- A OOST-INDIE. SLOTHOUWER ZOON i JH- Beddenwinkel van „DE ROOSTER," Firma, J. G. THIES, op den Hof. een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. H. van Esveld Rzn., Slothouwer loon. Groote keuze in ANGOSTURA BITTER, dubb. Likeuren. /^lolloway s Pillen. THIEME's Boek- en Muziekhandel te ZUTPHEN. Vaste prijzen. "TPf Vaste prijzen. en ïen, Frambozen- en Citroen-Limonade, zuivere COGNAC, Ciroop vanPnnscli van Arac f1,50 pi „Rnhm-ÜO Oude Bisschop Dnfifiel sebeide GENEVER, Gezuiverde MOUTWIJN, RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, BORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Echte Medicinale Tokayer-wijn rr Goedkoopste Pianomuziek. Eén Gulden per deel. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. f/ï Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. 1 <D T3 c3 U P <v O UI O C/3 <D O Boni's Dichterlijke Scheurkalender. Boni's Humoristische Scheurkalender. Nederl. Humorist. Praktisch Komieke v. Gebr. Koster. Scheurkalender. Scheurkalender. Nederlandsche Internationale Christelijke door Verhoeff en Gerdes. Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Mannakorrels. Lentebladen, door Ten Kate. Laurillard. Melati v. Java. Mevr. Zwaardemaker. Une pensée par jour. en vele anderen. OP FRAAIE SCHILDEN. Voorhanden by p P 3 CD rji O tr CD in O CD P 7? £- CD- P Pu CD van het huis BOPTTILLIF.R G. BRIAN'D 4 Co. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we- derverkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd huis. Alle soorten a 1*0.35 p. llacon. Geïmporteerd van het huis CARCIA DEI. SA1TO. ROODE PORT a PORT j P. fi. v. 1.60 JEREZ MADERA j tot f4.10. van het huis IiOFIS HERMANN te Coblenz. BA0UR CENEAC, SL JULLIEN, PAUELLAC p. anker f2845, p. flesch f 0.801.20. f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, f 1,80ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen hij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. Deel 11. (niet moeielijk). Millöcker, Carlotta-Walzer. Richards, En Absence. Romanci Rixner. Landjiigermarscb. Millöcker, Kosackenritt. Galop. MarcailhouIndiana. Valse. Richards, Marie. Nocturne. Le/ébure-Wély, La Retraite Militaire. Caprice. Deel 13. (gemakkelijk). (voor Piano gearrangeerd door Krug.) Abt, Guie Nacht du mein herziges Kind. Gounod, Marsch aus Faust. Mendelssohn, Es ist bestimmt in Gottes Rath. Verdi, Miserére aus ider Troubadour." Gumberl, O bitt euch liebe Vögelein. Gumbert, Das theure Vaterhaus. Der Tyroler und sein Kind. Flotoiv, Martha. Deel 13. (niet moeielijk). WallersteinJahrmarkts Polka. Stern, The Musical Box. Plaisanterie musicale. Reissiger, Feënreigen-Walzer. Lanner, Grossmütterchen. Liindler. Langer, Grossvaterchen. Liindler. Wallerstein, Jenny Lind's Polka. Arditi, II Bacio. Walzer. Die letzten Walzer eines Wahnsinnigen. Faust, Klein und niedlich. Polka. Deel 14. (niet moeielijk). Lange, Zitherkliinge. Landliches Tonbild. Krug, Ein Tag in den Tyroler Alpen. Romantisches Tonstück. Jungmann, Heimweh. Melodie. Lefébure-Wély, les Cloches du Monastère. Nocturne. Kuhe, Home sweet Home. Lange, Blumenlied. Melodie. Deel 15. (niet moeielijk). Straus, Zigeunerbaron-Quadrille. Straus, Kiiegsabenteuer. Schnell Polka. StrausSchatz-Walzer. Millöcker. Schiflsjungen-Marsch. Millöcker, Postcriptum. Polka-Mazurka. Deel 16. (niet moeielijk). Straus, Brautschau. Polka. Straus, Einzugsmarsch. Millöcker, Ein lieber Schatz. Polka frangaise. Millöcker, Gilda-Walzer. Genée, Nanon-Quadrille. Deel 17. (middelzwaar). Pauer. La Cascade. Morceau de Conceit. Lei/bach, Les Rameaux. Fantaisie brillan te. Sidney Smith, Der Freischütz. Grande Fantaisie de Concert. Deel IS. (middelzwaar). Reinecke, Ein Tanzchen. Aus »Der Ju gendzeit." Niels W. Gade, Novellette. Aus ïAqua- rellen." Schumann, Impromptu. Aus ïBilder aus Osten." Beethoven, Tiirkischer Marsch. Aus iDie Ruinen von Athen." Niels W. Gade, Mignon. Aus ïPhantasie- stücke." Chopin, Trauermarsch. Jadassohn, Elsa's Tiaum. Aus iLohen- grin." Schumann, Aufschwung. Aus »Phantasie- stüeke." Moszkowski, Albumblatt. Deel 19. (niet moeielijk). Krug, Abendgebet. Religiöses Tonstück. Oeden, Alpenglühen, Idylle. Lange, Der Neugierige. Mendelssohn, »Ich wollt' meine Lieb' ergösse sich." Richards, Des Wanderer's Traum. Ro- manze. Wallace, La Petite. Polka de Concert. Radarzewska, La Prière d'une Vierge. Richards, En Absence. Romance. Deel 20. (middelzwaar). Willmers, Un jour d'été en Norvège. Grande Fantaisie. Scharwenka, Polnische Nationaltanz. Hiller, Gesang der Nixen. Aus iLoreley" von Reinecke. Jadassohn, Salonstück. Reinecke, Widmung. Aus t>Der Jugend- zeit." Tschaïkoivsky, Rêverie du Soir. Elk deel bevat gemiddeld 40 bladzijden en is met prachtige noten zeer duidelijk op zwaar papier gedrukt. Muziekliefhebbers mogen niet verzuimen kennis te maken met Jeze bizomler goedkoope en iiette uitgaaf van de meest gezochte Pianomuziek. Elk deel is voor slechts één gulden afzonderlijk verkrijgbaar bij alle Boek- en Muziekhandelaren. Naar plaatsen waar dezen niet gevestigd zijn ge schiedt de toezending na ontvangst van postwissel (waarop de verlangde deelen aan te geven; onmiddellijk en franco door Alle Boekwerken aangeboden door de firma's BOLLE, Gebr. KOSTER en Gebr. COHEN, worden tegen denzelfden prijs op jaarrekening geleverd door den boek handel van Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Effen roode wollen dekens Effen blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. in effen, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde stree- peu, van af de kleinste tot de grootste afmeting. Üfog eenige MÖLM-DKEIS ra gepasseerde wiater warden veor inkoopsprijs verkocht. Bij contante betaling van BEDDEN-ABTIKELEX wordt 5 PROCENT korting toegestaan. BEURSBERICHTEN. Perc. 8 Nov. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan.,Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 21/, 73'/8 3 88%, 31* 9«6/s j 98 i 9yi/a 5 68 5 31 VJ 4 80 5 053/4 5 05f» 5 057,8 5 Ot,»/n 4 82 3 56s/4 Rusland. Obl. hope Co. 1759/1815 5 101% Cert. Hamburg 18x0 5 83 /a Ct. Insch. 5e S. 1854. 5 bo dito 6e S. 1855. 5 84 dito 1864 f 1000 5 100J/8 dito dito £100 5 97^/4 dito 1806 11000 5 lOO'/4 dito dito 100 5 97'/» dito 1877 20—100 5 98'/8 dito le Oosters. Leen. 5 50°/8 dito Tweede dito 5 5178 dito llerde dito 5 50"'» dito 1872 gec. 50 100 p. et. 5 93'/» dito 1873 gec. 50 100 p. »t. 5 94 dito 1860 2e 100 p. st. 41* 9278 dito 75 gec. 50-100 p. st. 41* 8813/l8 dito 1880 gecons. 4 71A Oblig. Leen. 1867/69 4 83„ Russische Goudl. 1883 1 02'3 Spanje, O. Perp. Sch. 4 64)'* Turkije. Geconvert. ser. D. 1 S'js diio dito dito ser. C. 13''® Egypte. Obl. 1876. 4 747lt Spoorweg-Leening 1876 5 98'/* Vereen. Staten. Obl. 1876 4V, 10678 Mexico. Obl. 1851 3 3ö"» dito 1864. 3 16^8 Ëraz. Oblig. Lond. '65 5 iOU'l* dito Leening 1875 5 100'Al dito dito 1883 41/t 95 Peru. Obl.-Leening. 1870 6 137/g Obl.-Leening 187Ü 5 leJ3U Venezuela Leen. 1881 3y3/8 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 3 ft 967/g dito dito 188b 963/4 Rotterdam Oblig. 1886 97 ft Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. I'dbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank 4* 4 2 4 41/9 5 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Moll. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 187y-8l 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865. 85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mis. A. 5 0 O. 4 Baltische Spw -Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. 5 Los. Sewast. Ob. f lOUO 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasrna. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. ObJ. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '87 2 ft Stad Brussel, fr. 100 '87 2ft Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3t/g Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 79 1013/4 100S/4 513/4 102i/| 1003/4 207 1083/4 136 133 76 1195/s 85 65 143 l0i7/8 116 101 23 741/4 135 851/2 423* 10U 821* 6H* 611/1» 76i,g 821/4 4j.,4 81 Dj 8Ü/4 l11 96 553* 911/4 98 .,4 951/4 83l//ig 241,4 89 881/4 98I/4 221/4 551,4 114i,4 lUO',4 l42 1173/8 131/8 1113/4 116 114 821* 1101* 102 1041* 1021* 901/2 90 841* 99! 8 1041* 1091/4 1351* 143 811* 104 1311* 143 1311* 403* 77* Winterdienst, geopend 1 October 1887. Naar Utrecht Yertr. Amersf, 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6.2 8,22 9.3 9,45 f Alleen Nederlandsche Centraal-Spoorwêg. Aankomst te Utrecht Rottd. 's Hage 8,- 9,4 11,44 3,24 6,32 8,41 9,40 10,20 Zaterdag. 9,16 10,8 4,4 4,25 7,34 9,47 11,26 9,27 10.18 I,9 4.43 7.44 9,57 II,31 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 8,58 10,9 1 14 4,53 6.55 9,36 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 11,- 11,24 3,'0 6,40 8,7 11,28 1.34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Aankomst te Ooster-Spoorweg. Hollandsehe-IJzeren-Spoorweg INaar Zutphen: Aankomst te Naar NijmegenAankomst te V. Baam V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen I V. Amersf. Woudenb., OKA O CO <D OCR In A O 7,26 8,31 9,24 9,37 11,23 12,6 2,53 4.49 6,8 6,45 8.22 9,2 10,1 7,39 8,44 9.50 11,36 12,18 3,6 5,8 6,20 6,57 8,34 9.14 10,13 7,48 8,53 9.39 9.59 11,45 12,27 3,15 5,23 6,29 7,6 8,43 9.23 10,22 8,13 9,47 10,48 1,10 4,8 6,53 8,6 9,49 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,11 3,50 6,25 7,14 7,40 9,28 9,57 10,57 8,41 9.33 11.47 3.44 7.8 9,16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,22 9,33 9,19 12,19 4,17 7,38 9,51 9.55 10.29 12,49 4.48 8,7 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,29 10,46 Lcusd. Scherpenz 7.22 f 7,42 fi 01 10,53 11,4 2.23 2,34 4 27 f 4,47 6,19 6,30 9,36 9,47 J- Stoppen op verzoek to Leusden. Veenend. Rhen. Kest 8,4 8,18 8,24 8,42 8,52 8.58 11,16 11,26 11,32 2,48 2,58 3,4 5,9 5,23 5,29 6,43 6,54 7,— 10,— 10,11 10,17 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4