DEGRUYTER ABONNEERT U OP DIT BLAD Prodent-Chlorophyl verdryft direct slechte adem de gehele dag! Voost NEEUMOS B^nK,mNSo^> Sporthorloges Er zal verrassing zijn in verre landen! PR00UCT I/9NDT U tZVZRZ WZZK ZZN GULDEN IN VZ BR9Z(/ZN8US? CORSELETS ONDERBLOUSES Weer de grootste tube en de laagste prijs Donderdag 13 November 19'; NIEUW NAAST DE BEROEMDE PRODENT TANDPASTA NU OOK JÉËh. mmé Chlorophyl of bladgroen komt voor in de bladeren van planten. Door de natuur is het M'mm H voorbestemd om alle onzuiverheden in de lucht Hra^regÉI:: Weg te nemen. Onder invloed van het zon- 4 ij licht geeft Chlorophyl de plantenwereld haar WMBïï: groene kleur. Daarom is ook Prodent-Chloro- jÊ$$ phyl groen! Juist die zachtgroene kleur be- wijst dat zij echte Chlorophyl bevat met de $m desinfecterende kracht van het zonlicht. Prodent-Chlorophyl neemt ■r Wie met Prodent-Chlorophyl tandpasta poetst, merkt direct hoe heerlijk fris deze natuurzuivere Echte pittige, fijn gekruide %en bros gebakken speculaas. Amandel Speculaas 28 cent en Ruyter Speculaas 22 cent per 100 gr. Per blik (inhoud 1.5 Kg f4.-enf 3.15. Statie geld blik f 1.50. SPECULAAS 'OP Z'N BEST Prodent-Chlorophyl heeft drie grote voordelen! 1 Verdrijft slechte n Bestr\jdt tandbederf adem en mondgeuren. doeltreffend. Beschermt tandvlees volledig. Liebig „CHICKEN" Kippensoep, het populaire OXO-product, thans in een nieuw gewaad. Het bekende groen-geel-rood is aan gevuld met het zilver van een nieuw en modern verpakkingsmateriaal. De inhoud is hetzelfde.... een vol maakte kippensoep. Liebig „CHICKEN" het beste van de kip, geeft U in een ommezien vier borden natuurlijke kippensoep, een soep die U de meest verwende fijn proever kunt voorzetten. CHtO«OPHV f"* f PRISMA N\Ancre// Waterproof-shockproof v.a. 72.50 Cor Berger UURWERKEN, GOUD en ZILVER langestraot 101 Tel. 5779 Op de gemeentelijke aan plakborden is de kennisge ving. bedoeld in artikel 6 der Hinderwet, aangebracht, in verband met het verzoek van J G. van Kuyzeri alhier, tot het uitbreiden van een machinaal timmerbedrijf bij het perceel Kruiskamp 38. kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie A nr MET BON VOOR OXO CHROMO'S SN Philips verzorgt namens U - voor een familielid of \^J een vriend in het BUITENLAND de aflevering van een Philips „PhiliShave" tegen de normale pri|S van f 47. Voor U dus geen verzendkosten, geen verzekering, geen douaneformaliteiten» en dergelijke rompslomp. Uw handelaar zal U gaarne volledig inlichten over deze aantrekkelijke gcschenkactie. CORSETTEN KOUSEN TRICOTAGES „PHILISHAVE' [VOOR: voor alle netspanningen „PHILISHAVE" MAROON voor aansluiuog op ceo zakiaotaarabatterij of accu. VOOR SLANKE FIQUREN/ naar twee zijden rek bare lastex-elastiek, bustehouder van fraaie kant, 15.75, *750 U zou zeker Uw ogen niet geloven als dat zo was! /4js>N. Maar een goede klant van De Gruyter is helemaal niet verbaasd, elke week een gulden te krijgen voor ingeleverde cassabons! /inS»* Zorg toch óók voor een extra gulden elke week. Voor tien gulden aan cassabons, een gulden hsSST contant terug. Cassabons blijven altijd geldig. I ^'s U zegt: „Het bestaat niet, dat De Gruyter zomaar guldens weg zou geven", bedenk dan, ^ru7ter me* ®'9©n fabrieken en meer dan 3 eigen winkels zóveel voordeliger werken kan, dat 10°/o korting mogelijk is. 't Ligt voor de hand! jjfcSSr ^us knoop door; word óók klant! extra soliede en fijne charmeuse, fraaie kantgarn., ^95 7.50,5.50, «3- waszijde met smalle kantgarnering, reel, prijs O 7 5 U hebt zoveel te lezen, dat u aan hérlezen maar zelden toekomt. Zeker niet aan het herlezen van oude kranten, of zelfs oude weekbladen. ALS u het deed. dan zou u ontdekken, dat u geen nummer van Vrij Nederland van een vorige Jaargang ter hand kunt nemen, zonder getroffen te worden, hoezeer allerlei be schouwingen van toen haar rechtvaarding hebben gevonden ln de gebeurtenissen van later. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat Vrij Nederland een vriend is. die te vroeg komt! Maar wel moge dit voor u een reden zijn om. indien u al niet aan hérlezen toekomt. Vrij Nederland trouw te lezen. U zult dan de komende gebeurtenissen kunnen beoor delen als een tijdig ingelicht, een ..gewaarschuwd" man. die zoals u weet voor twee telt. 'Het spreekwoord zegt niets over de ge waarschuwde vrouw; die telt voor drie> Neem een goed besluit: charmeuse, uitlopende series als welkome vriend elke week bij u binnenkomen. Maak gebruik van onderstaande bon. mooie zuiver EEN GREEP UIT ONZE VOORDELIGE BISCUITS Choco 100 gr. 35 cL Bitterkoekjes 100 gr. 35 cL fraaie dessins, zuiver wol 13.50, 10.90 PROEFABONNEMENT tegen GEREDUCEERDE PRIJS Marie Petit Beurre Croquette Festival Zandkoekjes Mocca Frou-Frou Taai-Taai per stuk 5 et Speculaas 250 gr. 42 ct. 750 gram blik 1 26 ct. Am. speculaas 250 gr. 56 ct. 750 gram blik 168ct Aan de Administratie van „VrU Nederland". Raamgracht 4, Amsterdam-C. Ondergetekende verzoekt ter kennismaking als PROEFABONNEMENT 10 achtereenvolgend0 nummers van .Vrij Nederland" te ontvangen tegen de gereduceerde prijs van 1.90 Dit bedrag wordt D hierbij ln postzegels/per post wissel/per giro (Postgiro nr 135176) gezonden. AMERSFOORT Langestraot 55 Telef. 3093 Alléén De Gruyter geeft 10°/o korting op alle artikelen, behalve suiker, zout en soda. Naam Straal;

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 8