Mantel-Magazijn „DE ADELAAR" BEKENDMAKING! Oud-Hollandsche Meubelen P. J. CLEMENTS Soesterbergschestraat 1c Soest Bouw-enTinimerwerken Zaterdag 1 Mei OPENING POST GEOPEND RIF" Bezoekt Meiksaloi Autobusdienst Bsarn - Soest - Amersfoort H. v. Sitter Jr., v. Weedestr. 7b, Tel. 64 Hedenmiddag 3 uur OPENING IR P 0 I1T11LIE N EN @M BI IR ©II lil RADIOHANDEL BESSELSEN Heden aangekomen Hoilandsche nieuwe KOLMAATJESHARING BLOKHUIS' VISCHHANDEL Van Dijk Jonker Ten gerieve van het Soester publiek, kunnen voortaan ook Advertentiën voor ons Glad worden afgegeven bij den Heer Wasscherij Pianolessen JET VAN DER ES *1. JORNA Banketbakkerij „NIEUWERH0EK" de Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij van H. BURGMAN C. BELT Lange Brinkweg 39, Soest, Tel. 219 0e Noord-Brabanfsche Scboenbandel 1 GROOTSTE keuze COMPLETS - MANTELCOSTUMES - MANTELS EN JAPONNEN - CHIQUE DAMESMANTEL MET ZIJPLOOIEN PRIMA RIPS f 19.90 KINPERIVI^NTEjLS EN KINDERJURKEN AARDIGE MODELLEN LAGE PRIJZEN Amersfoort Varkensmarkt Amersfoort Onderwijs in nieuwe richting Maison M. C. Plesman Molenaar DAMES-, MEISJES- IS KINDERHOEDEN EIGEN ATELIER VERVORMEN - VERANDEREN - MODERNISEEREN - - J mNIMMHM(NNMMNMUNNIM(Mn Voor de aanstaande Pinksteren! een PRACHTCOLLECTIE LINNEN SCHOENEN Probeert onze bekende Jongensschoollaarzen in de AMSTERDAMSCHE SCHOENHANDEL f 9 9 9 9 9 9 9 9 9 >999999999 onzer nieuwe Zaak in Spoorstraat 18, bij de halte Soestdijk Ruimst gesorteerde Radioinrichting ter plaatse Voor Reclame geven wij CADEAU Ie Een Baby Steriingluidspreker waarde f33.- 2e Een prima Hoofdtelefoon, f 8.- Deze aanbieding is geldig tot en met 8 Mei 1926 9 9999999999999999999999999999 Verder alle soorten VERSCHE VISCH DROGISTERIJ „DE VU Naphëaline in kogels, poeder en blokken Carbol Creoline Lysol etc. Amersfoort, Telef. 178 - Soest, Telef. 164 Sfeenhofslraai 55 Soest DE UITGEVER. Vioolschool van H. de NEEVE ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN! IVSOTOÜ- EU RIJWIELHANDEL Het goedkoopste adres voor alle Onderdeelen F. X. NIEIER Manufacturenmagazijn F. C. Kuyperstraat 6-8 TELEFOON 135 Zeer fijne patisserie Gebakjes 7 cfi, p. stuk Allerhande vanaf 30 ol. p. p. MAIS0N RUIJSSENAARS SOESTDIJK Wij berichten de ontvangst van de IHIMF-lGIg®®?! MOED RiEUWEWEG 68 Prima kwaliteit - Concurreerende prijs Zij, die een advertentie wenschen te plaat sen op de uit te geven Zomerdienstregeling of op de Plaatsbewijzen, wende zich zoo spoedig mogelijk tot den Ondernemer, Wat de KEUR is op het GOUD is [f het merk M0NTA op de SCHOEN I alléén EERSTE KWALITEIT Schoenwerk aan die uiterste prijzen! R5ea,&KVf^ PRIJZEN Voor 35 cent Voor 91.3D Voor f 2.25 onze prima gegarandeerde Dames- en Heeren Au Soleil Sportschoenen Voor f 4.96 de beste Jongens- en Meisjes schoenen in laag en hoog model. Onze fijnste bruin-, zwart- en lakleder DAMESFANTASIE- SCHOENEN aan één Reclameprijs 15.90 W— MOLENSTRAAT 84 Voor aangifte van nieuwe leerlingen en voor inlichtingen wende men zich tot het Hoofd der School A VAN ASSELT, Soesterbergschestraat 30 Prospectus op aanvrage. of Molenstraat 84. VOORHEEN MAOAZIIN „DE VLINDER" LAANSTRAAT 77 - BAARN - TEL. 104 GROOTSTE KEUZE GOEDKOOPSTE ADRES ONTVANGEN in wit, bruin, grijs en zwart. Chique modellen met hooge en lage hakken Tevens een uitgebreide sorteering Dames- en Heeren Fantasieschoenen tegen concurreerende prijzen vanaf f5.50, zwart en bruin Prima Heeren Box Pantoffels met gepende zelen f 3.95, zonder weerga STEFNHOFSTRAAT 82 HOEK MOLEN >TRAAT ■BReparatiën spoedig en netjesHÜ3E leder die voor minstens f 2.50 koopt, mag raden uit hoe veel onderdeelen het Radiotoestel in de etalage is samen gesteld. Wie dit raadt of er het meest nabij komt ontvangt de Luidspreker, de daarop volgende de Telefoon Nadere inlichtingen in den Winkel. - Ziet de Etalage. AANBEVELEND, zooals: Bot, Paling, Tarbot, Schelvisch, Kabeljauw enz. Aanbevelend, F. C. KUIJPERSTRAAT 7 - TELEFOON 57 MOLENSTRAAT 4 O Z - TELEF. 243 Aanbevelend, S. ZETH0VEN, Apoth.-Assistente Ontvangen een nieuwe zending Rembrandtlaan W.Z. 12 Soestdijk. Nette aflevering. Billijke prijzen. LANGE BRINKWEG 13. Onderricht voor alle Strijkinstrumenten en Mandolineles Kunnen nog eenige nieuwe of vergevorderde leerlingen geplaatst worden. K0L0NIEWEG 11 SOEST Lange Brink weg 23 TIMMERMAN - AANNEMER Beveelt zich beleefd aan voor van de NIEUWEWËG 66 ook Tweede Hands. Tevens Tabak, Sigaren en Sigaretten. Beleefd aanbevelend, Kousen Sportkousen Schorten Kinderpakjes Handschoenen Pyama's Nieuwe zendingen ontvangen Directoires Fant. Katoen Stoffen Tricotgoed Sokken TELEFOON 232 Dit is het adres voor U allen omdat daar alle gebak en koeksoorten met de fijnste ingrediënten worden bewerkt Bezorging door geheel Soest en Omstreken. De Modehoed voor den aanstaande Zomer. P.S. Wij Veranderen, Vervormen, Moderniseeren op eigen Atelier. bij de EIGEND0MSWEG, Soest. Grens Soest-Amersfoort naast Speelterrein „Birkhoven" Prachtige Speeltuin Bosch en terrein voor Kinderspelen. Nieuwste vermaken Dansen, Schommelen, Wippen, Caroussel enz. Billijk tarief, prima consumptie. BELEEFD AANBEVELEND, Joh, van Geerestein *matsemagmr: is Uw aangewezen adres voor Wij maken II heden attent op onze BUITENGEWONE onze prima blauwlaken Dames Pantoffels. de fijnste bruin-, zwart- en lakleder Kinder Riemschoentjes. VOOP 5 de beste Dames en Heeren bruin en zwart leder Pantoffels. Onze overbekende ijzersterke Boxcalfsleder Heeren Rijgbottines f 5.90 Zie de Etalage Reparatiën steeds spoedig, degelijk, billijk

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 3