s ZOEKT GE D TELEFOON 81 kleine advertentie „Symphonia' L. VERMAAS Rijwielen en Automobielen DE GREEFF Dienst- Personeel BELLETJE Laardercourant De Bel Blaricuimner Courant Eemnesser Courant van de is gevestigd Ingang door den winkel van den heer KIEFT Advertentiën, abonnementen, berichten, brieven enz. kunnen aldaar worden bezorgd Oirschotsche Stoelenfabriek. A. SLOB, BAARN ALBERT HEIJN Vereeniging „De Gooische School Agent v. Blaricum van Burgers E.N.R. Stoomen - Verven BELLETJES. flink Werkmeisje Flink Dagmeisje B. DE JONG flinke dienstbode Kinderjuffrouw, Oirschot. Telef 19. koopen verkoopen huren verhuren te ruilen WED. HAGEN KOPERSLAGER - BLIKSLAGER ZINKWERKER LEIWERKER POMPENMAKER voor een ieder die aan muziek doet. Ongeëvenaard! Cycle Import f's GRr E IN HAG E Voor de a.s. Feestdagen. FRANKEN- VINGERHOED voor de a.s. feestdagen een lekker koekje tegen billijken prijs? Extra lage prijzen f Q Verhuur - Reparatie Depot voor LarenGezusters Alferink, Torenlaan P. DE BOER - NIeentweg 20 - Bussum Mannel ij k n Vrouwelijk Bij vooruitbetaling per vakje 60 cent; dienstaanbiedingen 40 cent, beide per vakje van 6 regels, iedere regel meer 10 cent. Belletjes worden behalve aan ons bureau aangenomen: Te BlarlCiam door de Blari- cumsche Boek- en Kunsthandel Telefoon 376. Te Eemnes door H. Hagen en J. v. Hengel. Te Laren door M. Wilmink. Torenlaan, Tel. 304, en F. v. d, Puyl, Zijtak 186a. GEVRAAGD van goede getuigen voorzien. STATIONS HOTEL te Laren. gevraagd, loon f 7.50 per week met verval en volle kost. Pension Opwaartsche Wegen, Huizerweg 213b. B'aricum. BEHANGER - STOFFEERDER BEDDEN- EN MATRASSENMAKER Uitgebreide Stalencellectle BILLIJKE PRIJZEN PIJLSTEEG I0IJ LAREN Voor direct gevraagd een MEISJE voor hcele of halve dagen en een of Juffrouw. Pension 't Matthijssen- hout, Blaricum. Biedt zich aan voor of voor de huishouding, een meisje, 24 jaar oud, van de beste aanbe velingen voorzien. Brieven onder motto Kinderjuffrouw. Bureau Nieuwe Bu*sumsche Crt.. Von dellaan 28, Bussum. Stoelen, Banken, Tafels, Tuinmeubelen. Het goedkoopste en soliedste adres is de Wenscht gij iets te of plaats dan een in dit blad. Prijs slechts f 0.60 per vakje van 6 regels bij vooruitbetaling. Advertenties worden aange nomen aan het bureau en bij de agentschappen. Zandvoortscheweg 56 heeft een FILIAAL gevestigd bij de bij de Haven, Eemnes ZIE BORD OP DEN DIJK I is het tijdschrift Verschijnt steeds op den I5en der maand. Abonnementsprijs met in begrip van de 6 Muziek- bijlagen slechts f 1.50 per jaar. Uitgever J. J. LISPET HILVERSUM FRUIT- en DELICATESSE NH AN DEL ENGELSCHE RIJWI ELEN met Duolopbaoden tot fabrieksprijzen Tc voldoen bij aflevering f 38 - Later te betalen f20.- FRANCO co GOED VERPAKT Vraagt gratis prijscourant No. 666 ALLE ollvoerlogeo voorradig Brink b.d. Eemnesserweg, Laren, Telef. 230 Schouderham 25 ct. per ons Gekookte ham 35 Getruff. Leverpastei 25 Cornedbeef 12 Boterhamworst 14 ct. per ons Maagsche leverworst 12 Smeerleverworst 20 Gekookte worst 20 Tongenworst 28 Osborn Bacon 26 Berliner leverworst 25 Plockworst 22 Ontbijtspek 20 Rookvleesch (Muisje) 40 Nieuwe Holl. Maatjesharing 12'/», 15, 20 ct. p. st. Fijne gerookte Paling. Extra Valencia Sinaasappelen 4. 5, 6, 7 en 8 ct. per stuk. Aardbeien, Asperges, Tomaten, Citroenen, Appelen, Peren en Bananen Dagelijks versche aanvoer. Krijgt U gasten of gaat U uit? Wij zullen zorgen poor Uw diner vanaf f IM5 per persoon. Limonade s in S smaken. Hors d'oeuvre varié. Sla met Geldersche Ham is in deze warme dagen een Delicatesse BRINK LAREN U WILT TOCH Welnu van MA AN DAG 2 tot en met ZATERDAG 7 JUNI verkoopen wij ons PRIMA BANKET tot (doch uitsluitend per half pond) ZIE ONZE ETALAGES. Zandkoekjes per half pond 30 Sprits i Pain Frangais Wilht Imini koekjes B tterkoekjes Vanille nootjes Paleis banket Wellingtons Weesper moppen Goudschc splits Brusselsch banket 30 30 30 35 35 35 35 45 45 45 Madeira koekjes pe« h .If pon«l 45 Speciaal voor kleine kinderen. Bijzonder licht verteerbaar. Zaansch'- k< eki n i<cr bus Q..lbijlkoek /.AANSCHE MOLEN p st. 23 Bruidssuikers per half pond 22 Potpourri 20 TEVENS SPECIALE AANBIEDING VAN Samos wijn per flesch 75 Roode port 85 Witte port 100 A.H. limonade per 1/1 flesch alle soorten 100 Heerlijk verfrisschend BRINK 412, LAREN, TELEFOON 8 |g Wij vragen en bezorgen zonder prijsver hooging R. 215. Filialen door geheel Nederland. Laren N.H. De coupons der obligatie-leening per 1 Juni 1924 zijn betaalbaar gesteld bij de Alg. Centrale Bankvereen. voor den Middenstand, Kantoor Laren. Torenlaan 312 - Blaricum - Tel. 317 DAG EN NACHT GEOPEND filiaal BUSSUM BrinWaan 12 JU onze Producten, worden naarSTReno HrbiLMiscnt regelen behandeld, filiaal MipuweWc940l Tel.~7 TELEFOON 1061 Stoom Ververij en Chemische Wasscherij of plaatst dan een Prijs slechts 60 ct. voor de drie bladen HET KANTOOR LMRDER COURANT DE REL STATIONSWEG 441

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 4