weede ronde niet ongunstig voor Amersfoortse teams Amsvorde speelde matig tegen Quick Gaandeweg vallen de beslissingen Barneveld door Boys met 32 verslagen Sportbijlage DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Uw advertentie lta-Groen Wit gestaakt Alta Leusderpark t Stort Tevo Sportief Kuisten vist vijfmaal Van Loon twee keer STANDEN NA ZONDAG LA WNTENNIS- COMPETITI VOETBALOVERZICHT Handbalsters verliezen Blauw-gelen degraderen naar onderafdeling Voorjaarsrit van de ..Pedaalridders" MIA lijdt fikse nederlaag '52 Ijndag 5 Mei 1952 in deze krant wordt gelezen in stad en land iet 5e wedstrijd ALTA 1Groen Wit leeft van begin tot einde, althans het voorlopig einde, een zeer Innend verloop gehad en door de enwerking der weergoden is de ilissing nog niet gevallen. ALTA Ide bij het staken der vijandelijk- ien met 43, doch het krachts- schil is zo gering, dat het niet gelijk is een voorspelling te doen r wat de beide herendubbels en damesdubbel zullen brengen. Er lus nog van alles mogelijk, [et begon al direct met een zeer d gespeelde herensingle tussen ar en Kramer. Door tactisch 1 wist de Amersfoorter de scher- aanvallen van zijn tegenstander weerstaan en na spannende strijd s de zege te boeken; een uitmun- de prestatie. Op de andere baan d een titanenstrijd uitgevochten mevr. Vleugels Schutter en Kiek.-Mej. Kiek speelde het ische tennis van de tafeltennis- lers; listig en weinig riskerend, vr. Vleugels Schutter vond hier- en aanvankelijk niet het juiste enspel, werd in de eerste set rrompeld en leek ook de tweede verliezen. Zij kreeg enige match- ns tegen, herstelde zich echter utterend en won de set met 15 In de derde set ging het spel ivankelijk gelijk op. tot mej. ;k iets uitliep en weer enige tchpoints kreeg, zonder de beslis- g te kunnen forceren. Nadat me luw Vleugels Schutter voor de ;ende maal aan een winning >ke van haar tegenstandster was komen, kwam de ommekeer en >r een 97 overwinning in de al set boekte de Amersfoortse elster een belangrijk winstpunt, ferburg leek tegen de jonge oeneveld op een regelmatige rwinning af te stevenen; met 4, 5—2 kwam hij voor, om dan i grote inzinking te krijgen, waar- 'r de Amsterdammer de set nog t 86 uit het vuur koa slepen, hter tevergeefs, want in de final zegevierde de grotere routine n de Amersfoorter, die over zijn inking heen was. De beide an- re singles gingen echter verloren: enknegt verloor enigszins onno- van de jonge Blaauw en ook j. Breedveld kon na een goed gm niet in haar spel komen, en *st de eer aan mevr. Van Loon In de eerste mixed waren Breedveld en Cesar kansloos or het zeer sterke spel van Kra- t, doch in de tweede mixed werd i snelle Amersfoortse zege be- ald. Bij de stand 43 voor ALTA iam daarna het voortijdige einde, dezelfde klasse werd de wedstrijd 'on. LTB 1Rhijnauwen 1 bij de md 45 gestaakt. De uitslagen van ALTA 1—Groen 1 waren: Cesar—Kramer 68, 1. 63; VerburgGroeneveld 6 68, 64; LeenknegtBlaauw -9, 46; mevr. Vleugels Schutter— sj. Kiek 2—6, 15—13, 9—7; mej. eedveldmevr. Van Loon 57. -6; mej. Breedveld en Cesar— evr. Van Loon en Kramer 46. -6; mevr. Vleugels Schutter en Trburgmej. Lubbers en Van Sta le 6—2. 6—4. ALTA 2 speelde in Hilversum een ima wedstrijd tegen Gooiland 2. Amersfoortse heren waren zeer ed op dreef en boekten overwin nen in singles en dubbel. Ook Amersfoortse dames weerden ch goed. doch de Gooilanders wa it in alle partijen toch net iets erker. Zo moest dus de beslissing 'ortkomen uit de gemengde dub- Kls en deze viel tenslotte ten gun- van ALTA uit, dat aldus met 3 zegevierde. jDe uitslagen: SalzherrVan Mou- 36. 46; WarkDriebergen o. 46; mevr. Warkmevr. Evers •7» 64. 64; mej. Hasselaar ^ej. De Kat 64, 36. 6—4; mevr. ark en Warkmevr. Evers en 'riebergen 06, 36; mej. Hasse- •ar en Salzherr—mej. De Kat en an Mourik 75, 36, 06; mevr. ;ark en mej. Hasselaar—mevr. [vers en mej. De Kat 64. 63; 'ark en SalzherrVan Mourik en 'riebergen 26, 16. ALTA 3 heeft het tegen Mozaiek heel wat moeilijker gehad dan de 'nduitslag, een 71 overwinning, 3u doen vermoeden. Voor de 'eeste partijen waren drie sets no- dikwijls zelfs long sets. doch in 'jna alle gevallen triomfeerden de mersfoorters tenslotte; alleen de veede damessingle ging verloren. LTA 4 daarentegen leed tegen PV 1 een nieuwe nederlaag; slechts l®j. Westerhuis slaagde er in haar n.kelspel in de eer te redden. Het 'Kde ALTA-team boekte tegen ICU 2 zijn tweede overwinning; alle eren-partijen, beide gemengde dub- els en de tweede damessingle le erden Amersfoortse punten op. zo- at de einduitslag 6—2 voor ALTA werd. ok na de tweede competitieronde mogen wy niet ontevreden zyn over resultaten van de Amersfoortse tennisteams. Tegenover tien ovenvin- jen staan deze week vijf nederlagen en céu gelijk spel, terwijl in de dstrijd van ALTA 1 tegen Groen Wit 1 de beslissing nog niet gevallen il biedt de 43 voorsprong van de Amersfoorters gunstige perspectie- Nog twee winstpartijen uit de resterende drie dubbels en ALTA's npioenskansen worden zeer reëel. Al is de competitie nog erg Jong, toch len er reeds enige teams op, die zich blijkbaar in het hoofd gezet heb- p, dit jaar kampioen te worden. Daar zijn in de eerste plaats de derde Kers Leusderpark 1 en 2. 't Stort 2 en ALTA 3 en verder Sportief 2, lort 3 en ALTA 5 in de vierde klasse, een respectabel aantal dus. Daar at tegenover, dat 't Stort 1 voor de tweede maal een onfortuinlijke lcrlaag leed, die nog verzwaard wordt door een blessure van Wytzes. bopen, dat deze speler desondanks spoedig weer in staat zal zijn, de rt-kleuren hoog te houden. Amersfoorts tweede overgangsklasser, ALTA tehaalde deze week 'n verdienstelijke overwinning. Rest ons nog te vcr- tlden, dat de regen vrijwel overal spelbreker was. Leusderpark heeft gisteren weer een goede dag gehad; beide derde klasse teams wonnen wederom en vooral het eerste team lijkt ons reeds nu een goede gooi te maken naar het kampioenschap. Bij het eerste team was Smit weer de grote man; hij liet zijn tegenstander in het enkelspel maar één game en verloor ook in de dubbelspelen geen enkele set. Op de eerste dames single na werden ook alle overige partijen gewonnen, zo dat de Amersfoorters met 71 baas in eigen huis bleven over WGA 3. De gedetailleerde uitslagen luidden: SmitHardeman Sr. 60 61; Bregman—Boogaert 62 7—9 63; mevr. Van der Veer-Dekkermej. Schokkenkamp 06 3—6; mej. Lam mensmevr. Van den Berg 64 61; mevr. Van der Veer-Dekker en Smit mej. Schokkenkamp en Kreuger 64 62; mej. Lammens en Breg manmevr. Van den Berg en Harde man Sr. 60 63; Smit en Bregman Boogaert en Kreuger 64 64; mevr. Van der Veer-Dekker en mej. Lammensmevr. Van den Berg en mej. Schokkenkamp 06 63 75. Leusderpark 2 wou niet onderdoen voor het eerste team en won de uit wedstrijd tegen Groen Wit 5 even eens met 71. De tegenstanders wa ren vrij zwak; de meeste partyen werden in twee sets gewonnen, de heren singles zelfs met grote cijfers, alleen voor de tweede mixed waren drie sets nodig, terwijl de tweede dames single verloren ging. Leusderpark 3 stelde enigszins teleur door het in Soest tegen het derde team van de club van die naam niet verder te brengen dan een 44 gelijk spel. De heren partijen en de eerste mixed brachten de Amers foorters winstpunten. 't Stort 1 heeft in zijn wedstrijd tegen Groen Wit 2 erg met pech te kampen gehad. In de eerste he rensingle speelde Wijtzes een goede partij tegen Collard, doch moest na felle strijd in het zand bijten. Lo- mans kon er tegen Dannen niet in komen en moest al gauw de vlag strijken, evenals mevr. Hassing in haar partij tegen mevr. Visser. Daarentegen behaalde mej. Let- schert een zeer verdienstelijke over winning op mej. Van de Berk. De dubbelspelen begonnen veelbelovend. Allereerst behaalden mevr. Hassing en Lomans een fraaie overwinning op mevr. Collard en Dannen en ook in de andere mixed leek alles ge smeerd te gaan, daar mej. Letschcrt en Wijtzes de eerste set met 60 hadden gewonnen. Toen voltrok zich echter het noodlot over de Amers foorters: Wijtzes scheurde een spier en de partij moest gewonnen wor de als supporter meegekomen heer Hassing voor Wijtzes in; hoe wel hij zich verbazend goed aan het sterke milieu aanpaste, was een Amsterdamse overwinning onver mijdelijk geworden. Ook de dames dubbel, nu van weinig belang meer, was voor Groen Wit, dat aldus met 62 won. De uitslagen: Collard—Wijtzes 75 119; DannenLomans 6—2 60; mej. Van de Berkmej. Letschert 36 75 36; mevr. Vissermevr. Hassing 63 61: mevr. Visser en Lefrandtmej. Letschert en Wijtzes 06 10 gewonnen gegeven; mevr. Collard en Dannenmevr. Hassing en Lomans 62 46 57; Collard en LefrandtLomans en Hassing 60 64; mej. Van de Berk en mevr. Collardmevr. Hassing en mej. Let schert 6—3 6—0. 't Stort 2 nam tegen Return 5 geen halve maatregelen en onderstreepte zijn kampioensadspiraties met een 80 overwinning. Hoewel bij de heren partijen de tegenstand vrij groot was, duurde geen enkele partij langer dan twee sets. Ook 't Stort 3 schijnt rechtstreeks op 't kampioen schap af te willen stevenen, getuige de 71 overwinning in de uitwed strijd tegen Maccabi 1. Daarentegen ging 't Stort 4 tegen Iduna 1 met 26 ten onder: slechts de single van Hahn en een gemengde dubbel wer den Amersfoortse overwinningen. TEVO 1 heeft zich in Utrecht dap per geweerd tegen 't-sterke Brisk 2, doch moest tenslotte met 53 aan het kortste eind trekken. De Gans en de beide Amersfoortse dames moes ten in de single de meerdere erken nen in hun tegenstanders, doch Gereke boekte een zeer verdienste lijke overwinning. In zijn dubbel spelen resp. met mej. Ellenbroek en met Vogel zorgde hi: ook voor de beide overige winstpartijen voor tevo: De TEVO reserves hebben zich tegen TCU 3 keurig hersteld van hun nederlaag van vorige week. De overwinning werd alleen even in ge vaar gebracht door deregen, want deze werd juist oppermachtig bij de stand 4—2 voor TEVO, dat toen bovendien de beide laatste partijen, de gemengde dubbels, op één game na gewonnen had. In stromende regen, met nylon-bespannen rackets werden deze tenslotte gespeeld en brachten de Amersfoorters tenslotte toch nog de verdiende 62 zege. Sportief 1 is in zijn wedstrijd tegen Twentse Bank 2 weinig fortuinlijk geweest. Het begon al met de single van Gerritsen, die ondanks een 5—4 voorsprong van de Amersfoorter in de final set verloren ging. Kuiper won zijn enkelspel, doch de Sportief- dames moesten zowel in enkel als dubbel de eer aan de tegenpartij laten. De herendubbel ging eveneens verloren, nadat de Amersfoorters zes matchpunten hadden weggewerkt, alvorens te capituleren. De beide ge mengde dubbels werden wegens de regen gestaakt, zodat de voorlopige uitslag 51 voor de gasten is. De detailuitslagen luidden: Gerrit senWaterloo 5—7 64 57; Kuiper Balk 62 46 61; mej. J. Schut- ijser—mej. Pronk 36 16; mej. R. Schutijser—mej. Bakhuis 3—6 3—6; Gerritsen en KuiperBalk en Van der Helm 36 79; mej. J. Schut ijser en mej. R Schutijsermej. Pronk en mej. Bakhuis 16 46. Sportief 2 schijnt serieuze plannen te hebben 't verloren derde-klasser- schap te heroveren. Donald Duck 5 werd hiervan het slachtoffer met 17. Ook Sportief 3 wist het zoet der overwinning te smaken door een 35 den gegeven. In de heren dubbel viel zege op Amstelkant 2. De uitslagen van de afgelopen voetbalronde hebben enerzijds beslis singen gebrachtdoch anderzijds de spanning in enkele afdelingen aan merkelijk verhoogd. Het ziet er wel naar uitdat de competitie nog een verlengstukje zal krijgen door (U noodzaak van het houden van be slissingswedstrijden. En op dit laatste hopen ongetwijfeld de Soester voetballiefhebbers, die no de moesten toezien dat hun club, SEC. het ln de zware uitwedstrijd tegen Voor- Zwaluwen Vooruit moestnevelders zullen het. door op eigen terrein de eer aaneen nederlaag bij Amers- DVSU laten, zij het dan ook foortse Boys. In het komen- met miniem verschil. ADE de seizoen in de ondcraf- behaalde een royale over- deling Utrecht moeten winning op het bezoeken- gaan proberen. Saestum en De Amersfoorf-dames brachten het niet tot een overwinning. Het werd een kleine overwinning voor HHC (23). Na vjjf minuten spelen nam HHC de leiding, toen de rechtsbuiten naar buiten zwenkte en hard inschoot (0—1). Onze stadgenoten kregen ook diverse kansen, maar er werd te hoog geschoten. HHC vergrootte na tien minuten haar voor sprong tot 0—2 maar vijf minuten vóór rust kwam ..Amersfoort"'» tegenpunt. toen mej. Roos. even vr(j gelaten, laag en hard inschoot (12). Na de hervatting was HHC iets meer in de aanval en na twaalf minuten had deze club weer succes. Mej. Lulkel werd blijkbaar gehinderd door de zon. want het hoge schot leek niet onhoudbaar. Nu ging de bal over de handen van de kecp- ster in het doel (13). Aan de andere kant kwam ook nog een doelpunt en wel even voor het eindsignaal. Mej. Baist liep op het juiste moment op een hoge bal door en meteen daarop lag die al ln het doel na een keurig hoog schot. Met deze stand 2—3 kwam het einde. Amersfoortse Boys en Barneveld hebben gisteren op de keurig geschoren grasvlakte aan de Rubensstraat een wedstryd gespeeld, die de toeschouwers uit de Keistad zich niet lang zullen herinneren. Dit in tegenstelling met de vertegenwoordigers van het cierendorp, die aan dit treffen een minder prettige gedachte bewaren. Barneveld, dat bij een gelijk spel reeds naar de onderafdeling degradeerde, kon het niet bolwerken en moest met 32 de vlag strijken. Door dit resultaat werd het lot der blauw-gelen bezegeld en zullen zy in het volgend seizoen moeten proberen het verloren terrein te heroveren. waarts, niet verder dan een de Laren. Amsvorde moest DEV. die as. Zondag res pectievelijk de knmpioens- gelijk spel kon brengen. Er op eigen terrein, na een is echter nog weinig ver- goed begin, de meerdere ln anderd, want ook DWSV zijn stadgenoot Quick er- verloor een punt en wel uit kennen, tegen het Bussumse BFC. SEC is uitgespeeld en heeft evenals DWSV. dat nog een wedstrijd uit moet spe len tegen De Zebra's. 33 punten. De enige kans dat SEC tegen DWSV een be slissingswedstrijd mag spe len ls. dat de Utrechters hun laatste wedstrijd, die De grootste en meest be tekenende verrassing ln de vierde klasse H was de 3—1 nederlaag, die de kam pioenspretendent GW te gen het toch niet zo heel sterke KDS kreeg te Incas seren. Maarssen. dat DEV met lege handen huis- Zondag wordt gespeeld, waarts zond. profiteerde pretendenten ontvangen en er heen moeten, zullen hun uiterste best doen, want zij staan beide op de nomina tie om Barneveld te verge zellen. Saestum behaalde een hoopgevende overwinning ln de uitwedstrijd tegen V.V.V. Stichtse kreeg van het bezoekende JSV een lesje en is ook nog lang niet bui- Dcgeneil, die gekomen waren om van een spannende, emotionele wedstrijd te genieten, zyn zeer waarschijnlijk onvoldaan en teleur gesteld huistoe gegaan. Bepaald in drukwekkend was het in ieder ge val niet wat daar aan dc Rubens straat werd vertoond. Enigszins kleurrijk wel, want Boys speelde in rood-blauw en de Barnevelders in geel-blauw, maar het vertoonde spel was kleurloos. Belangrijk was de strijd genoeg, want er stond voor Barneveld heel wat op het spel cn eigenlyk hebben wc daar te weinig van gemerkt. Zeker, dc jongens uit Barneveld hebben stuk voor stuk hard gewerkt, maar waarom men bij een 2—1 achter stand niet alles op alles zette om hierin verandering te brengen zal altijd een raadsel blijven. Boys speelde een rustige, tech nisch behoorlijke partij voetbal, doch groots was het evenmin. De voorhoede, die enige veranderingen had ondergaan, liet soms aardige dingen zien, doch over het alge meen werd er te weinig gecom bineerd en was er gebrek aan va riatie. Ook het schieten liet veel te wensen over. Boys' sterkste troef, de achterhoede, was in pri ma vorm, ondanks het verlies van R. Ruitenberg, die al na 10 minu ten geblesseerd hel veld moest ver laten. DE WEDSTRIJD In de beginperiode was het al Boys wat de klok sloeg en Barne veld had al enkele keren geducht in het nauw gezeten, toen bij een aanval Alfred Peterse niets anders doen kon dan dc bal over de doel lijn te trappen. De door J. van Beek genomen corner werd ineens ingekopt, doch de bal vond de paal op zijn weg en belandde daarna bij Robijn die echter naast schoot. Barneveld, wat schuchter en ze nuwachtig gestart, schudde nu al les van zich af en had na 20 minu ten succes. Linkshalf v. d. Koek koek speelde een bal over de Boys-verdediging heen, Rijnders spurtte met spil Kraak op z'n hie len naar het heiligdom van keeper Co Peters en scoorde onhoudbaar 01. De vreugde in het Barne- veldse kamp was van korte duur. want 5 minuten later kon Wim Hoek de stand gelijk maken. Kee per Maas Schoonbeek, die niet erg klemvast bleek te zyn. liet een verdwaald schot van Cadzand uit zijn handen glippen en de Boys middenvoor maakte korte metten en liet prompt het net trillen 1—1. Barneveld mocht over dc gang van zaken in het laatste kwartier voor rust helemaal niet mopperen, want tot tweemaal toe moest Tureay een bal van de doellijn trappen toen keeper Maas al gepasseerd was. Na de thee kregen de Barnevel ders de wind in de zeilen, maar voor de wind ging het hen voorals- erliezen. Voor Voorwaarts hiervan om de kop te ne- Jen gevaar. De Utrechters was het veroverde puntje men. Zondag a.s. kan de op SEC van groot belang, beslissing vallen. Maarssen want de Utrechters stelden moet naar Saestum en GW zich hierdoor buiten ge- ontvangt DEV. Hoewel vaar. Het gaat nu om Kam- Maarssen een punt voor- pong en Zwaluwen Voor- sprong heeft, is er. gezien uit Een van deze Utrechtse de nog komende wedstrij- verenlgingen zal Amsvorde den. van de einduitslag van naar de onderafdeling moe- deze nck-aan-nek-race nog ten vergezellen. Kampong weinig te zeggen. Voor verloor ditmaal tegen SDO Barneveld viel de lang ver- teressant slot worden ver met sprekende cijfers, wachte beslissing. Dc Bar- wacht. komen Zondag naar Amersfoortse Boys en het is nog niet eens uitgesloten dat onze stadgenoten ook De Stichtse naar de onder afdeling verwijzen. Nijen- rodes won de uitwedstrijd tegen KDS. Al met al is er in deze afdeling nog span ning te over en kan een in- nog niet. Hun doel kroop door het oog van de naald toert drie Boys- voorwaartsen van drie meter af stand om beurten een schot locten. Eerst schoot Van Doorn in, daarna Rijn, doch het schot van Hoek stompte keeper Maas onthutst door zoveel vuurwerk, definitief weg. Een spannend moment uit de wedstrijd Amersfoortse Boys Barneveld. Dat was goed werk en daarom jammer dat door een fout van Maas de stand op 21 voor Boys kwam. Een slechte uittrap kwam bij linksbuiten Van Doorn terecht die snel doorgaf aan Hoek die ech ter tegen de paal knalde. De terug springende bal werd door Rijn wederom ingeschoten en nu raak. Vijf minuten later vergrootte Boys de voorsprong. Rechtsbuiten Riet- kamp gaf een voorzet, die door een der verdedigers van richting werd veranderd waardoor Hoek het der de doelpunt in de touwen kon kop pen. Barneveld was hierdoor een geslagen ploeg en Boys ging het nog wat kalmer aan doen. Een kwartier voor tijd maakte Van Beek de nederlaag wat draaglijker door de achterstand tot 3—2 te verkleinen, doch ook dit doelpunt kon de Barnevelders niet tot grote daden inspireren. Met de Boys in de aanval kwam het einde van dc strijd, die tevens een einde maakte aan het vierdeklasserschap van Barneveld. Zondag verreden de „Pedaalrid ders" op het circuit aan de Nijver heidstraat .hun zevende voorjaars- competitierit. Doordat er op de be vrijdingsdag door vele renners te Almelo. Zwolle cn Utrecht aan di verse wielerwedstrijden wordt deel genomen, moesten verschillende renners nu verstek laten gaan. Bij dc A-klassers <62,5 km) won Werdler in de sprint van Veen- vliet tijd 1.41.58. Bon en Wester hout werden 3 en 4. Bij de B-klas- sers, die 55 km hadden te rijden was het Bofingen die al spoedig wist te ontsnappen en het duurde ruim 20 km eer het steeds achter hem aan jagende peloton aanslui ting roet hem kreeg. Uitslag 1. Vermeulen 1.2939; 2. v. d. Linden: 3. Vcencndaal. 4. Bonman; 5. Dijkhuizen; 6. E. Ou- werkerk; 7. Sleeking. Bij de C-klas- sers (25 km) moest de sprint de beslissing brengen. Hier was het Heinhuis die zich de snelste toonde (41.55). Tweede werd Valkenburg en Bakker bezette de derde plaats: 4. Dieters; 5. Bisot; 6. Hoeeveen; 7. L. Ouwerkerk; 8. v. 't WelL In een pittige wedstrijd tegen Cli max I in Hilversum cchft MIA I met 14—4 verloren. Climax I was goed op schot en had in de rust al ccn voor sprong van 6—1. Na de rust zat het ge luk MIA ook al niet mee De gastheren wisten nog acht keer de korf te vinden, tegen MIA slechts drie maal. De wed strijd eindigde met ccn 144 overwin ning voor Climax I. De wedstryd AmsvordeQuick, was een der laatste, die de thuisclub voorlopig ln de KNVB zal spelen, en daarom hadden wy verwacht, dat Amsvorde zou trachten te bewijzen, dat baar degradatie maar een ver gissing was en dat het verblijf in dc onder-afdeling van korte duur zal zijn. Dit is echter niet gebeurd. Amsvorde speelde ccn zeer matige wed strijd en wanneer Quick beter van dc vele kansen had geprofiteerd dan zouden dubbele cüfers nie ttot de onmogelijkheden hebben behoord. Het klopte niet in de achterhoede van Amsvorde; in de eerste plaats was keeper Kuisten allesbehalve fit; hij had herhaaldelijk duidelijk last van zijn oude enkelblessure; enkele keren bewees hij door goed ingrijpen, heel wat beter te kunnx, als hij zich voor honderd procent kan geven. De backs Hannesse en Blad maakten geen grootse indruk; zij bleven vaak te ver achter, waar door Quick zijn aanvallen kon op bouwen, zonder de buitenspelval te moeten vrezen. De grote man in de zwart-witte achterhoede was spil Kos, die bergen defensief werk verzette en ook voor de aan val dikwijls een goede steun was. Bij de voorhoede van de thuisclub speelde R. Pieters een goede partij. Hij was de motor van de aanval en bekroonde zijn werk met een uitstekend doelpunt. De overige spelers lieten af en toe wel indivi dueel aardige staaltjes zien, doch de aanval als geheel was onvol doende. Quick liet een veel betere in druk achter. De defensie was be trouwbaar, behalve invaller Ter Mate, die nogal eens een steekje liet vallen. Daardoor kon Hiene- kamp zich ook sterk aan de aan val wyden en uit zijn stuwen werd menig gevaarlijk offensief geboren. De vleugelspelers De Graaf en Hil- ferink waren hun bewakers steeds weer te vlug af, doch laatstge noemde bezondigde zich nog al eens aan te egoistisch spel, evenals trouwens Hartwich. De beste spe ler in de Quick-voorhoede was echter Nijenhuis, wiens beheerst DWSV 23 14 5 4 33 Maarssen 23 15 3 5 33 SEC 24 13 7 4 33 GW 23 14 4 5 32 SDO 22 13 3 6 29 JSV 23 13 5 5 31 BFC 23 11 3 9 25 Nijenrodes 24 12 3 9 27 DVSU 24 8 9 7 25 Naarden 23 12 1 10 25 Zebra's 21 8 7 6 23 Axnf. Boys 23 11 1 11 23 Quick 23 9 4 10 22 WIJ 23 10 2 11 22 ADE 23 7 8 8 22 Utrecht 23 9 3 11 21 Laren 23 8 5 10 21 KDS 23 8 5 10 21 Voorwaarts 23 8 4 11 20 Stichtse 23 8 2 13 18 Zw. Vooruit 23 6 5 12 17 DEV 23 7 3 13 17 Kampong 23 7 2 14 16 Saestum 23 5 7 11 17 Amsvorde 23 4 4 15 12 Barneveld 23 3 7 13 13 tactisch spel resulteerde in drie doelpunten. Verhoef tenslotte toon de zich een nuttig verbindingsspe ler. Van meet af toont Quick zich sterker, doch de aanvalsrriachine kan aanvankelijk, mede door de slechte toestand van het terrein niet op volle toeren komen. Ams vorde stelt hier een opportunistisch partijtje tegenover cn boekt na tien minuten het eerste succes: R. Pieters, helemaal naar de linker vleugel afgezwenkt, lost vanaf de zijlijn een scherp hoog schot, dat over Van Loon heen in dc touwen verdwijnt (10). Quick laat het er niet bij zitten, bouwt aanval na aanval op, doch door slecht schie ten blijft dc gelijkmaker voorlopig uit. Wel weet Hartwich na een aanval .over links te doelpunten, doch de scheidsrechter heeft bui tenspel geconstateerd. In deze periode van Quick-over- wicht had Amsvorde zijn voor sprong nog bijna kunnen vergro ten; bij een scrimmage voor het doel der gasten wordt de bal tot drie maal toe ingeschoten, doch even zo vele raaien met enig geluk gekeerd. De gelijkmaker hangt echter in de lucht en blijft ook niet lang uit, daar Nijenhuis na een goede through pass van Hienekamp Kuisten met een hoog schot kans loos laat (11). Op fortuinlijke wijze weten de Reds nog voor de rust de leiding te nemen. Bij een vrij ongevaarlijke Quick-aanval speelt Blad de bal zo ongelukkig op zijn keper terug, dat deze het leder over zyn vuisten heen in het.doel ziet verdwijnen (12). Kort na de hervatting loopt Quick verder uit. De Graaf is Han nesse weer eens te vlug af en al leen voor Kuisten gekomen, maakt hij geen fout (13). Het Quick-of- fensief duurt voort, doch de af werking is slordig en succes blijft uit. Integendeel, het is juist Ams vorde, dat het volgende doelpunt op zijn naam brengt: van Loon grypt mis bij een hoge voorzet van links en Roodbergen profiteert hier dankbaar van met een kop stoot (23). Nu is het echter met Amsvorde gedaan; als een mes door boter, zo snijdt de rood-zwarte phalanx steeds weer door de defensie der gastheren, doch in het doelge bied wordt getreuzeld. Nijenhuis maakt hier met een beheerste schuiver een einde aan; tergend langzaam stuit het leder van de paal in het doel (24). Quick had hierna nog vele doelpunten kun nen maken, doch de voorhoede spelers geven geen bal meer aan elkaar af, maar proberen steeds op hun centje door de Amsvorde- achterhoede tc wandelen. Dat lukt nogal eens, doch steeds is Kuisten zijn belagers iets te vlug af. Han nesse verliest echter zijn beheer sing cn wordt naar het kleedlokaal gewezen; even later verlaat ook R. Pieters, vrijwillig, het terrein. Er is nu geen houden meer aan. Na een voorzet van rechts kopt Nijen huis nummer vijf in de touwen, waarbij Kuisten grandioos over de bal heen trapt. Even later komt het einde.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 3