Dat is pas 'n OPRUIMING! j 1 Eerst kijken oij Langestraat 52 en 85 - AmersSoort I MANTELS vanaf f 29.75 JAPONNEN vanaf f 9.75 UITSLUITEND MODERNE CONFECTIE ENORME KORTING OP ALLE ANDERE GOEDEREN f PUTTEN SOEST VOORTHUIZEN HOEVELAKEN Kootwijkerbroek Hotel-Restaurant Kruispunt LEUSDEN NIJKERKERVEEN RUITENBEEK G. v. d. Brink NUNSPEET NIJKERK oHIt selZOtW-OPIIUIMING BEGINT WOENSDAG 2 Mm„. S6IJÜOFN OPRUIING SllI0tOpR0lMIN0 Maandag 31 December 1951 feillllllllliilllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllMIllilllllllllilllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllim E. J ZWARTS. Kruidenierswalen- en graan handel. Nijkerkerveen, wenst clientele en bekenden een Voorspoedig Nieuwjaar. G. v. d. BOR. Amersfoortsestraat 118, Nijkerkerveen. wenst clientele een Voorspoedig 1952. C. MOSTERT. Amersfoortsestraat. Groente- en Fruithandel, wenst clientele en kennissen een Voorspoedig 1952. G. v. d. VEEN. Amersfoortsestraat. Nijkerkerveen. Eierhandelaar wenst cliënten cn kennissen veel heil en zegen in 1952. SCHOTMAN. Kerkstr. 2. Nijkerkerveen. wenst clientele en kennissen een Voorspoedig 1952. T. v. DOORNIK. Nijkerkerveen. wenst clientele en kennissen een Voorspoedig 1952. Agent 'Bezorger van ..De Vcluwe" te Putten Garderenseweg 80A A. MAZIER wenst al zijn abonné's een Voorspoedig 1952. De Voetbalvereniging „MOOI VELUWE" wenst leden, donateurs en supporters een Voorspoedig 1952 toe. Agent/Bezorger van het „Dagblad voor Amersfoort" te Soest M VAN BOESCHOTEN Kolonieweg 1B wenst zijn abonné's een Voorspoedig 1952. Agent Bezorger van „De Vcluwe" in Voorthuizen W. A. BAX. Elsekamperweg 5 wenst zijn abonné's een Gelukkig Nieuwjaar. HOEVELAKEN wénst allen een VOORSPOEDIG 1952. E. v. d. BOK, Eieren- en Pluimveehandel. AMERSFOORTSESTRAAT 49. HOEVELAKEN wenst clientele en kennissen een gelukkig Nieuwjaar. Agent'Bezorger van „De Veluwe" te Kootwijkerbroek G. v. d. BRINK. Kootwijkerbróekerweg 82 wenst zijn abonné's oen Voorspoedig Nieuwjaar. AANNEMERSBEDRIJF Amersfoortsestr. 130 - Telef. 269 - Nijkerkerveen wenst cliënten cn vrienden een Gelukkig Nieuwjaar Garage VAN DOORN EN TOP NIJKERKERVEEN wenst allen een voorspoedig 1952. W. v. d. BRANDHOF Manufacturen- en Lcvensmiddelenbedrüf wenst cliëntele en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar. Melkhandel Fa. GULÏKER NIJKERKERVEEN wenst cliëntele en bekenden veel voorspoed in 1952. E. VEER, Café De Linde NIJKERKERVEEN wenst clientele en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. H. BOUWMAN Nijkerkerveen, in Kruidenierswaren wenst Fam.. Cliënten en Bekenden een gelukkig nieuw jaar. Elcctr. Brood-, Koek-, Beschuit- en Kleingocdbakkcrü cn Levcnsmiddclcnbedrijf H. v. d. HOORN te Nijkerkerveen wenst cliëntele en kennissen een voorspoedig 1952. EXPEDITEUR NIJKERKERVEEN wenst clientele en bekenden een VOORSPOEDIG 1952. G PLUG. Nijkerkerveen. wenst allen een Voorspoedig 1952. W. BLOM. Hulppostkantoor. Nijkerkerveen. wenst vrienden en bekenden een Voorspoedig 1952. WED. ALBERS - Smederij. Schoolstraat 30. Nijkerkerveen. wenst cliëntele en kennissen een Voorspoedig 1952. W. v. d. BEEK, Kapper. Nijkerkerveen wenst cliëntele cn bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. Agent/Bezorger W. HAM, Vrouwen weg 9 wenst zijn abonné's te Nij kerkerveen een voorspoe dig 1952. G. WALET. Nieuwe Kerkstraat 55. Nijkerkerveen, wenst cliënten en kennissen een Voorspoedig 1952. C. v. d. HEUVEL. Bode van Ziekenfonds ANOZ te Nijkerkerveen, wenst allen een Voorspoedig 1952. D. BLANKENSTEIN. Vrouwenw. 1, Nijkerkerveen, Vernikkel- en chroominrich ting, wenst kennissen en vrienden 'n Voorspoedig 1952. Gebr. L. en J. v. d. BROM, Expediteurs te Hoevelaken, wensen alle cliëntele een Voorspoedig 1952. L. DE BROM. Expediteur - Hoevelaken wenst clientele en kennissen een Voorspoedig 1952. W. REESINK, Slagerij, Kruispunt - Hoevelaken, wenst klanten en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. T. VAN TAMELEN en FAM. te Hoevelaken, Paardenhandelaar. wenst cliëntele en kennissen een Voorspoedig Nieuwjaar. Café C. KOK, Hoevelaken. Nijkerkerstraat B 19. wenst cliëntele en kennissen een Voorspoedig 1952. Schoen- en Zadelmakerij Annex Touwhandel „ZËLDENRUST" H Geurtsen. Hoevelaken C69 Rijksgediplomécrd wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar. J. J. v. ALTENA Kapper in Hoevelaken A58a wenst cliëntele en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. Luxe Brood- en Banket bakkerij E. S. BEITLER. Hoevelaken Specialiteit in fijn Gebak wenst zijn geachte cliëntele een Gelukkig Nieuwjaar. J. v. d BERG Groentenhandel Hoevelaken wenst klanten en bekenden een voorspoedig 1952. I G J VAN MANEN Rijksstraatweg A 137 Hoevelaken. Handel in Manufacturen wenst zijn geachte clientele een Gelukkig Nieuwjaar. GEBR. VAN ALTENA Levensmiddelen en Manufacturen Hoevelaken wenst cliënten en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. Vleeshouwerij H. BLOK Hoevelaken wenst klanten cn bekenden een Gelukkig Nieuwjaar en een goede eetlust. Bezorger STRENKAMP wenst zijn abonné's te Leus den een GELUKKIG NIEUWJAAR. Agent 'Bezorger van „De Veluwe" te Nunspeet H. A. VAN 'T HUL. Brinkerweg 15 wenst ziin abonné's een Voorspoedig 1952. Café MODERN G. VEER ZN. Nükcrk wenst zijn geachte cliëntele een Voorspoedig 1952. Autobedrijf J. HARTEMINK BRINK 9 NIJKERK wenst cliëntele een voorspoedig 1952. A. VASTENBURG, PLEIN. NIJKERK wenst zijn geachte clientele een VOORSPOEDIG 1952. Dansschool WIM VLIEK te NIJKERK '4, wenst leerlingen en oud-leerlmgcn een Voorspoedig 1952. H. MOTSHAGEN. Nieuwst raat 9. Nijkerk, Vishandel, wenst cliëntele en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. Fa KOUS EN BOKKERS Graan- en Fouragehandel te Nijkerk G N. E v. d. POL le Nijkcrkse Autorijschool Tuinstraat 31 wenst allen een gelukkig nieuwjaar. G. PRINS Amersfoortsestraat 114 wenst clientele en kennissen een Voorspoedig 1952 ZAADHANDEL KLOK Amersfoortsestraat Nijkerk wenst cliëntele cn kennissen een Voorspoedig 1952 Fa. GEBR. COZIJNSEN Singel. Nijkerk wenst cliënten een voorspoedig 1952. Agent Bezorger van „Dé Veluwe" H. v d. BUNT Amersfoortsestraat 36 te Nijkerk wenst zijn abonné's een voorspoedig Nieuwjaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 18