Beddenwinkel van „DE ROOSTER, Firma J. G. THIES, op den Hof. SLOTHOUWER ZOON mil-1 hmsdibij BOEK-, u W. F. A. GROENHUIZEN, el hoik men, spur KRIMPTRIJE ENGELSGHE BREIJWOL, SCHIEDAMMER GENEVER A. M. SLOTHOUWER, Groote keuze in GYMNASTIEK. en «preien, Gebrs. SNEL, H. J. BONNIER, DRUKWERKEN, Vaste prijzen. Vaste prijzen. HORLOGES, THEE g eenige MOLM-BEISIS ym gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verkocht. Het „Comptoir Franco-Hollandais" Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEN, Glazen- en Gntta-PercliaSpmteD, BAROMETERS, 9A&#S€#&SÏV, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. 3 O OP FRAAIE SCHILDEN. (pP m ft THERMOMETERS, Alphons Annegarn. 1 Sajetten en andere Wollen Garens, ECHTE COCOS ZEEP NIGHTC A P. /F Langestraat, Amersfoort. NETTE UITVOERING SPOEDIGE AFLEVERING. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. 4è Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in '2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Effen roode wollen dekens Ellen blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. Ondergeteekende bericht, dat ten allen tijde r.cerliugen kunnen worden toe gelaten tot zijne PRIVAATLESSEN in de gymnastiek welke a fl. 10 8' jaar* tweemaal per week gegeven worden in het Lokaal der Hoogere Burgerschool. F. RAUH, Lee raar. in effen, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde strce- pen, van af de kleinste tot de ootste afmeting. Bij contante betaling van BEDDEN-ARTIKELEN wordt 5 PROCENT korting toegestaan. WESTER O'* 20. RUE HEROLD, hij het Nieuwe Postkantoor te Parijs. AGENT van Hollandsehe bladen voor Frankrijk. Belast zich met het plaatsen van advertentiën in Fransche bladen, het vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nederlandsche belangen in Frankrijk. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren en Nickel ZFElSTD-CTILjiES, EN Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POIYIPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan ICiyiK-BARONIETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. O u A De ondergeteekende heeft een grooten voorraad irrrn inw <D u <D "o w Q) O cn r^A Bom's Dichterlijke Boni's Humoristische Nederl. Humorist. Praktisch Komieke v. Gebr. Koster. Nederlandsche Internationale Christelijke door Verhoef! en Gerdes. Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender door Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Mannakorrels. Lentebladen. Ten Kate. Laurillard. Melati v. Java. Mevr. Zwaardemaker. Une pensée par jour. en vele anderen. Voorbanden by p p 3 cl CD O P- CD W O CD n Q- CD TRADE MARK van Amsterdam. Verkrijgbaar te Amers foort bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE, te Ajieldoorn. bij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat, en te Nijkerk bij J. VAN GELDER. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per kilo. Alle soorten 4) O A A OD A s z A fl u fl w en Verkrijgbaar bij Langstraat o'd. Sociëteit H i et] JM als KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, SJAALTJES, Ilü U, MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKE N MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen zolen, in 111e nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. Alsmede primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTE De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte- wordt van heden af bij mij, als ook bij mijne Dépóts ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. a Merk: VERKRIJGBAAR in KFLDFRFLFSSCIIFX van 1 Liter it 1,15 per L, i t e 1* tl e s c li bij Th. H. O. BRASTBSEUT in gedistilleerd en Tabakskerverij „BE BOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE VAN Levering van alle voorkomende tot de laagst mogelijke prijzen. 2% 73.% 3 871It 31* 987 98 U/i» i 1001/4 5 078/4 5 88 4 781ft 5 643/, S 653/, 5 65 5 65% 4 82% 3 555/g 5 1011/4 5 53 5 541/a 5 823/, S 993/4 5 971/, 5 993/4 5 961/4 5 97 5 493/4 5 5ÜU4 5 503.4 5 9U/4 5 92% 4'le 903/4 *4» 863/4 4 741/4 4 82 102 4 031/a 135/i 133/g 4 741/4 5 991/8 4 c', 1063/, 3 37V, 3 151/» 6 iou 5 996/8 49. 943/4 6 141/, 5 127/8 391/8 BEURSBERICHTEN. Peic. 11 Nov. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito d.to Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan., Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Sehk. 44. Port. ObJ. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1759/1815 Gert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito Öe S. '1855. dito 1864 f 1000 dito dito £100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 p. st. dito 1873 gec. 50 100 p. st dito 1860 2e 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p. st. cüto 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867 69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. i'urkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Bruz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 3i/g 97 dito dito 188b 97 Rotterdam Oblig. 1886 97 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Ainsterd. Kan. Maatsch. A Gemeentc-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. I dbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank Spoorweg-Leeningen Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879.81 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-ind. Sp. Aandeelen. Riju-sp. volgef Aandeelen dito 1865,85 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875f80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid-ltalié. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spvv.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. O. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. Los. Se wast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Asnd. Poti-Tiflis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. A. Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld U. Pac. Obl. Brazilië. Spw.-Leening Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Ainst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '87 Stad Brussel, fr. 100 '87 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito I860, dito dito 1864. Crcdiet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 743/4 49, 1013/4 4 1003/4 i 513/4 44 1021/, 4 1003/4 210 1097/g 1353/4 133 76 1193,4 4K, 5 85 5 65 en. 143 4 102 116 4 101 23 7433/i8 135 851/j 4 42 5 lOOl/g 5 82 3 62 3 6O1/4 3 765/, 5 821/4 4 461/, 80 5 803/4 5 1083', i'lt 95% 3 551% 5 90 5 971/3 5 953/4 5 833', 5 23 5 877/s 5 883/4 5 973/, 5 213/4 545/8 1133/, 6 9913% 142 7 118 183/4 I'll 3/2 6 116 6 114 5 83 3 110 10-2 3 105 3 103 2'/, 90 '21/, 90 4 8413% 4 98 4 105 5 1091/4 1361/, 143 3 O OO it*" 3./, 133 5 141 l'28i/8 3 4l 3 7U% Wiiiterdienst, geopend 1 October 1887* Saat Vertr. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Utrecht Aankomst te Naar Zwolle: Aankomst te I Naar Hilversum Aankomst te AmersfUtrecht Rottd, 's Hage Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Ver'r. Amersf Baarn Hilvers Utrecht. 7,20f 8,— 9,16 9,27 10.18 9.53 8,58 H,- 7,26 7.: 9 7.48 8,13 8,30 9,4 11,22 11,44 10,8 10,45 10,9 11.24 1.34 1,27 8.31 8,44 8,53 1,4 1,9 2,10 1 14 3,0 7,58 8,10 9,24 9.39 9,47 2,47 3,24 4,95 4,43 5.21 4,53 6,40 9,37 9.50 9.59 10,48 6,2 6,32 7,34 7,44 10,20 6,55 8,7 10,11 10,10 11,23 11,36 11.45 8,22 8,44 9,47 9,57 9,36 11,28 12,6 12,18 12.27 1,10 93 9,40 11,26 11,31 2,53 4,49 3,6 3,15 4,8 9,45 10,20 5,8 5,23 Alleen Zaterdag. 6,8 6,20 6,29 6,53 6,45 8,22 6,57 8,34 7,6 8,43 8,6 9,2 9.14 9.23 9,49 10,1 10,13 10,22 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,11 3,50 6,25 7,11 7,40 9,28 9,57 10,57 Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V.Amersf. Barnev. Apeld. P 41 9,33 11,47 3,44 7,8 9,16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,22 9,33 9,19 12,19 4,17 7,38 9,51 9.55 10.29 12,49 4.48 8,7 10,23 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 8,29 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. A mersf. Woud enb 7.22 f 8.21 10,53 2.23 4 27 f 6,19 9,36 Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest 7,42 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 8,4 8.42 11,16 2.48 5,9 6.43 10,— 8,18 8,52 11,26 2.58 5,23 6,54 10,11 8,24 8.58 11,32 3,4 5,29 7,— 10,17 j- Stoppen op verzoek te Leusden. Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. t

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4