ADVERTENTIES Kreymborg i BLONDONA*BRUNETTA Jj lult wel weerslagen," BRANDPUNTEN INachtegaalstr. 16/18 Utrecht iffiniinttiiiiiiiiiiiiinnuiiiittiiiiiiiiiiiiittiiiinittinnwuiiinun VAN NELLE'S I G0UDMERK KOFFIE de Waarborg-Jas OOSTERVEEN Hier komt morgen een belangrijke mededeling van alle ouders en voor de kinderen van 3-15 jaar PULLOVERS Maison de Bonneterie AM ERSFOORT 9 van de 10 Mannen geven de voorkeur aan Amersfoort 6235 Harderwijk 2501 (K 3410) Wilt U iets heel bijzonders, drink dan 1 I ViestraatSt. Jacobsstraat Utrecht Amerikaanse PATENTBLOEM 500 gr. 38 NU 30 ct. ROZIJNEN 250 gr. 45 NU 38 ct. AIc. vnje LIKEUR p. fles 100 NU 50 ct. Kersen-frambozen) ROOKWORST in blik Cinh. 900 gr. worst en 100 gr. vet: samen 1000 gram 3 a 4 worsten) p. bl. 450 NU 250 ct. Br. Indische THEE 200 gram 72 ct. Prima JAVA THEE 100 gram 50 ct. KOFFIE (vers gebrand uit eigen branderij) 250 gram 160 ct. Grote ONTBIJTKOEK per stuk 39 ct. KASTANJES 500 gram 60 ct. WALNOTEN 250 gram 68 ct. FROU FROU 250 gram 55 ct. LANGE VINGERS jlöU gram 48 ct. HAVERMOUT 500 gram 29 ct. GRIESMEEL 500 gram 30 ct VRUCHTENHAGEL 200 gram 25 ct. CACAO 200 gram 70 ct. CHOC. BEESTJES 100 gr. 45 NU 40 ct. SUIKERBEESTJES 150 gram 25 ct. Fondant KLOMPJES 150 gram 25 ct. BORSTPLAAT 200 gram 28 ct. Firma LANGESTRAAT 42 TELEFOON 6777 (Uw bestelling wordt gaarne thuisbezorgd) Te koop aangeb. j Te koop: Eysink motor. 125 cc. bouwjaar '39. in pri ma staat. E. v. Dusschoten. Schoolstraat 7. riSFijkerker- veen. SportprijzenJiandel Spijker. Soest, Soesterbergsestr 26 Bekers, kransen, medailles, voor iedere tak van sport. Vraagt keuze-zending of reizigersbezoek. Autopeds met luchtban den, geheel lopend op ko gels 2675 Zeer sterke driewielers 19.75—27 50 Gebrs. v d. Ploeg. Tel 5276 Arnhemseweg 44 en Soes- terweg 96 Kleermakersmachine in goede staat. Dollardstraat 80. Vrijdagavond tussen 7 en 8 uur Tegen elk aannemelijk bod een prima Contra-bas te koop, benevens een grote banjo-ukelcle en een prima versterker met luidsprekers met aansluiting voor micro foon en electr guitaar Brie ven met prijsopgave onder No. 5292 bur. van dit blad. Te huur aangeb. Luxe auto's te huur, per dag vanaf 15.— en 20 Per week en per maand speciale tarieven. Lensink. Celsiusstraat 1 Tel. 3121 en Langegracht 3. Tel. 6512. Zonnige gem. zit-slaap- kamer met pension of war me maaltijd. Telef. en bad aanwezig. Brieven onder No. 5290 bureau van dit bl. Personeel nevr 2 flinke meisjes gevraagd voor d. en n.. in de huis houding. Hoog loon. Wilhel- minalaan 22. Zeist. Telefoon K 3404—2835. Gevraagd een flink meisje voor de morgenuren en Vrn- dags de gehele dag. Dollard straat 124. Lessen Moderne dansen. Privé- lessen dagelijks. Dansstudio Kamperman. Langestraat 113. Tel 5494. Nieuwe lessen voor eerst- beginnenden vangen Zon dag 16 Nov aan Inschrij vingen dagelijks Dansschool Snijders. Korte Gracht 20. Tel 5083 Diversen Radio Lux, Langestraat 17 Voor overtrekken van lam- pekappen en alle fourni turen. zijn wij het enige adres. Overtrekken in één week gereed. Voor het veranderen van Uw wintermantel, Ruiten berg Uw kleermaker Utrechtsestraat 26 Tel. 3325 Voor reparaties kunstge bitten. snel en goed, in plm. 1 dag gereed A H v An- del. Bankastraat 50. Amers foort Tel 5805 Dames. U krijgt waar voor Uw geld als U Fijn- strijkerij Weber belt. Dol lardstraat 40. tel 3348 Leesbibliotheek W Lamme Noordewierweg 97. zorgt voor gezellige avonden. Fa L. van Achterbcrgh, Brandstoffenhandel. Koe- steeg 5. Amersfoort Smdi 1890. Brechcokes en Indus trienootjes 4 Voor Uw cen trale verwarming. Ieder kan in het bezit ko men van een muziekinstru ment. Wij leveren accor deons voor f 2.50 en gui taren voor ƒ1.— per week. Cor v d. Weert, Havik 30. Steeds voorradig: Nieuw ?n gebruikt hoek-, beton-, staaf-, plaat- en balkijzer bij Firma B Zwaaf en Zonen, Amersfoort, tel. 5226. Radio Lux, Langestraat 17 Tel 4917. Speciaal adres voor diverse merken stof- 'uigers. op huurkoop reeds vanaf 2.— p week. Komt >ens informeren. Slentelkoning. Met sloten, sleutels weegschalen naar de vakman. Spreekt met Kroon en 't komt in orde. Kleine Koppel 5. A'foort. Radio van Geet. Arnhem sestraat 29 Tel 6383 De Ra dio-Specialist Tevens alle merken stofzuigers Brandstoffen. J Greef- horst. Uw adres voor alle soorten brandstoffen. Vaike- at 37 Tel 3727 Radio Lux. Langestraat 17 verkoopt ook op gemakke lijke betalingsconditie. Komt eens in onze Show room en laten wij U eens vrijblijvend inlichten. Voor de Veehouder. Wij leveren en slijpen alle ma chines en onderdelen om Uw koeien en paarden te knippen Electr slijperij, Krommestr 22. Amersfoort. Chr. Muziek Vereen. „Ho- sauna". Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan op a.s. Zaterdag 15 November Bui tengewoon FeesCconcert in de Markthal te Amersfoort, met medewerking van „Vrij en Blii". o.l.v. Wessel Dek ker. Zangsolist: Henk Dorel. Aanvang 19 30 uur precies. E"trée f 15n Kaarten ver- kriichaar: Rien Veerman, Arnhemseweg 32; Kruis- kamn 81: Goudsbloemstraat 11: Stort Zuid 44; Celsius straat 9. Grote collectie fototoe stellen Rolfilms v.af 135. Het adres voor afwerking van Uw rolfilms Foto Muns, Tancestraat 20. Hoektax. bel op Tel 6004. Dag en nacht geoDend Nieu we wagens St. Radboudstr. 10 Aanbevelend H. N. v. d. Hoek. Rink Springer voor al Uw Dames- en Herenkleding. Prima coupe en afwerking. Reparaties vlug en billijk. Valkestraat 42. Tel. 6603. Bij elk toilet een bijpas sende hoed. Maison van Eg- dom. Westsingel 21 t/o de toren. Ook vervormen wij Uw oude hoed. Radio Lux, Langestraat 17 meest bekende adres hier ter stede, want wij bestaan al 23 jaar in radio- en elec- trïsche artikelen'. Voor een goede foto Voor Uw amateurswerk Voor het vernieuwen van verbleekte portretten Portretspecialist De Smalen. Exclusieve sortering ZWITSERSE vanaf 29.75 Donderdag 13 November 1952 Waarborg-Kleding is kleding van kwaliteit! En die kwaliteit is te danken aan de betere soort stof, coupe en bewerking! Het verschil met gewone kleding ziet U in één oogopslag! Met het beste komt U het beste uit. Ook in geld. Daarom verdient Waarborg-Kleding inderdaad Uw voorkeur! WA ARBORG-JASSEN v.a. 119.- In populaire uitvoering 79." WAARBORG-COSTUUMS v.a. 109.- In populaire uitvoering v.a. 79.- n KUNNEN OOK TELEFONISCH OPGEGEVEN WORDEN En hier is Zwanenberg's unieke garantie. VLEESWAREN. GROENTE. JAMS. TAFELZUREN. VIS-, VLEES- EN VRUCHTENCONSER V EN VOOR SCHOON EN ZACHT EN GLANZEND HAAR voor blond hoor voor donker haar 2087. Ik bleef de hele dag in de hotelkamer bij Bolle Boos en Unk en legde dat tweetal de plannen uit, die ik had om alle narigheid weer goed te maken. Het werd avond en het werd nacht zoals dot meestal gaat, maar ergens in dat grote Joejorruk gingen een paar wezens niet naar bed. En die nacht was er weer beweging in de Grote Staatsbank, die een paar dagen geleden leeggestolen was! Twee kleine figu ren met echte dievenpetten op, braken daar in. Hef ging erg vlot, want het ene mannetje had een vreemdsoortig lantaarntje bij zich. Als je daarmee op een dikke deur of tegen ijzeren staven scheen smolt er gewoon een gat in, groot genoeg om door te kruipen. Ze waren een hele tijd druk bezig, die mannetjes en ze konden dat rustig doen, omdat nie- Ü&üft mand het in zijn hoofd haalde een bank te bewaken, die al leeggeplunderd was! Maar de volgende mor gen was het hele land in rep en roer. De omroeper van de nieuwsdienst kon zijn ogen niet geloven, toen hij dat vreemde bericht moest voorlezen. „D-Dames en heren luisteraars," zei hij: „Vannacht is er inge broken in de Grote Staatsbank en de Spaarbank in Joejorruk. Dezelfde twee banken, die kortgeleden leeggeplunderd werden. Thans is er niets weggehaald maar teruggebracht! Al het geld is weer op z'n plaats mét rente! Dit is ongehoord. De politie is druk bezig in het duister te tasten..." In de hotelkamer van Bolle Boos hoorden wij die mededeling, maar het was voor ons géén nieuwsl Traeteer Uw man vandaag GEEN WONDER! Alleen de culinaire kunstenaars,Zwanenberg's opperkeukenmeesters kennen het opp, em/M&c&r waardoor Zwanenberg's rookworst zo in- en-in-lekker is, zo geurig, goudkleurig en zo sappig-vet! Zwanenberg's rookworst hmmmsmeuig - smakelijk TOT-EN - MET! Laat dadelijk Zwanenberg's rookworst halen Ut °P h*t Zwaantje Zelfs de meest verwende fijn proever weet: Zwanenberg is: üüg&Sb&és* éëZeï VAN KLEUR»VAN GEURVAN SMAAK Een opwindend genoegen. Een der knapste handlijnkundigen schreef voor Blondona-Brunetta vier en twintig uiteenzettingen over de geheimen van de hand. In elk pakje Blondona of Brunetta shampoo vindt U er een. Het is een opwindend genoegen deze inte- ---1 ressante geschriftjes te lezen en te ontcijferen wat er in de hand van U en anderen over lot en karakter te lezen staat. BLONDONA BRUNETTA ontsluiert de schoonheid van Uw haar en de geheimen van Uw hand. Koop daarom geregeld Blondona of Brunetta shampoo - en bewaar alle afleveringen. Dan weet U wat de mo derne handlijnkunde U en de Uwen te zeggen heeft. mm xm in bus-verpakking Practische sluiting - gemakkelijk te openen. II Als ring en middelvinger even lang zijnwijst dat op sterke eerzucht. En wat heb je meer nodig om als vrouw in het leven te slagen? Een ver zorgd uiterlijk natuurlijk! Een verstandig meisie weet dat. Zij wast haar krullen dan ook geregeld met Blondona/Brunetta, het alkalivrije shampoo van Vinolia, dat elk kapsel zo'n aantrekkelijke zijde-achtige glans geeft. Is U die hebt geproefd, wilt U geen andere meer! En het prettige is, dat de heer lijke geur, de fijne smaak en de kracht van deze bijzondere koffie door de speciale bus-ver- pakking veel langer bewaard blijven. VAN NELLE'S KOFFIE met die échte pittige smaak

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 6