HOUTZAGER RUIMT OP Opruiming Opruiming Opruiming HOUBAER RUIMT OP, OPRUIMING HERENMODES (QKo&iz: r L. Houbaer - Amersfoort KWALITEIT TEGEN SPOTPRIJZEN VOOROORLOGSE PRIJZEN! li FORMIDABELE KOOPJES COUPONS - COUPONS 10% KORTING BRANDPUNTEN ADVERTEER REGELM*T'r 17 Koperdieven gesnapt! AMERSFOORTSE KLEDING MAGAZIJNEN v.h. C.Y. Langcstraat 62-64-66 - Telefoon 3567 dat betekent NU NOG VEEL LAGER hebt nooit of te nimmer zulke gehaald Ongelooflijk goedkoop Gcedsren buiten de Opruiming ZONSOPGANG Speciale aanbieding Overhemden en Hoeden Maandag 31 Decent jl SOEST De politie uit Soest hield een tweetel personen aan. gezeten op een motorrij wiel. waarvan de bestuurder de vereiste papieren niet kon tonen. De inhoud van een groot pak. dat tevens op de motor werd vervoerd, werd aan een onderzoek onderworpen en er kwam een grote hoeveelheid koperdraad, afkomstig van de Ned. Spoorwegen uit te voorschijn. Het tweetal, afkomstig uit Bussum en Hilversum, werd aan een verhoor on derworpen. waarbij zij bekenden het koperdraad inderdaad van de rails der spoorwegen te hebben ontvreemd- Ver der bekenden zij de diefstal van derge lijk koperdraad te Soest, Hilversum. Maartensdijk. Amersfoort. Baarn en Zeist, zodat zij de spoorwegen voor een flink bedrag hebben benadeeld. Beiden zijn in arrest gesteld. Kippendief aangehouden Bij een zekere K. aan dc Korte Brink- weg werden in de nacht van Vrijdag op Zaterdag een aantal kippen gestolen. Het onderzoek van dc politie leidde tot arrestatie van een zekere F F. legde een volledige bekentenis af. Hij is in arrest gesteld. Speurhond doet goed werk Bij een bewoner van de Groen van Prinstererstraat, een zekere P. B werd Zaterdagavond een brandend stuk cel luloid door het W.C. raampje geworpen. De bewoners merkten dit door dc ver schrikkelijke reuk. die dc woning bin nendrong. De mat in de W C. had rc-eds vlam gevat. Dc gewaarschuwde politie riep dc hulp in van de speurhond ..Asta", die na lucht te hebben gekregen. I rechtstreeks op een woning aan dc Ak- kerweg afstevende. Hier bicken de da ders. jongens van 19 en 13 jaar te wo nen. die een bekentenis aflegden. ZIJ 1 hadden uit baldadigheid gehandeld. „Tempo" besluit het jaar goed Het bestuur van de ren- en tourver eniging „Tempo" had voor Zondag 30 December, des morgens 10 uur. een ge zellige beijenkomst belegd voor alle le den met hun dames, in het zaaltje van de „Lichthoek" aan de Parklaan. ter be sluit van het jaar 1951. Aan het einde van deze gezellige sa menkomst reikte de voorzitter van Tem po. de heer J."v d Broek, de prijzen uit van de onlangs verreden kamploens- en dagrittcn. Deze vielen ton deel aan: Zomercompetitie. A. klasse: 1. R. van Asch. 2 D van Eugen, 3 L. de RcgL B-klasse: G. Bunschoten, 2. A. Drost, 3. J. Bon Jr. Afd. Junioren: 1. N. Bieshaar. 2. E. Hoek Lange afstand kampioenschappen: 1. R van Asch, 2 G Bunschoten. 3. J. Dorrestein, 4. J. v d. Brake]. Dagprzijen van 4-11 -'511. H. van Dor restein. 2 D. van Eugen. 3. H. de Bree. Dagprijzen van ll-ll-'Sl* A-klasse: 1' L. dc Rcgt, 2 H van Dorrestein. B-klasse 1 J van Dorrestein. 2. A. Drost. 3. W. Barncveld Dagprijzen van 18-11-*51A-klasse: 1. C. Verschoor. 2 D van Eugen. B-klassc: 1 J van Dorrestein, 2. A- Drost, 3. H. de Brcc. Vrachtauto kraakt licht mast PUEM Op de Birkstraat reed een grote 1 vrachtauto met aanhangwagen ln dc I richting Amersfoort. In de bocht nabij 1 de Hartmanlaan weigerde de aanhang- I wagen deze bocht mee te rijden, door- I dat de remmen weigerden. Dc aanhang wagen blokkeerde en trok de vrachtauto dwars over de straat, waardoor deze met kracht tegen een lichtmast van de PUEM aanbotste, zodat deze bij de grond afknapte. De mast viel op de motorkap. I terwijl de draden, die natuuriyk onder stroom stonden, groot gevaar oplever den. In allerijl werd de politie gewaar schuwd, en tevens personeel van de PUEM. Het verkeer, dat grote stagnatie ondervond, werd over de Van Lcnnep- laan geleid en kon pas weer worden vrij gegeven nadat de draden stroomvrij wa ren gemaakt. icen Natuurbad \oortaan ijsbaan meer Het bestuur van de Stichting Soester Natuurbad heeft besloten om. nu in Soest weer een ijsvereniging bestaat, die een aan de eisen voldoende ijs baan exploiteert, het natuurbad niet meer als ijsbaan open te stellen. Wielrijder door auto overreden Op het Kerkplein werd de bejaarde wielrijder D uit de Mendels- sohnlaan, door ccn personenauto, be stuurd door S. uit Soest overreden, toen hij plotseling de straat voor de R.K kerk os erstak. Dc ongelukkige werd met een lichte hersenschudding en verschil lende verwondingen naar ccn ziekenhuis te Amersfoort overgebracht. MEDISCHE DIENST Met Nieuwjaarsdag is geopend apo theek „Socsidijk", Van Weedcstraat 46. Auto botst tegen boom Zondagmorgen tn de vroegte was het wegdek erg glad. Dat ondervond een bestuurder van ccn personenauto die uit de richting Amsterdam kwam. Op de Birkstraat gleed dc wagen uit en botste met kracht tegen een boom. waardoor de wagen gehavend werd. Een inzitten de dame kwam in aanraking met het rechterportier en kneusde haar heup. De reis kon niet worden voortgezet en het gehele gezelschap liet zich met een taxi naar huis brengen. SCHEEPSTIJDINGEN f Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ABBEKERK IS v. Brisbane 31 te Mei- bourne verw. AKKRUMDIJK Bah rein pass. 29 Perim n Suez. ALGEN'IB 29 v. Antwerpen te R'dam. ARNOUDS- POLDER v. Lissabon via Antwerpen 28 's avonds op SO mijl Noord, van Kaap Villano bijgedraaid wegens vliegende storm. ANTILOPE v. Swansea 30/31 verw. (E-rh. Dekkers) ALHENA ver trekt 4 Jan. van Buenos Ayres. I CERAM v. Calcutta via Alexandria i pass. 29 nam. Kaap Guardafui. DINA v. Londen 29 nam. verw. J (Olicseheepv, i. DRACO 29 v A'dam te R'dam. DOURO v. Levant 29 te Lissa bon DUIVENDIJK 29 V. Antwerpen te R'dam. DIEMERD1JK v. Vancouver 28 v. Cristobal naar Havre EXPRESS 28 v. Kingslynn. FRIESLAND v. Djakarta pass. 29 Kaap Bougaroni FEN v. Londen 31 verw (Olie Scheepv.) HAULERWIJK v. Newport News pass. 29 Zuidelijk van Kaap Race. HAS- KERLAND v Lelth pass 23 nam. Flam- boro Head. HELENA v. Londen 29 verw. (Olicseheepv i. HEBE NOBEL v Londen 29 verw. (Olieschccpv JABA van Londen 31 verwacht (Olie Scheepv KOTA BAROE van Djakarta pass. 29 Kaap Guardafui naar Aden- KATWIJK 28 nam. van Setuba] te Pernis: KOTA GEDE van Djakarta pass. 29 Algiers. LEOPOLDSKERK 29 van Perzische Golf te Rotterdam. LISSEKERK van Khorramshar vla Southampton 28 nam. van Genua MAASHAVEN van Cienfuegos 9 Jan. venvacht; MISSOURI van Londen bin nenkort verwacht (Evermaas)MARIE- TJE BOHMER 29 van Ribadeo naar Viaardingcn; MERWEDE van New Or leans 29 van Hamburg. NOORDWIJK 29 van Amsterdam te Rotterdam: PRINS WILLEM VAN ORANJE 28 nm. van Montreal te Rotterdam: PHOENIX van Gdynia 28 bij Borkum 29 nam. ver wacht. ROMEJA van Londen binnenkort ver wacht (Furncss). SOMMELSDIJK van Houston 29 te Antwerpen, STAD HAARLEM 31 te Casablanca verwacht; STAD MAAS TRICHT 28 van Genua naar Casablanca. TEMPO van Londen 2 Jan. verwacht (Olie Scheepvaart). VEENENBURGH van Middlcsbro pass. 29 v.m. Cromerllchtschip: VAN GEL DER van Londen 30 verwacht (Ver maas): VIKING van Londen 30 verw. (Olie Scheepv.) WESTPOLDER van Lissabon 29 v.m. te Antwerpen WILLEM RUYS van Dja karta 29 van Aden naar Suez; WATER MAN van Sorong pass. 29 v.m Buton 1 Jan. te Singapore en 23 Jan. hier ver wacht. WICKENBURGH van Casablanca pass. 29 Oporto naar Londen. tirotc Vaart ABBEKERK zle onder Nedcrl. sche pen n. R'dam ARNEDIJK n- New Or leans 29 te Antwerpen. ALKAID 30 te Recife verw. AMSTELPARK 3 Jan v. Newportnews te A'dam verw AMSTÈL- VEEN' n. A dam 29 bij Bishop Rock ver traagd door s'ccht weer. ALNATI naar Buenos Aires 29 te Santos. ALDABl 29 v. R'dam n. Buenos Aires BONAIRE 29 v. A'dam n. George town. BENNEKOM 29 te Santiago de Cuba. BOSCHFONTEIN pass 29 Kaap Guardafui n- Aden en A'dain. BAARN 2 Jan te Port of Spain verw. BANTAM 29 v Mena al Ahmadi n. Bahrein COTTICA l Jan. te Paramaribo verw. EEMDIJK 28 t* Southend. HELICON 29 tc La Guayra. HERS1- LIA 29 te Cristobal. HESTIA 29 tc Port au Prince HAARLEM 29 te Barbados HERMES 29 te Port au Prince. HELENA 29 ie Antwerpen IRIS 28 v. A dam n. Gothenburg. JUPITER 28 te Palermo: LEERDAM naar New York 29 te Ant werpen: LOENERKERK naar Calcutta 29 te Genua. MEERKERK 28 nam. tc Bremen; MI- DAS 29 tc Amsterdam; MAASLAND naar Amsterdam 29 nam. tc ILhcos; MARKEN 28 n.m. te Galveston. ORANJEFONTEIN 28 nam. van Tene- riffe naar Kaapstad; ORANJE naar Dja karta 29 te Southampton: ORANJE STAD 11 Jan. te La Guayra verwacht. PHRONTIS pass. 29 Port Soedan naar Suez en Amsterdam- PRINS WILLEM i IV 29 te Valencia. I REMPANG 29 te Soerabaja; RIOUW 28 van Soerabaja 30 tc Macassar ver wacht. RUYS 29 te Kobe; RIJNDAM 2 Jan. te New York verwacht. STRAAT MACASSAR 28 van Kaap stad naar Buenos Aires; SUMATRA pass 29 Kaap Sao Vinccnte naar Am sterdam; SALATIGA 28 van Djakarta 30 tc Singapore verwacht; SIBAJAK pass. 28 nam. Casquets naar Nieuw Zee land 8 Jan tc Willemstad verwacht: STAD SCHIEDAM pass 29 Oporto naar IJmuiden; STRAAT MALAKKA 28 nm te Tanga; STAD ALKMAAR 29 v.m. 9 uur uit de Waterweg naar Golf van Mexico. TROMPENBERG pass 29 Dover caar New Orleans; TEIRES1AS 28 van Am sterdam naar Dublin: TIBERIUS 29 te Port of Spain: TAWAL1 naar Amster dam 29 te Singapore. TJIPONDOK 29 te Banjoewangl; TOMORI 29 te Padang. TJIBODAS 27 tc Singapore: TJ1TJA- LENKA 26 van Singapore naar Hong kong: TRAJANUS 23 tc Ho..?Ion: TEU- CER 26 tc Charleston; TJIPANAS 27 tc Mauritius. WESTERDAM 31 te New York ver wacht. WAAL 29 tc Barahona WEST- LAND pass. 29 Kaap Frio 30 'tc Santos verwacht; WILLEMSTAD 29 tc La Guayra 31 te Trinidad verwacht; ZEE LAND 28 van Bclawan Dell naar Dja karta. Tonkvaart ALDEGONDA 28 tc Bangkok; ANTO- NL\ 25 van Singapore naar Bangkok. BARENDRECHT naar Kaapstad pass. 29 dwars van Amazone Rivier. CALTEX NEDERLAND pass. 28 nam Malta naar Sidon; CORILLA 31 te Sydney verwacht daarna Mirl, Pladjoe en Singapore; CERONIA 16 Jan te Rot terdam gereed met dokken; CHAMA 10 Januari tc Rotterdam gereed met dok ken; CLEODORA pass. 28 nam. Trinidad 30 tc Curasao verw.; CALTEX DELFT pass. 29 Algiers naar Sidon; CALTEX LEIDEN pass. 28 's avonds Gavdo (bij Kretai 7 Jan. te Pernis verwacht: CAL TEX PERNIS 1 Jan. 's middags van Sidon tc Pernis verwacht: CALTEX THE HAGUE 2 Jan. van Sidon tc Pcr- nls verwacht. ELIZABETH B. pass. 28 nam. Finls- terre naar Lissabon. ERINNA 31 te Madras verwacht, daarna Chlttagong. Mirl. Pladjoe en Singapore: ESSO ROT TERDAM 31 te Aruba verwacht. FRISIA 28 nam. bij Manchester LEENDERT B. 28 nam. van Genua naar Rotterdam MALEA 29 tc Singapore, daarna Port Okha. Mirl MURENA. 29 te Llvorno; MA CUBA pa?s. 29 Makallah naar Ras Tanura; MIRZA 28 van Mena al Ahma di naar Engeland, Continent; MITRA 29 nam. tc Pladjoe; MARPESSA pass. 28 v m. Great Abaeo naar Avonmouth; MYONIA 25 tc Sydney. MARCELLA 29 v Port Jerome naar Ca en. NOORD pass. 28 de Goodwins naar Stanlow. NOORD pass 29 Wight n Stanlow. OMALA verwacht 30 Great Nicobar te passeren naar Miri; ONDINA 29 v.m. te Aden. daarna Perzische Golf. Enge land. A'dam dokken; OVULA 28 van Willemstad naar Bergen en Aalcsund PERNA 28 te Yokohama, daarna Mirl, Tarakan. SUNETTA pass. 29 nam. Trinidad. 31 te Curacao verwacht; SA1DJA 28 te Muntok; SCHERPENDRECHT passeert 29 Algiers naar Portland Maine: STAN- VAC'DJIRAK 28 te Penang: STAN VAC TALANG AKAR 29 tc Singapore. TIBIA 1 Jan. te Curacao verwacht, daarna Engeland. Continent: TANKHA VEN II. 29 tc Socngcl C.erong: TARIA naar Singapore pass. 29 dwars v Sharks- bay. WIELDRFCHT 28 ten anker tc Bcira: WOENSDRECHT pass. 27-28 's nachts Sombrero Eiland naar Bcrre. KERKNIEUWS NED. HERV. KERK Bedankt voor Ameidc cn Tienhoven L. Kievit te Putten. Seizoen Seizoen sterk verlaagde prijzen Zie onze etalages Seizoen sterk verlaagde prijzen Sport Costuums v.a. 39.75 Sport Colberts 29.75 Winterjassen 49.00 Demi-Saisons 49.00 Pantalons 19-75 Windjacks (het bontvoering) 39.75 Jongens Costuums 29.75 Jongens Winterjassen 29.75 Overhemden v.a. 4.98 Dassen f 0.98 Sokken 1.98 Slipovers 3.98 Sp. kousen 1.89 Handschoenen 4.89 Riemen 0.89 "SïorA (lifm IDtuUtfK, 1821. Hijgend bleef de portier bij mij stilstaan, het was duidelijk te zien, dat de man nare ogenblikken had doorgemaakt. „Ahl", riep hij tegen meneer Kloos Up, die ook juist naar buiten kwam. „OntzettendI Ver schrikkelijk! Ketelbinkie is ontvoerd door twee mannen met een kolenzakl Ze sloegen mij neerl Oh-oh!" „Wat!", brulde de regisseur: „Wat vertel je me daar, Pietersenl Ketelbinkie ontvoerd? Onze mooie dubbel ganger verdwenen? Dat is een rampl Vlug, misschien kunnen we hem nog achterhalen!" Ze renden de gang uit en ik leunde tegen de muur en voelde me een beetje duizeligl „Wat zullen we nu beleven?" stamel de ik: „Ketelbinkie ontvoerd? Dat kan niet. Dat ben ik zelf I Maar dan... dan is Ronnie Rol ontvoerd! De portier vergist zich... die dacht, dat ik het was. Het is erg verwarrend... ik moet even nadenken..." Ik dacht even na en het slot van mijn gedachten was verrassend I „Ze denken, dat Ketelbinkie ontvoerd is/' mompelde ik: „En dat Ronnie Rol er nog is. Het is in werkelijkheid juist andersom, maar ik zal ze niet te leurstellen. Dit is mijn kans om niet langer de rol van etn tweedehondse dubbelganger te hoeven spelen. Zi krijgen hun zin en ik ga de hoofdrol spelen: IK Z\L WERKELIJK RONNIE ROL ZIJNII" Wij maken al onze PAKHUIZEN LEEG, scheuren de prijzen kapot en verkopen alles uit tegen EEDSTELLEN van 49.— NU 29. GANG- en TRAPLOPERS p. m. 1.95 COCOSLOPER 100 c.m. br., p. m. 2.90 HOLTAP KARPETTEN 29. 2 pers. PRIMA LEDIKANT 39. THEEMEUBELS 39. CLUBJES 19.50 Dus ook tijdens dc OPRUIMING naar HOUTZAGER want onzo prezen zyn VERDER NOG DUIZENDEN ANDERE KOOPJES De VERKOOP begint 2 JANUARI 's morgens 10 UUR. HAMBURGERSTRAAT 18 SCHALKWIJKSTRAAT 4 UTRECHT belde b/d Lange Nieuwstr vanaf station met bus 8. Alle goederen met eigen wagens franco huis. dus geen beschadiging. Pakhuizen geopend tot 's avonds 6 uur. ook 's Zaterdags. Van een bedrfjf In Liquidatie namen wU een enorme voorraad over. welke U In deze BALANSOPRUIMING aangeboden wordt tegen prijzen, waarvan U zult zeggen: vitrage - overgordünstof cocos - tapijt - vlltzeil - matting enz. enz. Vitrage voor 0.59 p. m Vitrage gekleurd 0.89 p. m. Brabants bont slechts 1.49 p.m. Weefstof a> voor 2.59 p m. Peau de pêche nu 4.95 p. m. Holtap karpetten al voor 29.90 Wilton karpet reeds voor 67-50 Cocos 70 cm. breed 4.98 p. m. Cocos 100 cm. breed 6.98 p. m. Tafelzeil reeds voor 0.59 p. m. Tafelzeil met wollen rug 140 cm. br 3.98 p.m. Traploper 50 cm. breed al voor1.95 p. m. Traploper 50 cm. breed nu 2.98 p. m Molton dekens mooie kwaliteit slechts 3.98 enz. enz Stapt bij ons binnen en U zult VERBAASD zijn. Deze aanbieding is natuurlijk weer van UW LEVERANCIER VOOR WONINGTEXTIEL. AMERSFOORT Te koop aangeb. Sportprijzenhandel Spijker, Soest, Soesterbergsestr 26 Bakers, kransen, medailles voor iedere tak van sport Vraagt keuze-zending of reizigersbezoek Gramofoonplaten Zowel In populair als klassiek vindt U grote sortering bij Mu ziekhandel C v d Wijn gaard. Langestr 72 Tel '6225 Singer kleermakers-naai machine ln goede staat en met garantie Contant 1 175 - Dok betaling ln overleg De Veen's Naaimachinehandel Stelnlaan 66. Zeist Tel 4066 Emzed. Prima kleding voor bescheiden beurzen Vijver laan 7. Zeist (tel. 2779L2—6 uur: Lijnmarkt 28 (telef. 25172). Utrecht Gehele dag Goedkope winterjassen Te huur aangeb. Bruidskleding te huur Rouw- Trouw- en Avond kleding voor Dames en He ren Malson Steenis. Stein- laan 58. Zeist. tel. 2784. Verhuur Voor Uw diner, een keurig gedekte tafel. Vraagt vrijblijvend prijscou rant Serviesverhuur. Giele, Tel 5009 Utrechtseweg POA Achter N V Sierkunst. I.v.m. reorg. brandweer ter overname: zes el rubber slang (gevulcan twaalf stalen helmen (kleur don kerzwart), geh. gerevid. gc- reedsch.wagen, licht .'ooend, tien ton bluswater (slechts even gebruikt) cn zeven gros roestvrije bijlen. Te be vragen: Commando Brand weer Nederland Hotel De Piasmolen Klein Wate ren (Geld.). Lessen Denk cr aan! In Januari 1952 beginnen de nieuwe danslessen. Modern oude toneel tapdance en bal let. Ann Bert Kamperman, Langcstraat 113. Autorijschool C. Schuur, Utrechtscweg 98 Tel. 3107. Voor cliënten buiten de stad kan de les beginnen en eindigen bij de bushalte. K N A C -diploma. Autorijschool A. v Nle. Instructeur KNAC en ANW B Inl Lissone Lindeman, Amersfoort Tel. 5637 en 3862 Cliënten buiten Amersfoort speciale lestijden. Danslessen. Cursussen 1952. Vanaf heden inschrijvingen nieuwe lessen voor begin, nenden en gevorderden. Dansschool Joop Snijders, Korte Gracht 20. Tel 5083. Diversen Voor reparaties kunstgebit ten. snel en goed. in pl.m. 1 dag gereed. A. H. v. An- del Ban kastraat 50. A'foort. Tel. 5805. Radio van Gect. Arnhem sestraat 29 Tel 6383. De Radio-Specialist. Tevens alle merken stofzuigers. Last van muizen? Onze Gekrostankpilleljes verdrij ven alle ongedierte uit uw huis. Ook geschikt om als garnering bij Limburgse kaas te serveren. Allecnvcr- koop Apotheek Dc Grauwe Gaper, teL 4711890. Radio Drcsselacrts. Nieuw ste Philips radiotoestellen Vanaf 160.—. Gemakke lijke betalingsvoorwaarden. Ook Inruil. Demonstratie aan huis. Krommestraat 9. Telefoon 5772 Hocktax. Dag en nacht geopend Alleen St Rad- boudstraat 10 Tel. 6004. Steeds voorradig: Nieuw en gebruikt hoek-, beton-, staaf-, plaat- en balkijzer bij Fa B Zwaaf Zonen, Amersfoort. Tel. 5226. „Geen begrip wat zo'n ding waard Is" vertelde Mevr X. en telde f 100 neer voor een oud vehikel van meer dan 50 jaren oud Koopt daarom Uw naaimachine bij een vertrouwd en erkend adres, met garantie en gratis onderricht De Veen's Naai machinehandel Steinlaan 66 Zeist Tel 4066 H.H. Garagehouders. Flin ke partij afgevallen blade ren te koop. Uitstekend ge schikt om remproeven te houden. Boschweg 17, Schoorlerburg. Naaimachines. Nieuwe en gebruikte naaimachines in diverse merken cn prijzen. Alle met garantie Contant en betaling in overleg De Veen's Naaimachinehandel. Steinlaan 66. Zeist. Tel 4066 Voor een goede pasfoto: Portrctspecialist De Smalen. Grote collectie fototoestel len. Rolfilms vanaf f 1.35. Het adres voor afwerking van Uw rolfilm Foto Muns, Langcstraat 20 Voor Mnffelwcrk en ver bouwen van frames zijn wij speciaal Ingericht. Altijd vakkundig advies Rijwiel handel G. A. Smink. Zuid singel 28 Reparatie aan meubelen. Degelijk, duurzaam en bil lijk In de kortst mogelijke tijd gereed. Meubilering Onze Woning, Leusderweg 161. Tel. 6362 IVagekomen JVieuwjaarwenscn H. BOUWMEESTER Penningmeester V V „Veensche Boys" te Nijkcrkerveen wenst alle constributiebetalers. leden donateurs, suppor ters en vrienden een voorspoedig Nieuwjaar. G. PRINS Venter in Huishoudelijke Artikelen wenst klanten en bekenden veel voorspoed in 1952. ÏOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* ooo<>ck><xkxxxk><>c><>c><x><x>oo<x><xxx>

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 17