SCHIEDAMMER GENEVER, W. F. A. GROENHUIZEN, BEDDENWINKEL y. <L BOOSTER. Sof, 26 huis Soek Zevenhuizen, MORA STANDERDS P hotogra ph ie-Stan derds, L- 6B0NIHÜEB BEBDENWIIK11, 8. S, IlOIifl, MATRASSEN EN BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. 3ESVED EK GEWASTE BEBJEBJKEB. Petroleum-Lampen, Hand- en Stormlantaarns, LICHTBREKERS KAPSCHALEN, Prachtige TURF- en KOLENBAKKEN. H. J. BONNIER. BANT-1 HMllSlIfflJ A. M. SLOTHOUWER, 9 s r a ?i liii NIGHTCA P. VERKRIJGBAAR in KIJLHFRFLKSSCIIEIV van 1 Uter ft 1,15 per I, i t e r (1 e s c h Gij Th. II. O. E1R.4XJ1SKV in gedistilleerd en Tabakskcrverij ,,1*K MOOR", Amersfoort. Havik hoek Lavendelstraat, heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren en Nickel HORLOGES, PENDULES KLOKKEN, REGULATEURS, WEEKERS, SPEELDOOZEN, BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, Glazen- en Gutta-PerchaSpuiten, BAROMETERS, THERMOMETERS, NICKEL HORLOGEKETTINGEN. TJT Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE MCKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. V* 3$ sP Special iteit in Amersfoort. pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en peel f4.50, f5.00, f5./5, 16. en f6.25. 2 pers. dito dito f 7.f 7.25, f 8.25, f 8.75 en f 9. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel I 1/.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel t 22.f 2o. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en peel, van f 4.25, f 4.50, f 5. en f5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, 1 6.75, f7. en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f0. Met dubbel omslaande kanten f 7 50 en Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7. f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 lot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f5.50, zonder spiegel f4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. VerscMUeado kwaliteiten ia iïospitaalliaaea of Kraaibcddoek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. Bij contante betaling van BEDDEJI-ABTIKEIEJI wordt 5 PBOCEST Itorting toegestaan. eene prachtige sorteering Cuivre-polis, TIWFD 13 THERMOMETERS. Alphons Annegarn. De van ouds bekende Langestraat A 6, beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van alle soorten Groote voorraad LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE W®* KUSSENS voor f4.50. GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f14.50. Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. SOLSED GUTAPERCHA-DOEK. Alles tegen concnrreerende pryzen. De ondergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plat, rond, Duplex, Gloeilicht, Universall en Lampe-Belge branders, uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor H.H. Winkeliers, extra voordeelige Condities. Lampen-kappen, Lampen-glazen, Lampen-hoedjes, Lampen-tulpen, Lampen-pit, Lampen-sclioorsteentj es, 4t/a 411» 10011% 97% Nacht-lampen, Wand-lampen, Dessert-lampen, Voet-lampen, Ring-lampen, Loop-lampen, Scherm-lampen, Dwalm-schalen, Vaas-lampen, Gas-kommen, Hang-lanipen, Katrol-lampen, DubbelsterkeGas-glazen en Beste Fr an sell e Nachtpitjes, Langestraat, Amersfoort. Levering van alle voorkomende DRUKWERKEN, tot de laagst mogelijke prijzen. NETTE UITVOERING SPOEDIGE AFLEVERING. 1021/a 751/9 1161/» 1033/8 108% 137 142% 82 105 1313/8 146 133% 433/8 Lren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Nederlandsche Centr aal-Spoorweg. Ooster-Spoorweg. ©2,2 E 2 m 15 B N It A ft "J K 2 SCHIEDAM.^ Merk NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE Horloge- en Instrumentmaker EN Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen alle soorten van Reparation aan al deze artikelen ook aan K1V1K-BAROMETEBS bijzonder billijk en zeer spoedig. Firma J. G. THIES. Gr, °ot *te ke, M f8.—. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen coneurrcerciide prijzen afgeleverd. Heden ontvangen: en in in alle grootten en pryzen. i U> Alle soorten 5 - Verkrijgbaar bij Langestraat, o/d. Sociëteit Groote keuze in eigen gemaakte IJlTS TO OMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. BEURSBERICHTEN. Perc. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1888. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Gert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 1864 f1000 dito dito £100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dol. dito 1873 gec. 50 100 doL dito 1860 2e 100 dol. dito 75 gec. 50-100 dol. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867 69 Russische Goudl. 1883 Spapje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. diio dito dito ser. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 D. C. 2% 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4% 3 3 5 5 41/. 6 5 dito dito 1885 Rotterdam Oblig. 188G dito dito 1883 9 Sept. 74 887% 9915% 100% 70% 92% 8016% 64% 65 66 65% 83% 573/a 101% 5313 557/8 100% qo 9713% 53 527/g 531/1» 95 953/8 923/« 89% 77 83% 103S% 64' 14% 441/» 741/8 981/» 1071/, 32 141/8 101% 1011/8 96 16% 147/g 413/8 987/j. 981/* 97U Industr. en flnano. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Obl. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Fdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank enz. enz. Verkoophuis» op den Hof te Amersfoort. VAN 4 2 4 4 Va 4 41% 5 5 Spoorweg-LeexUngen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 187y.8l 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865 85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Iialië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 j Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tifhs dito f1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 j Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. I dito Calif.-Oreg. dito 6 I Chic. Cert. Pref. st. j Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. C Brazilië. Spw.-Leening 5 Premièn-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3da Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 t Turkije. Spoorweg-L. 3 80 1021/4 101 518/4 102 201 1073/0 1341/2 136 1183/4 84 74% 1451/8 102 102 23 72 138 87% 46 10015/lS 83 623/8 61% 76% 82% 47 793% 79% 11513% 56% 91% 98% 8d% 84 2»% 91 891/, 98% 281/8 553/8 11515% 10il/j 146' 118% 253% 112% 118% 1151/» 84% 110% 102 105 103 841'8 99% 7% Zomerdienst, geopend I Juni 1887. Naaj Utrecht Vertr. Avxersf, 7,20| 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 03 9,45 f Alleen Aankomst te Utrecht Rottd. 8,— 9,4 11,44 3,24 6,38 8,4 4 9,40 10,20 Zaterdag. 9,16 10,8 1.4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 's Hage 9,27 10.13 I,9 4,40 7,44 9,54 II,31 11,50 11.50 Arnh. 9,53 10,45 2,10 4.55 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden 8,58 10,9 1 14 4,55 6.46 9,36 11,— 11,24 3,18 6,55 84 11,28 1,55 1.31 7,58 10,11 Groningen 1,54 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Aankomst te I Yer'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7.26 8,31 9,24 9.37 11,23 12,7 2.53 4.49 6.11 6.45 8 23 8.54 9,5 10,1 7,39 8,44 9.50 11,36 12,20 3.6 5,8 6.25 6,57 8,37 9.7 9,19 10,13 7.48 8,53 9.39 9.59 11,45 12,29 3.15 5,23 6.34 7,6 8,47 9.16 9,29 10,22 8,13 9,47 10,48 11,15 1,10 4.8 6,36 7,6 8,6 9,42 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,15 3.50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 Naar Zutph V. Baarn V 8 41 9.33 11,41 3.44 7.4 9.16 en: Aankomst te Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,59 9,19 9,55 10,19 9,46 10,29 <0,48 12.3 12.19 12,49 1,9 3,59 4,17 4,48 5,11 7,18 7,34 8.4 8,27 9,33 9,51 10,23 10,46 HoIlandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te I V. Amersf. Woudenb. 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 6,19 9,32 Leusd. Scherpeni 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 Veenend. Rhen. Kest 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 t Stoppen op vertoek te Leusden. 8,18 8,52 11,26 3,3 5,23 6,54 10,8 8,24 8.58 11,32 3,9 5,29 7,- 10,14 Snelpersdrukkery van A- M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4