BEDDENWINKEL v. d. ROOSTER, Firma J. G GRONINGER BERRENWINKEL, mmm en gewaste beebenmen. KOOPJES. KOOPJES. KOOPJES. EENE GROOTE OPRUIMING lof, 2e huis hoek Zevenhuizen, a6 «L s&ii W. F. A. GROENHUIZEN, De van ouds bekende MATRASSEN EN BEDDEN. I HORLOGEKETTINGEN. 9^ Boter- Kaas- eu Melkwegers. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. Specialiteit in Amersfoort. PMNI KWALITEIT iflfillü HORLOGES, Langestraat A 6, in het Verkoophuis op den Hof te Amersfoort Gr, °ot r*te «*e ■i Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort Verschillende kwaliteiten in HospitaaUianca ef Kraambeddoek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat, 7 KLOKKEN, Glazen- en Gntta-Perclia Spuiten, BAROMETERS, SPEELDOOZEN, BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. Ie voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. UITSTOOMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. Van heden af wordt bij in verschillende RESTANTEN GOEDEREN tot buitengewoon lage prijzen gebonden. Alsmede eenige dnizende VOORWERPEN van 10, 20 en 30 Ct. Daar plaatsruimte niet toelaat alle voorwerpen ten toon te stellen wordt men beleefd verzocht bet verlangde op te geven. TOEGANG TOT BEZICHTIGING VRIJ. 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4.50, f5.00, f5.75, 16.— en f6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f 5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.—, f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen norden ook gelieel compleet, net bewerkt, tegen concurreerende prijzen afgeleverd. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden do gewone prijzen en ÏO pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbevelim UEd. Dw. Dienaar. Bij contante betaling van BEDDEK-ABTIKELEIÜ wordt 5 PBOCEST korting toegestaan. f. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren en Nickel iFIEIbTID-CriIlilES, Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, a'*e soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK.BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. - beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE KUSSENS voor f 4 50 GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f14.50. BONNIER, 8EURSBERIOHTEN. Perc. dito dito dito dito dito Nederland.Sch. Ct. W. dito dito Oblig. 1888. dito 1883. 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr/Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 1864 flOOO dito dito £100 dito 1866 flOOO dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dol. dito 1873 gec. 50 100 dol. dito 1860 2e 100 dol. dito 75 gec. 50-100 dol. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69* Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnano. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 41/g Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. 5 dito Centraal Bank 5 21/j 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S 5 41/, *V» 4 4 4 5 41', 3 3 5 5 4% 6 S 5 Aug. 745/8 881/4 987/, 10! 70 918/s 81 6415/u 653/8 663/8 657/, 811/, 565/], 1013/4 531/4 555/1, 100 971/, 993/4 971/4 987/16 526/s 527/s 52 V, 941/4 943/4 923/, 89S/W 761/, 831'4 1023/4 62'/, 143/8 14% 747/16 98 IOOS/4 30% 13 '6/14 100% 1003/4 941/8 171/4 153/8 40% 983/16 983/8 98% 41/, 4 2 4 4% 4 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879 81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865 85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Ballische Spw -Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Cahf.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. sL Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 81% 1021/, 101 52 1021% 101% 205 1063/g 135 136 75% H7i„ 84 74% 146 102% 1167/g 102 24 727/16 138 891/4 403/4 1001/4 825% 62 615/16 77% 83% 47 76% 79 115 565/8 90 86 83% 31% 883/4 88% 98 28U/W 55% 115'/, 1013/8 146 1183/4 26% 117% 7771/4 7147/8 841/4 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 3% 1091/, 102 105 103 83% 987/8 103% 108% 7315% 142 81% 100 1301/4 138 1323/4 431/4 67/s b'aaj Utrecht Vertr. AmersfUtrecht Rottd 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 93 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Arnh Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 s Hage 9,27 10.18 I.9 4,40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 I Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen OKO .11 I ff w 8.58 10,9 1 14 4,55 6,46 9,36 71,— 11,24 3J8 6,55 8.4 11,28 1.55 1.31 7,58 10,11 1,54 1,27 8,10 10,10 1 Jniii 1887. Ooster-Spoorweg, -Vaar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,1 8,31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6,11 6,45 8.23 8.54 9,5 10,1 7,39 8,44 9.50 11,36 12,20 3.6 5,8 6,25 6,57 8,37 9.7 9,19 10,13 7,48 8,53 9.39 9.59 11,45 12,29 3,13 5,23 6,34 7,6 8,47 9,16 9,29 10,22 8,13 9,47 10,48 11,15 1.10 4.8 6,36 7,6 8,6 9,42 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 Naar Zutphen V. Baarn X. Amersf. 8,41 9,33 11,41 3,44 7.4 9.16 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 10,19 10,48 7,9 5,11 8,27 10,46 Hollandsche-IJzereii-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd. Scherpenz "en ^hen- Kest 7,42 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 6,19 9,32 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,24 8,52 8.58 U,26 11,32 3,3 3,9 Stoppen op verzoek te Leusden. 5,23 6,54 10,8 5,29 7,- 10,14

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4