PvdBRUl POMONA"-NIEUWS Bruidsbouquet EEN FLINKE CHEF VAN DE MAAS NIEUWS i r WEKKERS „CITY-HOTEL" Pomona ETALEURS UW BRANDPUNT EIGEN KRANT TECHN. BUREAU JNSTALLATIEWERK" ERVAREN VERWARMINGSMONTEURS NETTEWINKELJUFFROUW Nazi's belagen Duitse pers, waarschuwt gen. Clay Dansstudio Dan Bearda RIEN VEERMAN'S Rijwielhandel H. J. v. d. MAAS 10.90 Belangrijk drastisch in prijs verlaagd, WILLEMSE M tl op de 3 Nederlanders heeft een RijkSP°St' (JUUT) spaarbank boekje. bukspostspaarbank «tOUUAUi» Op de fazantenjacht met een pistool Vreemde hobby van twee Utrechters Op een late avond van 25 Maart van het vorig jaar trof de politie onder de gemeeente Bunnik twee jonge Utrechters aan. die daar manoeuvreerden met een geladen en op scherpstaand pistool. Pro ces-verbaal wegens overtreding van de Vuurwapenv/et werd tegen hen opgemaakt en het vuurwapen in beslaggenomen. Op 11 Juni j.l stonden ze voor de kantonrechtei terecht, die dp hoofdschuldige de boksinstructeur B v. d. H. tot twee straffen veroordeelde van respectievelijk vier en drie dagen hechtenis. i Zowel de verdachte als de amb- tenaar gingen van deze beslissing j in hoger beroep, zodat hedenoch- I tend de zaak voor de Meervoudige kamer van de Utrechtse Recht bank diende. Daarbij kwam aan het licht, dat de beide mannen die avond op fazantenjacht waren. „Niet bepaald een edel vermaak om slapende vogels uit de bomen tc schieten." merkte de President op. Achteraf bleek echter, dat de beide avonturiers ook niet afkerig waren van kippendiefstal. De Officier van Justitie vond het dubbel gevaarlijk wanneer mensen als dezen zich in het bezit van een vuurwapen, met scherp geladen, bevinden. ,,Ze hadden het tegen de fazanten, mèiar misschien ook tegen de wettige eigenaars van kippen kunnen gebruiken, wanneer ze bij hun roofpartijen betrapt werden", vond de Officier en hij eiste in plaats van de 2 of 3 dagen hechtenis, welke door de kantonrechter waren opgelegd, respectievelijk 2 weken en één week hechtenis. Uitspraak 25 Februari a.s. UTR.WEG 89 AMERSFOORT TELEF. 4456 VORMING NIEUWE CLUBS (duur 10 lessen) voor beginners en gevorderden. Aparte clubs voor TANGO en SAMBA. Spoedige inschrijving gewenst. Dagelijks van 1522 uur. Aan Uw fijne kleding ziet ieder subiet Dat U die bij „ACTIEF" verzorgen liet. Telefoon 6609 Elke avond 8 uur Zondagmiddag 2 uur Voor alle voorstellingen nog plaatsen verkrijgbaar Ook telef. 4632 ECHT ZILVEREN BROCHES OORBELLEN OORKNOPJES in nieuwe modellen. In zeer voordelige prijzen. ZONDER INLEVERING Langestraat82 Tel.5779 Voor deskundige reparatie aan Uw muziekinstrumenten naar de vakman in Amersfoort SPECIALE MUZIEKHANDEL SOESTERWEG 25 TELEF. 3027 Een welverzorgd verhoogt de feestelijkheid. Lage prijzen prima kwaliteit. Uw adres hiervoor Is: AMERSFOORT KAMP 12 TEL. 5992 ><>00000000000000000000000000000000000 Fabriek te dezer stede vraagt v. de inpakafdeling (mnl. of vrl.) O Gegadigde moet goed met personeel om x kunnen gaan en leiding weten te geven. O Leeftijd circa 3040 jaar. <s Brieven onder No. 5239 bur. van dit blad. >000000000000000000000000000000000000- Laat nu Uw rijwiel in- en uitwendig schoonmaken In 1 dag gereed en met volledige garantie. REPARATIES bij ons gebracht io nodig g KLAAR TERWIJL U WACHT Ruime keuze dames- en herenrijwielen voorradig, Met volledige garantie en 1 Jaar gratis service WAT DAT IS? Komt U eens met ons praten. Wij geven U gaarne alle gewenste inlichtingen (gedipl. rijwielhersteller). ARNHEMSEWEG 43 TELEFOON 4965 De zaak met de grootste sortering onderdelen Heden ontsliep in volle vrede onze geliefde Man, Vader. Behuwd- en Grootvader. DIRK JACOB VAN GELDER in de ouderdom van 74 j. Amersfoort C. J. v. Gelder Dooyewaard Amersfoort C. M. J. v. Nooten v. Gelder J. C. C. W. v. Nooten Utrecht J. A. Kuyper v. Gelder I. Kuyper Amsterdam W. de Haan v. Gelder H. J de Haan Amsterdam J. D. v. Gelder A. H. v. Gelder Scheuter Julianadorp J. G. v. Gelder Curagao F. J. v. Gelder de Jong en Kleinkinderen Amersfoort. 10 Febr. 1949 Zwaanstraat 18 De begrafenis zal plaats vinden 15 Febr. a.s. op de Begraafplaats „Rusthof" te Amersfoort. Vertrek van huis Zwaanstraat 18 om 14 uur. Liefst geen bezoek Geen bloemen Heden overleed mijn lie ve. zorgzame Vrouw, onze beste Zuster. Be huwdzuster en Tante HEINTJE VAN REE weduwe van Jan Vcenendaal in de ouderdom van 65 jaar. Uit aller naam: A. VAN DEN BROEK. Soest, 9 Februari 1949. Soesterbergsestraat 131. De teraardebestelling heeft plaats gehad op de Ned. Herv. Begraafplaats te Oud Leusden. GELD Leningen vanaf 1500. lste en 2de Hypotheken. Financieringen Bureau „INTERMEDIAIR" Regentesselaan 201 Den Haag Tel. 332870 Prima fabrikaat met 1 jaar garantie. 11.85 13.20 15.65 LANGESTRAAT4J AMERSFOORT TEL. 6679. - ARNHEMSESTRAAT 31. - TEL. 6679 Op veler verzoek komt ons Wagenings orkest terug met een nieuw programma, doch op dezelfde golf lengte. Dus verzet Uw zinnen treedt City binnen. Zaterdag 7.3011 uur muziek. Zondagavond en -middag 36 uur matinee. Donderdagavond nieuwe attractie met hawaiian- muziek. Eerste kwaliteit diepvries zomergroenten en fruit vanaf Dinsdagnamiddag 15 Februari zodat U bUna iedere dag hiervan kunt genieten. De pakken groenten zijn berekend voor 3 a 4 personen Een belangrijke partij hebben wij voor Amersfoort gereserveerd. Voor de huisvrouw een enorme tijdsbe sparing. daar alles panklaar is. Spinazie Andyvie Rabarber compote met suiker Gesneden komkommer Appelmoes met suiker Perziken Ananas meloen Kersen (nat) Kersen op siroop Pryzcn van doperwten, snübonen, spcrcieboncn, bloemkool, aardbeien en frambozen volgen spoedig. Prüzen zün vrybiyvcnd Wy raden U ernstig aan vroegtydlg te bestellen van 1.05 voor 0.69 vani 0.95 voor 0.59 van 1.05 voor 0.60 van 0.75 voor 0.39 van 1.25 voor 0.89 van 2.70 voor J] 1.50 van 0.95 voor 0.49 van 1.15 voor 0.42 van 1.55 voor 0.49 99 99 DE ZAAK DIE ALTIJD IETS APARTS HEEFT UTRECHTSE WEG 56 TELEF 5583 NV. KLEEDERMAGAZIJNEN v/h vraagt voor haar filialen s-GRAVENHAGE GRONINGEN HILVERSUM 3 bekwame VOOR HEREH. EN iONGENSKLEDING die reeds In eerste klasse zaken zelfstandig werkzaam zijn geweest Minlnum leeitijd 24 Jaar. Behoorlijk salaris, gunstige pen sioenregeling. Alleen zij. die reeds hun sporen In hel vak verdiend hebben, gelieven schrifte lijk te solliciteren ean het Hoofdkantoor Kelzergracht 247 Aid A in Amsterdam-C. Van de zomer nog spreekt U Engels als U nu les neemt Geen onnodige geleerdheid: alleen practische lessen. W. van Kleef Jr., Zwaanstr. 4. telefoon 4882. Ook conver satie. corresp. les en verta lingen. 5195 De prijs omlaag!! Herenzolen (rubber) v.a. 2.10 Dameszolen (rubber) v.a. 1.85 Kinderzolen (rubber) v.a. 1.15 Prijzen goedgekeurd door het Dir. Gen. v. d. Prijken en al Uw reparatie in EEN DAG klaar LEUSDERWEG 27/29 b/d overweg IN UW Snouckaertlaan no. 7 Voor htm is er gord nieuws: De Rijkspostspaarbank beeft de achterstand vol ledig ingehaald. Thans kunnen de spaarbank boekjes weer ingezonden worden in de maand waarin ze werden uitgegeven. In Januari uitgegeven boekjes moeten echter in Februari worden ingestuurd. Let er vooral op, dat Uw tegenwoordig adres goed in het boekje staat! STAPH ARNHEMSEWEG 149 AMERSFOORT VRAAGT: Zonder grondige vakkennis onnodig zich aan te melden FIRMA OOSTERVEEN. vraagt voor direct een Zij. die met het vak bekend zijn genieten de voorkeur Aanmelden: Langestraat 42, Amersfoort, Telef. 6777 Engels, Frans! Schr. privé- opl. d. leerkr. M.O. v. beg. en gevord., conv. less. v. emigranten! Lesg v. a. f 2.75 p. mnd. Prosp. en proefl. gratis! ..The English Institute", Parkl. 37, Bus- sum. 5219 Diversen In Broek-, Padvinders- en Kofferriemen ruim gesor teerd. Koopt bij de vakman. Van Maanen's Lederwaren. Soesterweg 214. 5221 Schoonmaaktyd, wij ko pen ook zolderopruimingen. Het Koopjeshuis. Kromme- straat 27, Amersfoort. 5238 Inboedels. Voor in- en ver koop van gehele of gedeel telijke inboedels, naaima chines en tapijten. Het Koopjeshuis Krommestra J 27, Amersfoort. 5237 Autobanden. Zijn Uw ban den glad, d w.z. het profiel niet meer zichtbaar, dan be tekent dit, dat deze banden niet meer bedrijfszeker zijn. Wij kunnen Uw banden met onze nieuwe profielen weer nieuwe levensduur geven. Levering uitsluitend op Bo- vag-voorwaarden. Weest zuinig. autobanden zijn duur. dus geeft ze een Vul- cano-kuur. Vulcano W. van Zwol, Hoge weg 30, Tel. 4881 Amersfoort. 5196 Begrafenisondernemer H. Kuiter, Verhoevenstraat 21, Telef. 5229, bijkantoor Din- telstraat 7. Billijke tarieven. Nette bediening, v/h Veen- schoten en Kuiter. 5197 Uw adres voor tabak, si garen en sigaretten is: W. Hendriksen. Soesterweg 466. hoek Hulststraat, A'foort 5205 Voor een goede foto, voor Uw amatcurswerk. voor het vernieuwen van verbleekte portretten, voor vakkundige reparatie aan Uw toestel: Portretspecialist de Smalen. 5207 7óe lO wcerVfsfO.50 I £lk fQIO peseiaa*s"*l- J Te koop gevraagd Te koop gevr.: bruikbare radio-apparaten gramofoon- motoren (kracht- en net- stroom). gereedschappen enz. Ook slooptoostellen en onderdelen, kleine en grote partijen. „Het Handelshuis". Rijwielen, motoren, radio, electra annex reparatie. H. Brandt. Hof 29. Telef 64^4 Amersfoort. 5218 Te huur aangeboden Te huur aangebauto's zonder chauffeur, voor bin nen- en buitenland. Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf, v. d. Hoek. Paulus Potterstraat 34. Tel. 5734. 5214 Personeel gevraagd Gevraagd: 2e hands auto's lok defecte of incomplete. Tel. 3697. Amersfoort. 5228 Oudheden! Te koop gevr.: koperen ketels, doofpotten, strijkijzers, antieke tegeltjes doeken, tin, porcelein, enz K. C. Deen. Burg. v. Has seltlaan 11, Bussum. 5213 Te koop gevraagd dames- en kinderrüwielen en tor pedonaven. defect geen be zwaar. Daltonstraat 38 Te koop aangeboden Te koop goed lopende ant, Friese stoeltjesklok. Oude Soesterweg 136. 5227 Gevraagd een stoker, te vens op de hoogte met licht montagewerk. N.V. Weverijen v. D. v. Leijden Zn., Amersfoort. 5232 Personeel aangeb. Biedt zich aan beschaafd meisje, 17 jaar, om op te passen. Brieven onder No. 5235 bur. van dit blad. Biedt zich aan net buiten meisje als werkster voor een of meer dagen per week. Br. ond. no. 5243. bur. v. d. blad. Net persoon zoekt büver- dienste voor de avonduren, ook voor Schoenmakerij. Br. ond. no 5242, bur. v. d. blad. Lessen Dansstudio Dan Bearda, Privé dansles. Bespreking dagelijks van 2—10 uur aan de studio. Utrechtseweg 39, Amersfoort. Tel. 4456. 5206 Speelgoed, kinderboeken enz. Fa. C. Mulder v/h ter Weel Alle soorten boeken en romans in Leesbiblio theek „Lectura", Soester weg 177. 5208 Leesbibl. Gez. W. Scheick, Hobbemastraat 23. 10 ct. p. deel. Alle kantoorbenodigd heden en schrijfbehoeften. 5209 Uitgestanste Leder- en Rubberzi len in alle maten voorradig. Zo kan iedereen zelf zijn schoenen maken. Van Maanen's Lederwaren. Soesterweg 214. 5222 Prima kousen-reparatie in 2 uur gereed! „Perfect". Utrechtse Weg 91. 5216 Administratiekantoor „Het Kompas", Bernulfusstr. 29. Amersfoort. Telef. 3036. In richten, bijhouden en con troleren van boekhoudingen Belastingzaken. 5217 Uw taxi is de Hoektax. Wij staan met ruime 7 per- soons auto's dag en nacht voor U paraat. Vraagt voor buitenritten prijsopgaaf Stadsritten 1.-. v. d Hoek, St. Radboudstraat 10, Tele foon 6004. 5215 H.H. Zclfreparateurs en Schoenmakers. Voor al Uw benodigdheden is van Maa- nen Uw aangewezen adres. Soesterweg 214. 5223 Instituut voor Volksont wikkeling, Amersfoort. Maandag 14 Febr. a.s. 8 uur 's avonds concert door het Hilversums trio Mevr. J. v. d. WalWind. viool, E. v. d. Wal, cello. G. den Haan. piano. Uitgevoerd wordt werk van Jos Haydn, Wolf Mozart, Niels Gade. Toelich ting door de heer v. d. Wal. Entree leden 10 ct.. niet-le- den 35 ct. Grote zaal gebouw Ver. v. Vrijz. Hervormden a. d. Zuidsingel. 5234 Dame vraagt plaatsing in bridge clubje. Brieven on der No. 5238 bureau van dit blad.' Naaimachines. Mevr. laat Uw machine aan huis repa reren door vakman met 20 jaar fabriekservaring. Even bericht: Mak, Kapelweg 38. Amersfoort. 5240 Zeer voordelige aanbie ding in schooltassen. Uit sluitend van prima leder. Van Maanen's Lederwaren, Soesterweg 214. 5220 Archifoto is ook in 1949 Uw fotograaf. Wij verzor gen o.a.: 5198 Een serie geslaagde kinder opnamen met kunstlicht bij U aan huis, in een keurig album. 5199 Gaat U trouwen? Wij ma ken een onvergetelijke se rie opnamen van dit gebeu ren. Gratis een luxe album erbij. In 6 uur gereed. 5200 Reclame- en interieur-opna men. Reproducties en foto- copieën. Dan naar Archi foto. 5201 Ook Uw zoon in Indië ziet verlangend uit naar een se rie pakkende opnamen bij U aan huis gemaakt door Archifoto. 5202 Ook voor toneel en partijen naar hèt adres in Amers foort: Archifoto, Rubensstr. 79. Tel. 3070. 5203 Geboortekaartjes met een echte foto van Uw pasgebo rene. in 6 uur gereed, met inbegrip van tekst en enve loppen. 5204 Ruime keus lederen he ren- en damesjassen. jek kers en broeken. Maar ook voor reparaties, verven enz. slaagt U zeker bij Alveri, Kamp 34 Amersfoort. 5177 Geldgebrek? Wij helpen U gaarne aan een goede ver hoogde hypotheek. Tevens financiering van al uw gro te aankopen. Brieven „Re- clamepost" M. P. Lindo- straat 29bis, Utrecht. 5149 Friese Duimpjes, doosjes a 200 gram. 60 ct.; Süker- bollen. Fries suikerbrood, p. stuk 1.10 en 60 ct. Hottin- ga, Leusderweg 16. 5188 Uw taxi is de Hoektax. Wij staan met ruime 7 per- soons auto's dag en nacht voor U paraat. Vraagt voor buitenritten prijsopgaaf. Stadsritten 1.-. v. d. Hoek, St. Radboudstraat 10, Tele foon 6004. 5174 De Boerdery. Het aange wezen adres voor: Isolatoren, draad-, accu- en electrische weide-afrasteringen. Zo lang de voorraad strekt. Onder neming M. Gerritsen „De Boerderij". Vlasakkerweg 58 b. Tel. 5739. 5247 Economische toestand in Bizonië gunstig In zijn maandelyks rapport over bezettingsaangelegenheden waar schuwt generaal Clay, de Ameri kaanse militaire gouverneur in Duitsland, dat vroegere nazi-uit gevers en andere nationalistische elementen trachten hun macht over de Duitse dagbladpers te herkrij gen. Hy laat deze waarschuwing echter vergezeld gaan van de ver zekering, dat het Amerikaanse militaire bestuur stappen zal ne men om deze plannen te verijde len. Generaal Clay zegt. dat „het mi litaire bestuur zich bewust is van de wens van vele ex-nazi uitge vers en andere sterk nationalisti sche elementen om hun vroegere macht in de pers te herkrijgen. Het Amerikaanse militaire be stuur is echter voorbereid de no dige maatregelen te nemen ten einde de geldigheid van de huur contracten der kranten op eigen dommen, die nog steeds aan vroe gere nazi's behoren, te verzeke ren. Clay vestigt er verder de aan dacht op, dat in Beieren een stre ven bestaat de huur, die de bladen voor hun gehuurde eigendommen moeten betalen, te verhogen, in sommige gevallen zelfs met 15%. Deze eigendommen behoren voor het grootste gedeelte aan vroe gere nazi's of collaborateurs van het nationaal socialistische regime. De met Amerikaanse vergunning verschijnende bladen waren echter volgens hem financieel wel in staat mogelijke slagen op te van- gerf. Over de economische toestand wordt in het rapport gezegd, dat de vooruitgang in de industriële productie zo groot is, dat de onge veer 40 millioen mensen in de dub belzone de toekomst met goede hoop kunnen tegemoet zien. Als het grootste gevaar wordt inflatie aangemerkt, waartegen echter uit gebreide voorzorgen getroffen zijn. Over de denazificering zegt Clay, dat deze voltooid is. „Veel mensen zeggen, dat het een mis lukking was. Ik denk, dat de ge schiedenis zal bewijzen, dat het door de Duitsers zelf laten behan delen van deze aangelegenheid zeer verstrekkende gevolgen zal hebben en dat wij er op mogen rekenen, dat de denazificerings- maatregelen de werkelijk slechte nazi's gedurende lange tijd uit functie zullen houden. Op het gebied van de vakbewe ging denk ik, dat het grootste com pliment voor ons is. de vrijheid en dé moed, waarmede de vakbe wegingen ons aanvallen. Dat be wijst voor mij, dat wij sterke ge zonde vakbewegingen hebben ge kregen, welke op eigen voeten staan. „Wij hebben nu de levensstan daard opgevoerd tot een punt, waarop het Duitse volk genoeg te eten heeft", aldus een uitspraak in het rapport over de voedselvoor ziening. Dc Nederlandse Jeugdgemeenschap wil trachten uitgevers aan te moedi gen goede beeldromans uit te geven ter bestrijding van dc slechte Verder zal de Gemeenschap waarschijnlijk over gaan tot het uitgeven van een verantwoord jeugdblad.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4