10 ct per deel. Alle kantoorbenodigd- hden en schrijfbehoeften. 3874 Kerstbomen, in alle maten ruime ker.ze. Zoek thans uit Gratis bezorgen tegen de Kerstdagen. Joh. Merkus, Tel. H287. Vlasakkerwe? 22. Amersfoort. 3857 Voor een goede foto, voor Uw amateurswerk. voor het vernieuwen van verbleekte portretten, voor vakkundige reparatie aan Uw toestel: Portretspecialist de Smalen. 3875 Speelgoed, kinderboeken, enz. Fa C. Mulder v/h ter Weel. Alle soorten boeken en romans in Leesbiblio theek „Lectura", Soester weg 177. 3873 Prijsverlaging!!! Tabak zon der bon: rook-, sbag- en pruimtabak 0 90 per ons; f 045 Der half ons. F. Bas- tinck. Utrechtsestraat 30 3833 Hulst, rijk voorzien, van bessen. Kerstbomen in allo maten. Scherp concurreren de prijzen. Bloemen en planten. Tuinbouwinrichting S Hartogsveld Sr Zn., Hoee- weg 114. Tel. 4717 3700 Kerstactie Leger des Hells. Weet U dat ons gironummer 78808 openstaat voor Uw bydrage voor de Kerstuit deling? 3813 78808 is het gironummer voor de Kerstuitdeling van het Leger des Heils. 3814 Door geheel Amersfoort komt U tegen Bestel cn af- haaldienst van A tot Z. Tel. 3891 5739. St. Ansfridusstraat 45. Door een abuis is ver zuimd in de zojuist versche nen winkelkrant van de FAM te vermelden, dat de daarin geplaatste verhalen en illustraties zijn verzorgd door de heer D. de Kruyf, copywriter alhier.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 6