De groote collectie nieuwe JONG, Firma J. G. THIES, op den lof. A/ GROOTE OPRUIMING BEVERS, BAAIEN, FLANELLEN. WOLLEN-, KATOENEN- EN MOLTONDEKENS. Mooie Dames Onder- en Bovenrokken. Beddenwinkel van „DE ROOSTER," In de Kerkstraat No. 372, W. F. A. GROENHUIZEN, tevens mivrnmn De stoffen voor HEEREN-WINTERJASSEN. S H S SI Langestraat bij de Varkensmarkt. Vaste prijzen. Vaste prijzen. Groote keuze in jMolfondekens en Onderspreien, HORLOGES, NICKEL HORLOGEKETTINGEN. W. F. H. TABERNAL, Holloway's Pillen. is geheel compleet en munt uit door groote keuze, billijke prijzen en soliede bewerking reeds genoegzaam bekend. Glazen- en Gntta-FerchaSpuiteii, en overigens alle Winterartikelen bij Zoo even ontvangen: De nog voorhanden MQLM-DEKBHS vai gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verkocht. r{tJ> Horlogeen Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, KLOKKEN, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. SPEELDOOZEN, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. REGEN- EN WINTERMANTELS 8EURSBLRICHTEN. Perc. 4 Oct. -f c— /TOk bibbsima A BIJ Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. "Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Besteld voor het a.s. saisoen eene rijke Fantasie gestikte kinderdekens. sorteering in Effen gekleurde 2 pers. Gestikte kribdekens in een massa patro- wollen dekens; blauw, bruin rosé, rood nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. M met zw. randen enz, enz. de nieuwe partij witte in effen, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde strce- I pen, van at de kleinste tot de [grootste afmeting. Bij contante betaling Tan BEDDE9T-ART1KEI.EV toegestaan. wordt 5 PROCENT korting GoHden, Zilveren en Nickel heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Repnrati£n aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. EN AN Kachels, Fornuizen, Kolen-, Cokes- en Turfbakken, Buitengewoon groote Opruiming van AnierikaanschePetroIeiininiaehi. nes. Zoolang de voorraad strekt alge- lieele uitverkoop van Waterketels, in Rood, Wit en Blauw. Benevens eene groote partij blauwe Potdekscis, en andere tot het vak belioorende goederen. Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hepen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, 1,80, ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. Nederland.Sch. Ct. W. 2l/j dito dito 3 dito dito dito Oblig. 1888. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867. 5 dito Papier 5 dito goud leening 5 dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./Juli 5 dito dito April/Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Btl. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg I8k20 5 Ct. Insch. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f 1000 5 dito dito £100 5 dito 1866 f1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 dol. 5 dito 1873 gec. 50 100 dol. 5 dito 1860 2e 100 dol. 4l/§ dito 75 gec. 50-100 dol. 4 lj|§ dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4V§ Mexico. Obl. 1851 3 dito 1864. 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 41/| Peru. Obl.-Leening. 1870 6 Obl.-Leening 1872 5 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. 4'/i dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Obl. dito dito 4 Gemeentc-Crediet Oblig. 4-£ dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. 5 dito Centraal Bank 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879.81 4 Ned. Gentr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865,85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emrn. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 JeL-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Arner. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3»A Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 73U/J, 877/, 98!/« 100S/8 691,i 91 S/4 80 647/n 65 66 66S/11 8Jl/j 571/8 10116/18 541/j 557/18 1017/8 9816/18 101 S/4 9816/18 98 518/4 521/1 513/4 946/8 951/4 921/8 90 77 827/, 1023/4 64", 1316/18 1316/18 743/8 983/8 1071/4 341/4 147/8 1013/4 1007/8 951/4 153/8 131/a 406/8 973/4 97% 971(4 801/, 1011-3 1001/, 52 1021/s 102 204 1083/4 1353/s 135 75 1181/, 84 65 145 IO21/4 1161/, 1017/, 22 721.8 1373/4 861/8 433/4 100 821/, 631/18 OKI/], 761/4 83 465/, 80 793/, 1151/4 57 90 983/4 841/, 84 283/, 90 89 983/4 261/s 58 i/a 1143/4 1011/8 142 1187/1, 24 106 1161/, 1131/, 847/1, 1105/, 102 104 1021/, 841/8 99 1041/4 1083/4 1343,4 1421/8 82 103 1318/4 144 133 417/, 81/18 Wtnterdienst, geopend 1 October 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage 7,80+ 8,30 11,5 2,47 6.2 8,22 9.3 9,45 8,— 9,4 11,44 3,24 6,32 8,4 V 9,40 10,20 9,16 10,8 1,4 4,25 7,34 9,47 11,26 9,27 10.18 I,9 4.43 7.44 9,57 II,31 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Alleen Zaterdag. Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 8,58 10,9 1 14 4,53 6,55 9,36 H,— 11,24 3,10 6,40 8,7 11,28 1,34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Aankomst te er'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd 7,26 7,39 7,48 8,13 8,35 8,31 8,44 8,53 9,28 9,24 9,39 9,47 10,12 9,37 9.50 9.59 10,48 10,43 11,23 11,36 11,45 12 18 12,6 12,18 12,27 1,10 1,11 2,53 3,6 3,15 4,8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,25 6,8 6.20 6,29 6,53 7,14 6,45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.22 8,34 8,43 9,23 9,2 9.14 9,23 9,49 9,57 10,1 10,13 10,22 11,35 10,57 Oo8ter-Spoorweg. Naar Zutphen V. Baarn V. Amersf. 8,41 9,33 11,47 3,44 7,8 9,16 8,59 9,46 12,3 3,59 7,22 9,33 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,38 9,51 9,55 10,29 12,49 4,48 8,7 10,23 10,19 «0,48 1,9 5,11 8,29 10.46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar NijmegenJ: Aankomst t« V. Amersf. Woudenb. Veenend. Rhen. Kest 7.22 8.21 10,53 2.23 4 27 6,19 9,36 Leusd. Scherpen* 7,42 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 8,4 8.42 11,16 2,48 5,9 6.43 10,— Stoppen op rerzoek t« Leusden. 8,18 8,52 11,26 2,58 5,23 6,54 10,11 8,24 8.58 11,32 3,4 5,29 7,— 10,17 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4