HARTEL SEIZOEN OPRUIMING NIEUWJAAR VANAF 2 JAN.'52 EEN NIEUWE KANS (J2oöp&zati&) 20% KORTING AMERSFOORT „Ons Genoegen" Groente- en Fruithandel Rijn BAKKERIJ JOBA -k Wollen Japonnen 19.75 - 29.75-39.75 Zijden Japonnen 9.75 29.75-49.75 Wintermantels 29.75 - 49.75-69.75 Regenmantels 39.75 Blouses 9.75 Aanvang Woensdag 9 uur Zie etalages MAISON J. SCHENK Slachtproducten BARNEVELD ERMELO HARDERWIJK HOTEL BARON VOOR DE DAMES: VOOR DE HEREN: VOOR UW DOCHTER: VOOR UW ZOON: W. Bannink HAMERSVELD HIERDEN T. KLEERMAKER GebrsHOF G.P00LEN Holkerveen Hooglanderveen HULSHORST 10 Maandag 31 December 1951 DUIVENSPORT VERENIGING wenst alle leden, donateurs en vrienden een voorspoedig 1952. Een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst door A. WEIJEL Collecteur der Nederlandse Staatsloterij Utrechtseweg 75. Amersfoort Telefoon 3590 Ondergetekende wenst al zijn clientele een Voorspoedig en Gelukkig Nieuwjaar M. G. KRIJNEN. SLIJTERIJ St. Jorisstraat 14. Tclef. 4697 T. SFREDDO Aannemer van Graniet- en Betonwerken Weverssingel 12. telefoon 6104 pf. Firma H. v. d. LAST en ZN. wenst U een Voorspoedig Nieuwjaar LEUSDER WEG 66 TELEFOON 3272 VAN KEULEN Fruithandel - Lavendelstraat 13 - Zuidsingel 62 wenst zijn geachte clientele een voorspoedig 1952. Telefoon 3392 Telefoon 5807 LEVENSMIDDELENBEDRIJF W. E. TENSEN DALTONSTRAAT 41 wenst zijn geachte cliënten een Voorspoedig 1952 Arnhemseweg 45 Telefoon 4323 G. FRIS Langestraat 137. Amersfoort Telefoon 4765 Wasmachwringers, stofzui gers. rijwielen en haarden p f. p.f. EXPEDITIE EL IN GS Westerstraat 90. Telefoon 3526. AmersfoortArnhem wenst haar clientele een Gelukkig Nieuwjaar B. KAMPHORST Verchroom- en Vernikkelinrichting Eemstraat 4 wenst geachte clientele, vrienden en kennissen een gelukkig nieuwjaar E BOUMAN Jr Arnhemseweg 58 Amersfoort wenst zijn clientele, familie en vrienden een zalig en voorspoedig Nieuwjaar W. DE GRAAF en ZN. SOESTERWEG 51 wensen hun clientele een gelukkig Nieuwjaar J. G. VAN BOEKEL Schildersbedrijf Celsiusstraat 45 Telefoon 5519 p f DE KONING S LOODGIETERSBEDRIJF ARNHEMSEWEG 5 TELEFOON 5236 Voorspoedig Nieuwjaar RÖntgenstraat 2. telefoon 5029 pf. ONE HOUR CLEANING SERVICE v/h QUICKER THAN QUICK Chemische Wasserij-Ververij Modelpersinrichting - Stoppage - Utrechtsestraat 5, wenst clientele en kennissen een voorspoedig 1952. GELUKKIG NIEUWJAAR met LEEREX en IDEALITE ZOLEN VAN MAANEN's SCHOENMAKERIJ en LEDERHANDEL - SOESTERWEG 214 - TEL 6093 De Alg. Ned. Metaalbedryfsbond, Afd. AMERSFOORT wenst haar leden en huisgenoten een Voorspoedig 1952 toe. A MOSTERD. Aardapp., groente- en fruithandel Arnhemseweg 150 Telefoon 3290 wenst geachte clientele, vrienden en kennissen een VOORSPOEDIG 1952. Wij wensen onze cliënten een Voorspoedig en Gelukkig 1952 Denkt U om onze tijdelijke korting. OP ALLE GOEDEREN BUITEN DE UITVERKOOP Amersfoort naast Grand Theatre EEN VOORSPOEDIG wenst U de Vermeerstraat 13 Eig: P SCHEEPBOUWER J. SYENS. Zwaanstraat 12. wenst cliëntele en kennissen een voorspoedig 1952. H. VAN DRIE. Nwe Kerkstraat 11. Vishandel, wenst allen een Gelukkig en Voorspoedig 1952. Kapsalon CHR DIELISSEN Noordewierweg 110 G. N. W. J v. d. HEIJDEN'S Levensmiddelenbedrijf Kruiskamp 126 Amersfoort p.f. J. DE WILDE Timmer- en Metselwerken Bisschopsweg no. 127 Telef. 3251 p.f. BAKKER POST Noordewierweg 134 wenst zijn cliëntele een Gelukkig Nieuwjaar G. W. KOK Goud en Zilver Arnhemseweg 36. telef 3764 G N. P.f G J. KRIJNEN Bloemenhandel Geulstraat 5o Firma GEBR. JANSEN Timmer-, Metsel- en Bouwbedrijf Arnh.weg 238-240. tel, 4164 P.f. C. PLOMP Jullanaplein Telef. 4095 Kruideniers, en Grutterswa ren annex Fijne Vleeswaren wenst zijn geachte cliëntele een voorspoedig Nieuwjaar P f Dameskapsalon E AGTERHUIS Lavendelstraat 12 A. VAN HELL Lange Beekstraat 14 Uurwerken. Goud en Zilver GN Groente- en Fruithandel M. MARCK Vermeerstraat 2 p.f. Bloemenmag. „EDELWEIS" H J. Smink. H v Vianden- straat 32 tel 3373. wenst zijn geachte cliëntele een Z. N. C. BRINK Auto-, Motor- en Rijwiel handel. Kamp 60. wenst zijn cliëntele 'n voorspoedig 1952 Wed. E. BOUMAN Caféhoudster Scherbierstraat 8 Pf Wij wensen hierbij al onze cliënten 'n voorspoedig 1952 H. v HAMERS VELD Bloemist-Hovenier Verhoevenstr 75 - Tel. 5908 E. v. d BUNT. Melkrijder, wenst cliëntele en kennissen een voorspoedig 1952. L. H. GOUDT. Vertegenwoordiger Verzeke ringsbank Victoria en De Nederlanden van 1845 G.N. EDISONSTRAAT 51 AMERSFOORT wenst zijn Familie, Cliëntele en Bekenden EEN GELUKKIG NIEUWJAAR Agent/Bezorger van ..De Veluwe" te Barneveld. H COZIJNSEN, Valkseweg 28 wenst zijn abonné's een Gelukkig 1952. Agent/Bezorger „De Veluwe" van Ermelo, C. J. v. d. BRINK Hamburgerweg 72 wenst zijn abonné's een Gelukkig Nieuwjaar. Café-Restaurant Markt 17 - Harderwijk pf. Bezorger ..De Veluwe" van Harderwijk A DEN BESTEN. Rijkstraatweg F 43 wenst zijn abonné's een voorspoedig 1952 VAN STRALENS Fruithandel Luttekepoortstraat p.f. J. C. SCHEER Sigarenmagazijn Donkerstraat 43 I p.f. P. G. SCHADDENHORST Huisschilder en Behanger Vismarkt 51 mh g. Fa. H. J. DE VROOM ZOON Mrs. Timmerlieden en Aannemers Hierdcnseweg 15 Het beste voor 1952 N.V VEREENTGDE VELUWSCHE MELKPRO- DUCTENFABRIEKEN p.f. Gebr. v. d. Kamp Brandstoffenhandel Kerkstraat 37 wensen voor allen een goed Nieuwjaar. J. KARSSEN Vleeshouwerlj Bruggestraat pf. T G. DEN HERDER Matrassenfabriek Wilhelminalaan 10 m.h.g. A. HOEVE ZONEN Slagers. Luttekepoortstraat Pf Firma H. DONKELAAR Kunst- Lijstenhandel Vijhestraat 2 mh g OVER VELUWSCHE SPAARBANK Bruggestraat p.f. H. UIT DE BOSCH Vleeshouwer. Pasenstraat wenst vrienden en cliëntele een gelukkig Nieuwjaar. W. VAN DIJK Mr Timmerman en Aannemer p.f. DIRK TEN HOVE Galanterieën. Smeepoortstraat, wenst cliëntele. vrienden en kennissen een gelukkig 1952 H. REIJERS ZN. Kruidenier. Vismarkt 38. wenst de geachte cliëntele. vrienden en bckendefi eén gelukkig Nieuwjaar. H. TROMP Mr. Timmerman Schoenmakerstraat 4 m h g. J. BARON Café-Rest ..Suisse" Markt pf A. KLUIVER Bakkerij KI. Marktstraat p.f. A. DEN HERDER Meubelfabriek Wilhelminalaan 10 pf G. M. STEIJLEN kleermakerij Donkerstraat 50 p f W. HUIJER Mr. Schoenmaker Donkerstraat 2 wenst zijn geachte cliëntele. vrienden en kennissen een voorspoedig 1952. G. FOPPEN Bouwbedrijf Academiestraat P.f. GEBR. DE GROOT Brandstoffenhandel aan de Bruggestraat wensen clientele en vrienden een gelukkig Nieuwjaar met veel brandstof. De muziekver. ..CRESCENDO" en de Trommelclub ..KLEIN MAAR DAPPER" wensen donateurs en begun stigers een best Nieuwjaar. KL. UIT DE BOSCH Vleeshouwcrij Kromhoutstraat 6 wenst vrienden cn cliëntele een voorspoedig 1952. GAKES DOOIE WEERD Schilders en Behangers Weisteeg 19 Diepegracht 13 p.f. J. MEIBOOM ZOON Donkerstraat Dameskapper - Parfumerieën p.f. H. VAN BEEKHUIZEN Slagerij. Kerkstraat wenst zijn geachte cliëntele. vrienden en kennissen een gelukkig Nieuwjaar BRAND TIMMER Graan en Brandstoffen Touwbaan 30 wenst zijn geachte cliëntele. vrienden en kennissen een gezegend Nieuwjaar. G. MULDER Aannemer mh g G. H. VAN BEEK Schoenmakerij Vuldersbrink 2 wenst al zijn geachte cliën ten. vrienden en kennissen een voorspoedig Nieuwjaar toe D. VAN TELGEN Kleermakerij Smeepoortstraat Alle goeds voor 1952. G. BENSING Smederij mh g J. KUIKHOVEN Loodgieter Donkerstraat 20 pf. T. AARTS ln kruidenierswaren Donkerstraat WOUEN JAPONNEN BLOUSES 9.75 - 4.75 - 2 95 29.75 - 19.75 - 9.75 WCCTCkl ZIJDEN JAPONNEN VESTEN 14.75 19.75 - 9.75 I WOLLEN PULLOVERS 14.75 - 9.75 - 7.75 19.75 MANTELS 39.75 - 29.75 ROKKEN WANTEN EN 14.75 - 975 - 7.50 HANDSCHOENEN 1.75 HEREN COSTUUMS79.75 59.75 39.75 TWEEDJASSEN39.75 29.75 - 19.75 WINTER ULSTERS (pracht kwal. velours) 119.-99. EG. LINNEN JASSEN (geheel dubbel) 45.39.75 - 35. GUMMI JASSEN14 75 - PANTALONS19 75 - OVERHEMDEN9.75 MANTELS 29.75 - 19.75 JURKJES 9.75 - 6.75 - 4.75 ROKJES 6.75 TRAININGSBROEKEN 4.75 - 3.95 JASSEN 29.75 - 19.75 - 14.75 COSTUUMS 39.75 - 29.75 JEKKERTJES 19.75-14.75 4 De ZAAIC M6T Arnhemseweg 26 Amersfoort pi. Natuurlijk zijn er heel wat dingen die U zich voorgenomen had in 1951 te doen, maar waar U niet aan toe gekomen bent. Nu gaat het Oudejaar verdwijnen en niemand kan het tegen houden. Wat geweest is, is voorbij. Maar het Nieuwe Jaar staat op het punt Uw leven binnen te treden. Dat betekent: een nieuwe kans om met een schone lei te beginnen en Uw goede voornemens toch nog in daden om te zetten. Veel is er nog te doen: voor anderen, voor Uzelf, voor Uw gezin. Ja, ook voor Uw gezin kunt U verbetering be reiken. Elke dag kunt U zich aansluiten bij de verbruikscoöperatie, de gezinsorganisatie, die de dagelijkse huishoudzorgen van meer dan driehon derdduizend Nederlandse huisvrouwen verlicht. Immers, de coöperatie staat voor de belangen van de gezinnen op de bres. Op allerlei manieren. Door blijvende lage prijzen, door winstverdeling onder de leden, door vorming van bezit en spreiding van welvaart, door de gezinnen recht streeks te laten meespreken in hun dagelijkse behoeftenvoorziening, door de macht van de trusts en kartels terug te dringen. Tienduizenden nleuv/e leden traden In 1951 SLUIT loe. Zorg dal ook U in 1952 mei lien- duizenden anderen Uw kans grijpt. M/\P4 Niel om hel gewin maar voor hei gezin Publicatie van Nederlandse Verbruikscoöperaties" - Postbus 6008, Rotterdam. R. FOPPEN boterhandcl Gr. Marktstraat 23 wenst cliëntele en begunsti gers een gezegend Nieuw jaar. A. VIERHOUT Kruidenier en Klompenhan- del Blokhuis, wenst vrien den. kennissen en cliëntele zowel in als buiten de stad een gelukkig Nieuwjaar. A. UIT DE BOSCH „De Tijdgeest" Gr. Poortstraat 41 wenst cliëntele. vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Gcbr. DE GROOT Loodgieters Schoolsteeg wensen vrienden en be gunstigers een voorspoedig Nieuwjaar. IJzermagazijn R. MARREE Kerkplein m.h.g. W KRISSEL Groenten- en Fruithandel Donkerstraat 32 m.h.g. W. MEERENS Korte Kerkstraat P-f. Aan al mijn vrienden en begunstigers heil en zegen in 't nieuwe jaar. H. VAN OTTERLOO Schoenmaker Smeepoortstraat 27 E. VAN AKEN Hz. Huisschilder en Kamerbeh. Academiestraat p.f. J. J. VAN PLATERINGEN Aanleg van radio-, licht-, kracht- en schei-installaties. p.f. Sigarenmagazijn T. BEERS Markt 13 pi. Brood-, Koek- en Banket bakkerij GEBR VAN ASSELT Bruggestraat 13 p.f. „DE CONCURRENT" Donkerstraat 51 wenst de geachte cliëntele een voorspoedig 1952. M. KLOMP Café „Marktzicht" Markt P f Taxibedrijf J. W. SMIT Luxe verhuur Luttekepoortstraat p.f. M. CLERMONTS p.f. Fa. H. J KARSSEN Lederwaren Markt 10 p.f. lk migchelsen Melkhandel Schoenmakerstraat pf. Aanleg van radio-, licht-, kracht- en schei-installaties Donkerstraat 26 p.f. B. RUITENBEEK Rijwielen motoren Solex - Autoverhuur Donkerstraat p.f. H. T v. d. VEGT Muziekhandel Donkerstraat pf Wed. BLOKSMA Paarden-, Rund- en Varkenssla gerij Smecpoortbrink p.f. C. DE GROOT Auto-verhuurinrichting Motor- en rijwielreparatie Luttekepoortstraat 10 p.f. Autogarage PETERSEN N.V Gelderse Auto-service Luttekepoortstraat p.f. Aannemersbedrijf f3. p. gerards zonen Hlerdensewcg 1 W. gerards. firm.. Aannemersbedrijf Hogewcg 31. p.f. J. P. REUKEMA Brouwersteeg 5 p.f. COÖP. LANDBOUW AANKOOPVEREENIGING Harderwijk Nunspeet pf GEBRS VAN BI.TSTEREN Vishandel en Palingrokerij Kuipwal 27 wensen vrienden, kennissen en cliëntele een voorspoedig nieuwjaar. R. de Groot Joh. Visser ..DE AUTOMAAT" wensen vrienden bekenden en cliëntele 'n gelukkig 1952 H. W. v. d. BOOM - VEEHANDEL Zwarteweg 31 - Hamcrsveld - Tel. A'foort K 3490-4895 wenst cliëntele en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. V.V. „VEENSCHE BOYS" wenst haar leden, supporters en sportrelaties een voor spoedig 1952 en iedere sportman het hoogste te bereiken dat hij zich ten doel heeft gesteld. Het Bestuur Agent/Bezorger van „De Veluwe" te Hierden H. v. d. BERG. G 81 wenst zijn Abonné's een Gelukkig Nieuwjaar. Agent/Bezorger A. SMINK ZONEN Handel in Aardappelen, Groenten en Fruit wensen alle clienten en vrienden een voorspoedig 1952. Het Bestuur van het Hierder Zangkoor wenst Directeur, leden en begunstigers een gezegend Nieuwjaar. Het fanfarekorps „Kunst na Arbeid" wenst alle belangstellenden in het streven van het korps een gezegend Nieuwjaar. Varkenshandel Molenweg 78 Tel. 274 wenst iedereen 'n goed 1952 B. KEVELAM Mr Timmerman en Aannemer wenst zijn cliëntele. vrien den en bekenden een ge lukkig Nieuwjaar. G. v. d. BRINK Bakker wenst klanten, vrienden en kennissen een gelukkig Nieuwjaar. c J. v. d. BRINK Kruidenier wenst vrienden en begun stigers een gezegend Nieuw jaar. J. HOP Rijwielhandel en Auto verhuur Molenweg wenst zijn geachte cliëntele. familie en vrienden een voorspoedig 1952. M. UIT DEN BOSCH Rund- en Varkensslager wenst vrienden en cliëntele een voorspoedig 1952. G. v. d. BRINK Wz. Wagenmaker G 72 't Beste voor 1952 JAN FOPPEN Smid wenst zijn geachte begun stigers en vrienden een ge lukkig Nieuwjaar. M. VAN SPLUNTER Schoenmaker Essenburg wenst allen veel heil en zegen in 't nieuwe jaar Bakkers Met de beste wensen GERRIT HOP Mr Timmerman wenst cliëntele. vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. Rijwielhandel p.f. Firma v/h G. Timmer Wz. Zonen Aannemersbedrijf Met hartelijke gelukwens J. KLEERMAKER Manufacturen wenst al zijn cliëntele. vrienden en kennissen een gelukkig Nieuwjaar. ADMIRAAL Rijksstraatweg G 75 wenst zijn geachte begun stigers. vrienden kennissen alle goeds in 1952. IV. KEVELAM Mr Timmerman en Aan nemer Molenweg wenst vrienden, bekenden en cliëntele een gelukkig 1952 G. BAST. Domstraat 40, Holkerveen. wenst cliënten en kennissen een voorspoedig 1952. J. VAN 'T VELD. Amersfoortsestr. 8, Hooglanderveen G.N. H. HOLSTEGE Brandweg 52 - Hulshorst Aan cliënten en vrienden een voorspoedig 1952

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 10