GRAND THEATRE VHN NELLE v M EN W 75 CENT TIJDELIJK! ding' GRATIS DE KONING'S LOODGIETERSBEDRIJF Zie de St. Nicolaas-etalages ancier rdelige DE KLEINE WERELD VAN GEROZILMETA DE NATUURZUIVERE IVl I het beste dagelijkse middel for optrekking en vr.rk COOP Chocoladeletters in de winkels van de Niet om het gewin - maar voor het gezin I Model 612 V f 330.- in cl. hulp- i stukken Hoort wie klopt daar, dames Het is de onvolprezen Hoover Reiniger! De enige, die KLOPT èn Veegt èn Zuigt en waarvoor elk huisvrouwenhart vol verwachting klopt. Geen andere reiniger heeft zo'n „grondige" opvatting van zijn verhelderende taak. De Hoover verwijdert niet alleen gewoon stof en haren en pluisjes, maar ook het diep ingetrapte straatvuil ontkomt zijn unieke drievoudige werking niet. Alléén en alléén de Hoover behoedt daardoor Uw tapijten voor de vernielende werking van dit glasscherpe gruis. Model 402 f 195.— in cl. hulpst. Zie ook de Hoover402.'sWerelds dcgelijkstc en modernste cylinder stofzuiger, o.a. met automatisch te ledigen stofzak. Geen gestuif, geen vuile handen. En, Sint, vergeet ook de Hoover Dustette niet. Ideaal voor het stof vrij houden van auto's, beklede meubelen, trappen, kleding, enz. Niet groter dan een borstel - niet zwaarder dan een strijkijzer. Hoover Dustette f 85. Model 119 230.- incl. hulpstukken Zie de maan schijnt in de vloeren Ja, als „maneschijn zo diep" glanst elke vloer, hetzij van linoleum of van parket, als hij gewreven wordt met de Hoover Elcctrische Wrijvcr. Hoover's laatste aanwinst in huisvrouwenvreugde en huis vrouwengemak. Een technisch vol maakt meesterstuk, dat een forse streep zet onder het tijdrovende en zo vermoeiende wrijven van vloeren cn meubelen. De vlijtig zoemende Hoover-wrijver doet het in de kortst mogelijke tijd. Lest - en even - best: hij SCHROBT bovendien vloeren (met water en zeep). Een „glansrijk" geschenk bij uitstek! 7! naar het blijde, het-is-te-mooi-om- waar-te-zijn gezicht van moeder, als Sint haar verrast met de Hoover Elcctrische Wasmachine. De enige wasmachine met de pulsator op de enige juiste plaats: IN DE ZIJWAND (dus niet onderin) en... met gestroomlijnde bodem van de kuip. 0, kom eens kijken hoe door deze combinatie het goed zich vrijer wendt en keert in het snel ronddraaiende sop, zonder ook maar in aanraking te kunnen komen met bewegende delen. Daardoor wast alleen de Hoover de grootste wekelijkse gezinswas zo door en door schoon, zo uiterst voorzichtig en zo vlug. 0, kom eens kijken hoe de gehele was in een mum te pronk hangt aan de lijn, als een „vrieslucht zo helderBekroning van al dit schoons: de speciaal geconstrueerde Hoover- wringer, die met wonderlijk gemak zelfs het zwaarste wasgoed doorlaat. De natuur is niet te verbeteren, f 270.—. Borstels voor schrobben f 16.50 p. paar Kema goedgekeurd. Compleet met wringer f 376. Komaan, Sint, strijk Uw hand „over Uw baard" en als het even kan, ddit moeder gelukkig gemaakt met een geschenk, waarvoor zij U haar hele leven lang dankbaar za! zijn: de kleine, maar o zo stoere Hoover Elcctrische Wasmachine! Het Is 5 December voor U het weet. Stap daarom NU naar de Hoover-dealer en vraag hem demonstraties. adverteren De Hoover Haodelmij. N.V., Falckstraat 15-29 Amsterdam A.S. VRIJDAG IN VERHOOGDE PRIJZEN RESERVEERT TIJDIG UW PLAATSEN Een grote doos Peli wrijfwas (No. 2) met flanellen uitwrijfdoek Een grote bus Peti wrijfwas (No. 3) met flanellen uitwrijfdoek Alle modellen voorradig Bij aankoop van een cassette betaalt 13' alleen de inhoud en de cassette ontvangt U Profiteer hiervan! Geef Uw meubelen, linoleum of parket een extra glansbeurt! Met een klein beetje PeH hebt U direct een schitterend resultaat Pelt wrijfwas met VLIDOSOL tegen houtworm en andere schadelijke huisinsecten, alléén in de bekende gele verpakking. Een Erdal produel, dus... goed I Ook in GERO-ZILVIUM grote sortering de heerlijke zoive/^ WRIJFWAS met v/li</oS">l .--L* K3~ ~i i Zuinigheiddie de wijsheid bedriegt Wie minder eet don goed is, merkt pos later de schade lijke gevolgen. Mookt U te weinig reclame, don komt U (later) bedrogen uitl Adverteren in dagbladen mookt Uw zaok sterk, ook voor de toekomst. Bedenk, wat dagblad reclame vermag I Het „Dagblad voor Amersfoort" brengt de naam ER INI HOOVER-ARTIKELEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ: PHILIPS EN ERRES RADIO SERVICE STATION ARNHEMSESTRAAT 27 - TELEFOON 3406. ARNHEMSEWEG 5 II - TELEFOON 5236 ELECTRO-TECHNISCH BUREAU, UTRECHTSESTR AAT 15, TELEFOON 3483. 25 JAAR IIOOVER-DEALER Dinsdag 25 November 1952

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 8