Arsenal verliest de kop Ajax eist opnieuw topscore voor zich op (7-0) HANDKAPPEN Huib Holsteyn Sportbijlage DAIilïLAD VOOIS AB1EKSFOOHT Huib Holsteyn Amsterdamse dames en de Haagse heren winmars Dames-athleten trainden op Te Werve Mevr. Koos en Wilton de beste tennissers Feestelijkheden tijdens de Winterspelen f5.50 HEREN KLEDING SCORES EN STANDEN Misschien voortaan elke week r V. VOETBAL IN ENGELAND Maandag 31 December 1951 13 GEWATTEERD WATERDICHT UTRECHTSESTRAAT 28 AMERSFOORT. REGENPIJPEN vanaf 8.90 REGENBROEKEN vanaf 10.75 WANTEN gevoerd 8.60 OORKLEPPEN f 0.65 UTRECHTSESTRAAT 28 AMERSFOORT. EERSTE KLASSE A ElinkwijkHaarlem HeerenveenVelocltas GVAV-DWS FrislaDe Volewijckers DWS (1) 16 10 5 Haarlem (2) 15 8 5 't Gooi (3) 15 8 4 EDO (4» 15 8 4 Hceranv. (6) 15 7 5 AG OW (5) 14 6 EERSTE KLASJE C 2—2 MW- Eindhoven 1—0 61 Feyenoord—BW 00 0-1 Willem II (1) 15 11 2 2 24 41—16 2—2 Elinkwijk (7) 15 Ensch. B. (8) 15 GVAV (9) 14 5 7 3 7 2 6 s De Vol. (10) 15 4 5 6 13 IB—20 Frisla (11) 15 2 6 7 10 21-30 Go Ah. (12) 15 2 5 8 9 17—23 Veloclt. (13) 16 2 2 12 6 1440 Theole (14) 15 0 4 11 4 1413 1 EERSTE KLASSE B VitesseAchilles 2—0 Es Be QuickSneck 3—0 P AjaxLeeuwarden 7—0 I VSV—Blauw Wit 1—1 Ajax (1) 15 12 2 1 26 43—17 i Wagen. (2) 13 10 2 3 22 47—15 RCH (3: 15 9 3 3 21 41—20 s Be Quick (4) 15 9 2 4 20 31—16 Vitesse (5) 15 8 4 3 20 32—20 g Leeuw. (6) 15 8 2 5 18 28—28 Zw. Boys (7) 15 5 6 4 16 25—24 1 DOS (8i 15 6 3 6 15 39—31 Blauw W. (9) 16 3 8 5 14 23—28 g VSV (10) 16 4 6 6 14 24—30 e Enschede (11) 15 5 2 8 12 17—30 B Oosterp. (12) 15 2 2 11 6 16—48 5- Sneek (13) 15 2 1 12 5 16—50 Achilles (14) 15 1 1 13 3 11—37 gmn MW 1 25 31-12 Elndh. 2 21 31—17 Juliana 3 20 19—10 Feyen. 3 20 22—14 ADO 3 19 33—25 NAC 3 17 23—17 BW 17 20—19 Bleijerh. 16 25—24 SVV 13 27—16 Sittardia (11) (12) 15 (13) 15 (14) 15 (2) 15 (3) 14 (4) 15 (5) 15 (6) 14 (7) 15 (8) 15 (9) 15 (10) 15 4 3 18 29—28 5 3 17 37—23 3 B 17 28—23 3 5 17 27—28 4 4 16 28—32 4 5 16 30—24 4 5 16 25—23 3 6 15 28—25 5 5 15 31—34 0 8 14 35—30 1 9 11 29—41 1 11 7 25—43 311 5 21—44 EERSTE KLASSE D TONGA—Sparta Llmburgia—PSV ChèvrcmontEmma WV tl) 15 11 H. DVS (2) 15 9 PSV (3) 15 8 Limburg (4) 15 9 Sparta (7) 14 6 Maurits (6) 15 6 Emma (5) 16 6 Xerxes (8) 15 Noad (9) 14 0—5 0—0 5—3 3 23 36—17 2 22 47—20 4 19 31—17 5 19 26—28 3 17 22—13 M 6 15 6 (10) 15 5 (12) 15 3 (13) 15 4 (14) 16 3 45—35 6 15 31—26 i' 6 12 20—24 9 12 22—35 J 8 12 22—43 5', 7 II 19—25 110 9 2312 112 7 25—50 DISTRICTS VOLLEYBAL HAARLEM Ditmaal organi- Het Noorden" bractt het tot 8 seerde de afdeling Haarlem de 15 en 1416. zodat len Haag met volleybal districtswedstrijden. In I 30 won. Ook Utrcht gaf goed het bekende ..Krelage" huis, in een I partij aan „R.V.C"! 5—13; 1511, der zalen, had men een tweetal maar de tweede wecttrijd van An- velden geprojecteerd. Twintig wed- nie Wichgers c s. waj veel en veel strijden moesten worden verwerkt minder; met 1" en zoals wij hadden verwacht, de j van Amsterdam districten Den Haag en Amster- 1 ste winst kwa dam werden winnaars. 154 en 157 De eerste ontmoeting was die j fers. De Amsterdams dames ble tussen Den Haag en het Noorden ken de sterksten. D9 Haag werd (heren) 1512; 1510. Daar ook 1 met 1715 en 151 overwonnen. de heren „the best of three" speel den won Den Haag met 20. Ook Rotterdam ging met 20 ten on der. 15—2; 15—3. Met Utrecht hadden de gebroe ders van Zweeden meer moeite. De volgelingen van de heer Birk- hof wisten dat het de zwaarste ontmoeting zou worden. Gelukkig werd het ook de beste. Weinigen dachten dat na een eerste game waarin ze liefst na .150 wissel den; de tweede game bracht winst 156 en de laatste was goed en ongekend spannend. 14—16 voorde Hagenaars was het einde. Dezen wonnen dus met 21 AmsterdamDon Haag was het slot van de dag. Het werd een slot dat pakte. Dik Ruiter c.s. wonnen j de eerste game met 1512. maar in de tweede game kwamen de gebroeders van Zweeden mét een handige taktiek voor de dag. Men liet enige malen de 2de man sco ren in stede van de „derde"; dit bracht 4—15 voor Den Haag. Bij de derde game ging het om de wisselbeker en na grote spanning slaagde Den Haag er in met 1614 te winnen; het werd dus voor hen 21 De volgorde voor de heren werd: no. 1 en winnaar wisselbeker Den Haag. S punten; 2 Amsterdam. 6 pnt.; 3. Utrecht 4 pnt; 4. Gronin gen. 2 pnt.; 5. Rotterdam. 2 pnt. De dames Ook voor de dames openden de districten I en IV de wedstrijden met het „Noorden" en Den Haag. De volgorde voor d; dames was: no. 1 en winnaress; wisselbeker; Amsterdam. 8 pnt2 Den Haag 6 pnt.; 3. Utrecht 2 pnt4. Gro ningen 2 pnt5. Roterdam, 2 pnt. Schaaktoernooi Gothenbirg GOTHENBURG —.In de vylde ronde van het Scha ktournooi te Gothenburg speelde Ir. Euwe remi se tegen de Zweed Bertil Gedda. Na 5 ronden leidt jetao Laurine (Zweden) met 31-i p gevolgd door dr. Euwe met 3 p. m 1 afgebr. partij. (Van onze sportredacteur) De laatste competitiedag van het jaar waarop een inhaal programma werd afgewerkt heeft zeer onaangenaam weer gebracht, zodat over het alge-1 meen geen erg fraai spel is ver toond. Regenbuien en harde wind deed het verblijf op de velden slechts een „noodzaak" worden al werd er hier en daar nog flink op los gescoord. Ajax bijvoorbeeld weer (verleden week 16 tegen VSV). De Ajaxieden zorgden opnieuw voor de topscore met een zege van 70 op Leeuwarden, dat het tot nu toe toch niet zo slecht had gedaan. Heerenveen bjeef in de buurt van o x. X.X.—Xo -- I deze cijfers met 61 tegen Veloci- 5 16 36—30 1 tas. hetgeen wel wat begrijpelijker is. temeer daar Abe Lenstra het veer eens op zijn heupen had en de meeste doelpunten voor zijn re kening nam. De Friezen bleken be ter bestand tegen de weersomstan digheden dan de Groningers, maar met rust was de achterstand van Velociias nog slechts 20. Elinkwijk deed zeer verdienstelijk werk door Haarlem een gelijk spel (2—2) af te dwingen. Sparta mocht met het sluitstuk van het jaar tegen Longa eveneens tevreden zijn' 05. Niet dat de Rot terdammers zon sublieme wedstrijd speelden, maar zij waren technisch wat beter en liepen zeer hard van stapel. Binnen enkele minuten ston den Terlouw c s. met 02 voor De andere doelpunten zijn pas in de laatste 20 minuten gevallen. D.W S. heeft nu niet bepaald een royale overwinning behaald bij G V.A.V., maar 01 is tenslotte vol doende. De grote strijd M.V.V. Eindhoven is 11 geworden, met een doelpunt in de eerste helft van Eindhoven door Van Melis. De Maastrichtenaars kregen er ook een na do rust, als resultaat van hard zwoegen De big match, in D. Lirn- burgiaPS V. eindigde ook al ge lijk. d w z. 00, hetgeen voor Lim- burgia geen slecht herstel mag Wor den genoemd na de nederlaag van 41 tegen Hermes. Over de gulzigheid van Ajax kun nen wc nog melden, dat deze pas los kwam na de rust. die immers met 10 was ingegaan Leeuwarden had nl aanvankelijk geen slecht te genspel gegeven, maar het was te primitief. Na de rust is Ajax vrij beheerst naar 70 gewandeld. Sneek is weinig wijzer geworden, althans wat puntenaantal betreft, bij Be Quick, dat met 3—0 de baas over.de. Friezen bleef. Nu wij het jaar afsluiten met twee derde van de competitie ach ter de rug kunnen wij niet onte vreden zijn. Verleden jaar om deze tijd zag het er in dit opzicht een stuk slecnter uit Op 6 Januari gaan we weer met full speed verder, ten minste als het weer de voetballers gunstig gezind blijft. (Van een onzer verslaggevers) Het was Zaterdagmiddag wel de eerste, maar waarschijnlijk niet de laatste maal dat de centrale Olym pische athletiek training op Te Wer ve werd gehouden, want toen de dames na afloop wat zaten uit te blazen tijdens een ontvangst in het mooie clubgebouw, deelde trainer Rinkel mee. dat hij van plan is een verzoek tot het KNAU-bestuur en tot Te Werve te richten om binnen kort elke week, behalve in Over- veen ook op de Rijswijkse baan te mogen trainen. Over enkele weken immers zal tweemaal per week worden geoefend en de combinatie op Tc Werve van rust. een sintel- baan en een flink bos, vond de heer Rinkel ideaal. Omstreeks drie uur was op deze middag de training begonnen. Deze werd bijgewoond door de trainer van de bekende Londense ..Spartan Ladies Athletic Club", de club van June Foulds. Sylvia Cheeseman e.a dagen in Den Haag doorbracht. Trainer Rinkel liet de volledige ploeg eerst een flink eind door het bos draven en maakte het trainings- uur op de sintclbaan met de ge bruikelijke conditie-trainingsoefe ningen vol Eén voor één moesten Gerda v. d Kade-Koudijs, Gré de Jongh. Puck Brouwer. Xenia Stad- De Jong. Loes v. d. Meyden, Hilde Veth en Willy Lust vervolgens nog enkele sprintjes maken. Ditmaal was ook de discuswerpster Cor Aafjes van de party. Stuk voor stuk wer den hierbij weer de arm- en been- bewecingen door trainer Rinkel on- en de heer W. Thomson, die enkele der de loupe genomen. Nieuwe nederlaag voor Donner HASTINGS In de derde ronde van de hoofdgroep van het Has- tings-schaaktournooi werd de partij Donner (Ned.)Gligoric (Zuid-Sl.) 0—1. De Zuidslaviër verdedigde zich Nimzo-Indisch. Andere uitsla gen in deze groep waren; Popel (Br.)Yanovsky (Can.) remise; Abrahams (G.B.)—Barden (G.B.) afgebr., Golombek (G.B.)—Hooper (G.B) 10. Thomas (G.B.) Schmidt (Did.) 0—1. De Duitser, die de Siciliaanse verdediging had gekozen, won in 14 zetten, nadat de partij 2 uur geduurd had. De uitslagen van de derde ronde in de - - iTT I 51 mevr. Z. acnm; Nel Hermser niet op15-6 m?j- S Grosveli I I mevr A. Koopmans—Kr de rang ijst Zwem wedstrijden voor televisie NAARDEN Op 11 Januari zal de VARA een televisie-uil- zending verzorgen van zwem wedstrijden en demonstraties schoonspringen. De wedstrijden worden gehouden in het over dekte zwembad te Naarden. welk bad televisie-technisch het gunstigst was gelegen voor een dergelijke proefneming. Het programma van de wed strijden. die zijn georganiseerd in samenwerking met de sport- commlssle van de KNZB, ver meldt naast demonstraties schoonspringer de nummers 100 m. vrije slag. waarop bij de dames Irma Schumacher. Wies Vaessen en Hannie Tcrmculen en bij de heren Tjebbes. Herm- sen en Biilsma uitkomen. Voorts worden Geertje Wielema, Joke de Korte en Eefje de Boer ge noemd als vermoedelijke deel neemsters op de 100 m rugslag, terwi.il een estafette 3 x 100 m. wisselslag dames het program ma volledig maakt. VJ Italiaanse wielerbond selecteert renners MILAAN De sportcommissle van de Italiaanse wielerbond heeft een seleetie- groep gevormd waartoe zeven renners behoren; Gino Bartali. Antonio Bevi- lacqua. Fausto Coppi. Fiorcnzo Magnl. Giuseppe Minardi. Lorctto Pctruccl en Renzo Soldanl. De In deze groep ondergebrachte ren ners zijn verplicht aan de vijf wedstrij den deel te nemen die meetellen voor het kampioenschap van de weg In 1952. BIJ afwezigheid zonder gegronde rede nen zal de betrokkene in de volgende zeven dagen In geen enkele wedstrijd mogen uitkomen Voorts is reglemen Schmier (3); (5) en I mevr A. KoopmansKnottenbelt (4); 7.8. mevr. E. van Berkel Belzer (7) en mevr. E. Scholten1 tair vastgelegd dat de geselecteerde ron- Klein (6); 9. mej. E. Hooghoudt j ners in de drie dagen, voorafgaande aan DEN HAAG De officiële (8); 10. mevr. H Vlielandcr Heineen kampioenswedstrijd, nercens elders ranglijsten van 1951, samengesteld Dijkmeester (10); 11. mej A. van '«ogen starten. door dc Koninklijke Vederlandsche der Torre (9); 12 mej F Tekelen- De volgende vijf wedstrijden zijn door Lawntennisbond. vrmelden de burg 13 mej. I Kiek (11). üe sportcommissie aangewezen voor het beide kampioenen morr. RoosVan Niet geplaatst wegens gebrek wegkampiocnschap van Italië 105- der Wal en mr. Wilton op de eer- aan gegevens: mej. P. Hermsen (1) 30 Maart Ronde van Toscano. bij de heren is dus een zevental I 1 Mei; Ronde van Emella. debutanten in de ranglijst opgeno- 3 Augustus- Criterium van de Apen- men. bij de dames slechts 1. nijncn Genua— Pontcdocimo. ste plaats. Zij darten dit niet alleen aan het feit "an hun kam pioenschap. doch ook aan hun re sultaten in verschiltnde andere wedstrijden. Enkele spelers of. mej. Herm sen. Van Swol en Itnkel zijn niet in de ranglijst opgenomen, wegens onvoldoend hantal wed strijden tegen andere spelers, waar door geen goede maastaf kon wor den aangelegd. De raiglijst van de heren is als volgt; (lissen haakjes de plaats, welke cè* betreffende speler het vorig jaa: .op de rang lijst innam): 1. mr. Il Wilton (5); 2.-3 (gelijkgesteld) Krijt (6) en J. Linck (3); 4 A an Meegeren (7); 5. T. Hughan (!l; 6 H. van Dalsum (8); 7.8 F Dehnert (11) en J. Windt 9. H. van Gas- selt (19»; 10.13. H. Beernink (9); drs. A. Borren (12). W. Karsten (18) en mr. J. Tapiniau (15); T. Kra- Reeds een dag voor de officiële opening van de Olympische winter spelen in het Bislet-stadion te Oslo door koning Haakon, zullen wed strijden worden gehouden in Nore- fjell, nl. de slalom voor dames. Kroonprins Olaf zal hier de opening verrichten. Od dezelfde dag zal de president van het Intern. Olympisch Comité, de Zweed Sigfrid Edström de bobslee-wedstrijden op Frognerse- teren met een toespraak inleiden. Nadat koning Haakon de Spelen in het Bislet-stadion on 15 Februari officieel zal hebben geopend, zal de voorzitter van het Noorse Olympi sche Comité, de heer O. Ditlev-Si- monsen Jr een toespraak houden, waarna het Olympische vuur wordt ontstoken, waarbij de deelnemers de Olympische hymne zullen zingen. Hierna volgt het défilé van alle lan den. Dinsdag 19 Februari fungeert ko ning Haakon in het koninklijke slot als gastheer van alle deelnemers en op Zaterdag 23 Februari wordt in het Nationale theater een feestvoor- stelling gegeven. De winterspelen worden besloten met een maaltijd voor alle deelnemers in het stadhuis van Oslo Voordien heeft de slotce remonie plaats gehad in het Bislet- stadion. Oostenrijk trainings centrum Het lijkt wel of de Olympische winterspelen in Oostenryk zullen worden gehouden in plaats van in Noorwegen In Tirol houden zich nl. talrijke Olympische deelnemers op, die zich hier voorbereiden. Voorna melijk zijn het skiërs, die afkomstig zijn uit Australië, Nieuw-Zeeland, Zweden, Engeland en de Ver. Sta ten. Binnenkort worden nog ver wacht skilopers uit Japan. Argen tinië. Chili en Spanje. Ook Noorse skiërs, die op het ogenblik in Zwit serland oefenen, zullen dezer dagen hun trainingsoord naar Oostenrijk verleggen. Op 6 Januari zullen dan ook in Bischofshofen grote interna tionale springwedstriiden worden ge houden. waaraan vele cracks zullen deelnemen. 14.16. J Caramoy premier reserve B-groep luidden: j mer en mr. A Maris f. i f- T-.n u...:. t> r. T-. mej. S. Bussens (B.)Harris (G.B.) 01. mevr. Fennv Heemskerk (N.) Oakley (GB.) 01. M. J Jacob- sen (N.)—Barrett (G B.) afgebr. c Om de Davis Cup DEN HAAG Het bestuur van de K.N.L.T.B. heeft Neder land ingeschreven voor deelne ming aan de Davis Cup-wed strijden in 1952. In verband met de nieuwe bepalingen, die het vorig jaar zijn ingegaan. Is Ne derland, daar het in 1951 tot de laatste acht behoorde, vrijgesteld van de eerste ronde in 1952. Het is echter tevens verplicht een uitwedstrijd te spelen. Deze gaat uit de aard der zaak tegen een winnaar van de eerste ronde. 17. H. Nolten 18-20. F. Beer nink (13). G. Holst en A. Lathouwers nét geplaatst wegens gebrek aan fSgevens ver den (alphabetisch) Knottenbelt (10). drs. A Reidt (4), I Rinkel (4). A. van Swol (l)en D. Tesch- macher De damesranglijst Is als volgt: 1. mevr. J RoosVar der Wal (2); 2. mej. M. Rollin Coiquerque 3 mevr G. BlaiSe—Terwindt Rika Bruins ëïj Kelder naar Bruael DEN HAAG Aan de internationale zwemwedstrijden, die Zferdag 16 Fe- I bruari te Brussel worde gehouden en waarvoor, zoals reeds erder gemeld, ook een Hongaarse zweiploeg ls ult- 1 genodigd, zal. naar wij 'ernemen. van j Nederlandse zijde worde deelgenomen I door Rika Bruins (GZ e PC) en Hans 1 Kelder (Robben), beider op het num- mer 200 m schoolslag. LONDEN. De laatste Zaterdag van het jaar bracht hoge scores, zowel door ploegen ais door indi viduele spelers, en zware verliezen door verwondin gen bU de topclubs van de vier divisies. In de eerste divisie was de 71 overwinning van Burnley op Middlesbrough natuurlijk het feit van de dng. De mid- voor Holden en de rechtsbinnen Morris namen ieder drie doelpunten voor hun rekening. Dank zij prachtig spel van Pearson in de voorhoede kon Manchester United, dat thans in 8 wedstrijden ongeslagen is gebleven, met 10 Bolton kloppen en Arsenal van de leiding in de eerste divisie verdringen. De gunners gingen in de uitwedstrijd tegen Sunder land met 41 onder, nadat de score in de eerste helft blank was gebleven. Na rust kwam Trevor Ford, de Welse international van Sunderland, uitstekend op dreef en schoot hij twee maal raak van de midvoor- plaats. Arsenal kon op het modderige veld niet tot haar gewone spel komen Aangezien Portsmouth een punt haalde uit de wedstrijd tegen Chelsea is Arsenal teruggezakt naar de derde plaats. Preston North End won voor de derde maal in successie en staat vierde De enige goal in de match tegen West Bromwich werd gescoord door de Jeugdige Foster die op het veld van de thuisclub zijn debuut maakte In de league Totten- ham. houder van de titel, hield contact met de leiders door een 21 zege over Newcastle, waarmee de Lon- denaars tevens wraak namen voor de 7—2 nederlaag welke ze in September j.l. tegen diezelfde club hadden geleden. Zo dik was hier en daar de modderlaag op het terrein dat vier ballen, waarvan twee wit, in deze match gebruikt werden. Onder aan de ranglijst leden Huddersfield. Fulham en Middlesbrough nederlagen, en aangeizen Stoke City won zullen deze drie clubs in het nieuwe jaar alle zeilen moeten bijzetten om uit de gevaarlijke zone te komen. Alhoewel Cardiff het tegen Brentford tot een gelijk spel bracht, door een late goal van Tiddy. viel de ploeg toch terug naar de derde plaats in de tweede divisie omdat Sheffield Wednesday en Birmingham alle twee wonnen Ook in deze wedstrijden, zo be langrijk voor de promotiestrijd, weerden de midvoors zich geducht Dooley vond twee maal het net voor de Wednesday dat met 41 van Southampton won. en Briggs maakt Birminghams enige goal op het veld van Nottingham Forest. De reus Dooley heeft nu in 15 wedstryden 27 doelpunten gescoord Uitslagen eerste divisie: Aston Villa—Manchester City 1—2; Burnley—Middlesbrough 7—1; Charlton Athletic— Fulham 3—0; Chelsea—Portsmouth 1—1; Huddersfield Town —Liverpool 1—2; Manchester United—Bolton Wanderers 1—0. Preston North End—West Bromwich Albion 1—0; Stoke City—Derby County 3—1; Sunderland—Arsenal 4—1; Tottenham Hotspur—Newcastle United 2—1; Wolverhamp ton Wanderers—Blackpool 30. Tweede divisie: Brentford—Cardiff City 1—1; Bury— Notts County 2—1; Coventry City—Blackburn Rovers 1—2; Doncaster Rovers— Rotherham United 0—3: Everton—Leeds United 20; Luton Town—Leicester City 1—2; Notts Forest —Birmingham City 01; Sheffield United—Barnslev 1—2. I -erspelen zal kunnen deelnemen Southampten—Sheffield Wednesday 1—4 Swansea Town- als aan de nationale wedstrijden Queens Park Rangers 2—3; West Ham United—Hull City 2—O. die er aan voorafgaan Geen gebrek aan sneeuw in Noorwegen OSLO De neer Rolf Petersen, secretaris-generaal van het Noorse organisatiecomité der Olympische winterspelen heeft verklaard dat er fjeen reden is om te vrezen dat er in Februari moeilijkheden zul len rijzen wegens gebrek aan vol doende sneeuw. Hij zei dit bij wijz. van commentaar op het tele gram van dc Kamer van Koophan del te Lake Placid waarbij aange boden werd om de Olympische ski- wedstryden in die plaats te doen houden voor het geval er niet ge noeg sneeuw in Noorwegen zou liggen. Te Lake Placid ligt. volgens het telegram van de Kamer van Koop handel. een sneeuwlaag van 35 centimeter, maar Petersen wees er op dat op tal van plaatsen in Noorwegen de sneeuw al 50 centi meter dik ligt. Wielrennen Saarbrücken toch uitverkoren SAARBRÜCKEN. Een wieier- official te Saarbrücken heeft mee gedeeld. dat de wereldkampioen schappen op de baan in 1952 te Saarbrücken zullen worden ge houden. Als data zijn vastgesteld 28 tot en met 30 Augustus. De Luxemburgse wielerbond heeft voor 1952 dc wereldkam pioenschappen toegewezen gekre gen. Op een circuit in het Groot hertogdom zullen de wereldkam pioenschappen op de weg worden gehouden. maar baanwedstrijden zijn in Luxemburg niet mogelijk, omdat er geen behoorlijke wieler baan aanwezig is. De Luxemburgse wielerbond had verscheidene aan biedingen van buitenlandse banen ontvangen, o.a. van Amsterdam. Reims. Milaan Rocour, maar Saarbrücken schijnt thans defini tief gekozen te zijn De U C T. heeft r.og geen officiële mededeling over deze keuze gegeven Vijf ton collecteren Ook Engeland heeft gebrek aan contanten voor de uitzending van de Olympische ploeg naar Helsinki om dat de regering elk crediet voor deze expeditie heeft geweigerd. De En gelse dagbladen de Daily Mail en de Evening News zijn nu een inzame ling begonnen met als doel 50.000 pond sterling (5 ton) bijeen te bren gen Daar is moed voor nodig en we hebben zo de idee dat de ..fundra- cer". iemand die gelden zal probe ren in tc zamelen voor het Ncd. Olympisch Comité, hierbij wel naar huis kan gaan. Voorproefje Twee dagen voor het begin van de Olympische winterspelen zal in het nieuwe Jordal Amfistadion te Oslo de ijshockey wedstrijd Ver. Sta ten—Canada worden gespeeld. Eerst wilde het Noorse Olympische Comi té er niets van weten, omdat het van mening was dat zulks dc inte resse in het Olympische ijshockcy- tournooi zou schaden. Nu zal dit aardige voorproefje mogen doorgaan. Entreeprijzen De duurste entreebiljetten voor de Olympische winterspelen zullen die bij het skispringen zijn op de Hol- menkollen-schans buiten Oslo. Voor de beste plaatsen zal men hier on geveer veertien gulden moeten neer tellen. Direct in prijs volgen hierop de openings, cn sluitingsceremonie en vervolgens het kunstrijden. Dan pas komen de prijzen voor het hard rijden op de schaats. De duurste plaatsen hiervoor zijn ongeveer 8.50. doch zij zullen ongetwijfeld zeer snel uitverkocht zijn. Verlichting Bislet-stadion Het Bislet-stadion. waarin o m. het hardrijden zal worden gehouden, zal voor de Spelen een der beste bc- lichtingssyr.temen van Europa krij gen. nl 210 lampen en 30 schijnwer pers. die aan 20 hoge masten wor den opgehangen, zodat spelers noch toeschouwers verblind zullen wor den. Voor pliilatelisten Reeds enige tijd geleden zijn de eerste Olympische postzegels in Hel sinki uitgegeven Een der zegels is blauw en heeft de afbeelding van het interieur van het Olympisch sta dion te Helsinki en de 5 Olympische ringen. Een andere postzegel is rood en hierop komt een schoonspringer voor Er zullen nog twee zegels bij komen; op de ene zal een hardloper v/orden gedrukt en op de andere voetballers. Moderne sporthal In begin van 1952 zal in het dorp Otaniemi in de buurt van Helsinki een geweldige sporthal in gebruik J kunnen worden genomen, welke tot stand is gebracht met behulp van de studenten van de technische hoge school te Helsinki. In de hal is een sintelbaan aangelegd van 151 m lang die een elipsvorm heeft In het mid den ligt een veld van 40 X 52 meter, dat bestaat uit een mengsel van sin tels, aarde en zand. In deze ruimte zullen o.m dc turn-, worstel-, boks en basketballwedstrijden worden ge houden. In totaal kunnen 8000 toe schouwers de wedstrijden hier vol gen. Ski-favoriet Falkanger breekt sleutelbeen Derde testmatch India-Engeland CALCUTTA. Dc Engelsen zijn de derde toetswedstryd tegen In. dia goed begonnen, want op de eerste dag scoorden zij 217 runs voor het verlies van 4 wickets Het eerste wicket leverde niet veel runs op want Robertson werd spoedig aan de kant gezet, terwijl Gravcney pech had door op de laatste bal voor de lunch uit te gaan. toen hij nog maar 5 runs nodig had om zijn 1000 runs voor deze tournee vol te maken. Spooner en Watkins zetten sa men een goede stand op, maar pas toen Cyril Poole, die voor het eerst in een toetswedstrijd uit eerst in 'n toetswedstrijd uitkwam, met Walkins een paar ging vormen voor het vijfde wicket, was het dag te zien kreeg. Toen dc stumps getrokken werden waren ze nog samen, met 78 runs op hun actief De beide vorige toetswedstrijden tc New Delhi en Bombay eindig den onbeslist. Nederlandse renners te Zurich verslagen ZURICH. De koppelwcdstrljd over 100 kilometer, meetellend voor het criterium van Europa, is gewonnen door het Zwitserse paar Von BurenBucher in 2 uur 0 mm. 19 4 seceen nieuw baanre cord. voor hun landgenoten Plan nerRoth en DiggclmannZchn- dcr. De Nederlandse koppels Van EstDerksen en SchultePeters bezetten resp. de vijfde en de ze vende plaats met twee ronden ach terstand. Voetbal in Frankrijk PARIJS Uitslagen Franse voetbal competitie: RIJssel—Bordeaux 2—2 Nice Roubalx 2—1. Lyon—Straatsburg 2—3. Marseille—Metz 4—0. Nancy—Nlmca 00 Reims—Rcnnes 40. Sochaux— Lens 3—1. RacingLe Havre 26. Sètë— St Etlcnne 4—2. Het gelijke spel van RIJssel tegen Bor deaux heeft In de kop van de ranglijst enige verschuiving gebracht. Rljsscl, dat met Le Havre de eerste plaats deelde, staat nu gelijk met Nice op de tweede plaats, terwijl Bordeaux thans vierde staat met 25 punten, twee punten ach ter op Le Havre, dat een punt voor sprong heeft op Rijtsel en Nlcc. Straatsburg behaalde een belangrijke 3—2 zege op Lyon. waardoor de achter stand \an dc hekkesluiler Iets kleiner ls gcwordcr.. Juvenilis vooraan in de Italiaanse competitie ROME Uitslagen Italiaanse compe titie; Florence—Trlëst 2—1. Lazlo—Bo logna 1—0. MilaanLegnano 41 Na pelsJuvcntus 1—2. Padua—Novara 00. Pro Patna—Atalanta 1—1. gestaakt we gens mist Sampdorta-Internationale 1—3. Spal—Palermo 3—0 Turijn—Lucca 1—1. Udtnc—Como 3—1. Door dc 21 overwinning op Napels heeft Juventus de leiding benouden met 2 punten voorsprong op Milaan, dat Legnano met een 41 nederlaag nog vaster op de laatste plaats van de rang lijst drukte OSLO Thorbjoern Falkanger. een van de Noorse favorieten voor het skispringen, heeft bij een val In de buurt van Trondheim waar j hij trainde een sleutelbeen gebro- 1 ken Alhoewel hij enige weken rust zal moeten nemen menen de dokters dat hij zowel aan de win- F.C. Luik nu aan de kop BRUSSEL Uitslagen ln ere-afdeling KBVB Berchem—FC Luik 02. Andcr- IcchtStandaard 1—1. TilleurLa Gan- tolse 1—2 US Doornik—RC Mechelen 1—Racing Club Brussel—Charleroi 1I Antwerp FC—Union St. Gillolse 2—1 FC Mechelen—Daring 20. Olymp. Chorlei 01—Beerschot 0—3. FC Luik heelt na 16 wedstrijden de leiding met 23 punten, gevolgd door FC Mechelen met 21 en Union St. Gillolse en Anderlecht. betden met 20 punten. Onderaan sluiten US Doornik en Stan dard de rij met 9 punten leder.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 13