BEDDENWINKEL v. d. ROOSTER, Firma J. G V" W. F. A. GROENHUIZEN, GRONINGER BERDENWINKEL, MATRASSEN EN BEDDEN. mmm m gewaste beddentijm BOEK- COURANT- EI HAND1LSDR KOOPJES. KOOPJES. KOOPJES. BOM MI EE, EENE GROOTE OPRUIMING lof, 2« huis hoek Zevenhuizen, SCHIEDAMMER GENEVER, Cretonne Satinet en Zijden Dekens. i §LJj De van ouds bekende Langestraat A 6, N1CKEI HORLOGEKETTINGEN. A. M. SLOTHOUWER, DRUKWERKEN, Specialiteit in Amersfoort. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. TOEGANG TOT BEZICHTIGING VRIJ. Of, "Of, te *e, V* 3® YerseMUeade kwaliteiten in Itospitaallknen öf KraamMdoeh Groote keuze in "boven- en Molton-onderspreien. Horloge- en Instrumentmaker, WWK <H NICHTC A P. B« Jkït'GlïS'Gïfj Havik hoek Lavendelstraat, HORLOGES, KLOKKEN, REGULATEURS, WEEKERS, SPEELD00ZEN, Glazen- en Gutta-PerchaSpuiten, BAROMETERS, Boter- Kaas- ei Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCLRREERENDE PRIJZEN. voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. IJITSTOOMEN van Beddengoed en VEHNIE t MTIE van alle soorten Matrassen. Alles tegen concnrreerende prijzen. Langestraat, Amersfoort. NETTE UITVOERING. SPOEDIGE AFLEVERING. Cr Van heden af wordt bij in het Verkoophuis op den Hof te Amersfoort. in verschillende RESTANTEN GOEDEREN tot buitenge woon lage prijzen gehouden. Alsmede eenige duizende VOORWERPEN van 10, 20 en 30 Ct. Daar plaatsruimte niet toelaat alle voorwerpen ten toon te stellen wordt men beleefd verzocht het verlangde op te geven. IJren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f 4.50, f 5.00, f 5.75, f 6. en f 6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dilo wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen coneurreereude prijzen afgeleverd. Bij contante betaling van BEDDES1-ABTIKELES wordt 5 PROCENT korting toegestaan. Ulerk VERKRIJGBAAR in KEEBERFEESSCIIEN van 1 Citer si ƒ1,15 per E i t e r tl e s e I» bij Th. IS. RRANBSEN in gedistilleerd en Tabakskerverïj „DE JSOOIt", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren en Nickel PE1TOULES, EN Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYS0-P0IYIPEN, IRRIGATE URS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. s»e> m9i> beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE W** KUSSENS voor f 4 50. GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f14.50. BEURSBERICHTEN. Perc. VAN Levering van alle voorkomende tot de laagst mogelijke prijzen. Nederland.Sch. Ct. W. 21/, dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. >4 dito dito 1883. 4 dito 1881. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 .iito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr/Aug. 5 dito Zilver Jun./'Juli 5 dito dito April/.Oct. 5 Polen Obl. Schb. 44. 4 Port. Obl. Bti. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f 1000 5 dito dito 100 5 dito 1866 f 1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4VS dito 75 gec. 50-100 4,/2 dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening '1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4,/2 fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening '1875 5 dito dito 1883 4'/2 fPeru. Obl-Leening. 1870 6 fObl.-Leening 1872 5 fYenezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en ünanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 4'/2 dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4'/2 dito dito 4 Nederl. Bank Aandeden Neded. Handels-Maats, dito Duitschland. Aanu. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongauje. Pandbrieven B. Oosteur.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4V2 Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Cent aal Bank 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand, Holl. Lu. Sp, Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ncd.-Ind. Sp. Aandeden Rijn-sp. volgef. Aandeden dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeleu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel -Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sc-wast. Ob. f 1000 5 Morseh-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-TiÜis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W -Spourw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Ceit. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Arasterdam, f 1UU. 3 Ainst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. luO '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1804 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3 !/a Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 22 Juli. 7*5/ii 88% 98% ■100 70 91% 80% 04", 04 06 05% 82% 60% 101% 50 54%, 100 90 9'% 90 90% 51 5-2% 52% 93% 93% 93 88 75% 81'V„ 101% 03 14% 14% 73% 97% 31 V„ G'/lt 100 100% 93% 17% 15% 40% 98 V„ 98% 98 81 102% 101 52% 101% 101 '205 100% 134 75% 117% 85 74% 140% 102% 117 102 24 72% 138 89 47% •101 81% 02 01 75% 81% 47 77'/„ 7 7 115% 56% 93% 97 O, 80% 85% 30 90 8S 97% 27% o5% 114% lOO'/i, 140% 119%, 20%, 113% 118% 114 85% 110% 102 104 103 92 83% 97% 103 109 129% 139 80 99 130% 130 130 43% Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naat UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 7,20f 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8.44 9,40 10,20 f Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1.4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 Arnh. 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te 1 Naar Hilversum Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen I Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 8,58 10,9 1 14 4,55 6.46 9,36 11- 11,24 3,18 6,55 8,4 11,28 1,55 1.31 7,58 10,11 1,54 1,27 8,10 10,10 7,26 8,31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6.11 6,45 8.23 8.54 9,5 10,1 7,39 8,44 9.50 11.36 12.20 3.6 5,8 6,25 0,57 8,37 9.7 9,19 10,13 7,48 8,53 9,39 9.59 11,45 12,29 3.15 5,23 6.34 7,0 8,47 9.16 9,29 10,22 Ooster-Spoorweg. Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Aankomst te i Naar Zutphen: Aankomst te i N'aar NijmegenAankomst te V. Baarn Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen I V. Amersf. Woudenb. 8,13 9,17 10,48 11,15 1.10 4.8 6,36 7,6 8,6 9,42 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 13 1,15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 8 41 9.S3 11.41 3.44 7,4 9.16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9.55 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 7,22 f 8.21 10,51 '2,27 4 27 f 6,19 9,32 f Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest. 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 '2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,24 8,52 8.58 11,26 11,32 3,3 3,9 5,23 6,54 10,8 f Stoppen op verzoek te Leusden. 5,29 7,— 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4