KANTOORRUIMTE uil de echte VIM PRIJSVRAAG ■pi is»». J. Ruitenberg CldvsüdsLSJi h&qsdmaiiq. d. w. z. DREXHAGE DE VRIES De verstandige huisvrouw M M A A t - in de gele bus! VROOM a DREESTIAiW 12.90 rTÓb a c c o Qo m p a n ij n.v. Dinsdag 9 October 1951 Diep ontroerd namen wy kennis van het overlijden van onze grote leidsman Dr. A. F. PHILIPS Wij gedenken het vele. dat hij ons gaf door zijn diepe menselijkheid, uitzonderlijke voortvarendheid en vernuft. Wij beschouwen het als ons aller plicht op zijn grootse schepping voort te bouwen in de geest waarin hij haar tot stand bracht. Gezamenlijk personeel van dc Philips ondernemingen in binnen- en buitenland. Eindhoven. 3 October 1951. Tandarts PRAKTIJK HERVAT PLAATST EEN BRANDPUNT NED. VER. VAN SEXUELE HERVORMING AFDELING AMERSFOORT. SECR. PALMSTRAAT 277 WOENSDAG 10 OCTOBER SPREEKT Mevr. J. C. v. BEEK—ZIJP in ,/s Prinsenhof, Hof 19. Amersfoort. Onderwerp: ..GEBOORTE REGELING", toegelicht met lichtbeelden. AANVANG 20 UUR. TOEGANG VRIJ. BOVEN 18 JAAR Op goede stand in Centrum van AMERSFOORT beschikbaar: Bestaande uit 2 flinke kamers. Opper vlakte totaal pl.m. 60 ML Reflectanten gelieven te schrijven onder Nr. 7498 Bureau van dit Blad. FIRMA COUTURIER CO.. Jan Luykenstraat 100, Amsterdam, Tele95822 vraagt voor alle provincies iilaoii ingevoerde agenten die voor eigen rekening inkopen op 't gebied van technische en huishoudelijke artikelen. J de reiniger, die U zich BESLIST eens moet laten demonstreren, als Uw oude niet meer geheel en al tegen het zware werk op kan. Wat een verschilDe Hoover Reiniger is de enige, die KLOPT èn Veegt èn Zuigt. Zelfs het diepst ingetrapte vernielende straatvuil moet zich tegen deze unieke DRIEVOUDIGE werking gewonnen geven. Nieuwe tapijten blijven nieuw; tapijten die al jarenlang liggen herwinnen hun luister. Laat Uw Hoover-handelaar U dit wonder van volmaakt huis houdelijk gemak eens tonen. Prijzen van C 195.- tot f. 330- Model 612 f. 330." iocL aJle hulpstukken. De Hooier Handelmaatschappij N. V-, Fa/ckstraat 15-29. Amsterdam-C. Twee allcrcharmantste voorbeelden uit onze collectie hoeden. WEET U, HOEVEEL vorken, hoeveel lepels en hoeveel messen van het be kende SOLA-fabrikaat momen teel uitgestald zijn in de speci ale etalage van DREXHAGE Sc DE VRIES? WEL, GAAT U EENS KIJKEN! Zet de door U getelde aantallen op het formulier, dat gratis voor U klaar ligt in de winkel en lever dit vóór 21 October in. ONDER DE GOEDE OPLOSSERS OF HEN, die de aantallen het dichtst benaderen, worden de volgende waardevolle prijzen verloot: le prijs: Sola-Cassette 28 dig., v. 6 pers. 2e prijs: compl. Sola-massief keukengarn. 3e prijs: 1 doos Sola-tafelmessen, vlekvrij Verder: 80 TROOSTPRIJZEN, BESTAANDE UIT EEN GE ZELLIGE EXCURSIE NAAR DE SOLA-FABRIEKEN TE ZEIST PER TOURINGCAR, INCLUSIEF CONSUMPTIE EN SOUVENIR DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD GRATIS VOOR IEDEREEN (boven 18 j.), zonder enige verplichting. Gesloten enveloppe met oplossing heden door ons gedeponeerd bij Notaris H. F. Kcetcll tc Amersfoort. Uitslag: 23 October via onze etalages en per post aan de winnaars. de zaak met de volledige sortering SOLA- artikelen, die alle voor Uw leven gegaran deerd worden. LANGESTRAAT 76 AMERSFOORT 1754. Knots en Knars zeiden tegen Zar-Ton, dat ze Knots en Knars heetten en dat ze onschuldige ontdek kingsreizigers waren en die goede Zar-Tan geloofde dat promptl „En nu hebben jullie mij ontdekt, haha,' riep hij: „Kom maar mee naar mijn huis, jongens. Het is een beetje vochtig buiten vandaag, haha!" Knots en Knars begrepen, dat er van deze goedlachse woudbewoner geen kwaad te vrezen viel en ze volg den hun onverwachte gastheer door het oerwoud. „Geselligl", schalde Zar-Tan luidruchtig: „In een tijd geen blanke mensen gezien, behalve dan Hanzop, maar die kan nog niet goed praten, die rekel!" Knars VIM SCHUIMT EN KAN NIET KRASSEN! AMERSFOORT Nieuwe creatie, in vilt, alle modekleuren. Model én prijs even aantrekkelijk 3.90 informeerde beleefd of dat meneer z'n zoontje was, maar Zar-Tan vertelde, dat Hanzop een neefje van hem was, wiens opvoeding hij ter hand genomen had. Zo pratend bereikten zij het huis op palen van Zar- Tan en Knots en Knars beklommen na hun gastheer de touwladder en zagen dadelijk bij het binnentreden der woning, dat hier niet veel te halen viel! Hanzop en aap Pita, die voor kindermeisje speelde^ keken vreemd op toen de visite binnentrad, „Dada!'', deed Knars met z'n hand, maar Hanzop zag dadelijk, dat die lange meneer niet te vertrouwen was en gaf geen kik.... IN DE WACHTKAMER. In deze zaal. waar de warmte- en vochtigheidsgraad van de lucht al bijzonder zorg vuldig worden geregeld. wacht de gesneden en gemêleerde tabak op haar verwerking tot sigaretten. De voorraad is - gezien de steeds stijgende vraag nooit groot en de wachttud dan ook zéér kort. Deze verse pld fllöttabak waarborgt u altud PJcldanrvüUxd^5' „BOEM" In Parijs de grote mode, echt haarvilt, -io alle tinten

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 6