G. A. C. BUBERSMiSSENRAAD, Beddenwinkel van „DE ROOSTER, Firm J. G THIES, op den Hof. OOST-INDIE. SLOTHOUWER ft ZOON H. van Esveld Rzn., en ïen, een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. Groote keuze in ANGOSTURA BITTER, Frambozen- en Citroen-Limonade, zuivere COGNAC, dubb. Likeuren. Ciroop vanPnascli van Aracfl,50p.l „Rnbm-l,2ö„ Oude Bisschop Dnbbel cebeide GENEVKR, Gezuiverde MOUTWIJN, Vaste prijzen. Vaste prijzen. Holloway's Pillen. mi SxreK- en Muziekhandel te ZUTPHEN. RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, RORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Echte Medicinale Tokayer-wp log eeaige MGLTO-BEEMS Tan gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verkocht. JULI Goedkoopste Pianomuziek. Eén Gulden per deel. OP FRAAIE SCHILDEN. Uren van vertrek der algeineene Communicatie-middelen voor Amersfoort. is des Vrijdags te spreken of te ont bieden van des voorm. 11 tot 5 ure nam. aan het hotel OCKHORST. van het huis BOUXTILhlER G. BRIAA'D «fcCo te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we- derverkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd huis. Alle soorten a fO.35 p. flacon. Geïmporteeid van het huis CARC'IA DEL SALTO ROODE PORT a PORT JEREZ MADERA van het huis LOUIS HERMAAN Coblenz. BAOURCENEAC.St.JULLIEN, PAUELLAC p. anker f2845, p. flesch f0.801.20. f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. p. 11. v. 1.60 tot fl.10. te Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers Satinet-dekens, fijne kleuren. Effen roode wollen dekens Effen blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. in efl'cn, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde stree- pen, van at de kleinste tot de grootste afmeting. Bij contante betaling van BEBDEHV-ABTIKJELiESf wordt 5 PBOCEST korting toegestaan. Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade heenen. Wanneer door bezeerlrig, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0,80, 1,80, ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het departement van Koloniën en big alle Burgemeesters. u D a <D a O O in Bom's Dichterlijke Bom's Humoristische Nederl. Humorist. Praktisch Komieke v. Gebr. Koster. Nederlandsche Internationale Christelijke door Verhoeff en Gerdes. Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. door Scheurkalender -Solien^.kalender Mannakorrels. Lentebladen. Ten Kate. Laurillard. Melati v. Java. ¥pj'; 7aker. Une pensée par jeff en vele anderen. 3) to to O Cu CD cn o CD c -s !*r ÏL oT D Q- CD "S Voorbanden by Deel 11. (niet moeielijk). Millöcker, Carlotta-Walzer. A Richards. En Absence. Romance. Rixncr. Landjiigermarsch. C— Millöcker, Kosackenritt Galop/ Marcailhou, Indiana. Valse. Richards, Marie. Nocturne. Lefëbure-Wély, La Retraite Militaire. Caprice. Deel 12. ("gemakkelijk). (voor Piano gearrangeerd door Krug.) Abt, Gule Nacht du mein herziges Kind. Gounod, Marsch aus Faust. Mendelssohn, Es 1st bestimmt in Gottes Rath. Verdi, Miserére aus »der Troubadour." Gumbert, O bilt euch liebe Vögelein. Gumbert, Das theure Vaterhaus. Der Tyroler und sein Kind. Flotow, Martha. Deel 13. (niet moeielijk). Wallerslein, Jahrmarkts Polka. Stern, The Musical Box. Plaisanterie music ale. Rcissiger, Feënreigen-Walzer. Lanner, Grossmütterehen. Liindler. Langer, Grossviiterchen. Liindler. Wallerstein, Jenny Lind's Polka. Arditi, II Bacio. Walzcr. Llie letzten Walzer eines Wahnsinnigen. Faust, Klein und niedlich. Polka. Deel 14. (niet moeielijk). Lange, Zitherkliinge. Landliches Tonbild. Krug, Ein Tag in den Tyroler Alpen. Romantisches Tonsfück. Jungmann, Heimweh. Melodie. Lefébure-Wély, les Cloches du Monastère. Nocturne. Kuhe, Home sweet Home. LangeBlumenlied. Melodie. Deel 15. (niet moeielijk). Slraus, Zigeunerharon-Quadrille. Straus, Kiiegsabenteuer. Schnell Polka. Straus, Schatz-Walzer. Millöcker. Schiffsjungen-Marsch. Millöcker, Postcriptum. Polka-Mazurka. Deel 16- (niet moeielijk). Straus, Brautschau. Polka. Straus, Einzugsmarsch. Millöcker, Ein lieber Schatz. Polka frangaise. Millöcker, Gilda-Walzer. Genée, Nanon-Quadrille. Deel 17. (middelzwaar). Pauer. La Cascade. Morceau de Concert. Le//&ac7i,LesRameaux.Fantaisiebrillante. Sidney Smith. Der Freischiitz. Grande Fantaisie de Concert. Deel 18. (middelzwaar). Reinecke, Ein Tiinzchen. Aus »Der Ju gendzeit." Niels W. Gade, Novellette. Aus «Aqua rellen." Schumann, Impromptu. Aus «Bilder aus Osten." Beethoven, Tür kischer Marsch. Aus «Die Ruinen von Aihen." Niels W. Gade, M gnon. Aus «Phantasie- stücke." Chopin, Ti auermarsrh. Jadassohn, Elsa's Traum. Aus «Lohen grin." Schumann, Aufschwung. Aus «Phantasie- stücke." Moszkowski, Albumblatt. Deel 19. (niet moeielijk). Krug, Ahendgehet. Religiöses Tonslück. Oestcn, Alpenglühen, Idylle. Lange, Der Nengierige. Mendelssohn, »Ich wollt' meine Lieb' ergösse sich." Richards, Des Wanderer's Traum. Ro- manze. Wallace, La Petite. Polka de Concert. Radarzcivska, La Prière d'une Vierge. Richards, En Absence. Romance. Deel 20. (middelzwaar). Willmers, Un jour d'été en Norvège. Giande Fantaisie. Scharwenka, Polnische Nationaltanz. Hiller Gesang der Nixen. Aus «Loreley" von Reinecke. Jadassohn, Salonstück. Reinecke, Widmung. Aus «Der Jugend- zeit." Tschaïkowsky, Rêverie du Soir. Elk deel bevat gemiddeld 40 bladzijden en is met prachtige noten zeer duidelijk op zwaar papier gedrukt. Muziekliefhebbers mogen niet verzuimen kennis te maken met Jeze bizonder goedkoope en nette uitgaaf van de meest gezochte Pianomuziek. Elk deel is voor slechts één gnlden afzonderlijk verkrijgbaar bij alle Boek- en Muziekhandelaren. Naar plaatsen waar dezen niet gevestigd zijn ge schiedt de toezending na ontvangst van postwissel (waaroq die 'VHi'nrirgae creëren aan te geven; onmiddellijk en franco donjr BEURSBERICHTEN Peic. 15 Nov. TuirMC'^ I liibitiL b Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito d.to Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleeniiig dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan. Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1759/ Cert. Hamburg 18lO Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 6e S. 1855. dito 1864 f1000 dito dito 100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito duo 1872 gec. 50 100 p. et dito 1873 gec. 50 100 p. st. dito I860 Ze 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p. st. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867 69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. firaz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leemng 1872 Venezuela JLeen. 1881 2'It 3 31* S 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1815 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41* 4 4 4 5 4-'. 3 3 5 5 41* 6 5 736/u 871» 988/, 983/4 1001/, 683* 88 783/, 643/, 643* 05V, 05l3/u 811/2 553/g 101% 51 531* 8-21/s 1003/1, 90'//, 1001/, 966* 971/» 50 501/8 511* 911* 92% 9H* 867/, 746/, Sin/I» 1017/, 031* 133/, 133/, 733/, 991/s 1063/s 35 153/, 997* 991/8 946* 146/s 13% 391/, Stedelijke Leeningen. 3'/» 751* 4>* 1013* 4 100S/4 2 513* 4 3» 1021/, 4 101 2101/, 110 1351* 133 76 1191* 4 5 85 5 65 Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 1386 Rotterdam Oblig. 1886 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels Vennootschap Amsterd Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Ainsterd. Kan. Maatsch. A Gemeente-Crediet llbiig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Doitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. 1 dbr. llyp.-bk. dito Centraal Bank Spoorweg-Leenlngeo. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. Espl. Staats-spoorw. Aand. duo Obl. 1879 81 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-ind. Sp. Aandeelen. Kiju-sp. volgef Aandeelen dito 1865 85 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid Italië. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Oisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mls. A. n n O. Ballische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. St. Los. Sewast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f 1000 Riaschk-Wiasina. A. Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. Aand. Miss. K. Teias Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld U. Pac. Obl. Brazilië. Spw.-Leening Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Atitw. '87 Stad Brussel, fr. 100 '87 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1ür'0.. 1>ul.'k. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Muiden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 967* 97 97 143 4 102 116 4 101 23 74 135 84i* 4 423* 5 1001/» 5 81'/» 3 611* 3 601/4 3 751* 5 82 4 461* 77?/» 5 81'* 5 1083/s 4% 953* 3 551* 5 90 5 975* 5 951/4 5 83 5 223* 5 87?* 5 88-i* 5 975 5 21'/* 543* 1133* 6 991% 7 1185* 191,4 1113* 6 116 6 114 5 83 3 IdOt* 102 3 1041* 3 1021% 2 'li 90 21* 893* 4 841* 4 983,4 4 104 5 108'/» 136 au 3 "811* 1041* 3'* 133 5 138 1261* 3 401* 3 71% Winterdienst, geopend 1 October 1887. Waai Utrecht Vertr. Amersf, 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,2 8,22 93 9,45 ■|- Alleen Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Utrecht Rottd. 's Hage 8,- 9,4 11,44 3,24 6,32 8,44 9,40 10,20 Zaterdag. 9,16 10,8 1.4 4,25 7,34 9,47 11,26 9,27 10.18 I.9 4.43 7.44 9,57 II,31 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5.21 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 8,58 11, 10,9 11,24 1 14 3/0 4,53 6,40 6,55 8,7 9,36 11,28 1.34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 Ooster-Spoorweg. Naar Hilversum Aankomst te Ver"r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd 7,26 7,39 7,48 8,13 8.35 8.31 8,44 8,53 9,28 9,24 9.39 9,17 10,12 9,37 9.50 9.59 10,48 10,43 11,23 11,36 11,45 12 18 12,6 12,18 12,27 1,10 1,11 2,53 3,6 3,15 4,8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,29 6,25 6.8 6,20 6,53 7,14 6.45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.22 8,34 8,43 9,28 9,2 9.14 9.23 9,49 9,57 10,1 10,13 10,22 11,35 10,57 Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8 41 8,59 9,19 9.55 10,1P 9.33 9,46 10.29 10,48 11.47 12.3 12.19 12,49 1,9 3.44 3,59 4.17 4.48 5.11 7.8 7.22 7,38 8,7 8,29 9,16 9,33 9,51 10,23 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. 7.22 8.21 10,53 2.23 4 27 6,19 9,36 Leusd. Scherpen! 7,42 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 Veenend. Rhen. Kest 8,4 8.42 11,16 Ï.48 5,9 6.43 10,— 8,18 8,52 11,26 2.58 5,23 6,54 10,11 8.24 8.58 11,32 3,4 5,29 7,— 10,17 f Stoppen op verzoek te Leusden. Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4