mmm dn gewaste bedden™. Petroleum-Lampen, W. F. A. GROENHUIZEN, De van ouds bekende SRÜHI1SEB BED1EIVI1K11, MATRASSEN EN BEDDEN. Lampo-Belge branders, H. J. BONNIER. ÉS Beddenwinkel van „DE ROOSTER," 0. TIES, op den lof. Firma 1 JU* HORLOGES, ,L IEL Langestraat A 6, ©e Be Akli,©!®^©!®, Cretonne Satinet en Zijden Dekens. ffaitd- en Stormlantaarns, LICHTBREKERS KAPSCHALEN, Prachtige TURF- en KOLENBAKKEN. Vaste prijzen. Vaste prijzen. Groote keuze in Glazen- enGutta-PerchaSpaiteii, BOEK-, COURANT- EA HANDELS-SNELPERSDRUKKERIJ. Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat, BAROMETERS, 9A&0S€Q?S1I, Boter- Kaas- ea Melkwegers. BESTE MCKEl HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. KLOKKEN, REGULATEURS, WE""m,n SPEELDOOZEN, voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. UITSTOOMEN van Beddengoed en VERNIE IJ 1IEï\ van alle soorten Matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. Nacht-laiiipen, Wand-lampen, Dessert-lampen, Voet-lampen, Ring-lampen, Loop-lampen, Scherm-lampen, Vaas-lampen, Hang-lampen, Katrol-lampen, Lampen-kappen, Lampen-glazen, Lampen-hoedjes, Lampen-tulpen, Lampen-pit, Lampen-schoorsteentjes, Dwalm-schalen, Gas-kommen, DubbelsterkeGas-glazen en Beste Fransche Nachtpitjes, H O M O co VISITEKAARTEN. w >-3 Uitgever NIEUWE AMEBSFOOBTSCHB COURANT. SLOTHOUWER ZOON. i u O a THERMOMETERS. AlphonsAnnegarn. De nog voorhanden MOLTON-DEKENS van gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verbekt. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, t WINDKUSSENS, CLYSO-POftlPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden. Zilveren en Nickel zpiEHsriD-criiiiiES, DUO, EN beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE WT** KUSSENS voor f4 50 GezondheidsMATRAS f 8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. De ondergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plat, rond, Duplex, Gloeilicht, Universall en uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor H.H. Winkeliers, extra voordeelige Condities. enz. enz. Verkoophuis op den Hoi' te Amersfoort. Eh Binnen den kortst mogelijken tijd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brochuren. Programma's. Bestekken. Enveloppen. Prijscouranten. Menu's. Circulaires. Verlovings- Rekeningen. Iluwelijks- en Wissels. Overlijdingsbrieven. Kwitantiën. Adreskaarten. Briefhoofden. Eliquetten. Strooi-, Winkel- en Aanplakbilletten. Alle soorten STATEN voor Gemeente en Bijks-ambtenaren. w co O O F P p on? CD w e-e 95 95 tegen betaling van 30 cents per week worden aangenomen door de Agenten van liet N. v. d. D. •5 '5 r S a a Alle soorten Ttrr Verkrijgbaar bij Xangestraat, o/d. Sociëteit Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Fen pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. BEURSBERICHTEN. Perc. 23 Sept. 737/16 887 /j8 9813/M Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1888. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 18*20 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 1864 flOOO dito dito LI00 dito 1866 flOOO dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dol. dito 1873 gec. 50 100 dol. dito 1860 2e 100 dol. dito 75 gec. 50-100 dol. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootèen. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. 2! h 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 O 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4lfr 41fc 4 4 4 5 4i,'| 3 3 B 5 41/j 6 5 1003/» 691/, 91 803/» 647/u 643/, 65U/„ 653/g 831/s 56i=/u lOli/a 54I/J 541/4 1011/u 983/« 1013/8 983/4 985/m 517/8 527/1, 531/1, 945/8 957/g 92 901/» 767/s 83S/8 1031/» 641/1» 133/4 133/4 741/g 973/4 108 323/g 143/, IOH/4 1001/4 961/g 161/, 14/1/14 401/, Besteld voor het a.s. saisnen eene rijke sorteeiing in Effen gekleurde 2 pers. wollen dekens; blauw, bruin rosé, ha vanna, geel, crème enz. enz. Ook fijne witte molton onderspreien in effen, met franje, en ook met gekl. lint, en gekl. streepen van af de kleinste tol de grootste. Bij contante betaling Tan BEDDEK-ARTIKELEN wordt 5 PROCENT korting toegestaan. Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Obl. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adrn. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. JPdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. Expl. Staats-spoorw. Aand. duo Obl. 187y.81 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865 85 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. Los. Se wast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. A. Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Cahf.-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Sp\N dito 2e Hyp. Schuld U. Pac. Obl. Brazilië. Spw.-Leening Premiön-Leeningc Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 981/s 98 971 801/, 41/, 1011/j 4 1001/, 2 52 4 4 Vt 4001/s 4 102 201 1087/,, 134//, 136 751/, 4 4183/» 1 5 84 5 65 en. 1451/s 4 4021/» 4161/, 4 1017/» 221/j 72 1373/, 86//, 4 44 5 100 5 825/s 3 621/, 3 61 >/l8 3 75'/, 5 82 4 473/g 801/w 5 79 5 1153/b 3 567/s 5 917/g 5 98V» 5 85 5 837 5 283/a 5" 907/w 88 5 5 99 5 261/* 55U/], 1143/, 6 101 142 7 1l87/i» 233/* 101 6 116 6 1131/j 5 84'/, n. 3 1103/» 102 3 1031/, 3 103 3 3 4 84 4 981/s 4 104 5 108Vs 1351/, 142 3 811/* 105 3'/a 131»/* 5 144 4353/» 3 421 It 3 67/, Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Ha ge 7,20f 8,30 14,22 2,47 6,9 8,22 93 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 j- Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1.4 4,28 7,34 9,44 11(26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 Arnh. 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 8,58 ti 1,55 1,51 10,9 ll,24 1.31 1,27 1 14 3,18 7,58 8,10 4,55 6,55 6,46 8,4 10,11 10,10 9,36 11,28 Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd 7,26 7,39 7,48 8,13 8.35 8,31 8,44 8,53 9,28 9,24 9,39 9,47 10,12 9,37 9.50 9,59 10,48 10,43 11,23 11,36 11,45 11,15 12 18 12,7 12,20 12,29 1.10 1,15 2,53 3,6 3,15 4.8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,36 6,25 6,11 6.25 6,34 7,6 7,20 6,45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.23 8,37 8,47 9,30 8,54 9.7 9,16 9,42 9,55 9,5 9,19 9,29 10,15 10,4 10,13 10,22 11,35 11,8 Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. 8,41 9,33 11,41 3,44 7.4 9.16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10,29 12,49 4,48 8,4 10,23 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar NijmegenAankomst te I V. Amersf. Woudenb. 7,22 f 8.21 10,51 2,27 4 27 f 6,19 9,32 f Leusd. Scherpen* Veenend. Rhen. Kest 7,42 41,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 14,15 2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,24 8,52 8.58 11,26 11,32 3,3 3,9 5,23 5,29 6,54 7,— 10,8 10,14 f Stoppen op verzoek te Leusden. Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4