Petroleum-Lampen, BEDDENWINKEL v. ROOSTER, Firma J.G.THIES. geïllustreerd politienieuws. GBQNINGIB BEDDENWINKEL, mmm m gewaste beddmjen. Lampe-Belge branders, - en H. J. BONNIER. lof, 26 huis hoek Zevenhuizen, W. F. A. GROENHUIZEN, De van ouds bekende MATRASSEN en BEDDEN. LICHTBREKERS KAPSCHALEN, Prachtige TURF- en KOLENBAKKEN. HORLOGES, klokken, ;l borlogekettingen. Langestraat A 6, Cretonne Satinet en Zijden Dekens. Specialiteit in Amersfoort. SOLEED GUTAPERCHA-DQEK. Nacht-lampen, Lampen-kappen, Wand-lampen, Lampenglazen, Dessert-lampen, Lampen-hoedjes, Voet-lampen, Lampen-tulpen, Ring-Iampen, Loop-lampen, Lampen-pit, Lampen-schoorsteentjes, Scherm-lampen, Dwalm-schalen, Vaas-lampen, Gas-kommen, Hang-lampen, Katrol-lampen, Dubbelsterke Gas-glazen en Beste Fransche Nachtpitjes, Gr, °Ofi ste Horlogeen Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, REGULATEURS, WEKKERS, BAROMETERS, Boter- Kaas- ca Melkwegers. BESTË NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CffflCDIIREEItEA'DE t'liIJZEX. voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. UITSTOOMEN van Beddengoed en VEB.NIEIHVEH van alle soorten Matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. Llren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De onclergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plat, rond, Duplex, Gloeilicht, Universall en uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor H.H. Winkeliers, extra voordeelige Condities. enz. enz. Verkoophuis op <Ien IIol" le Amersfoort. Ml V* 3$ 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4.50, f5.00, f5. >5, 16. en f6.25. 2 pers. dito dito f7.f /.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel t 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f25.—. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en peel, van f 4.25, f 4.50, f 5. en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7. en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7. f9.en f10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen coneurreerendc prijzen afgeleverd. YerscMLLcttde kwaLitcitca in HospitaalMeu of Kraambeddoek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. Bij contante betaling van BEDDEA'-ARTIKELEN worilt 5 PBOCEKT korting toegestaan. Wil men een onderhoudende Courant lezenen platen hebbendan abonneei men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op he Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per weekgedurende drie maanden franco aan huisieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de/rio/hmers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. beeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren en Nickel ZE^isriD-criuiES SPEELDOOZEN, EN Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NËZ. WINDKUSSENS, CLYSO-POWPEN, IRRIGATEURS, Glazen- en Gutta-PerchaSpuiten, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. s„ illiiêi, beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE W&r KUSSENS voor f4 50 GezondheidsMATRAS t 8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. BOEK-, COURANT- m IIVNDELS-SNELPERSDRURKEBIJ. Binnen den kortst mogelijken tijd worden onderstaande BEURSBERICHTEN. Perc. 19 Aug. Nederland.Sch. Ct. W. 21/3 745/8 dito dito 3 887/w dito dito 4 99 dito Oblig. 1888. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867. 5 1001 dito Papier 5 701/* dito goudleening 5 913/* dito dito 1881 4 8015/u Oostenrijk. Obl. in pap. 5 6413/,j Oblig. dito Febr./Aug. 5 651/, j dito Zilver Jan./Juli 5 661/3 dito dito April/ Oct. 5 653/* Polen Obl. Schk. 44. 4 827/s Port. Obl. Btl. 53 84 3 563/4 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 1019/16 Cert. Hamburg 1820 5 523/* Ct. Insch. 5e S. 1854. 5 547/8 dito 1864 f 1000 5 9913/w dito dito £100 5 973/8 dito 1866 f1000 5 9913/1* dito dito 100 5 97 dito 1877 20—100 5 971/j dito le Oosters. Leen. 5 52 dito Tweede dito 5 528/,, dito Derde dito 5 521/* dito 1872 gec. 50 100 dol. 5 937/S dito 1873 gec. 50 100 dol. 5 9411/ia dito 1860 2e 100 dol. A'/a 926/8 dito 75 gec. 50-100 dol. 41/, 896/B dito 1880 gecons. 4 761/* Oblig. Leen. 1867/69 4 831/* Russische Goudl. 1883 1023/* Spanje. O. Perp. Sch. 4 037/ie Turkije. Geconvert. ser. D. 146/n dito dito dito ser. C. 146/1, Egypte. Obl 1876. 4 7313/I6 Spoorweg-Leening 1876 5 981/* Vereen. Staten. Obl. 1876 4V, 1071/* Mexico. Obl. 1851 3 3! dito 1864. 3 135/s Braz. Oblig. Lond. '65 6 1011/* dito Leening 1875 5 1003/8 dito dito 1883 4V» 951/8 Peru. Obl.-Leening. 1870 6 103/16 Obl.-Leening 1872 5 147/16 Venezuela Leen. 1881 417/16 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 983/s dito dito 1886 4 98. Rotterdam Oblig. 1886 4 981/* dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Obl. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Gert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank 4i/a 4 2 4 4 4!'8 5 5 811/3 102 •101 521/4 1021/a 10 U/a 202 1067/8 1351/3 136 751/2 118^/16 741/2 Spoorweg-Leeningen. IIoll. IJz. Spw. Aand. Iloll. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1S70.81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865,85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw -Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3i^ Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 1451/2 IO21/4 II68/4 102 24 ^3/I6 138i/2 888/4 463/4 101 831/4 603/3 6 L/s 763/4 82 471/a 761/a 79'/* 1151/* 565/8 90% 97 813,* 831 /3 311,* 901,* 89r/, 98',* 281/* 553/a 115 lOiis/i, 146 119 277/8 112»/* 1181/a 1151/2 84'/* 110 102 105 103 84 991/2 1031/2 1083,* 1313/* 144 823/* 102 131»/* 141 1327/8 425/» 611/is Zomerdienst, geopend 1 Juni 18S7. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-Spoorweg. Naai UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage 7,20f 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 Naar Zwolle: Aankomst te Arnh. Vcrtr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9,53 8,58 11- 1.55 1,54 10,45 10,9 11,24 1.31 1,27 2,10 1 14 3,'8 7,58 8,10 4,55 4,55 6,55 10,20 6,46 8,4 10,11 10,10 9,36 11,28 Naar Hilversum Aankomst te Naar Zutphen: Aankomst te er'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 7.26 7,89 7.48 8,13 8.35 8,41 8,59 9,19 9,55 10,19 8.31 8,41 8,53 9,28 9.33 9,46 10.29 10,48 9,24 9.39 9,17 10,12 11,41 12.3 12,19 12,49 1.9 9,37 9.50 9.59 10,48 10,43 3,44 3,59 4,17 4,48 5,11 11,23 11,36 11,45 11,15 12 18 7,4 7,18 7,34 8,4 10,23 8,27 12,7 12,20 12,29 3,15 1,10 1,15 9.16 9,33 9,51 10,46 2,53 3,6 4,8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,36 6,25 6,11 6,25 6,34 7,6 7,20 6,45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.23 8,37 8,47 9,30 8,54 9.7 9,16 9,42 9,55 9,5 9,19 9,29 10,15 10,1 10,13 10,22 11,35 11,8 1 HollandsctLe -IJ zer en-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. 7.22 f 8.21 10,51 2,27 4 27 f 6,19 9,32 f Leusd. Seherpenz Veenend. Rhen. Kest 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,24 8,52 8.58 11,26 11,32 3,3 3,9 5,23 5,29 6,54 7,— 10,8 10,14 f Stoppen op verzoek te Leusden. Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4